Адвокаты по наследственным делам
Отзывы о нас
. Случайно набрел на сайт, чему очень рад и доволен! С огромным удовольствием размещу ссылку на своей станичке!

Огромное спасибо создателям этого портала!!! Он действительно - большая находка! Всё просто отлично!!!

Огромнейшее спасибо. Очень благодарны! Ребята - умнички.
Наши услуги

Вопрос к юристу по наследству:

Статьи
Право власності на спадок

Право власності на спадок Визнання прав власності на спадок (зразок судової справи), позовна заява про спадщину

Наследство по завещанию: раскрываем юридические ...

Наследство по завещанию: раскрываем юридические секреты Завещание необязательно гарантирует выполнение воли наследодателя, ведь в некоторых случаях можно признать завещание недействительным

Про затвердження Методики розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом, Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 20.06.2013  № 418
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 р. за № 1082/23614

  Про затвердження Методики розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом

  Відповідно до підпункту 4.1.10 підпункту 4.1 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України( 581/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, та на виконання пункту 169.4 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»( 128/2013 ), затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Методику розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом, що додається.

  2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

  2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

  Міністр

  В. В.Козак

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 20.06.2013  № 418

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 р. за № 1082/23614

  МЕТОДИКА розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом

  І. Загальні положення

  1. Терміни, наведені в цій Методиці, вживаються в таких значеннях:

 3. базовий період — календарний рік, який передує прогнозному (планованому) періоду;
 4. інвестиційна програма — комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи залізничного транспорту загального користування у сфері перевезення вантажів (або пов’язаної з перевезенням вантажів), який містить зобов’язання суб’єкта господарювання, що здійснює свою діяльність за державними регульованими тарифами, щодо його розвитку, зокрема зниження технологічних витрат, технічного обслуговування, будівництва (реконструкції, модернізації) об’єктів інфраструктури та/або придбання (модернізації) залізничного рухомого складу у цій сфері, поліпшення якості послуг тощо, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

  інвестиційна складова — кошти, що передбачені для фінансування капітальних вкладень, які спрямовуються на розвиток виробничої діяльності у сфері перевезення вантажів (або пов’язаної з перевезенням вантажів), є складовою розрахункового прибутку (додатково до амортизаційних відрахувань) та направляються на реалізацію затверджених у встановленому порядку інвестиційних програм;

  структура тарифів — складові економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних із перевезенням вантажів у прогнозному (планованому) періоді, які групуються за статтями, визначеними відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, та планованого прибутку з урахуванням інвестиційної складової;

  тарифи на перевезення вантажів — розмір плати за перевезення залізничним транспортом вантажів, що включає плату за надані послуги інфраструктури (інфраструктурна складова), з експлуатації та використання локомотивів (локомотивна складова) та з використання залізничного рухомого складу, крім локомотивів (вагонна та контейнерна складова), який забезпечує покриття витрат від реалізації послуг, а також отримання прибутку.

  2. Ця Методика визначає механізм формування тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України (далі — тарифи) і застосовується під час установлення Міністерством інфраструктури України за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України тарифів на послуги суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках.

  Ця Методика не застосовується під час формування тарифів на послуги, пов’язані з перевезенням вантажів залізничним транспортом.

  3. Формування тарифу здійснюється відповідно до структури тарифу, встановленої Міністерством інфраструктури України. Тариф включає плату за початково-кінцеві операції та операцію руху (з відокремленням інфраструктурної, локомотивної та вагонної складових).

  4. Ця Методика базується на методі, розрахованому на основі витрат (собівартості).

  5. Розрахунок тарифів здійснюється відповідно до запланованих на рік (на підставі фактичних) обсягів перевезення вантажів, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) у плановому періоді. До розрахунку тарифів включається плановий прибуток, розмір якого є достатнім для забезпечення перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України (далі — перевезення вантажів) та виконання інвестиційних програм у період регулювання.

  Тарифи визначаються без врахування податку на додану вартість.

  6. Тарифи, визначені за цією Методикою, повинні забезпечувати:

 5. покриття економічно обґрунтованих витрат на перевезення вантажів;
 6. отримання передбаченого планом прибутку, достатнього для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності;

  сплату всіх податків, зборів (обов'язкових платежів) та бюджетних відрахувань відповідно до чинного законодавства України.

  ІІ. Оцінка рівня фактичної собівартості перевезень вантажів

  1. Визначення витрат, що включаються до собівартості

  1. Витрати, які можуть бути віднесені до витрат на перевезення вантажів, визначаються та відображаються згідно з Законом України «Про природні монополії»( 1682-14 ), Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати»( z0027-00 ), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248 (далі — П(С)БО 16 «Витрати»), галузевою інструкцією з калькулювання собівартості перевезень на залізничному транспорті України та рішеннями Укрзалізниці щодо принципів і методів планування, ведення обліку витрат та калькулювання собівартості, з урахуванням особливостей, установлених цією Методикою.

  2. До складу витрат не можуть бути включені:

 7. суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;
 8. суми визнаних штрафів, пені, неустойки;
 9. суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

 10. суми нестачі та втрат від псування цінностей;
 11. вартість реалізованих виробничих запасів;
 12. витрати з утримання об’єктів соціально-культурного призначення, крім виняткових випадків, які визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  3. Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»( z0027-00 ) перелік і склад статей калькулювання собівартості перевезення вантажів установлюються Укрзалізницею. Доходи та витрати з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України обліковуються у галузевій статистичній звітності.

  У галузевій статистичній звітності по кожному господарству відокремлені витрати по перевезеннях вантажів залізничним транспортом, у тому числі у межах України без урахування транзиту, — в калькуляції собівартості перевезень вантажів залізничним транспортом за видами сполучень.

  2. Методика визначення фактичної собівартості перевезень вантажів за базовий період

  1. Собівартість перевезень вантажів залізничним транспортом у тарифних цілях визначається за складовими тарифу (інфраструктурною, локомотивною та вагонною) окремо за операціями перевізного процесу (початково-кінцевими та операціями руху) і залежить від належності рухомого складу.

  2. Собівартість перевезення вантажів рухомим складом залізниць розраховується за формулою

  (1)

 13. де
 14. ,

  -

  інфраструктурні складові по початково-кінцевих операціях (далі — ПКО) відповідно для завантаженого та порожнього вагонів;

  ,

  -

 15. локомотивні складові по ПКО відповідно для завантаженого та порожнього вагонів;
 16. ,

  -

 17. вагонні складові по ПКО відповідно для завантаженого та порожнього вагонів;
 18. -

  інфраструктурна складова по операції руху (далі — ОР) за відправко-км;

  -

 19. локомотивна складова по ОР за відправко-км;
 20. -

 21. вагонна складова по ОР за відправко-км;
 22. -

  інфраструктурна складова по ОР за тонно-км;

  -

 23. локомотивна складова по ОР за тонно-км;
 24. -

  коефіцієнт порожнього пробігу вагонів (розрахований як відношення порожнього пробігу вагонів до пробігу навантажених вагонів);

  L

  -

 25. відстань перевезення, км;
 26. Р

  -

 27. маса відправки, т.
 28. 3. При визначенні собівартості перевезень вантажів у вагонах парку залізниць локомотивами власника до локомотивної складової по ОР BT включаються лише витрати на маневрову роботу, складова Д-Т не враховується.

  4. При визначенні собівартості перевезень вантажів у вагонах власника локомотивами залізниць складові АВ-ВАН, АВ-ПОР та ВВ не враховуються.

  5. При визначенні собівартості перевезень вантажів рухомим складом власника до локомотивної складової по ОР ВТ включаються лише витрати на маневрову роботу, складові АВ-ВАН, АВ-ПОР, ВВ та Д-Т не враховуються.

  6. Собівартість перевезення контейнерів залізниць рухомим складом залізниць визначається за формулою

  ,

  (2)

 29. де
 30. Ак

  -

 31. контейнерна складова по ПКО;
 32. -

  інфраструктурна складова ОР, пов’язаної з перевезенням контейнера;

  -

 33. локомотивна складова ОР, пов’язаної з перевезенням контейнера;
 34. -

 35. вагонна складова ОР, пов’язаної з перевезенням контейнера;
 36. -

 37. кількість навантажених контейнерів, од.;
 38. -

 39. завантаження одного контейнера, т;
 40. -

 41. вага тари одного контейнера.
 42. 7. При визначенні собівартості перевезення контейнерів залізниць у вагонах парку залізниць власними локомотивами до локомотивної складової по ОР ВТ включаються лише витрати на маневрову роботу, складова ДТ не враховується.

  8. При визначенні собівартості перевезення власних контейнерів у вагонах парку залізниць локомотивами залізниць не враховуються складові для:

 43. завантаженого контейнера
 44. -

  , ,,

 45. порожнього контейнера
 46. -

  , ,, , .

  9. При визначенні собівартості перевезення власних контейнерів у власних вагонах локомотивами залізниць не враховуються a та складові для:

 47. завантаженого контейнера
 48. -

  , ,,, , ,;

 49. порожнього контейнера
 50. -

  , ,,, , , , .

  10. При визначенні собівартості перевезення власних контейнерів у вагонах парку залізниць власними локомотивами до локомотивної складової по ОР ВТ включаються лише витрати на маневрову роботу, не враховуються складові для:

 51. завантаженого контейнера
 52. -

  , ,, , ;

 53. порожнього контейнера
 54. -

  , ,, , , , .

  11. При визначенні собівартості перевезення власних контейнерів власним рухомим складом до локомотивної складової по ОР ВТ включаються лише витрати на маневрову роботу, не враховуються a та складові для:

 55. завантаженого контейнера
 56. -

  , ,,, , , ,, ;

 57. порожнього контейнера
 58. -

  , ,, ,  , ,, .

  12. Групування витрат від реалізації послуг з вантажних перевезень за складовими структури тарифів здійснюється відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном України, та галузевої інструкції з визначення собівартості вантажних перевезень залізничним транспортом України в тарифних цілях.

  Розрахунки кожної складової собівартості перевезень здійснюються в розрізі економічних елементів.

  ІІІ. Оцінка рівня собівартості перевезень вантажів у прогнозному (плановому) періоді

  1. Визначення планових величин кожної окремої складової собівартості вантажних перевезень у тарифних цілях здійснюється розрахунково-аналітичним методом, згідно з яким розмір складових визначається за результатами аналізу рівня фактичних витрат у базовому періоді з урахуванням необхідності їх коригування у прогнозному (плановому) періоді.

  2. Коригування проводиться з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схвалених відповідною постановою Кабінету Міністрів України, та змін обсягів перевезень.

  3. Планова величина витрат на оплату праці персоналу, що задіяний у перевізному процесі, визначається за формулою

  ОП = ФОП ´ К,

  (3)

 59. де
 60. ФОП

  -

 61. фонд оплати праці персоналу, що задіяний у перевізному процесі, за базовий період, грн.;
 62. К

  -

  коефіцієнт коригування, який встановлюється розрахунковим шляхом на основі положень галузевої угоди на прогнозний (плановий) період.

  Визначення розміру відрахувань на соціальні заходи здійснюється нормативним методом у межах норм та нормативів, передбачених чинним законодавством.

  4. Матеріальні витрати визначаються за формулою

  (4)

 63. де
 64. М

  -

 65. витрати на сировину і матеріали у базовому періоді, грн.;
 66. П

  -

 67. витрати на паливо у базовому періоді, грн.;
 68. Е

  -

 69. витрати на електроенергію у базовому періоді, грн.;
 70. -

  індекс цін виробників промислової продукції у прогнозному (плановому) періоді, %;

  -

  коефіцієнт зміни обсягу перевезень вантажів (визначається як відношення прогнозного обсягу перевезень до фактичного обсягу у базовому періоді).

  5. Планова сума амортизаційних відрахувань визначається, виходячи із їх величини за базовий період, з врахуванням залишкової вартості та строку корисного використання, програм оновлення та вибуття основних засобів впродовж прогнозного (планового) періоду.

  6. Визначення планового розміру інших витрат у прогнозному (плановому) періоді здійснюється на підставі фактичних витрат у базовому періоді з врахуванням змін обсягів перевезень та основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України.

  ІV. Оцінка планового прибутку для врахування в тарифах на перевезення вантажів та розрахунок тарифу

  1. Розрахунковий прибуток визначається за формулою

  РП = ІС + ПК + ІП,

  (5)

 71. де
 72. РП

  -

 73. розрахунковий прибуток, грн.;
 74. ІС

  -

  інвестиційна складова, грн.;

  ПК

  -

 75. витрати, пов’язані з обслуговуванням позикового капіталу, грн.;
 76. ІП

  -

 77. сума коштів на інше використання прибутку, грн.
 78. 2. Інвестиційна складова використовується на фінансування заходів, спрямованих на реалізацію інвестиційних програм за рахунок коштів підприємств, які задіяні в перевезеннях вантажів, та повернення позикового капіталу.

  2.1. Інвестиційна складова визначається на основі розроблених та в установленому порядку затверджених інвестиційних програм і розраховується за формулою

  ІС = К — А — І,

  (6)

 79. де
 80. К

  -

  загальна сума коштів для фінансування інвестиційних програм у прогнозному (плановому) періоді, грн.;

  А

  -

 81. амортизаційні відрахування у прогнозному (плановому) періоді, грн.;
 82. І

  -

  кошти інших джерел фінансування інвестиційних програм, крім власних коштів, які передбачається отримати у прогнозному (плановому) періоді, грн.

  Загальна сума коштів для фінансування інвестиційних програм у прогнозному (плановому) періоді визначається за формулою

  К = ФІП + ПКт,

  (7)

 83. де
 84. ФІП

  -

  кошти, необхідні для фінансування капітальних інвестицій, передбачені інвестиційною програмою в частині перевезення вантажів, грн.;

  ПКт

  -

  кошти для повернення у прогнозному (плановому) періоді позикового капіталу, залученого для фінансування капітальних інвестицій, грн.

  2.2. Кошти для повернення у прогнозному (плановому) періоді позикового капіталу розраховуються за формулою

  ,

  (8)

 85. де
 86. j

  -

  кількість договорів на залучення позикового капіталу (j = 1, 2, ..., m) для фінансування капітальних інвестицій;

  ПКтj

  -

  розмір відшкодування основної суми позикового капіталу за j-м договором протягом періоду регулювання, грн. Значення ПКтj затверджується Мінінфраструктури з урахуванням графіка повернення позикового капіталу.

  Сума коштів для повернення позикового капіталу не може перевищувати суму власних коштів, які призначені для фінансування інвестиційної програми.

  2.3. Кошти, які використовуються як джерела фінансування інвестиційної програми державної підтримки та/або кошти спеціального фонду Державного бюджету України, не підлягають включенню до інвестиційної складової.

  Кошти, які використовуються як джерела фінансування інвестиційної програми державної підтримки та/або кошти спеціального фонду державного бюджету, які надаються на зворотній основі, відносяться до позикового капіталу.

  2.4. Сума коштів для фінансування інвестиційних програм визначається на підставі розроблених та затверджених в установленому порядку інвестиційних програм.

  3. Витрати, пов’язані з обслуговуванням позикового капіталу в прогнозному (плановому) періоді, визначаються відповідно до укладених договорів з фінансовими установами.

  4. Сума коштів на інше використання прибутку в складі розрахункового прибутку встановлюється за умов її обґрунтованості та відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19 грудня 2006 року № 1213 ( z1363-06 ) «Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1363/13237, в межах затверджених фінансових планів суб’єктів господарювання, які задіяні в перевезенні вантажів, в установленому законодавством порядку та на виконання генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців, а також галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та Радою профспілок залізничників і транспортних будівельників на фінансування соціального розвитку, соціального захисту залізничників виробничого персоналу.

  5. Рівень тарифів на перевезення вантажів визначається на основі собівартості перевезень у прогнозному (плановому) періоді з урахуванням коефіцієнтів розрахункового прибутку в частині інвестиційної складової та розрахункового прибутку без інвестиційної складової.

  ,

  (9)

 87. де
 88. -

 89. коефіцієнт розрахункового прибутку в частині інвестиційної складової;
 90. ,

  (10)

 91. де
 92. -

 93. витрати по вантажних перевезеннях у прогнозному (плановому) періоді, грн.;
 94. -

 95. ставка податку на прибуток, %
 96. (11)

 97. де
 98. -

 99. витрати по вантажних перевезеннях у базовому періоді, грн.;
 100. -

  питома вага залежних витрат у поточних витратах по вантажних перевезеннях за базовий період, частка;

  -

  питома вага амортизаційних відрахувань у поточних витратах по вантажних перевезеннях за базовий період, частка;

  -

  питома вага витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи у поточних витратах по вантажних перевезеннях за базовий період, частка;

  -

 101. зростання розміру заробітної плати, %;
 102. -

 103. коефіцієнт розрахункового прибутку без інвестиційної складової
 104. (12)

  Департамент економіки та фінансів

  М. М.Полторацький

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.

  Вам будет интересно:

  Участники семинара обсуждают вопрос усиления роли судейского самоуправления на Украине

  Сегодня в столичном «Президент-отеле» проходит практический семинар на тему «Усиление роли судейского самоуправления на Украине» для новоизбранных членов Совета судей Украины с целью обеспечения эффективной преемственности и учета ими в своей деятельности достижений коллег предыдущих составов Совета. Семинар проводится Советом судей Украины совместно с Проектом Агентства США по международному развитию «Справедливое правосудие», его программа рассчитана на два дня.

  Расширен перечень оснований для аннулирования свидетельств нотариусов

  Кабинет Министров Украины расширил перечень оснований для аннулирования свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью. Соответствующие изменения в правительственное постановление, ...

  В этом году начнется строительство метро на Троещину

  Киевская городская государственная администрация уверена в начале строительства метро на Троещину в 2013 году. Об этом в ходе бизнес-форума в Москве сказал заместитель директора департамента ...

  Про відзначення 800-річчя заснування села Онут Заставнівського району Чернівецької області, Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України У вересні 2013 року виповнюється 800 років з дня заснування села Онут Заставнівського району Чернівецької області. Враховуючи історичне і культурне значення села Онут Заставнівського району Чернівецької області та у зв’язку з його 800-річчям, Верховна Рада України постановляє:

  Юридическая практика:
  Про визнання права на спадкове майно в порядку ...

  Про визнання права на спадкове майно в порядку спадкової трансмісії Якщо спадкоємець майна за заповітом помер і не встиг її прийняти, не зміг провести нотаріальне оформлення після відкриття ...

  Про визнання права власності на житловий будинок ...

  Про визнання права власності на житловий будинок в порядку спадкування Юрист по спадщині надала допомогу у судовій справі про визнання права власності на житловий будинок в порядку спадкування

  Про визнання права власності на половину частини ...

  Про визнання права власності на половину частини спадкового будинку У юридичній практиці часто бувають такі випадки, коли в питаннях оформлення спадщини, законні спадкоємці або спадкоємці за ...


  Консультации по наследству:
  Допомога в оформленні заповіту на родича

  За допомогою вашого сервісу багато моїх знайомих вирішили всі свої виникаючі проблеми, пов'язані зі спадковим правом. Допоможіть ...

  Порядок вступу та відмова від спадщини

  У мене склалася дуже складна ситуація, тому всі свої надії я покладаю на Вас, шановні адвокати по спадкових справах, адже ...

  Якщо викликають до суду за спадковою справою

  Доброго часу доби. Моя проблема пов'язана зі спадком. Ми з дружиною живемо в Київській області. А батько дружини жив в Єврейській ...


  Новости наследственных дел:
  На сегодняшнем заседании правительства планируется ...

  На сегодняшнем заседании правительства планируется рассмотреть план мероприятий по выполнению СА с ЕС Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

  Судья не может считаться независимым от политического .

  Судья не может считаться независимым от политического влияния, если его карьера зависит от изменчивого политического вектора, - Я.Романюк 22 декабря во время заключительного заседания Наблюдательного Комитета проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма судебной власти на Украине» Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил, что «одним из самых опасных с точки зрения формирования независимой судебной системы на современном этапе факторов является политическая составляющая».

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить ...

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить его люстрацию Руководителю прокуратуры Донецкой области Николаю Франтовскому не удалось с первого раза обжаловать свое увольнение с должности через люстрацию, сообщает «Первая инстанция».


  Рекомендации пользователей:
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca