Адвокаты по наследственным делам
Отзывы о нас
С огромной благодарностью отзываемся о тех, от кого зависит наполнение интернет сайта.

Благодарим всех, от кого зависит существование интернет портала.

Как много необходимой информации. Огромнейшее Вам спасибо. Очень благодарны! Ребята - Вы просто умнички.
Наши услуги

Вопрос к юристу по наследству:

Статьи
Право власності на спадок

Право власності на спадок Визнання прав власності на спадок (зразок судової справи), позовна заява про спадщину

Наследство по завещанию: раскрываем юридические ...

Наследство по завещанию: раскрываем юридические секреты Завещание необязательно гарантирует выполнение воли наследодателя, ведь в некоторых случаях можно признать завещание недействительным

Про затвердження Методики формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послугНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

 1. 02.11.2012  № 356
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2012 р. за № 1915/22227

  Про затвердження Методики формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

  Відповідно до статей 6 та 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»( 2479-17 ), статті 9 Закону України «Про природні монополії»( 1682-14 ), Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг( 1073/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1073, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Методику формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання ( z1915-12 ), що додається.

  2. Департаменту стратегічного планування та розвитку у сфері комунальних послуг (Арлачов Д. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2013 року.

  Голова Комісії

  В. Саратов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 02.11.2012  № 356

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2012 р. за № 1915/22227

  МЕТОДИКА формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

  I. Загальні положення

  1.1. Ця Методика установлює механізм формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для суб'єктів природних монополій, які здійснюють або мають намір здійснювати господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення на підставі відповідних ліцензій, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі — Комісія), та прийняли рішення про застосування стимулюючого регулювання за погодженням з Комісією.

  1.2. У цій Методиці терміни вживаються в такому значенні:

 3. базовий рік — рік, що передує першому року регуляторного періоду;
 4. контрольовані операційні витрати — статті операційних витрат, розмір яких залежить від управлінських рішень ліцензіата;

  неконтрольовані операційні витрати — статті операційних витрат, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу (податки, збори, платежі тощо), розмір яких установлюється відповідно до положень законодавства України та/або відповідними державними органами;

  очікуване значення — значення величини (витрат, обсягів тощо) поточного року, що розраховується до його завершення як сума фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за перші дев’ять місяців поточного року та фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за три останні місяці попереднього року, скоригованих на співвідношення фактичних значень величин (витрат, обсягів тощо) за 9 місяців поточного року до аналогічного періоду попереднього року;

  показник ефективності — цільове завдання щодо щорічного скорочення неефективних контрольованих операційних витрат у %;

  прогнозний необхідний дохід — дохід, що визначається згідно з цією Методикою на підставі прогнозних значень параметрів розрахунку доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, який має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат та залучення нових інвестицій;

  прогнозні значення — значення, що враховуються при розрахунку тарифів на майбутній регуляторний період до його початку;

  регуляторний період — період часу між двома послідовними переглядами необхідного доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду (перехідний період), який триватиме 3 роки;

  регуляторні амортизаційні відрахування — систематичне щорічне повернення вартості активів, що використовуються в регульованій діяльності, розраховане з урахуванням визначених Комісією для цілей стимулюючого регулювання строків їх корисного використання та методу нарахування амортизації для активів;

  скоригований необхідний дохід — дохід, що визначається згідно з цією Методикою та має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат та залучення нових інвестицій;

  цільовий показник якості послуг — завдання щодо поступового підвищення надійності надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

  Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про природні монополії»( 1682-14 ) та «Про питну воду та питне водопостачання»( 2918-14 ).

  1.3. Розрахунок тарифів здійснюється окремо за видами ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

  1.4. Ліцензіат здійснює розподіл витрат між централізованим водопостачанням та водовідведенням та іншими видами ліцензованої діяльності в установленому законодавством порядку.

  1.5. Розрахунок необхідного доходу від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється в такій послідовності:

  1.5.1. До початку регуляторного періоду Комісія встановлює параметри, що мають довгостроковий термін дії та є незмінними протягом регуляторного періоду:

  показник ефективності для контрольованих операційних витрат (починаючи з другого регуляторного періоду);

 5. цільовий показник якості послуг (починаючи з другого регуляторного періоду);
 6. регуляторну норму доходу (окремо для регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та окремо для регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання);

 7. цільовий коефіцієнт технологічних втрат та не облікованих витрат води в мережах;
 8. цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби;
 9. коефіцієнт згладжування необхідного доходу.
 10. 1.5.2. До початку регуляторного періоду прогнозні значення параметрів розрахунку необхідного доходу визначаються:

  у відповідності із Прогнозом економічного і соціального розвитку України та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схваленим постановою Кабінету Міністрів України:

  індекс споживчих цін;

  індекс цін виробників промислової продукції;

  індекс зростання середньомісячної заробітної плати;

 11. на підставі поданих до Комісії в установленому порядку даних ліцензіатів щодо:
 12. планових річних обсягів централізованого водопостачання та водовідведення;
 13. схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної програми.
 14. 1.5.3. На основі параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, та прогнозних значень параметрів розрахунку необхідного доходу, визначених на весь регуляторний період, розраховується прогнозний необхідний дохід ліцензіата на кожен рік регуляторного періоду, до якого з метою обмеження коливань тарифів Комісія застосовує механізм згладжування.

  1.6. Протягом регуляторного періоду щорічно проводиться коригування згладженого необхідного доходу, що встановлюється на наступний рік регуляторного періоду, з урахуванням відхилень фактичних значень параметрів розрахунку необхідного доходу від прогнозних значень параметрів розрахунку необхідного доходу. При коригуванні необхідного доходу також ураховується відповідність цільовому показнику якості послуг та цільовому коефіцієнту технологічних втрат та не облікованих витрат води в мережах.

  II. Визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

  2.1. Прогнозний необхідний дохід (ПНДt) розраховується перед початком регуляторного періоду на кожен рік регуляторного періоду на основі встановлених параметрів, що мають довгостроковий термін дії, та прогнозних даних за формулою

  , тис. грн,

  (1)

 15. де
 16. -

  неконтрольовані операційні витрати від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення в році t, тис. грн;

  -

  контрольовані операційні витрати від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (без урахування амортизації та витрат електроенергії на технологічні потреби) в році t, тис. грн;

  -

 17. витрати електроенергії на технологічні потреби в році t, тис. грн;
 18. -

  регуляторні амортизаційні відрахування в році t, тис. грн (визначені згідно з пунктом 2.3 цього розділу);

  -

  дохід на регуляторну базу активів у році t, тис. грн (визначений згідно з пунктом 2.4 цього розділу).

  2.1.1. До складу неконтрольованих операційних витрат мають бути включені тільки ті неконтрольовані операційні витрати, що безпосередньо пов’язані із здійсненням ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення:

  витрати на придбання води у інших підприємств та (або) очищення власних стічних вод іншими підприємствами;

  оплата податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість;

 19. витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища;
 20. витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон;

  витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж) засобів обліку води.

  2.1.2. Неконтрольовані операційні витрати на кожен рік регуляторного періоду встановлюються Комісією на рівні прогнозу, визначеного на підставі аналізу обґрунтованості фактичних рівнів неконтрольованих операційних витрат ліцензіата, здійснених у попередньому періоді. У разі відхилення прогнозних значень від фактично досягнутих неконтрольовані операційні витрати підлягають щорічному коригуванню відповідно до пункту 2.9 ( z1915-12 ) цього розділу.

  2.1.3. Контрольовані операційні витрати від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення враховуються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та включають витрати, пов’язані із здійсненням діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, за винятком:

 21. витрат на амортизацію;
 22. витрат електроенергії на технологічні потреби;
 23. статей витрат, які визначені неконтрольованими відповідно до підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цього розділу.

  2.1.4. Витрати, визначені частиною третьою статті 9 Закону України «Про природні монополії»( 1682-14 ), не включаються до розрахунку необхідного доходу від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

  2.1.5. Розподіл загальновиробничих та адміністративних витрат між видами діяльності здійснюється пропорційно прямим витратам.

  2.1.6. Контрольовані операційні витрати від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (ОВкt) розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою

  , тис. грн,

  (2)

 24. де
 25. -

  контрольовані операційні витрати (за виключенням витрат на оплату праці та соціальні відрахування) у році t-1 регуляторного періоду, тис. грн;

  -

 26. витрати на оплату праці та соціальні відрахування в році t-1 регуляторного періоду, тис. грн;
 27. -

 28. прогнозний індекс цін виробників промислової продукції для року t, %;
 29. -

 30. прогнозний індекс зростання середньомісячної заробітної плати для року t, %;
 31. -

 32. показник ефективності, який установлюється Комісією до початку регуляторного періоду, %.
 33. 2.1.7. Показник ефективності (ЕФ) визначає завдання по зміні обсягів контрольованих операційних витрат ліцензіата з централізованого водопостачання та водовідведення на кожен рік регуляторного періоду.

  Показник ефективності складається із галузевої і індивідуальної складових та розраховується за формулою

  (3)

 34. де
 35. -

  галузевий показник ефективності, що встановлюється Комісією як спільне для всіх ліцензіатів з централізованого водопостачання та водовідведення завдання по зміні обсягів контрольованих операційних витрат з централізованого водопостачання та водовідведення на основі результатів порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), %;

  -

  індивідуальний показник ефективності, що встановлюється Комісією як індивідуальне завдання по зміні обсягів контрольованих операційних витрат для кожного ліцензіата з централізованого водопостачання та водовідведення на основі результатів порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), %.

  Індивідуальний показник ефективності (ЕФінд) на кожен рік регуляторного періоду визначається за формулою) на кожен рік регуляторного періоду визначається за формулою

  (4)

 36. де
 37. -

  оцінка ефективності діяльності відповідного ліцензіата, визначена за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), %;

  n

  -

  кількість років, протягом яких ліцензіат повинен досягти 100 % значення оцінки ефективності своєї діяльності.

  Максимальне щорічне значення показника ефективності не може перевищувати 5 %.

  2.1.8. Базові рівні контрольованих операційних витрат (ОВкt) для першого регуляторного періоду визначаються Комісією. При встановленні базового рівня операційних витрат ураховуються результати аналізу обґрунтованості фактичних витрат ліцензіата, здійснених у попередньому періоді, а також обґрунтовані прогнози витрат на наступний рік.

  2.1.9. Базові рівні контрольованих операційних витрат (ОВк0) для другого та наступних регуляторних періодів визначаються за формулою

  (5)

 38. де
 39. -

  очікувані контрольовані операційні витрати останнього року попереднього регуляторного періоду, тис. грн;

  -

  прогнозовані контрольовані операційні витрати в році t попереднього регуляторного періоду, тис. грн;

  -

  фактичні контрольовані операційні витрати в році t попереднього регуляторного періоду (для останнього року попереднього регуляторного періоду використовується очікуване значення контрольованих операційних витрат), тис. грн;

  n

  -

 40. кількість років у попередньому регуляторному періоді.
 41. 2.2. Витрати електроенергії на технологічні потреби (ВЕt) при здійсненні діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою

  , тис. грн,

  (6)

 42. де
 43. -

 44. прогнозний обсяг підйому та (або) подачі води/водовідведення в році t, тис. куб. м;
 45. -

  цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби в році t, кВт×год/тис. куб. м;

  -

  єдиний роздрібний тариф на електроенергію, грн/кВт×год.

  При збільшенні (зменшенні) єдиного роздрібного тарифу на електроенергію більше ніж на 5 % вартість витрат електроенергії на технологічні потреби переглядається.

  Для розрахунку вартості витрат електричної енергії на технологічні потреби при здійсненні діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення використовуються дані, надані ліцензіатом відповідно до додатка 1 до цієї Методики.

  2.2.1. Цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби (Н-et) на кожен рік регуляторного періоду визначається за формулою

  , кВт×год/тис. куб. м,

  (7)

 46. де
 47. -

  цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби в році t-1, кВт×год/тис. куб. м;

  -

 48. річне завдання по зниженню питомих витрат електроенергії на технологічні потреби для року t-1, %.
 49. 2.2.2. У першому році першого регуляторного періоду цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби встановлюється на підставі фактичних даних за останні п’ять років.

  2.2.3. Починаючи з другого року першого регуляторного періоду та для всіх наступних регуляторних періодів, Комісія встановлює індивідуальні річні завдання по зниженню питомих витрат електроенергії на технологічні потреби для кожного ліцензіата з централізованого водопостачання та водовідведення з урахуванням заходів, передбачених схваленою в установленому законодавством порядку інвестиційною програмою на відповідний період, та на основі результатів порівняльного аналізу (бенчмаркінгу).

  2.3. Регуляторні амортизаційні відрахування на кожен рік регуляторного періоду (Аt) визначаються відповідно до методів нарахування амортизації, груп активів та строку їх корисного використання, визначених Комісією для цілей тарифного регулювання, і розраховуються окремо на активи регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та активи регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, за формулою

  (8)

 50. де
 51. -

  амортизаційні відрахування на активи регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на рік t регуляторного періоду, тис. грн;

  -

  амортизаційні відрахування на активи регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на рік t регуляторного періоду, тис. грн.

  2.4. Дохід на регуляторну базу активів (Дt), що включається до розрахунку необхідного доходу від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, складається з двох складових та розраховується на кожен рік регуляторного періоду за формулою

  (9)

 52. де
 53. -

 54. регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;
 55. -

  регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, установлена Комісією на весь регуляторний період до його початку, %;

  -

 56. регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;
 57. -

  регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, установлена Комісією на весь регуляторний період до його початку, %.

  2.5. Регуляторна база активів:

  2.5.1. Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання (РБА-дсt), на кожен рік t визначається за формулою

  (10)

 58. де
 59. -

  регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t, тис. грн;

  -

  регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року t, тис. грн.

  2.5.2. На початок першого року першого регуляторного періоду регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, визначається Комісією відповідно до результатів проведеної незалежної оцінки активів, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, за погодженням з Комісією.

  2.5.3. Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного наступного року регуляторного періоду встановлюється на рівні регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець попереднього року (РБАt-дс_n = РБАt-1-дс_к).

  2.5.4. Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду ( РБАt-дс_n) визначається за формулою

  (11)

 60. де
 61. -

  регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t, тис. грн;

  -

  амортизаційні відрахування на активи регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, року t, тис. грн;

  -

  вибуття активів із регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t, тис. грн.

  2.5.5. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання ( РБАt-nc), на кожен рік t визначається за формулою

  (12)

 62. де
 63. -

  регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t, тис. грн;

  -

  регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року t, тис. грн.

  2.5.6. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду встановлюється рівною нулю.

  2.5.7. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного наступного року регуляторного періоду встановлюється на рівні регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець попереднього року (РБАt-nc_n = РБАt-1-nc_к).

  2.5.8. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду (РБАt-nc_к) визначається за формулою

  (13)

 64. де
 65. -

  регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t, тис. грн;

  -

  амортизаційні відрахування на активи регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, року t, тис. грн;

  -

  загальна сума капітальних інвестицій для року t відповідно до схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної програми, тис. грн;

  -

  вибуття активів із регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у році t, тис. грн;

  -

 66. річна зміна величини робочого капіталу, включеної в регуляторну базу активів, у році t, тис. грн.
 67. Річна зміна величини робочого капіталу, включеної в регуляторну базу активів, визначається за формулою

  (14)

 68. де
 69. -

 70. величина робочого капіталу, включена в регуляторну базу активів, у році t, тис. грн;
 71. -

 72. величина робочого капіталу, включена в регуляторну базу активів, у році t-1, тис. грн.
 73. Базове значення величини робочого капіталу, включеної в регуляторну базу активів (РК0), для першого регуляторного періоду встановлюється рівним нулю.

  Величина робочого капіталу, включена в регуляторну базу активів ( РКt), на кожен рік регуляторного періоду розраховується за формулою

  (15)

 74. де
 75. -

  контрольовані операційні витрати з централізованого водопостачання та водовідведення (без урахування амортизації, витрат електроенергії на технологічні потреби) у році t, тис. грн;

  -

  неконтрольовані операційні витрати з централізованого водопостачання та водовідведення в році t, тис. грн;

  -

 76. витрати електроенергії на технологічні потреби в році t, тис. грн.
 77. 2.6. Регуляторна норма доходу встановлюється окремо на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, а також окремо на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання.

  2.6.1. Регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, установлюється Комісією на весь регуляторний період до його початку і протягом цього періоду не переглядається.

  2.6.2. Регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання (НРД-дс), визначається за формулою

  (16)

 78. де
 79. -

  фактичне значення середньозваженої ефективної відсоткової ставки по кредитним договорам ліцензіата, запозичення за якими та умови яких узгоджено з Комісією, %;

  -

  відношення залишкової вартості активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, профінансованих за рахунок укладених кредитних договорів, запозичення за якими та умови яких узгоджено з Комісією, до залишкової вартості всіх активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання;

  -

  вартість власного капіталу, що встановлюється на рівні -1/2 середньої дохідності довгострокових державних облігацій, вираженої у гривнях, за рік, що передує встановленню норми доходу, %;

  -

  відношення залишкової вартості активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, що належать ліцензіату (за виключенням активів, профінансованих за рахунок укладених кредитних договорів, запозичення за якими та умови яких узгоджено з Комісією), до залишкової вартості всіх активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання.

  2.6.3. Регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання (НРД-nс), установлюється у єдиному розмірі для всіх ліцензіатів з централізованого водопостачання та водовідведення, на рівні середньозваженої вартості капіталу до оподаткування на весь регуляторний період до його початку і розраховується за формулою

  (17)

 80. де
 81. -

 82. вартість залученого капіталу, %;
 83. -

 84. частка залученого капіталу;
 85. -

 86. вартість власного капіталу, %;
 87. -

 88. частка власного капіталу;
 89. ПП

  -

 90. ставка податку на прибуток підприємств, %.
 91. 2.6.4. Для розрахунку регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, використовується однакове для всіх ліцензіатів співвідношення залученого до власного капіталу, що встановлюється Комісією на весь регуляторний період, і протягом цього періоду не переглядається.

  2.6.5. Вартість залученого капіталу визначається на рівні середньозваженої вартості гривневих кредитів для суб’єктів господарювання за статистичними даними Національного банку України за найближчі 12 місяців до публікації рішення щодо початку нового регуляторного періоду.

  2.6.6. Вартість власного капіталу (В-ncВК) визначається з використанням моделі оцінки дохідності капітальних активів і розраховується як сума безризикової процентної ставки (у якості якої приймається середня дохідність довгострокових державних облігацій, виражена у гривнях, за рік, що передує встановленню норми доходу) і величини премії за ризик інвестування у власний капітал ліцензіатів галузі за формулою

  (18)

 92. де
 93. -

 94. безризикова процентна ставка, %;
 95. -

  ступінь ризикованості інструментів власного капіталу ліцензіатів відносно середньої ризикованості ринкового портфеля, відносних одиниць;

  -

 96. ринкова премія за ризик, %.
 97. Ступінь ризикованості інструментів власного капіталу ліцензіатів відносно середньої ризикованості ринкового портфеля (b) приймається на рівні 0,77 для всіх ліцензіатів.

  Ринкова премія за ризик (ПРp) визначається з урахуванням премії за ризик для України, визначеної відповідно до кредитного рейтингу України за оцінками міжнародних рейтингових агентств.

  2.7. Комісія з метою обмеження різких коливань тарифів застосовує механізм згладжування необхідного доходу шляхом перерозподілу необхідного доходу від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення між роками в межах одного регуляторного періоду з використанням формули

  ,

  (20)

 98. де
 99. -

 100. прогнозний необхідний дохід для року t, тис. грн;
 101. -

  регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, установлена Комісією на весь регуляторний період до його початку, %;

  -

 102. скоригований необхідний дохід базового року, тис. грн;
 103. -

 104. коефіцієнт згладжування необхідного доходу, відносних одиниць;
 105. n

  -

 106. кількість років регуляторного періоду.
 107. Для першого регуляторного періоду для цілей згладжування в якості скоригованого необхідного доходу базового року (НДо) приймається дохід, встановлений Комісією на базовий рік.

  2.8. Щороку протягом регуляторного періоду перед початком наступного року регуляторного періоду розраховується скоригований необхідний дохід (НДt) на наступний рік за формулою

  (20)

 108. де
 109. -

 110. прогнозний рівень необхідного доходу в першому році регуляторного періоду, тис. грн;
 111. -

 112. коефіцієнт згладжування у ступені t;
 113. -

  показник коригування доходу за результатами виконання цільового завдання щодо досягнення показника якості послуг, установленого Комісією, тис. грн;

  -

 114. показник коригування доходу в році t, тис. грн.
 115. 2.9. Показник коригування доходу (Кt) розраховується, починаючи з другого року першого регуляторного періоду. Розрахунок показника коригування доходу здійснюється щороку перед початком наступного року регуляторного періоду з метою врахування у скоригованому доході ліцензіата на наступний рік розбіжностей прогнозних та фактично досягнутих за підсумками року t-2 значень таких параметрів:

 116. неконтрольовані операційні витрати;
 117. контрольовані операційні витрати (лише в частині розбіжностей прогнозних та фактичних значень індексів цін виробників промислової продукції та індексів зростання середньомісячної заробітної плати);

  витрати електроенергії на технологічні потреби (лише в частині розбіжностей прогнозних та фактичних значень єдиного роздрібного тарифу на електроенергію);

 118. дохід від реалізації;
 119. регуляторні амортизаційні відрахування;
 120. дохід на регуляторну базу активів.
 121. Показник коригування доходу (Кt) розраховується за формулою

  (21)

 122. де
 123. -

  відхилення фактичних від прогнозних значень контрольованих операційних витрат у році t-2, тис. грн;

  -

  відхилення фактичних від прогнозних значень неконтрольованих операційних витрат у році t-2, тис. грн;

  -

  відхилення фактичних від прогнозних значень витрат електроенергії на технологічні потреби в році t-2, тис. грн;

  -

  відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від реалізації послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в році t-2, тис. грн;

  -

 124. фактичний індекс споживчих цін за результатами 9 перших місяців року t-1, %;
 125. -

 126. фактичний індекс споживчих цін у році t-2, %;
 127. -

  відхилення фактичних від прогнозних значень регуляторних амортизаційних відрахувань, що визначається лише в останньому році поточного регуляторного періоду за підсумками всього регуляторного періоду та враховується у скоригованому необхідному доході ліцензіата на наступний рік, тис. грн;

  -

  відхилення фактичних від прогнозних значень доходу на регуляторну базу активів відповідно, що визначається лише в останньому році поточного регуляторного періоду за підсумками всього регуляторного періоду та враховується у скоригованому необхідному доході ліцензіата на наступний рік, тис. грн.

  2.9.1. Відхилення фактичних від прогнозних значень неконтрольованих операційних витрат (DОВнt-2) у році t визначається за формулою

  (22)

 128. де
 129. -

 130. фактичне значення неконтрольованих операційних витрат для року t-2, тис. грн;
 131. -

  значення неконтрольованих операційних витрат для року t-2, що визначене відповідно до підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цього розділу, тис. грн.

  2.9.2. Відхилення фактичних від прогнозних значень контрольованих операційних витрат (DОВкt-2) у році t визначається за формулою

  (23)

 132. де
 133. -

  значення контрольованих операційних витрат для року t-2, що розраховане за формулою 2 підпункту 2.1.6 пункту 2.1 цього розділу, тис. грн;

  -

  значення контрольованих операційних витрат для року t-2, що розраховане з урахуванням фактичних замість прогнозних значень індексу цін виробників промислової продукції та індексу зміни середньомісячної заробітної плати відповідного року за формулою

  (24)

 134. де
 135. -

  контрольовані операційні витрати (за виключенням витрат на оплату праці та соціальні відрахування) у році t-2 регуляторного періоду, тис. грн;

  -

 136. фактичний індекс цін виробників промислової продукції для року t-1, %;
 137. -

 138. витрати на оплату праці та соціальні відрахування в році t-2 регуляторного періоду, тис. грн;
 139. -

 140. фактичний індекс зміни середньомісячної заробітної плати для року t-1, %;
 141. -

 142. показник ефективності, установлений Комісією до початку регуляторного періоду, %.
 143. Фактичний індекс зміни середньомісячної заробітної плати для року t-1 визначається таким чином:

  (25)

 144. де
 145. -

  фактична середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності ліцензіата, у році t-1, грн;

  -

  фактична середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності ліцензіата, у році t-2, грн;

  -

  фактична середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України, у році t-1, грн;

  -

  фактична середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України, у році t-2, грн.

  2.9.3. Відхилення фактичних від прогнозних значень витрат електроенергії на технологічні потреби (DВЕt-2) у році t визначається за формулою

  (26)

 146. де
 147. -

  цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби для року t-2, кВт×год/тис. куб. м;

  -

 148. фактичний обсяг підйому та (або) подачі води/водовідведення в році t-2, тис. куб. м;
 149. -

 150. фактичне значення єдиного роздрібного тарифу на електроенергію в році t-2, грн/кВт×год;
 151. -

 152. прогнозний обсяг підйому та (або) подачі води/водовідведення в році t-2, тис. куб. м;
 153. -

 154. прогнозне значення єдиного роздрібного тарифу на електроенергію в році t-2, грн/кВт×год.
 155. 2.9.4. Відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від реалізації послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (DДР)визначається за формулою

  (27)

 156. де
 157. n

  -

 158. кількість змін тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення протягом року t-2;
 159. і

  -

  період у році t-2, протягом якого тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення залишалися незмінними;

  -

 160. тариф на централізоване водопостачання, що діяв протягом періоду i в році t-2, грн/куб. м;
 161. -

 162. тариф на централізоване водовідведення, що діяв протягом періоду i в році t-2, грн/куб. м;
 163. -

 164. фактичний обсяг подачі води в мережу ліцензіата протягом періоду i в році t-2, куб. м;
 165. -

 166. фактичний обсяг водовідведення протягом періоду i в році t-2, куб. м;
 167. -

 168. фактичний обсяг подачі води в мережу ліцензіата в році t-2, куб. м;
 169. -

 170. фактичний обсяг водовідведення в році t-2, куб. м;
 171. -

 172. прогнозований обсяг подачі води в мережу ліцензіата в році t-2, куб. м;
 173. -

 174. прогнозований обсяг водовідведення в році t-2, куб. м;
 175. -

  цільовий коефіцієнт технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах на рік t-2, встановлений Комісією, %.

  При від’ємному значенні DДР відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від реалізації послуг з централізованого водопостачання та водовідведення включається в показник коригування доходу з урахуванням податку на прибуток підприємств.

  2.9.5. Відхилення фактичних від прогнозних значень регуляторних амортизаційних відрахувань (DА) визначається за формулою

  (28)

 176. де
 177. -

  фактичне значення регуляторних амортизаційних відрахувань для року t, розраховане за формулою 8 пункту 2.3 цього розділу з урахуванням фактичних даних щодо активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;

  -

  прогнозоване значення регуляторних амортизаційних відрахувань для року t-2, розраховане за формулою 8 пункту 2.3 цього розділу, тис. грн;

  n

  -

 178. кількість років регуляторного періоду.
 179. 2.9.6. Відхилення очікуваного від прогнозного значення доходу на регуляторну базу активів (DД) визначається за формулою

  (29)

 180. де
 181. -

  фактичне значення доходу на регуляторну базу активів для року t, розраховане за формулою 9 пункту 2.4 цього розділу з урахуванням фактичних даних щодо активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;

  -

  прогнозоване значення доходу на регуляторну базу активів для року t, розраховане за формулою 9 пункту 2.4 цього розділу, тис. грн;

  n

  -

 182. кількість років регуляторного періоду.
 183. III. Формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

  3.1. Для всіх споживачів ліцензіата з централізованого водопостачання та водовідведення незалежно від категорії тариф з централізованого водопостачання (Тt-ВП) єдиний і розраховується за формулою

  (30)

 184. де
 185. -

  скоригований необхідний дохід від здійснення діяльності з централізованого водопостачання на рік t, тис. грн;

  -

 186. загальний річний обсяг подачі води в мережу ліцензіата в році t, тис. куб. м;
 187. -

  цільовий коефіцієнт технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах на рік t, встановлений Комісією, відносних одиниць.

  Для встановлення тарифів на централізоване водопостачання ліцензіат подає до Комісії у друкованому та електронному вигляді розрахунки тарифів на відповідний регуляторний період за формою, що наведена у додатку 2 до цієї Методики, з відповідними розрахунковими, підтверджувальними і аргументуючими матеріалами.

  3.2. Цільовий коефіцієнт технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах (kt) розраховується за формулою

  (31)

 188. де
 189. -

  цільовий коефіцієнт технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах для року t-1, відносних одиниць;

  -

  цільове значення технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах, що встановлюється Комісією за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), відносних одиниць;

  -

  фактичне значення технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах, що передує початку нового регуляторного періоду, відносних одиниць;

  n

  -

  кількість років, протягом яких ліцензіат повинен привести фактичні значення технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах до встановленого Комісією цільового значення технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах.

  У першому році першого регуляторного періоду цільовий коефіцієнт технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах встановлюється Комісією на підставі фактичних даних ліцензіата у базовому році.

  3.3. Для всіх споживачів ліцензіата з централізованого водопостачання та водовідведення незалежно від категорії тариф з централізованого водовідведення (Тt-ВВ) єдиний і розраховується за формулою

  (32)

 190. де
 191. -

  скоригований необхідний дохід від здійснення діяльності з централізованого водовідведення на рік t, тис. грн;

  -

 192. загальний річний обсяг водовідведення в році t, тис. куб. м.
 193. Для встановлення тарифів на централізоване водовідведення ліцензіат подає до Комісії у друкованому та електронному вигляді розрахунки тарифів на відповідний регуляторний період за формою, що наведена у додатку 3 до цієї Методики, з відповідними розрахунковими, підтверджувальними і аргументуючими матеріалами.

  3.4. Річні плани обсягів подачі води в мережу, обсягів централізованого водопостачання та водовідведення розробляються на підставі фактичного за останні п'ять років та прогнозованого обсягів централізованого водопостачання з урахуванням укладених договорів зі споживачами та інших техніко-економічних факторів.

  Директор Департаменту стратегічного планування та розвитку у сфері комунальних послуг

  Д. Арлачов

  Додаток 1 до Методики формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

  РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ витрат електричної енергії на технологічні потреби при здійсненні діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення на рік ___ регуляторного періоду ____

  Структурний підрозділ

  Подача води, пропуск стоків, тис. м-3

  Цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби, кВт·год/тис. м-3

  Витрати активної електроенергії, тис. кВт·год

  Тариф за 1 кВт·год активної електроенергії (I чи II клас), коп., без ПДВ*

  Вартість активної електроенергії, тис. грн, без ПДВ

  Витрати реактивної електроенергії, тис. кВАр·год

  Тариф за 1 кВАр·год реактивної електроенергії, коп., без ПДВ

  Вартість реактивної електроенергії, тис. грн, без ПДВ

  Вартість електроенергії на технологічні потреби, тис. грн, без ПДВ

  Електроенергія на технологічні потреби для водопостачання

  Підрозділ 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Підрозділ 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  --------------

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього по водопостачанню

   

   

   

   

   

   

   

  Електроенергія на технологічні потреби для водовідведення

  Підрозділ 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Підрозділ 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  --------------

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Всього по водовідведенню

   

   

   

   

   

   

   

  __________ * За наявності в підрозділі електроенергії I і II класу відповідний рядок розділяється на два рядки.

  Додаток 2 до Методики формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

  РОЗРАХУНОК ТАРИФУ на централізоване водопостачання на ____ регуляторний період

  № з/п

  Показник

  Одиниця виміру

  Базовий рік

  __ регуляторний період

 194. 1 рік
 195. 2 рік
 196. 3 рік
 197. 4 рік
 198. 5 рік
 199. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Складові тарифу на централізоване водопостачання

  1

  Операційні витрати, у т. ч.: (р. 1.1 + р. 1.2)

 200. тис. грн
 201. 1.1

  Контрольовані операційні витрати, у т. ч.: (р. 1.1.1 + р. 1.1.2 + р. 1.1.3 + р. 1.1.4 + + р. 1.1.5 +р. 1.1.6 +р. 1.1.7)

 202. тис. грн
 203. 1.1.1

  Прямі матеріальні витрати

 204. тис. грн
 205. 1.1.2

  Прямі витрати на оплату праці

 206. тис. грн
 207. 1.1.3

  Інші прямі витрати, у т. ч.:

 208. тис. грн
 209. відрахування на соціальні заходи
 210. тис. грн
 211. інші прямі витрати

 212. тис. грн
 213. 1.1.4

  Загальновиробничі витрати

 214. тис. грн
 215. 1.1.5

  Адміністративні витрати

 216. тис. грн
 217. 1.1.6

  Витрати на збут

 218. тис. грн
 219. 1.1.7

  Інші операційні витрати

 220. тис. грн
 221. 1.2

  Неконтрольовані операційні витрати, у т. ч.:

 222. тис. грн
 223. загальновиробничі витрати
 224. тис. грн
 225. покупна вода
 226. тис. грн
 227. витрати на закупівлю реагентів
 228. тис. грн
 229. інші неконтрольовані витрати

 230. тис. грн
 231. 2

  Витрати електроенергії на технологічні потреби

 232. тис. грн
 233. 3

  Амортизація (р. 3.1 + р. 3.2)

 234. тис. грн
 235. 3.1

  Амортизація активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

 236. тис. грн
 237. 3.2

  Амортизація активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

 238. тис. грн
 239. 4

  Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

 240. тис. грн
 241. 5

  Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

 242. тис. грн
 243. 6

  Норма доходу на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

  %

  7

  Норма доходу на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

  %

  8

  Дохід на регуляторну базу активів (р. 8.1 + р. 8.2)

 244. тис. грн
 245. 8.1

  Дохід на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання (р. 4 x р. 6)

 246. тис. грн
 247. 8.2

  Дохід на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання (р. 5 x р. 7)

 248. тис. грн
 249. 9

  Прогнозний необхідний дохід (р. 1. + р. 2 + р. 3 + р. 8)

 250. тис. грн
 251. 10
 252. Показник якості послуг

 253. тис. грн
 254. 11
 255. Показник коригування доходу попереднього року на розбіжності прогнозних та фактичних значень параметрів розрахунку доходу

 256. тис. грн
 257. 12
 258. Скоригований необхідний дохід (р. 9 + р. 10 + р. 11)

 259. тис. грн
 260. Техніко-економічні показники річного плану ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання

 261. 13
 262. Загальний обсяг подачі води в мережу

 263. тис. м-3
 264. 14
 265. Цільовий коефіцієнт технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах

  %

 266. 15
 267. Втрати води в мережі (р. 13 р. 14 / 100)

 268. тис. м-3
 269. 16
 270. Обсяг водопостачання (р. 13 — р. 15)

 271. тис. м-3
 272. Розрахунок тарифу

 273. 17
 274. Тариф на централізоване водопостачання (р. 12 / р. 16)

 275. грн/м-3
 276. Додаток 3 до Методики формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

  РОЗРАХУНОК ТАРИФУ на централізоване водовідведення на ___ регуляторний період

  № з/п

  Показник

  Одиниця виміру

  Базовий рік

  __ регуляторний період

 277. 1 рік
 278. 2 рік
 279. 3 рік
 280. 4 рік
 281. 5 рік
 282. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Складові тарифу на централізоване водовідведення

  1

  Операційні витрати, у т. ч.: (р. 1.1 + р. 1.2)

 283. тис. грн
 284. 1.1

  Контрольовані операційні витрати, у т. ч.: (р. 1.1.1 + р. 1.1.2 + р. 1.1.3 + р. 1.1.4 ++ р. 1.1.5 +р. 1.1.6 +р. 1.1.7)

 285. тис. грн
 286. 1.1.1

  Прямі матеріальні витрати

 287. тис. грн
 288. 1.1.2

  Прямі витрати на оплату праці

 289. тис. грн
 290. 1.1.3

  Інші прямі витрати, у т. ч.:

 291. тис. грн
 292. відрахування на соціальні заходи
 293. тис. грн
 294. інші прямі витрати

 295. тис. грн
 296. 1.1.4

  Загальновиробничі витрати

 297. тис. грн
 298. 1.1.5

  Адміністративні витрати

 299. тис. грн
 300. 1.1.6

  Витрати на збут

 301. тис. грн
 302. 1.1.7

  Інші операційні витрати

 303. тис. грн
 304. 1.2

  Неконтрольовані операційні витрати, у т. ч.:

 305. тис. грн
 306. загальновиробничі витрати
 307. тис. грн
 308. послуги сторонніх підприємств з очистки стоків
 309. тис. грн
 310. витрати на закупівлю реагентів
 311. тис. грн
 312. інші неконтрольовані витрати

 313. тис. грн
 314. 2

  Витрати електроенергії на технологічні потреби

 315. тис. грн
 316. 3

  Амортизація (р. 3.1 + р. 3.2)

 317. тис. грн
 318. 3.1

  Амортизація активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

 319. тис. грн
 320. 3.2

  Амортизація активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

 321. тис. грн
 322. 4

  Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

 323. тис. грн
 324. 5

  Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

 325. тис. грн
 326. 6

  Норма доходу на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

  %

  7

  Норма доходу на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

  %

  8

  Дохід на регуляторну базу активів (р. 8.1 ++ р. 8.2)

 327. тис. грн
 328. 8.1

  Дохід на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання (р. 4 x р. 6)

 329. тис. грн
 330. 8.2

  Дохід на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання (р. 5 x р. 7)

 331. тис. грн
 332. 9

  Прогнозний необхідний дохід (р. 1. + р. 2 + р. 3 + р. 8)

 333. тис. грн
 334. 10
 335. Показник якості послуг

 336. тис. грн
 337. 11
 338. Показник коригування доходу попереднього року на розбіжності прогнозних та фактичних значень параметрів розрахунку доходу

 339. тис. грн
 340. 12
 341. Скоригований необхідний дохід (р. 9 + р. 10 + р. 11)

 342. тис. грн
 343. Техніко-економічні показники річного плану ліцензованої діяльності з централізованого водовідведення

 344. 13
 345. Загальний обсяг водовідведення

 346. тис. м-3
 347. Розрахунок тарифу

 348. 14
 349. Тариф на централізоване водовідведення (р. 12 / р. 13)

 350. грн/м-3
 351. Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.

  Вам будет интересно:

  Про звільнення Г. Станіслава з посади голови Полонської районної державної адміністрації Хмельницької області, Президент України

  Розпорядження  Президента України Звільнити СТАНІСЛАВА Григорія Васильовича з посади голови Полонської районної державної адміністрації Хмельницької області.

  У Криму розстріляли мера кримського Сімеїза

  Невідомі розстріляли мера кримського селища Сімеїз Кирила Костенка.

  Аудитори підуть по етапу

  З 1 січня цього року набуло чинності Положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР, комісії) про ведення реєстру аудиторів, які обслуговують професійних учасників ...

  Постанова НКРЕ № 886 від 10.07.2013

  Відповідно до Закону України Про засади функціонування ринку природного газу та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента ...

  Юридическая практика:
  Про визнання права на спадкове майно в порядку ...

  Про визнання права на спадкове майно в порядку спадкової трансмісії Якщо спадкоємець майна за заповітом помер і не встиг її прийняти, не зміг провести нотаріальне оформлення після відкриття ...

  Про усунення від права на спадкування та надання ...

  Про усунення від права на спадкування та надання права на спадкування Особа може позбутися права успадковувати спадкове майно за законом, якщо довести, що дана особа відмовилась у наданні догляду ...

  Про визнання заповіту недійсним та усунення від ...

  Про визнання заповіту недійсним та усунення від права на спадкування У своїй юридичній практиці адвокати по спадковим питанням зіткнулися із такою цікавою справою, коли клієнт просив допомогти ...


  Консультации по наследству:
  Послуги з оформлення спадщини за дорученням

  Добрий день, шановні юристи по спадкових справах! Так вже вийшло, що я проживаю зараз в Росії, хоча народилася в Україні. ...

  Допомога в оформленні заповіту на родича

  За допомогою вашого сервісу багато моїх знайомих вирішили всі свої виникаючі проблеми, пов'язані зі спадковим правом. Допоможіть ...

  Нюанси вступу в спадщину на будинок і автомобіль, вклад у банку

  Доброго Вам дня. Звертаюся до Вас з великим проханням допомогти порадою юриста. Знаю, Ви добре розбираєтеся в юридичних питаннях ...


  Новости наследственных дел:
  На сегодняшнем заседании правительства планируется ...

  На сегодняшнем заседании правительства планируется рассмотреть план мероприятий по выполнению СА с ЕС Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

  Судья не может считаться независимым от политического .

  Судья не может считаться независимым от политического влияния, если его карьера зависит от изменчивого политического вектора, - Я.Романюк 22 декабря во время заключительного заседания Наблюдательного Комитета проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма судебной власти на Украине» Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил, что «одним из самых опасных с точки зрения формирования независимой судебной системы на современном этапе факторов является политическая составляющая».

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить ...

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить его люстрацию Руководителю прокуратуры Донецкой области Николаю Франтовскому не удалось с первого раза обжаловать свое увольнение с должности через люстрацию, сообщает «Первая инстанция».


  Рекомендации пользователей:
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca