Адвокаты по наследственным делам
Отзывы о нас
Этот интернет проект суперовый! работал на нем очень часто. Думаю, что этот интернет проект ожидает светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б встречаться с Вашими новыми работами чаще! Действуйте!

Да, тут много актуальной информации.

Здравствуйте!. Совершенно случайно набрел на этот интернет портал, чему сильно рад и доволен! С большим удовольствием размещу ссылку на своей страничке в интернете!
Наши услуги

Вопрос к юристу по наследству:

Статьи
Право власності на спадок

Право власності на спадок Визнання прав власності на спадок (зразок судової справи), позовна заява про спадщину

Наследство по завещанию: раскрываем юридические ...

Наследство по завещанию: раскрываем юридические секреты Завещание необязательно гарантирует выполнение воли наследодателя, ведь в некоторых случаях можно признать завещание недействительным

Про затвердження Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 1. 20.06.2013 № 1106
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 р. за № 1199/23731

  Про затвердження Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів

  Відповідно до статей 3( 5178-17 ), 19 Закону України «Про депозитарну систему України»( 5178-17 ), пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ), з метою врегулювання питання діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів (додається).

  2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

  4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії від 20.06.2013 р. № 32

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 20.06.2013  № 1106

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 р. за № 1199/23731

  ПОЛОЖЕННЯ про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів

  I. Загальні положення

  1. Це Положення визначає порядок провадження депозитарною установою діяльності із зберігання активів інституційних інвесторів, а саме інститутів спільного інвестування (далі — ІСІ) та недержавних пенсійних фондів (далі — ПФ), встановлює механізм надання послуг щодо обслуговування операцій з активами ІСІ та активами ПФ, а також порядок здійснення контролю за відповідністю операцій з активами ІСІ та цінними паперами ІСІ законодавству, напрямів використання прибутків, отриманих на активи ІСІ, та контролю за списанням коштів з грошових рахунків ІСІ відповідно до Законів України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» ( 2299-14 ) (далі — Закон про ІСІ), «Про недержавне пенсійне забезпечення»( 1057-15 ) (далі — Закон про НПЗ) та «Про депозитарну систему України»( 5178-17 ).

  2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

 3. депозитарна установа — юридична особа, яка в установленому порядку
 4. отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи;
 5. зберігач активів ІСІ — депозитарна установа, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія), та з якою в установленому законодавством порядку укладений договір про обслуговування зберігачем активів ІСІ;

  зберігач ПФ — депозитарна установа-банк, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ПФ, видану Комісією, та з якою в установленому законодавством порядку укладений договір про обслуговування ПФ зберігачем;

  кошти спільного інвестування — кошти, внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду та залучені від інвесторів ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ, доходи, нараховані за активами ІСІ, та інші доходи від діяльності ІСІ (проценти за позиками, орендні (лізингові) платежі тощо). Кошти, внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду, вважаються коштами спільного інвестування після внесення такого фонду до Єдиного державного реєстру ІСІ;

  оцінна вартість активів — вартість активів за балансовою вартістю (вартістю придбання, собівартістю, справедливою вартістю, ринковою вартістю або іншою вартістю), яка враховується при оцінці вартості активів ІСІ або ПФ.

  3. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Комісія.

  II. Загальні вимоги щодо обслуговування активів інституційних Інвесторів

  1. Зберігач активів ІСІ провадить діяльність відповідно до законодавства на підставі статуту та договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ, укладеного з корпоративним інвестиційним фондом (далі — КІФ) або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі -ПІФ).

  Договір про обслуговування активів КІФ укладається на строк не більш як три роки, і його дія може бути продовжена тільки за рішенням загальних зборів акціонерів фонду або наглядової ради цього фонду з його обов'язковим подальшим затвердженням рішенням загальних зборів акціонерів фонду.

  2. Зберігач активів ІСІ зобов'язаний здійснювати обслуговування активів ІСІ з дотриманням регламенту ІСІ та проспекту емісії цінних паперів ІСІ.

  Зберігач активів ІСІ не має права використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.

  3. Зберігач активів ІСІ та його пов'язані особи не можуть придбавати цінні папери ІСІ та бути учасниками ІСІ, які він обслуговує на підставі договорів про обслуговування активів ІСІ, протягом строку дії таких договорів.

  В активах ІСІ, які зберігач активів ІСІ обслуговує на підставі договорів про обслуговування зберігачем активів ІСІ, протягом строку дії таких договорів не можуть бути цінні папери, емітентами яких є цей зберігач та його пов'язані особи.

  4. Зберігачем ПФ може бути банк, який відповідає таким вимогам:

 6. має банківську ліцензію Національного банку України;
 7. не є пов'язаною особою ПФ, з радою якого укладено договір про обслуговування ПФ зберігачем, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, засновників і аудитора такого фонду та їх пов'язаних осіб;

 8. не здійснює управління активами створеного ним корпоративного ПФ;
 9. не є кредитором адміністратора або осіб, що здійснюють управління активами ПФ, з яким укладено договір про обслуговування ПФ зберігачем.

  Зберігач ПФ — суб'єкт другого рівня, крім вимог, визначених цим пунктом, повинен мати регулятивний капітал у розмірі не менш як 500 мільйонів гривень.

  5. Зберігач ПФ надає свої послуги на підставі договору про обслуговування ПФ зберігачем.

  6. Зберігач ПФ не може надавати послуги торговця цінними паперами (посередника) ПФ, з якими він уклав договори про обслуговування ПФ зберігачем, протягом строку дії таких договорів.

  7. Зберігач ПФ не може використовувати активи ПФ, які знаходяться на рахунках цього фонду, як кредитні ресурси.

  III. Порядок провадження зберігачами ІСІ діяльності із зберігання активів ІСІ

  1. До обов'язків зберігача активів ІСІ належать:

  здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів ІСІ, на рахунку в цінних паперах;

  зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах, у порядку, передбаченому договором про обслуговування зберігачем активів ІСІ;

  виконання розпоряджень (доручень) компанії з управління активами, якщо вони не суперечать законодавству, регламенту ІСІ та/або проспекту емісії цінних паперів ІСІ відносно вимог до складу активів ІСІ;

  здійснення контролю за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямів використання прибутків, отриманих на активи ІСІ;

 10. засвідчення довідки про вартість чистих активів ІСІ;
 11. надання інформації про результати перевірки правильності розрахунків вартості чистих активів, виконаних компанією з управління активами, наглядовій раді КІФ або компанії з управління активами ПІФ у порядку, передбаченому договором про обслуговування зберігачем активів ІСІ;

  надання наглядовій раді КІФ вимоги про скликання позачергових зборів акціонерів КІФ у випадках, передбачених статтею 16 Закону про ІСІ( 2299-14 );

  надання наглядовій раді КІФ або компанії з управління активами ПІФ повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку Комісії та інших органів державної влади, що стосуються виконання зберігачем активів ІСІ своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ;

  надання інформації Комісії про виявлені порушення компанією з управління активами регламенту ІСІ, норм законодавства;

 12. участь представника зберігача активів ІСІ у складі ліквідаційної комісії ІСІ.
 13. 2. Відкриття та ведення рахунку в цінних паперах для ІСІ здійснюється зберігачем активів ІСІ на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, що є невід'ємним додатком до договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ, у порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності ( z1084-13 ), затвердженим рішенням Комісії від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616, з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням.

  3. Для КІФ договір про обслуговування зберігачем активів ІСІ та договір про обслуговування рахунка у цінних паперах укладаються між наглядовою радою КІФ та депозитарною установою, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ.

  Компанія з управління активами КІФ виступає представником КІФ у взаємовідносинах зі зберігачем активів ІСІ згідно з договором про обслуговування зберігачем активів ІСІ на підставі Закону про ІСІ( 2299-14 ) та договору про управління активами ІСІ, виконуючи функції керуючого рахунком у цінних паперах КІФ.

  Рахунок у цінних паперах КІФ відкривається на ім'я КІФ.

  4. Для ПІФ договір про обслуговування зберігачем активів ІСІ та договір про обслуговування рахунка у цінних паперах укладаються між компанією з управління активами такого фонду та депозитарною установою, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ.

  Рахунок у цінних паперах ПІФ відкривається на ім'я компанії з управління активами такого фонду.

  5. Компанія з управління активами, що управляє рахунком у цінних паперах ІСІ, надає розпорядження та отримує звіти за таким рахунком у цінних паперах, виконує інші дії згідно з умовами договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та відповідно до вимог, визначених законодавством.

  У разі отримання зберігачем активів ІСІ від компанії з управління активами цього ІСІ розпорядження, внаслідок виконання якого виникає порушення обмежень, передбачених законодавством для ІСІ, зберігач активів ІСІ протягом одного робочого дня з дати його надходження зобов'язаний надати письмову відмову щодо його виконання з обґрунтуванням причин відмови.

  6. Цінні папери, що становлять активи ІСІ, які не обслуговуються депозитарною системою та зберігання яких не супроводжується їх обліком на рахунках у цінних паперах ІСІ (далі — сертифікати цінних паперів), можуть зберігатися у сховищі зберігача активів ІСІ.

  Приймання сертифікатів цінних паперів на зберігання здійснюється згідно з внутрішніми документами зберігача активів ІСІ та на підставі акта приймання-передавання з обов'язковою звіркою реквізитів сертифікатів цінних паперів з реквізитами, зазначеними в акті приймання-передавання.

  У разі виявлення розбіжностей чи виявлення ознак підробки сертифікатів цінних паперів їх приймання на зберігання забороняється.

  Вилучення та видача сертифікатів цінних паперів із сховища зберігача активів ІСІ здійснюється за письмовою вимогою щодо вилучення та переліком сертифікатів цінних паперів, що запитуються до видачі.

  Видача сертифікатів цінних паперів уповноваженій особі компанії з управління активами ІСІ здійснюється на підставі акта приймання-передавання.

  7. Для здійснення зберігачем активів ІСІ контролю за відповідністю операцій стосовно розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямів використання прибутків, отриманих на активи ІСІ, у разі проведення операцій з розміщення, продажу та/або викупу цінних паперів ІСІ зберігач активів ІСІ у визначений договором про обслуговування зберігачем активів ІСІ термін отримує від компанії з управління активами відповідну інформацію про розміщення цінних паперів ІСІ, та/або про викуп цінних паперів ІСІ, та/або про продаж викуплених цінних паперів ІСІ (далі — Інформація). Форма та реквізитний склад Інформації визначаються внутрішніми документами зберігача активів ІСІ відповідно до умов договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ.

  Протягом одного дня з дня отримання Інформації зберігач активів ІСІ аналізує її дані з метою здійснення перевірки дій компанії з управління активами на відповідність регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та вимогам законодавства.

  При здійсненні контролю за відповідністю операцій з активами диверсифікованого ІСІ зберігачем активів ІСІ один раз на квартал здійснюється перевірка допуску цінних паперів, що становлять активи такого ІСІ, до торгів на фондових біржах.

  8. У разі виявлення зберігачем активів ІСІ в діях компанії з управління активами невідповідності проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушень регламенту ІСІ, закону чи нормативно-правових актів Комісії зберігач активів ІСІ не пізніше наступного робочого дня надсилає до компанії з управління активами ІСІ та Комісії письмове повідомлення про виявлені порушення або невідповідність.

  У разі невиконання цієї вимоги зберігач активів ІСІ несе відповідальність за збитки, завдані акціонерам або учасникам ІСІ, відповідно до договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ та закону.

  Зберігач активів ІСІ несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації наглядовій раді КІФ, компанії з управління активами ПІФ відповідно до договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ, а до Комісії — відповідно до закону.

  9. Зберігач активів ІСІ щокварталу здійснює перевірку розрахунку вартості чистих активів ІСІ, виконаного компанією з управління активами ІСІ. Перевірка розрахунку вартості чистих активів ІСІ здійснюється на підставі документів, які подаються компанією з управління активами ІСІ.

  10. Перевірка розрахунку вартості чистих активів ІСІ здійснюється зберігачем активів ІСІ на підставі таких документів:

  довідки про вартість чистих активів ІСІ, підписаної керівником та засвідченої печаткою компанії з управління активами ІСІ;

  балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) ІСІ за формою, встановленою законодавством, станом на дату проведення розрахунку;

  копії висновку незалежного оцінювача майна про вартість майна, засвідченої підписом керівника та печаткою компанії з управління активами ІСІ (надається один раз після проведення оцінки нерухомості);

  копій інших документів, засвідчених підписом керівника та печаткою компанії з управління активами ІСІ, які підтверджують оцінну вартість активів ІСІ.

  11. Перевірка розрахунку вартості чистих активів ІСІ (крім за підсумками звітного року) здійснюється зберігачем активів ІСІ протягом п'яти робочих днів після дати отримання від компанії з управління активами цього ІСІ всіх документів, визначених у пункті 10 цього розділу. Перевірка розрахунку за підсумками звітного року здійснюється протягом десяти робочих днів після дати отримання повного пакета документів.

  12. Результати перевірки розрахунку вартості чистих активів ІСІ надаються уповноваженій особі компанії з управління активами у термін, визначений у договорі про обслуговування зберігачем активів ІСІ та внутрішніми документами зберігача активів ІСІ.

  13. У разі правильності здійснення компанією з управління активами ІСІ розрахунку вартості чистих активів ІСІ довідка про вартість чистих активів ІСІ підписується уповноваженою особою зберігача активів ІСІ та засвідчується печаткою зберігача активів ІСІ.

  14. У разі виявлення зберігачем активів ІСІ помилок у здійсненні розрахунку вартості чистих активів ІСІ зберігач активів ІСІ готує письмову відповідь із зазначенням зауважень до розрахунку вартості чистих активів ІСІ. У цьому випадку компанія з управління активами ІСІ подає до зберігача активів ІСІ необхідні документи та інформацію для погодження розрахунку або вносить виправлення згідно із зауваженнями зберігача активів ІСІ.

  Якщо компанія з управління активами ІСІ не погоджується із зауваженнями зберігача активів ІСІ, зберігач активів ІСІ підписує довідки щодо вартості чистих активів ІСІ із зауваженнями. Зауваження зберігача активів ІСІ викладаються в письмовій формі в довідці про вартість чистих активів ІСІ або в супровідному листі зберігача активів ІСІ.

  15. Зберігач активів ІСІ надає інформацію про результати перевірки розрахунку вартості чистих активів ІСІ наглядовій раді КІФ або компанії з управління активами ПІФ у порядку, за формою та в термін, визначені у договорі про обслуговування зберігачем активів ІСІ.

  16. Порядок перевірки зберігачем активів ІСІ правильності розрахунку вартості чистих активів ІСІ, виконаних компанією з управління активами ІСІ, термін подачі документів для перевірки зберігачем активів ІСІ розрахунку вартості чистих активів ІСІ та порядок подання зберігачем активів ІСІ інформації про результати перевірки розрахунку вартості чистих активів ІСІ обумовлюються в договорі про обслуговування зберігачем активів ІСІ.

  17. Грошові кошти ІСІ зараховуються на його рахунок у банку (далі -Рахунок) згідно з умовами відповідного договору про обслуговування ІСІ. Прийняття на обслуговування зберігачем активів ІСІ, що є банком, коштів спільного інвестування здійснюється за умови відкриття у зберігача активів ІСІ Рахунку(ів).

  18. Зберігач активів ІСІ повинен надавати компанії з управління активами згоду (або мотивовану письмову відмову) на списання коштів з Рахунків КІФ або компанії з управління активами ПІФ не пізніше наступного робочого дня з дати надання зберігачу активів ІСІ відповідних платіжних документів.

  Для цього у строк, визначений внутрішніми документами зберігача активів ІСІ, компанія з управління активами ІСІ інформує зберігача активів ІСІ щодо можливого списання коштів ІСІ з Рахунку, пов'язаного з:

  вкладенням коштів ІСІ в цінні папери, банківські метали, на депозит та в інші активи, передбачені законодавством;

 14. викупом цінних паперів ІСІ;
 15. виплатою дивідендів за цінними паперами ІСІ (крім ІСІ відкритого та інтервального типу);
 16. оплатою послуг осіб, які надають послуги ІСІ, тощо.
 17. Спосіб надання такої інформації має бути визначений у договорі про обслуговування зберігачем активів ІСІ.

  19. Після виконання зберігачем активів ІСІ операцій, пов'язаних із списанням коштів ІСІ з Рахунку у разі їх вкладення в цінні папери, банківські метали, на депозит та в інші активи, передбачені законодавством, зберігач активів ІСІ здійснює перевірку:

 18. складу активів ІСІ;
 19. дотримання обмежень діяльності компанії з управління активами ІСІ з активами ІСІ, визначених інвестиційною декларацією ІСІ;

 20. дотримання обмежень діяльності компанії з управління активами ІСІ, встановлених законодавством;
 21. дотримання інших вимог, передбачених законодавством.
 22. 20. Після виконання зберігачем активів ІСІ операцій, пов'язаних із списанням коштів ІСІ з Рахунку у разі викупу цінних паперів ІСІ, зберігач активів ІСІ здійснює перевірку:

  дотримання строку, встановленого проспектом емісії ІСІ, протягом якого може здійснюватися викуп цінних паперів цього ІСІ;

 23. ціни цінних паперів ІСІ, за якою здійснюється їх викуп.
 24. 21. Після виконання зберігачем активів ІСІ операцій, пов'язаних із списанням коштів ІСІ з Рахунку у разі виплати дивідендів за цінними паперами ІСІ (крім ІСІ відкритого та інтервального типу), зберігач активів ІСІ перевіряє виконання емітентом цінних паперів ІСІ вимог проспекту емісії цінних паперів ІСІ щодо виплати дивідендів.

  22. Після виконання зберігачем активів ІСІ операцій, пов'язаних із списанням коштів ІСІ з Рахунку у разі оплати послуг осіб, які надають послуги ІСІ, тощо зберігач активів ІСІ перевіряє розмір комісії та найменування отримувача комісійної винагороди.

  23. Якщо зберігачем активів ІСІ під час проведення операцій, визначених у пунктах 18-22 цього розділу, виявлено будь-яку дію компанії з управління активами ІСІ, що не відповідає проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушує регламент ІСІ, закон чи нормативно-правові акти Комісії, зберігач активів ІСІ інформує наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ШФ та Комісію про виявлене порушення протягом одного дня після його виявлення.

  24. Списання коштів ІСІ з Рахунків здійснюється банком відповідно до вимог законодавства у разі пред'явлення компанією з управління активами ІСІ письмової згоди зберігана активів ІСІ. У випадку відкриття Рахунку(ів) у зберігана активів ІСІ, що є банком, порядок та форма надання згоди (мотивованої письмової відмови) на списання коштів зберігачем активів ІСІ визначається договором про обслуговування зберігачем активів ІСІ.

  IV. Порядок провадження зберігачами ПФ діяльності із зберігання активів ПФ

  1. До обов'язків зберігача ПФ належать:

 25. відкриття та ведення рахунків ПФ, зокрема рахунку в цінних паперах та поточного(их) рахунку(ів);
 26. забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів, які підтверджують право власності на активи ПФ в інших формах, документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів;

  перевірка підрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, здійсненого адміністратором та особою (особами), що провадить (провадять) діяльність з управління активами ПФ (далі -компанія з управління активами ПФ);

 27. виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів;
 28. виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, зберігача ПФ, винагороди компанії (компаній) з управління активами ПФ, аудитора (аудиторської фірми), оплати послуг осіб, які надають ПФ консультаційні та (або) агентські послуги, торговців цінними паперами та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених Законом про НПЗ( 1057-15 );

  виконання розпоряджень компанії (компаній) з управління активами ПФ згідно з інвестиційною декларацією ПФ;

  зберігання копій розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих компанією(ями) з управління активами ПФ торговцям цінними паперами та іншим посередникам;

  здійснення обміну інформацією з адміністратором, компанією(ями) з управління активами ПФ, Комісією, комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, радою ПФ;

 29. здійснення інших дій, передбачених законодавством та договором між радою ПФ та зберігачем ПФ.
 30. 2. Відкриття та ведення рахунку в цінних паперах ПФ здійснюється на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, що є невід'ємним додатком до договору про обслуговування ПФ зберігачем.

  3. Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах та договір про обслуговування ПФ зберігачем укладаються між радою фонду та депозитарною установою, що має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ПФ, у письмовій формі та засвідчуються підписами уповноваженої особи зберігача ПФ, голови ради фонду та їх печатками.

  Компанія(ї) з управління активами ПФ виступає(ють) представником(ами) ПФ у взаємовідносинах зі зберігачем ПФ згідно з договором про обслуговування ПФ зберігачем на підставі Закону про НПЗ( 1057-15 ) та договору(ів) про управління активами ПФ, виконуючи функції керуючого(их) рахунком у цінних паперах ПФ у межах повноважень, визначених договором.

  4. Невід'ємною частиною договору про обслуговування ПФ зберігачем є інвестиційна декларація ПФ, відомості про осіб, що здійснюють управління активами ПФ (компанії з управління активами ПФ), та копії договорів про управління активами, укладених з ними.

  5. У разі неспроможності зберігача ПФ виконувати свої функції відповідно до умов договору дострокове розірвання договору проводиться за ініціативою зберігача ПФ, про що він повинен письмово повідомити раду відповідного ПФ із зазначенням причин, які перешкоджають виконанню ним такого договору.

  6. Зберігач ПФ, з яким розривається договір, зобов'язаний:

  забезпечити передачу усіх пенсійних активів фонду та належної документації новому зберігачу ПФ в зазначені у договорі строки;

  виконувати функції зберігача ПФ щодо активів ПФ, які залишатимуться у нього на зберіганні, до повної передачі всіх активів ПФ новому зберігачу цього ПФ;

  повністю завершити передачу активів ПФ та всієї належної документації до дати припинення дії договору, укладеного зберігачем ПФ з радою ПФ.

  7. Компанія(ї) з управління активами, що управляє(ють) рахунком у цінних паперах ПФ, надає(ють) розпорядження та отримує(ють) звіти за таким рахунком у цінних паперах у межах наданих повноважень, виконує(ють) інші дії згідно з умовами договору про обслуговування рахунка в цінних паперах ПФ та відповідно до вимог, визначених законодавством.

  У разі отримання зберігачем ПФ від компанії з управління активами цього ПФ розпорядження, внаслідок виконання якого виникає порушення обмежень, передбачених законодавством для ПФ, зберігач ПФ протягом одного робочого дня з дати його надходження зобов'язаний надати письмову відмову щодо його виконання з обґрунтуванням причин відмови.

  8. Обслуговування операцій за рахунком у цінних паперах та поточним(и) рахунком(ами), відкритими зберігачем ПФ на ім'я ПФ, здійснюється зберігачем ПФ відповідно до законодавства та внутрішніх документів зберігача ПФ.

  9. Зберігач ПФ проводить операції щодо списання коштів, що входять до складу пенсійних активів, з поточних рахунків ПФ на підставі розпорядження (платіжного доручення) адміністратора ПФ або компанії з управління активами цього ПФ, виходячи з напрямів використання пенсійних активів/коштів.

  10. Зберігач ПФ може виконувати платіжні доручення щодо списання коштів ПФ, надані адміністратором ПФ:

 31. на виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками фонду;
 32. для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених Законом про НПЗ( 1057-15 );
 33. для оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених із страховою організацією;

  для оплати послуг адміністратора ПФ, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням ПФ, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої Законом про НПЗ ( 1057-15 );

 34. для сплати винагороди за надання послуг з управління активами ПФ;
 35. для оплати послуг зберігача ПФ;
 36. для оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок ПФ;
 37. для оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи ПФ;

  для оплати інших послуг, здійснення яких передбачено Законом про НПЗ( 1057-15 ) або нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.

  11. Зберігач ПФ може виконувати платіжні доручення, надані компанією з управління активами ПФ, щодо інвестування пенсійних активів ПФ згідно з інвестиційною декларацією ПФ, яка відображає основні напрями інвестування пенсійних активів та обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами, встановлені в межах загальних вимог та обмежень інвестиційної діяльності. При обслуговуванні ПФ інвестиційна декларація є обов'язковою для застосування зберігачем ПФ.

  12. У разі залучення ПФ для управління його активами кількох компаній з управління активами ПФ порядок (критерії) розподілу активів ПФ між такими особами визначається(ються) в договорах про управління активами ПФ.

  Визначений договором про управління активами порядок розподілу активів ПФ щодо управління ними компаніями з управління активами ПФ є обов'язковим для виконання зберігачем ПФ, що має бути відображено у договорі про обслуговування ПФ зберігачем ПФ.

  13. Зберігач ПФ здійснює контроль за списанням коштів з поточних рахунків ПФ згідно з інвестиційною декларацією ПФ.

  Для цього зберігач ПФ у разі одержання платіжного доручення перевіряє дотримання адміністратором ПФ або компанією з управління активами ПФ інвестиційної декларації ПФ щодо:

 38. напрямів використання пенсійних активів ПФ;
 39. виду пенсійних виплат, які будуть здійснюватись з інвестованих активів;
 40. переліку об'єктів інвестування пенсійних активів ПФ;
 41. дотримання обмежень діяльності компанії з управління активами ПФ, встановлених Законом про НПЗ( 1057-15 ) та договором про управління активами ПФ;

 42. обмежень інвестиційної діяльності з пенсійними активами ПФ.
 43. З метою забезпечення виявлення порушень законодавства щодо провадження діяльності з управління активами ПФ, вчинених компанією з управління активами, яка здійснює управління активами цього ПФ, зберігач ПФ щокварталу здійснює перевірку проходження цінними паперами, які становлять активи ПФ, процедури лістингу на фондовій біржі.

  14. У випадку, якщо виконання платіжних доручень на списання коштів з поточного рахунку ПФ призведе до порушення положень інвестиційної декларації ПФ щодо основних напрямів використання пенсійних активів ПФ та/або обмежень інвестування активів ПФ, зберігач ПФ відмовляє у списанні коштів ПФ у формі та строки, встановлені у відповідному договорі.

  У разі цільового використання пенсійних коштів адміністратором ПФ або компанією з управління активами ПФ зберігач ПФ виконує відповідні операції на поточних рахунках ПФ.

  15. Зберігач ПФ щомісяця здійснює перевірку розрахунків чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, виконаних адміністратором та компаніями з управління активами ПФ.

  16. Перевірка розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків здійснюється зберігачем ПФ на підставі, зокрема, таких документів:

  довідки про чисту вартість активів ПФ, підписаної керівниками адміністратора та компанії з управління активами ПФ та засвідченої печатками адміністратора та компанії з управління активами ПФ;

  довідки (копії довідки) про склад, структуру та вартість активів ПФ, засвідченої підписом керівника та печаткою компанії з управління активами ПФ;

  довідки про склад, структуру та вартість зобов'язань ПФ станом на дату проведення розрахунку, підписаної керівниками адміністратора та компанії з управління активами ПФ та засвідченої печатками адміністратора та компанії з управління активами ПФ;

  копій проспектів емісій випусків цінних паперів, які були придбані у власність ПФ протягом звітного строку;

  копії висновку незалежного оцінювача майна про вартість майна, засвідченої підписом керівника та печаткою компанії з управління активами ПФ (якщо в активах ПФ є нерухомість);

  балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) ПФ та інших фінансових документів за формою, визначеною нормативно-правовими актами, станом на дату проведення розрахунку;

  копій інших документів, засвідчених підписами керівників адміністратора та компанії з управління активами ПФ та засвідчених печатками адміністратора та компанії з управління активами ПФ, які підтверджують оцінну вартість активів ПФ.

 44. 17. Після отримання зберігачем ПФ зазначених документів зберігач ПФ:
 45. звіряє склад та структуру активів ПФ на день проведення розрахунку,
 46. зазначені в довідці про склад, структуру та вартість активів ПФ, зі складом та структурою активів ПФ, що зберігаються/обліковуються у зберігача ПФ на день проведення розрахунку;

  перевіряє правильність здійснення оцінки активів ПФ адміністратором та компанією з управління активами ПФ;

  визначає загальну оцінну вартість активів ПФ, що зберігаються/обліковуються у зберігача ПФ на день проведення розрахунку;

  звіряє склад та структуру зобов'язань ПФ на день проведення розрахунку, зазначені в довідці про склад, структуру та вартість зобов'язань ПФ, зі статтями балансу (звіту про фінансовий стан) ПФ на день проведення розрахунку;

 47. визначає загальну вартість зобов'язань ПФ на день проведення розрахунку;
 48. визначає чисту вартість активів ПФ на день проведення розрахунку.
 49. визначає чисту вартість одиниці пенсійних внесків на день проведення розрахунку.
 50. 18. Перевірка розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків здійснюється зберігачем ПФ протягом п'яти робочих днів після дати отримання документів, зазначених у пункті 17 цього розділу.

  19. Результати перевірки розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків надаються зберігачем ПФ уповноваженій особі ПФ не пізніше наступного робочого дня після отримання результатів перевірки.

  20. У разі виявлення зберігачем ПФ помилок у здійсненні розрахунку чистої вартості активів ПФ та/або чистої вартості одиниці пенсійних внесків зберігач ПФ готує мотивовані зауваження до розрахунку чистої вартості активів фонду та/або чистої вартості одиниці пенсійних внесків. У цьому випадку адміністратор та/або компанія з управління активами ПФ подають до зберігача ПФ необхідні документи та інформацію для узгодження здійсненого розрахунку або вносять виправлення згідно із зауваженнями зберігача ПФ.

  Якщо адміністратор та/або компанія з управління активами ПФ не погоджуються із зауваженнями зберігача ПФ, зберігач ПФ підписує довідку про чисту вартість активів ПФ та/або чисту вартість одиниці пенсійних внесків із зауваженнями. Зауваження зберігача ПФ мають бути викладені в письмовій формі в довідці про чисту вартість активів ПФ або в супровідному листі зберігача ПФ. Копія документа, що містить зауваження зберігача ПФ, передається зберігачем ПФ адміністратору та компанії з управління активами ПФ.

  21. У разі зменшення протягом року чистої вартості одиниці пенсійних внесків ПФ більше ніж на 20 % зберігач ПФ повідомляє про це раду ПФ, Комісію та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

  22. Зберігач ПФ здійснює прийняття на зберігання та видачу (повернення) документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших ніж, цінні папери, формах, документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів (далі — Документи). Зберігання Документів здійснюється зберігачем ПФ у сховищі.

  23. Надання зберігачу ПФ (отримання від зберігача ПФ) Документів здійснюється уповноваженою особою ПФ або уповноваженою особою відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг (при здійсненні ним відповідної перевірки) та оформлюється відповідним актом приймання-передавання, що підписується уповноваженою особою ПФ або уповноваженою особою відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг та уповноваженою особою зберігача ПФ.

  24. У разі отримання зберігачем ПФ Документів уповноважена особа зберігача ПФ здійснює звірку реквізитів наданих Документів з реквізитами цих Документів, зазначених в акті приймання-передавання. У разі невідповідності кількості аркушів чи реквізитів отриманих Документів реквізитам Документів, зазначеним в акті приймання-передавання, зберігач ПФ відмовляє у прийманні Документів.

  25. У разі надходження до зберігача ПФ письмового запиту (вимоги) уповноваженої особи ПФ або уповноваженої особи відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг щодо видачі (повернення) Документів, які зберігались у сховищі зберігача ПФ, зберігач ПФ готує до видачі (повернення) Документи, що були запитані, не пізніше наступного робочого дня отримання відповідного письмового запиту (вимоги). Видання/отримання Документів оформлюється актом приймання-передавання, який підписується уповноваженою особою зберігана ПФ та уповноваженою особою ПФ або відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг, що запитувала Документи.

  Директор департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності

  І. Курочкіна

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.

  Вам будет интересно:

  Про призначення Жураківського В.О. першим заступником генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України, Кабінет Міністрів України

  Про призначення Жураківського В. О. першим заступником генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України Призначити Жураківського Віталія Олександровича першим заступником генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України.

  Голосуйте гаманцем

  Вживання неякісних молочних продуктів одна з найбільш поширених причин інфекційних захворювань в області. Про це на засіданні Луганського прес-клубу розповіла завідувач гастроентерологічного ...

  Про затвердження величини інвестиційної складової тарифу ПАТ "ДТЕК Західенерго", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про затвердження величини інвестиційної складової тарифу ПАТ "ДТЕК Західенерго" Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 ( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 648-р( 648-2004-р ) "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у період до 2020 року" (зі змінами, унесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 № 850-р), наказу Міністерства палива та енергетики України від 24.05.2006 № 183( z0701-06 ) "Про затвердження Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за № 701/12575, ураховуючи наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20.04.2012 № 253 "Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства палива та енергетики від 09.10.2008 № 499", розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 807-р( 807-2012-р ) "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування "Реконструкція енергоблока № 4 Ладижинської теплової електричної станції публічного акціонерного товариства "Західенерго", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Прокуратура требует отстранить от работы должностных лиц Лукьяновского СИЗО из-за убийства

  Прокурор Киева Анатолий Мельник требует от руководителя столичной пенитенциарной службы отстранить от исполнения служебных обязанностей трех должностных лиц Лукьяновского СИЗО на время проведения ...

  Юридическая практика:
  Про визнання права власності на 1,8 частку спадкового ...

  Про визнання права власності на 1,8 частку спадкового майна Тільки в суді виноситься рішення про розділ спадкового майна або рішення про визнання прав власності на таке майно

  Про усунення перешкод у здійсненні права на спадкування ...

  Про усунення перешкод у здійсненні права на спадкування та визнання права власності в порядку спадкування за заповітом Починаючи процес нотаріального оформлення спадкового майна, громадяни часто зіштовхуються із перешкодами, які можна вирішити ...

  Про усунення права на спадкування

  Про усунення права на спадкування Адвокату по спадковим правовідносинам потрібно було вирішити спірну ситуацію про усунення від права на спадкування сестер ...


  Консультации по наследству:
  Допомога в оформленні заповіту на родича

  За допомогою вашого сервісу багато моїх знайомих вирішили всі свої виникаючі проблеми, пов'язані зі спадковим правом. Допоможіть ...

  Як отримати спадщину в Україні і які потрібні документи у спадок?

  Мій батько недавно помер і залишив після себе велику спадщину, але я не можу її отримати, оскільки мені заважає його цивільна ...

  Оформлення спадщини після смерті батька

  У нашій родині сталося величезне горе. Крім того, що помер батько, так і ще почалися розборки з приводу спадщини батька. З'явилися ...


  Новости наследственных дел:
  На сегодняшнем заседании правительства планируется ...

  На сегодняшнем заседании правительства планируется рассмотреть план мероприятий по выполнению СА с ЕС Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

  Судья не может считаться независимым от политического .

  Судья не может считаться независимым от политического влияния, если его карьера зависит от изменчивого политического вектора, - Я.Романюк 22 декабря во время заключительного заседания Наблюдательного Комитета проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма судебной власти на Украине» Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил, что «одним из самых опасных с точки зрения формирования независимой судебной системы на современном этапе факторов является политическая составляющая».

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить ...

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить его люстрацию Руководителю прокуратуры Донецкой области Николаю Франтовскому не удалось с первого раза обжаловать свое увольнение с должности через люстрацию, сообщает «Первая инстанция».


  Рекомендации пользователей:
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca