Адвокаты по наследственным делам
Отзывы о нас
Большое спасибо за этот огромный труд, который Вы делаете постоянно для пользователей. Умнички!!!

Добрый день!

Просто отличный сайт! Хорошенький интернет проектик! Классно! Всё очень удобно и легко. Спасибо за профессиональный ресурс!
Наши услуги

Вопрос к юристу по наследству:

Статьи
Право власності на спадок

Право власності на спадок Визнання прав власності на спадок (зразок судової справи), позовна заява про спадщину

Наследство по завещанию: раскрываем юридические ...

Наследство по завещанию: раскрываем юридические секреты Завещание необязательно гарантирует выполнение воли наследодателя, ведь в некоторых случаях можно признать завещание недействительным

що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації, Міністерство оборони УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 25.06.2012  № 426
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2012 р. за № 1264/21576

  Про затвердження Інструкції про порядок обліку і видачі боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації

  З метою забезпечення виконання Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки( 940-2008-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року № 940 (із змінами), вдосконалення порядку обліку переданих на утилізацію боєприпасів, здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію про порядок обліку і видачі боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації, що додається.

  2. Наказ Міністра оборони України від 29 грудня 2006 року № 765 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку та видачі на утилізацію боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання у Збройних Силах України, та здійснення контролю за їх рухом та рухом продуктів їх утилізації в Міністерстві оборони України" скасувати.

  3. Цей наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

  Міністр оборони України

  Д. А. Саламатін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 25.06.2012  № 426

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2012 р.  за № 1264/21576

  ІНСТРУКЦІЯ про порядок обліку і видачі боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації

  I. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки ( 940-2008-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року № 940 (із змінами) (далі — Державна програма утилізації боєприпасів), та Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин( 812-2006-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 року № 812 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 року № 469) (далі — Порядок).

  1.2. Пріоритетними напрямами утилізації боєприпасів є:

 3. утилізація боєприпасів та їх елементів, небезпечних для подальшого зберігання;
 4. утилізація ракет, боєприпасів та їх елементів, які зберігаються у військових частинах, що підлягають розформуванню;

  утилізація ракет, боєприпасів та їх елементів, які зберігаються у військових частинах, що будуть здійснювати приймання боєприпасів з військових частин, які розформовуються.

  1.3. Наведені в цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

  рух боєприпасів, що підлягають утилізації, — приймання, видача, утилізація, передача (здавання) та списання боєприпасів, що підлягають утилізації, згідно з обліковими документами;

  рух продуктів утилізації боєприпасів — приймання, видача, реалізація, передача (здавання) та списання продуктів утилізації боєприпасів згідно з обліковими документами;

  уповноважені підприємства (організації) — виконавці робіт та/або організації, уповноважені Кабінетом Міністрів України на реалізацію військового майна на внутрішньому ринку;

  центральні служби забезпечення (служби забезпечення) — служби забезпечення органів військового управління, на які наказами Міністра оборони України покладено функції забезпечення Збройних Сил України (далі — Збройні Сили) військовим майном, планування замовлень на виконання робіт та надання послуг в інтересах Збройних Сил.

  Терміни "боєприпаси, що підлягають утилізації", "виконавці робіт", "передача боєприпасів на утилізацію", "продукти утилізації боєприпасів", "утилізація боєприпасів" вживаються у значенні, наведеному в Порядку( 812-2006-п ).

  II. Порядок розроблення переліку боєприпасів, що підлягають утилізації

  2.1. Відповідно до Державної програми утилізації боєприпасів ( 940-2008-п ) Департамент утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів Міністерства оборони України (далі — Департамент) щороку до 1 грудня подає до Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції щодо заходів з утилізації боєприпасів для включення до проекту Орієнтовного плану утримання та розвитку Збройних Сил України і проекту Плану утримання та розвитку Збройних Сил України на наступний рік.

  2.2. У рік, що передує року, у якому закінчується строк дії переліку боєприпасів, що підлягають утилізації, арсенали, бази і склади Збройних Сил (далі — військові частини), до 15 квітня відпрацьовують та подають до центральних служб забезпечення (служб забезпечення) відомості наявності та якісного стану боєприпасів, що підлягають утилізації (додаток 1).

  2.3. Центральні служби забезпечення (служби забезпечення) узагальнюють відомості наявності та якісного стану боєприпасів, що підлягають утилізації, які надійшли від підпорядкованих військових частин, і до 15 травня поточного року подають їх до Озброєння Збройних Сил України в текстовому та електронному вигляді у форматі редактора Microsoft Excel.

  2.4. Озброєння Збройних Сил України на підставі узагальнених відомостей відпрацьовує Зведену відомість наявності та якісного стану боєприпасів, що підлягають утилізації (додаток 2), яку погоджує з Головним оперативним управлінням Генерального штабу Збройних Сил України та Головним управлінням оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України, затверджує в начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України і до 10 червня поточного року надає до Департаменту в текстовому та електронному вигляді у форматі редактора Microsoft Excel.

  2.5. На підставі зведеної відомості Департамент відповідно до Державної програми утилізації боєприпасів( 940-2008-п ) не пізніше ніж за 45 днів до закінчення строку дії переліку боєприпасів, що підлягають утилізації, затвердженого актом Кабінету Міністрів України, визначає за формою згідно з додатком 1 до Порядку( 812-2006-п ) перелік боєприпасів, що підлягають утилізації, та подає його на підпис Міністру оборони України з подальшим поданням Кабінетові Міністрів України на затвердження.

  2.6. У разі виявлення у військових частинах боєприпасів, технічний стан яких зумовлює необхідність невідкладної утилізації, або в разі вивільнення боєприпасів унаслідок реорганізації Збройних Сил, реформування військових частин, переозброєння, планового поновлення боєзапасу чи з інших причин Департамент на підставі наданої Озброєнням Збройних Сил України відповідної зведеної відомості, за потреби, але не частіше одного разу на квартал, розробляє за формою згідно з додатком 2 до Порядку ( 812-2006-п ) додатковий перелік боєприпасів, що підлягають утилізації, та подає його на підпис Міністру оборони України з подальшим поданням Кабінетові Міністрів України на затвердження.

  2.7. Строк дії акта Кабінету Міністрів України про затвердження переліку боєприпасів, що підлягають утилізації, становить п’ять років. Додаткові переліки боєприпасів, що підлягають утилізації, є чинними до закінчення строку дії переліку боєприпасів, що підлягають утилізації, затвердженого актом Кабінету Міністрів України.

  2.8. На підставі затвердженого переліку боєприпасів, що підлягають утилізації, Департамент щороку складає та подає на затвердження заступнику Міністра оборони України План утилізації боєприпасів (додаток 3), відкоригований згідно з плановими обсягами фінансування за відповідною бюджетною програмою.

  Копію затвердженого Плану утилізації боєприпасів Департамент подає до Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України.

  У разі затвердження додаткового переліку боєприпасів, що підлягають утилізації, Департамент вносить зміни до Плану утилізації боєприпасів, про що інформує Генеральний штаб Збройних Сил України.

  Департамент щоквартально інформує Генеральний штаб Збройних Сил України про стан виконання Плану утилізації боєприпасів.

  III. Порядок передачі боєприпасів на утилізацію

  3.1. На підставі державних контрактів (договорів) про утилізацію боєприпасів, укладених Міністерством оборони України з виконавцями робіт (далі — договори), Департамент надсилає до центральних служб забезпечення (служб забезпечення) заявки на видачу нарядів та завірені в установленому порядку копії договорів та специфікацій до них.

  3.2. На підставі заявок та копій договорів і специфікацій до них центральні служби забезпечення (служби забезпечення) для передачі боєприпасів оформляють наряди за формою, визначеною додатком 4 до цієї Інструкції.

  3.3. Наряд виписується в семи примірниках, з яких перші чотири направляються вантажовідправнику для виконання, п’ятий і шостий — відповідно вантажоотримувачу та Департаменту як повідомлення, а сьомий залишається у справах. Після видачі боєприпасів перший примірник наряду з додатками залишається у справах вантажовідправника, другий видається (направляється) вантажоотримувачу, третій і четвертий надаються відповідно центральній службі забезпечення (службі забезпечення), яка виписала наряд, та Департаменту як донесення.

  3.4. У разі часткової передачі боєприпасів на підставі наряду виписується накладна в чотирьох примірниках. Після видачі боєприпасів перший примірник накладної залишається у справах вантажовідправника, другий видається (направляється) вантажоотримувачу, третій і четвертий надаються відповідно центральній службі забезпечення (службі забезпечення), яка виписала наряд, та Департаменту як донесення.

  3.5. Контроль за видачею з військових частин боєприпасів, що підлягають утилізації, здійснюють центральні служби забезпечення (служби забезпечення).

  IV. Порядок обліку боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації

  4.1. Облік боєприпасів, що підлягають утилізації, військові частини здійснюють відповідно до законодавства в тому числі цієї Інструкції.

  4.2. У військових частинах, визначених співвиконавцями робіт з утилізації боєприпасів, облік елементів та матеріалів, отриманих у результаті проведених робіт із підготовки боєприпасів до утилізації, ведеться в обліково-операційних відділах, а бухгалтерський облік — в їх фінансових органах.

  4.3. Оперативний облік переданих на утилізацію боєприпасів, а також елементів та матеріалів, отриманих у результаті проведених робіт із підготовки боєприпасів до утилізації, здійснюється Департаментом відповідно до законодавства в тому числі цієї Інструкції.

  4.4. Контроль за рухом переданих на утилізацію боєприпасів Департамент здійснює на підставі передбачених умовами договорів актів виконаних робіт з утилізації боєприпасів та звітів про рух боєприпасів, отриманих на утилізацію, попередньо погоджених військовими представництвами Міністерства оборони України, на які покладені функції контролю за дотриманням виконавцями робіт умов договорів (далі — військові представництва).

  4.5. Бухгалтерський облік продуктів утилізації боєприпасів Департамент здійснює відповідно до законодавства.

  4.6. Контроль за рухом продуктів утилізації боєприпасів, а також металобрухту і вибухових речовин, що утворилися внаслідок техногенних аварій, Департамент здійснює на підставі передбачених умовами договорів звітів про рух продуктів утилізації боєприпасів, попередньо погоджених військовими представництвами, виконаних нарядів на передачу продуктів утилізації боєприпасів, звітів виконавців робіт та звітів уповноважених підприємств (організацій).

  4.7. Департамент із залученням військових представництв два рази на рік, станом на кінець минулого року та півріччя поточного року, проводить з виконавцями робіт та уповноваженими підприємствами (організаціями) звірку щодо наявності боєприпасів і продуктів їх утилізації, металобрухту і вибухових речовин, що утворилися внаслідок техногенних аварій, а також елементів боєприпасів, вилучених для повторного використання в інтересах національної безпеки, оборони та економіки.

  4.8. Департамент до 15 квітня і до 15 липня поточного року, відповідно за минулий рік та півріччя поточного року, подає на підпис Міністру оборони України з подальшим поданням Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України:

  Звіт про результати виконання Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки ( z1264-12 ) (додаток 5);

  Звіт про рух боєприпасів, переданих на утилізацію згідно з договорами, укладеними Міністерством оборони України з виконавцями робіт (додаток 6);

  Звіт про отримання та рух продуктів утилізації згідно з договорами, укладеними Міністерством оборони України з виконавцями робіт (додаток 7).

  V. Особливості бухгалтерського обліку боєприпасів, що підлягають утилізації

  5.1. Бухгалтерський облік боєприпасів, що підлягають утилізації, військові частини здійснюють відповідно до законодавства в тому числі цієї Інструкції.

  Первинними документами, на підставі яких відображаються в обліку господарські операції, пов’язані з утилізацією боєприпасів, є:

 5. наряд (накладна);
 6. акт приймання-передавання;
 7. акт виконаних робіт;
 8. акт зміни якісного стану боєприпасів;
 9. повідомлення про утилізовані боєприпаси.
 10. 5.2. Під час формування відомостей наявності та якісного стану боєприпасів, що підлягають утилізації, центральні служби забезпечення (служби забезпечення) на підставі отриманої від Департаменту інформації щодо вартості продуктів утилізації боєприпасів доводять до військових частин вихідні дані (норми виходу продуктів утилізації, розрахункову вартість продуктів утилізації на час формування зазначених відомостей) для визначення залишкової вартості цих боєприпасів виходячи з вартості продуктів їх утилізації. Визначена комісією військової частини залишкова вартість боєприпасів включається до Відомості наявності та якісного стану боєприпасів, що підлягають утилізації.

  5.3. У нарядах на видачу виконавцям робіт боєприпасів, що підлягають утилізації, вказується залишкова вартість, зазначена в затвердженому переліку боєприпасів, що підлягають утилізації. Одночасно центральною службою забезпечення (службою забезпечення) військовій частині надається розпорядження щодо переоцінки боєприпасів, що передаються для утилізації. На підставі цього у військовій частині вносяться зміни в бухгалтерський облік стосовно балансової вартості боєприпасів, що передаються для утилізації.

  5.4. Військові частини передають боєприпаси представнику виконавця робіт на підставі наряду та за наявності в нього відповідної довіреності.

  Передача оформляється Актом приймання-передавання боєприпасів на утилізацію (додаток 8), який складається в 4 примірниках, з яких:

  перший примірник подається центральній службі забезпечення (службі забезпечення) і разом з виконаним нарядом (накладною) є підставою для списання переданих на утилізацію боєприпасів з оперативного обліку в центральній службі забезпечення (службі забезпечення);

  другий примірник подається Департаменту і разом з виконаним нарядом (накладною) є підставою для постановки переданих на утилізацію боєприпасів на оперативний облік у Департаменті;

 11. третій примірник надається виконавцю робіт;
 12. четвертий примірник залишається у військовій частині та разом з виконаним нарядом (накладною) є підставою для списання з бухгалтерського обліку військової частини переданих на утилізацію боєприпасів. Одночасно на позабалансовому субрахунку 010/2 "Боєприпаси, передані для їх подальшої утилізації" військової частини відображається дебіторська заборгованість виконавця робіт. При цьому на позабалансовому субрахунку 010/2 військової частини вартість переданих боєприпасів відображається окремо за кожним виконавцем робіт та договором.

  5.5. Після завершення робіт з утилізації боєприпасів Департамент приймає від виконавця робіт передбачений умовами договору акт виконаних робіт, до якого додається Акт зміни якісного стану боєприпасів (додаток 9).

  Затверджений акт виконаних робіт є підставою для списання переданих на утилізацію боєприпасів з оперативного обліку Департаменту.

  Департамент подає до центральних служб забезпечення (служб забезпечення) повідомлення про утилізовані боєприпаси, на підставі яких центральні служби забезпечення (служби забезпечення) направляють до військових частин повідомлення про утилізовані боєприпаси, підписані уповноваженою особою і завірені гербовою печаткою, які є підставою для списання з обліку дебіторської заборгованості утримувача майна, переданого за відповідним договором.

  5.6 Військовими частинами під час здійснення обліку згідно з цією Інструкцією застосовується Кореспонденція субрахунків з відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, пов’язаних з утилізацією боєприпасів (додаток 10).

  Заступник Міністра оборони України — керівник апарату

  В. М. Можаровський

  Додаток 1 до Інструкції про порядок обліку і видачі боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації

  ___________________ (гриф обмеження доступу)

  ВІДОМІСТЬ наявності та якісного стану боєприпасів, що підлягають утилізації

  Найменування боєприпасів

  Одиниця виміру

  Кількість

  Загальна вага, тонн

  Рік виготовлення

  Строк зберігання, років

  Якісний (технічний) стан, категорія

  Первинна вартість одиниці, тис. грн

  Залишкова вартість,

 13. тис. грн
 14. Місце знаходження (військова частина, населений пункт)

 15. нетто
 16. брутто
 17. одиниці
 18. разом
 19. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 20. 10
 21. 11
 22. 12
 23. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 24. 10
 25. 11
 26. 12
 27. Разом

  Начальник _______________                                      (підпис)

  ___________________________ (ініціали та прізвище)

  "___" _________ 20___ року

  Додаток 2 до Інструкції про порядок обліку і видачі боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації

  ___________________ (гриф обмеження доступу)

  ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ наявності та якісного стану боєприпасів, що підлягають утилізації

  Найменування боєприпасів

  Одиниця виміру

  Кількість

  Загальна вага, тонн

  Рік виготовлення

  Строк зберігання, років

  Якісний (технічний) стан, категорія

  Первин-на вартість одиниці, тис. грн

  Залишкова вартість,

 28. тис. грн
 29. Місце знаходження (військова частина, населений пункт)

 30. нетто
 31. брутто
 32. одиниці
 33. разом
 34. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 35. 10
 36. 11
 37. 12
 38. Разом

  Примітка. Зведену відомість підписують: начальник Озброєння Збройних Сил України, начальники відповідних служб забезпечення.

  Додаток 3 до Інструкції про порядок обліку і видачі боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації

  ___________________ (гриф обмеження доступу)

  ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________                                 (посада, ______________________________             підпис, ініціали, прізвище) "___" ___________ 20___ року

  ПЛАН утилізації боєприпасів на 20___ рік

  Узагальнені найменування боєприпасів

  Загальна вага, тонн

  Місце знаходження (військова частина, населений пункт)

  Виконавець робіт

  Термін виконання

 39. нетто
 40. брутто
 41. Разом

  Директор Департаменту ____________                                                                  (підпис)

  ______________ (ініціали, прізвище)

  Додаток 4 до Інструкції про порядок обліку і видачі боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації

  Дійсний до "___" _____________ 20__ року

  НАРЯД № _____________

  Ознака інформації

  Реєстраційний номер

  Номер аркуша

  Код документа

  Номер документа

  Дата документа

  Підстава (мета) операції

  Код операції

  Дата операції

  Орган управління

 42. 000
 43. 001
 44. 002
 45. 003
 46. 005
 47. 032
 48. 045
 49. 004
 50. 034
 51. 046
 52. Вантажовідправник

  Вантажоодержувач і його місцезнаходження

  Вид транспорту

  Номер транспорту

  Найменування транспортного документа

  Номер

 53. транспортного документа
 54. 052
 55. 055
 56. 064
 57. 014
 58. 068
 59. 015
 60. № з/п

  Найменування військового майна (індекс, номер креслення)

  Код номенклатури

  Одиниця виміру

  Ціна за одиницю

  Категорія (сорт)

  Видати (відвантажити)

  Видано (відвантажено)

  Сума, грн

  Заводський номер

  Дата виготовлення

  Примітка

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 61. 10
 62. 11
 63. 12
 64. 075
 65. 076
 66. 171
 67. 077
 68. 093
 69. 094
 70. 172
 71. 007
 72. 030
 73. Зворотний бік

  № з/п

  Найменування військового майна (індекс, номер креслення)

  Код номенклатури

  Одиниця виміру

  Ціна за одиницю

  Категорія (сорт)

  Видати (відвантажити)

  Видано (відвантажено)

  Сума, грн

  Заводський номер

  Дата виготовлення

  Примітка

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 74. 10
 75. 11
 76. 12
 77. 075
 78. 076
 79. 171
 80. 077
 81. 093
 82. 094
 83. 172
 84. 007
 85. 030
 86. Усього

  Порядок відправлення _______________________________________________

  Строк прибуття караулу з приймальником ___________ від військової частини _______

  М. П.

  ______________________________ (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали) ______________________________ (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

  Упаковано місць

  Вид (характер) упаковки

  Маркування

  Видав (здав) _____________________                              (підпис, прізвище, ініціали)

  Одержав (прийняв) _______________                                     (підпис, прізвище, ініціали)

  Маса

  Відправлено місць

  Дата відправлення

  "___" ___________ 20___ року

  Додаток 5 до Інструкції про порядок обліку і видачі боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації

  ЗВІТ про результати виконання Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки у ______ році

  Нормативно-правовий акт, яким затверджено програму: __________________________

  ______________________________________________________________________________

  Державні замовники програми: _______________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  Термін виконання програми: _____________________

  1. Фінансування завдань та заходів програми тис. грн

  Найменування завдання

  Найменування заходу

  Головний розпорядник бюджетних коштів

  Джерела фінансування

  Річний обсяг фінансування, передбачений програмою на ______ рік

  Річний обсяг фінансування, передбачений Державним бюджетом України на ______ рік

  Обсяг фінансування згідно з бюджетним розписом на _____ рік

  Фактично профінансовано у ______ році

  Код та назва бюджетних програм, у рамках яких фактично здійснювалося фінансування

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Утилізація звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання

  1. Розроблення технологій та створення виробничих потужностей

  Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном

  Усього

 87. державний бюджет, у тому числі:
 88. загальний фонд
 89. спеціальний фонд
 90. Державне космічне агентство України

  Усього

 91. державний бюджет, у тому числі:
 92. загальний фонд
 93. спеціальний фонд
 94. 2. Проведення утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання

  Міністерство оборони України

  Усього

 95. державний бюджет, у тому числі:
 96. загальний фонд
 97. спеціальний фонд
 98. інші джерела

  Разом

  2. Виконання запланованих обсягів утилізації боєприпасів (згідно з укладеними договорами)

  Запланований обсяг утилізації боєприпасів, тонн

  Фактично утилізовано, тонн

  Отримано продуктів утилізації, тонн, у тому числі:

  Надійшло коштів до державного бюджету від реалізації продуктів утилізації, тис. грн

 99. брухт чорних металів
 100. брухт алюмінію
 101. брухт вольфраму
 102. брухт латуні
 103. брухт міді
 104. брухт свинцю
 105. брухт із вмістом дорогоцінних металів
 106. вибухові речовини, порохи
 107. інші

  Міністерство оборони України

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. Інформація про виконання договорів, укладених на виконання програми

  № з/п

  Дата укладення договору

  Номер договору

  Виконавець робіт

  Сума договору, тис. грн

  Кількість боєприпасів, що мають бути утилізовані, тонн

  Сплачено за договором, тис. грн

  Утилізовано боєприпасів, тонн

  Дебіторська заборгованість, тис. грн

  Кредиторська заборгованість, тис. грн

  Міністерство оборони України

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Разом

   

   

   

   

   

   

  4. Фінансування заходів щодо створення виробничих потужностей

  № з/п

  Дата укладення договору

  Номер договору

  Виконавець робіт з утилізації боєприпасів

  Сума договору, тис. грн

  Кількість боєприпасів, що мають бути утилізовані, тонн

  Сплачено за договором, тис. грн

  Виконано робіт по створенню виробничих потужностей, тис. грн

  Дебіторська заборгованість, тис. грн

  Кредиторська заборгованість, тис. грн

  Утилізовано боєприпасів, тонн

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 108. 10
 109. 11
 110. Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Всього за Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном

   

   

   

   

   

   

   

  Державне космічне агентство України

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Всього за Державне космічне агентство України

   

   

   

   

   

   

   

  Разом

   

   

   

   

   

   

   

  Директор Департаменту ____________                                                                  (підпис)

  ______________ (ініціали, прізвище)

  "___" _________ 20___ року

  Додаток 6 до Інструкції про порядок обліку і видачі боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації

  ___________________ (гриф обмеження доступу)

  ЗВІТ про рух боєприпасів, переданих на утилізацію згідно з договорами, укладеними Міністерством оборони України з виконавцями робіт, у _____ році

 111. тонн
 112. Залишок

 113. на початок звітного періоду
 114. Передано

  Утилізовано

  Залишок на кінець звітного періоду

 115. за звітний період
 116. з початку року
 117. за звітний період
 118. з початку року
 119. Директор Департаменту ____________                                                                  (підпис)

  ______________ (ініціали, прізвище)

  "___" _________ 20___ року

  Додаток 7 до Інструкції про порядок обліку і видачі боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації

  ЗВІТ про отримання та рух продуктів утилізації згідно з договорами, укладеними Міністерством оборони України з виконавцями робіт, у _____ році

  Залишок на початок звітного періоду, тонн

  Отримано, тонн

  Реалізовано, тонн

  Вартість реалізованого з початку року, тис. грн

  Залишок на кінець звітного періоду, тонн

 120. за звітний період
 121. з початку року
 122. за звітний період
 123. з початку року
 124. Директор Департаменту ____________                                                                  (підпис)

  ______________ (ініціали, прізвище)

  "___" _________ 20___ року

  Додаток 8 до Інструкції про порядок обліку і видачі боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації

  ЗАТВЕРДЖУЮ Командир військової частини А0000 ______________________________             підпис, ініціали, прізвище) "___" ___________ 20___ року

  М. П.

  АКТ приймання-передавання боєприпасів на утилізацію

  (зазначається населений пункт)

  "___" ___________ 20___ року

  Цей Акт укладено про те, що представник військової частини А0000 ____________________________________________________________________ передав, (прізвище, ім’я, по батькові)

  а представник ________________________________________________________________ (найменування організації-отримувача боєприпасів) ____________________________________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові)

  який діє на підставі довіреності від __________ № ______, відповідно до наряду військової частини А0000 від ___________ № ________________, прийняв таке майно:

  №з/п

  Найменування боєприпасів

  Одиниця виміру

  Кількість

  Сума,

 125. грн
 126. Примітка

  Передав

  Прийняв

  ____________________________ (підпис, ініціали, прізвище)

  ____________________________ (підпис, ініціали, прізвище)

  "___" ___________ 20___ року

  "___" ___________ 20___ року

  Додаток 9 до Інструкції про порядок обліку і видачі боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації

  ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________                                 (посада, ______________________________             підпис, ініціали, прізвище) "___" ___________ 20___ року

  АКТ № _______ зміни якісного стану боєприпасів

  Ознака інформації

  Реєстраційний номер

  Номер аркуша

  Код документа

  Номер документа

  Дата документа

  Підстава (мета) операції

  Код операції

  Дата операції

  Служба

  Склад

 127. 000
 128. 001
 129. 002
 130. 003
 131. 005
 132. 032
 133. 045
 134. 004
 135. 034
 136. 046
 137. У результаті огляду встановлено:

 138. з/п
 139. Списати

  Оприбуткувати

 140. найменування боєприпасів
 141. код
 142. номенклатури
 143. одиниця виміру
 144. кількість
 145. залишкова вартість, грн
 146. експлуатується, років
 147. найменування боєприпасів
 148. код номенклатури
 149. одиниця виміру
 150. кількість
 151. вартість,
 152. грн
 153. одиниці
 154. разом
 155. за нормою
 156. фактично
 157. одиниці
 158. разом
 159. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 160. 10
 161. 11
 162. 12
 163. 13
 164. 14
 165. 15
 166. 075
 167. 076
 168. 127
 169. 171
 170. 172
 171. 075
 172. 076
 173. 105
 174. 171
 175. 172
 176. Зворотний бік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 177. 10
 178. 11
 179. 12
 180. 13
 181. 14
 182. 15
 183. 075
 184. 076
 185. 127
 186. 171
 187. 172
 188. 075
 189. 076
 190. 105
 191. 171
 192. 172
 193. Усього

  Висновок комісії (причини переведення в іншу категорію, сорт; доцільність використання окремих вузлів, приладів, запасних частин, деталей та іншого військового майна) _____________________________________________________________________

  Голова комісії ___________________________________________________________                                                                                            (підпис, ініціали, прізвище)

  Члени комісії: ___________________________________________________________                                                                                            (підпис, ініціали, прізвище)

  ______________________________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)

  Висновок військового представництва _________________________________________

  Начальник військового представництва ___________________________________                                                                                                                             (підпис, ініціали, прізвище)

  М. П.    "___" ___________ 20___ року

  Отримані від розбирання вузли, прилади, запасні частини, деталі та інше майно, зазначене в графах 10-15, на відповідальне зберігання прийняв ________________________ ______________________________________________________________________________                                                                          (посада, підпис, ініціали, прізвище)

  М. П.    "___" ___________ 20___ року

  Примітка. Акт зміни якісного стану затверджує керівник організації-виконавця робіт.

  Додаток 10 до Інструкції про порядок обліку і видачі боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації

  КОРЕСПОНДЕНЦІЯ СУБРАХУНКІВ з відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, пов’язаних з утилізацією боєприпасів

  № з/п

  Зміст операцій

  Номери субрахунків

 194. за дебетом
 195. за кредитом
 196. 1

  На підставі наряду про видачу боєприпасів для утилізації та розпорядження центральної служби забезпечення (служби забезпечення) здійснюється дооцінка (уцінка) вартості боєприпасів, що підлягають утилізації

 197. 010
 198. (010)

  2

  На підставі акта приймання-передачі боєприпасів разом з виконаним нарядом (накладною) списується з обліку вартість боєприпасів і ставиться на облік дебіторська заборгованість за передані на утилізацію боєприпаси у розрізі кожного виконавця робіт та договору

  -

 199. 010/2
 200. 010
 201. -

  3

  На підставі повідомлення центральної служби забезпечення (служби забезпечення) про утилізовані боєприпаси списується дебіторська заборгованість за передані на утилізацію боєприпаси

  -

 202. 010/2
 203. Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.

  Вам будет интересно:

  Срібний призер Олімпіади-2012 Олександр П’ятниця: «Кидав каміння, щоб розвинути силу»

  Срібна медаль дніпропетровського метальника списа стала однією з приємних несподіванок літньої Олімпіади в Лондоні. Головні конкуренти українського спортсмена дворазовий олімпійський чемпіон ...

  Найбільше роботи в країні пропонує столиця

  На сьогоднішній день в Україні виникла величезна диспропорція на ринку праці. Так, у першому півріччі 2012 року 58% усіх вакансій пропонували у столиці. Донецький регіон, який йде за Києвом, ...

  Советник Киевского городского главы: Все незаконные торговые точки с Майдана Независимости и Крещатика убрано

  Все незаконные торговые точки с Майдана Независимости и Крещатика убрано. Об этом заявил советник Киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец. Комментируя ситуацию с сезонными торговыми ...

  У ВССУ відбувся “круглий стіл” із питань застосування Кримінального процесуального кодексу України

  10 грудня 2012 року відбувся "круглий стіл", де обговорювалися окремі  питання застосування Кримінального процесуального кодексу України, зокрема положень глави 21 щодо проведення негласних ...

  Юридическая практика:
  Про усунення від права на спадкування та надання ...

  Про усунення від права на спадкування та надання права на спадкування Особа може позбутися права успадковувати спадкове майно за законом, якщо довести, що дана особа відмовилась у наданні догляду ...

  Про визнання права власності на житловий будинок ...

  Про визнання права власності на житловий будинок в порядку спадкування Юрист по спадщині надала допомогу у судовій справі про визнання права власності на житловий будинок в порядку спадкування

  Про визнання права власності на спадкове майно ...

  Про визнання права власності на спадкове майно за законом Громадянка звернулася до юриста по спадковим справам з метою отримати допомогу у вирішенні питання про визнання права власності ...


  Консультации по наследству:
  Як отримати автомобіль в спадщину за заповітом

  Живу в цілком забезпеченій сім'ї з батьками. У нас є будинок, ділянка і машина. Як правильно скласти моїм батькам заповіт ...

  Як діє заповіт після смерті людини

  Не можу розібратися з питанням про спадок. У подруги трапилася біда, у неї померли батьки, і вони не залишили заповіту на ...

  Як отримати спадщину в Україні і які потрібні документи у спадок?

  Мій батько недавно помер і залишив після себе велику спадщину, але я не можу її отримати, оскільки мені заважає його цивільна ...


  Новости наследственных дел:
  На сегодняшнем заседании правительства планируется ...

  На сегодняшнем заседании правительства планируется рассмотреть план мероприятий по выполнению СА с ЕС Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

  Судья не может считаться независимым от политического .

  Судья не может считаться независимым от политического влияния, если его карьера зависит от изменчивого политического вектора, - Я.Романюк 22 декабря во время заключительного заседания Наблюдательного Комитета проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма судебной власти на Украине» Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил, что «одним из самых опасных с точки зрения формирования независимой судебной системы на современном этапе факторов является политическая составляющая».

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить ...

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить его люстрацию Руководителю прокуратуры Донецкой области Николаю Франтовскому не удалось с первого раза обжаловать свое увольнение с должности через люстрацию, сообщает «Первая инстанция».


  Рекомендации пользователей:
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca