Адвокаты по наследственным делам
Отзывы о нас
Этот интернет портал не просто лучший друг - ваш портал, - родственник для всех, кто живёт взглядами!

Довольно уникальный, интересный и продуманный портал! Я хочу поддержать Вас финансово. Как это можно организовать?

Этот интернет сайт отличный! Пользовался довольно чуть ли не по три раза на день. Этот интернет портал ждет хорошее будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б видеться с Вашими трудами почаще!
Наши услуги

Вопрос к юристу по наследству:

Статьи
Право власності на спадок

Право власності на спадок Визнання прав власності на спадок (зразок судової справи), позовна заява про спадщину

Наследство по завещанию: раскрываем юридические ...

Наследство по завещанию: раскрываем юридические секреты Завещание необязательно гарантирует выполнение воли наследодателя, ведь в некоторых случаях можно признать завещание недействительным

Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у 2012/2013 навчальному році, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 22.01.2013  № 44
 2. Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України у 2012/2013 навчальному році

  Відповідно до підпункту 2.4.4 пункту 2.4 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності( z1318-11 ), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056, та з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей і молоді, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити правила проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України в 2012/2013 навчальному році (далі — конкурс), що додаються.

  2. Затвердити склад оргкомітету III етапу конкурсу згідно з додатком.

  3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

  3.1. Провести I і II етапи конкурсу в такі строки:

 3. до 13 лютого 2013 року — I етап конкурсу;
 4. до 27 лютого 2013 року — II етап конкурсу.
 5. 3.2. Організувати подання науково-дослідницьких робіт до оргкомітету III етапу конкурсу до 6 березня 2013 року.

  3.3. Забезпечити участь команд від територіальних відділень Малої академії наук України у III етапі конкурсу.

  4. Національному центру "Мала академія наук України" (Лісовий О. В.):

  4.1. Провести III етап конкурсу в березні — травні 2013 року в м. Києві, забезпечити належні умови для роботи журі та секцій.

  4.2. Підвести підсумки III етапу конкурсу до 22 травня 2013 року.

  5. Призначити відповідальними за проведення III етапу конкурсу у відділеннях:

  директора Національного центру "Мала академія наук України" Лісового О. В. — літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; мовознавства; технічних наук; фізики і астрономії; математики; економіки; комп'ютерних наук; філософії та суспільствознавства; наук про Землю;

  директора Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Савченко Н. В. — історії;

  директора Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Вербицького В. В. — хімії та біології, екології та аграрних наук.

  6. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) забезпечити фінансування III етапу конкурсу в межах доведених лімітів бюджетних асигнувань.

  7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Заступник Міністра

  Б. М. Жебровський

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 22.01.2013 № 44

  ПРАВИЛА проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України у 2012/2013 навчальному році

  1. Мета та завдання

  1.1. Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України (далі — конкурс) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей України, виховання їх у дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

  1.2. Основними завданнями конкурсу є виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання самостійності, наполегливості, вміння формувати й обстоювати власну думку.

  2. Строки, місце та умови проведення конкурсу

  2.1. Конкурс проводиться у три етапи:

  I етап проводиться до 13 лютого 2013 року;

  II етап проводиться до 27 лютого 2013 року;

  III етап проводиться в березні — травні 2013 року в м. Києві.

  2.2. Строки, місце та умови проведення I та II етапів конкурсу визначаються та затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до цих Правил. У правилах визначаються кількісний склад команд, пропорційність представленості навчальних закладів у конкурсі, місце та інші питання його проведення з урахуванням місцевих можливостей.

  2.3. Строки проведення III етапу конкурсу за науковими відділеннями визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі — МОНмолодьспорт України) та повідомляються додатково.

  3. Учасники конкурсу

  3.1. У конкурсі беруть участь учні 9 — 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні (вихованці, слухачі) відповідного віку позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.

  У конкурсі можуть брати участь учні 7 — 8 класів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.

  3.2. Учасник конкурсу може брати участь у декількох секціях або відділеннях за умови подання такої ж кількості робіт відповідно до напрямів секцій. У разі неспівпадання базових дисциплін та рівнів завдань у секціях за рішенням журі учасник повинен писати декілька контрольних робіт.

  3.3. Рішення про заміну попередньо заявленого учасника конкурсу приймає голова (співголова) оргкомітету в разі офіційного звернення.

  3.4. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівника команди, який призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів навчальних закладів, активних учасників підготовки учнів до конкурсу. На керівника команди покладається відповідальність за життя і здоров'я членів команди та підготовку документів щодо участі в конкурсі.

  Питання присутності керівників команд, наукових керівників учасників конкурсу під час захисту науково-дослідницьких робіт вирішується оргкомітетом.

  3.5. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у процедуру проведення конкурсу та розгляду апеляцій.

  3.6. Учасники конкурсу зобов'язані дотримуватись вимог цих Правил, програми конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та виконувати рішення оргкомітету й журі.

  3.7. Питання фото-, кіно-, телезйомки під час проведення конкурсу заздалегідь узгоджується з оргкомітетом та головою журі секції.

  3.8. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути дискваліфіковані.

  3.9. Учасники III етапу конкурсу.

  3.9.1. У III етапі конкурсу в кожному науковому відділенні беруть участь команди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

  Членами команди можуть бути учні, які зайняли перші місця (як виняток другі) в II етапі конкурсу.

  3.9.2. У III етапі конкурсу в межах відділень "Хімія та біологія", "Екологія та аграрні науки" бере участь команда, сформована з переможців конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів Всеукраїнської заочної біологічної школи — членів наукового товариства учнів "Ерудит" Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Склад команди затверджується окремим наказом Міністерства.

  Кількісний склад команди відповідає кількості секцій наукового відділення. У секції може брати участь тільки один представник команди.

  3.9.3. На III етапі за результатами участі команд у конкурсі в 2012 році територіальним відділенням Малої академії наук України (далі — МАНУ), які за командним рейтингом* набрали найбільшу кількість балів, у 2013 році надаються додаткові місця. Загальна кількість додаткових місць за відділеннями не перевищує 5 відсотків від загальної кількості учасників відділення (додаток 2).

  __________ * Командний рейтинг по відділенню визначається за сумою балів, які отримали учасники команди за призові місця: I місце — 3 бали, II місце — 2 бали, III місце — 1 бал.

  Додаткові місця не визначаються для відділення економіки та секцій правознавства, психології, медицини, англійської мови.

  4. Керівництво конкурсу

  4.1. Загальне керівництво конкурсом здійснює МОНмолодьспорт України.

  4.2. Організатором та координатором конкурсу є Національний центр "Мала академія наук України" (далі — НЦ "МАНУ").

  4.3. Організаційно-методичне забезпечення конкурсу здійснює НЦ "МАНУ" разом з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді та Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.

  4.4. Керівництво підготовкою та проведенням III етапу конкурсу здійснює МОНмолодьспорт України спільно з Національною академією наук України.

  Безпосереднє керівництво здійснює НЦ "МАНУ".

  Відповідальні за проведення наукових відділень:

  - літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; мовознавства; технічних наук; фізики і астрономії; математики; економіки; комп'ютерних наук; філософії та суспільствознавства, наук про Землю — НЦ "МАНУ";

  - історії — Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді;

  - хімії та біології, екології та аграрних наук — Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

  5. Програма конкурсу

  5.1. Програмою конкурсу передбачені:

 6. заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;
 7. оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін;
 8. захист науково-дослідницьких робіт.
 9. 5.2. III етап конкурсу проводиться з урахуванням навчальних досягнень учнів із відповідних базових дисциплін у таких наукових відділеннях МАНУ:

  історії;

 10. філософії та суспільствознавства;
 11. технічних наук;
 12. комп'ютерних наук;
 13. літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства;
 14. мовознавства;
 15. математики;
 16. фізики і астрономії;
 17. наук про Землю;
 18. економіки;
 19. хімії та біології;
 20. екології та аграрних наук (додаток 1).
 21. 6. Документація III етапу конкурсу

  6.1. Для участі в III етапі конкурсу до 6 березня 2013 року оргкомітету конкурсу необхідно подати такі документи:

  копію підсумкового наказу управління освіти і науки обласної (міської) державної адміністрації "Про результати проведення II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України в 2012/2013 навчальному році" (список переможців, для яких використовується квота додаткових місць, подається окремим додатком);

  для команди наукового товариства Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді "Ерудит" — копію наказу МОНмолодьспорту України "Про персональний склад команди наукового товариства Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді "Ерудит" для участі в III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України";

 22. заявки на участь у III етапі конкурсу (додатки 3 ( v0044736-13 ), 4);
 23. у разі подання на конкурс науково-дослідницьких робіт призерів, які зайняли у II етапі другі місця, разом із заявкою подається аргументація такого подання, завірена печаткою відповідного органу управління освіти;

  науково-дослідницькі роботи в друкованому та електронному вигляді, оформлені згідно Основних вимог до написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт (додаток 5);

  відредаговані тези науково-дослідницьких робіт усіх учасників III етапу від територіального відділення МАНУ на одному електронному носії;

 24. паспорти експонатів — за їх наявності (додаток 6 ( v0044736-13 ));
 25. анкети учасників III етапу конкурсу, дві глянцеві фотографії для документів розміром 3,5х4,5, бажано також в електронному вигляді (додаток 7).

  Про порядок подання документів повідомляється додатково.

  6.2. Під час реєстрації оргкомітету конкурсу подаються такі документи:

  6.2.1. На групу учнів з одного регіону — наказ управління освіти і науки обласної (міської) державної адміністрації "Про направлення та склад команди для участі в III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України".

  Список учасників, які направляються за квотою додаткових місць, подається окремим додатком.

  6.2.2. На кожного учасника конкурсу:

 26. посвідчення члена територіального відділення МАНУ;
 27. паспорт (для учасника віком до 16 років — свідоцтво про народження);
 28. учнівський квиток або завірена директором навчального закладу довідка з фотографією, яка на 1/3 перекривається печаткою;

  медична довідка про можливість знаходження учасника в дитячому колективі (щеплення, відсутність інфекційних захворювань).

  6.3. У випадку недотримання вимог пунктів 6.1 — 6.2 ( v0044736-13 ) учасники до участі в конкурсі не допускаються.

  6.4. Окремо оргкомітету подається короткий інформаційно-аналітичний звіт про проведення I — II етапів конкурсу в друкованому та електронному вигляді; статистична інформація про результативність участі вихованців територіального відділення МАНУ в I — II етапах оформлюється у вигляді таблиць (додаток 8).

  7. Умови визначення результатів III етапу конкурсу

  7.1. Визначення результатів III етапу конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі визначення результатів конкурсу, розробленої на основі кваліметричного підходу.

  Зазначена модель оперує такими поняттями:

  фактори — основні напрями діяльності; відповідають розділам конкурсу: "Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи", "Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни" та "Захист науково-дослідницької роботи";

 29. вагомість фактора — його частка у загальному показнику;
 30. критерії — складові фактору; їх сукупність характеризує фактор у цілому;
 31. вагомість критерію — показує його пріоритет у складі фактора;
 32. експертний бал — ступінь виконання вимог певного критерію.
 33. 7.2. Експертний бал виставляється членами журі під час заочного оцінювання роботи та прилюдного її захисту відповідно до такої шкали:

  "критерій відпрацьовано бездоганно" — 10 балів;

  "критерій в цілому відповідає вимогам" — 9 балів;

  "критерій відповідає вимогам із незначним зауваженням" — 8 балів;

  "критерій відповідає вимогам із зауваженнями" — 7 балів;

  "критерій відповідає вимогам наполовину" — 5 балів;

  "критерій мало відповідає вимогам" — 3 бали;

  "критерій не відповідає вимогам" — 0 балів.

  7.3. Значення фактора "Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни" визначається за сумою балів, набраних учнем за виконання завдань.

  Значення факторів "Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи" та "Захист науково-дослідницької роботи" визначаються шляхом множення суми значень критеріїв на вагомість фактора.

  Вагомості факторів моделі визначення результатів конкурсу:

  Фактор

  Відділення:

  математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп'ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук

  історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства

 34. вагомість фактору
 35. максимальна сума балів
 36. вагомість фактору
 37. максимальна сума балів
 38. 1.

  Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни

  -

 39. 33
 40. -

 41. 30
 42. 2.

  Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи

 43. 2,0
 44. 20
 45. 2,5
 46. 25
 47. 3.

  Захист науково-дослідницької роботи

 48. 4,7
 49. 47
 50. 4,5
 51. 45
 52. Усього

  -

 53. 100
 54. -

 55. 100
 56. 7.4. Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін.

  Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін передбачає виконання завдань за трьома рівнями складності.

  7.4.1. У відділеннях математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп'ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук учасники виконують 7 завдань:

  I рівень — 3 завдання по 3 бали за кожне (загалом 9 балів);

  II рівень — 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів);

  III рівень — 2 завдання по 7 балів за кожне (загалом 14 балів).

  Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни, — 33 бали.

  7.4.2. У відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства учасники виконують 9 завдань:

  I рівень — 4 завдання по 2 бали за кожне (загалом 8 балів);

  II рівень — 3 завдання по 4 бали за кожне (загалом 12 балів);

  III рівень — 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів).

  Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни, — 30 балів.

  7.4.3. Завдання може містити декілька питань, бути представлене у вигляді тестів.

  7.4.4. Виконання завдань із базових дисциплін здійснюється протягом трьох астрономічних годин.

  7.5. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт.

  Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі з 7 до 29 березня 2013 року.

  Вагомості критеріїв фактора "Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи" для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп'ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук (крім секції науково-технічної творчості та винахідництва)

  Критерій

  Вагомість критерію

  1.

  Актуальність теми дослідження

 57. 0,1
 58. 2.

  Наявність елементів наукової новизни

 59. 0,25
 60. 3.

  Обґрунтованість отриманих результатів

 61. 0,25
 62. 4.

  Повнота огляду відомих результатів, близьких до теми роботи

 63. 0,15
 64. 5.

  Відповідність вимогам оформлення наукових робіт

 65. 0,25
 66. Вагомості критеріїв фактора "Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи" для секції науково-технічної творчості та винахідництва

  Критерій

  Вагомість критерію

  1.

  Актуальність, практичне, прикладне значення роботи

 67. 0,25
 68. 2.

  Наявність елементів науково-технічної новизни, евристичність роботи

 69. 0,2
 70. 3.

  Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

 71. 0,2
 72. 4.

  Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

 73. 0,2
 74. 5.

  Функціональна спроможність винаходу, наявність патенту

 75. 0,05
 76. 6.

  Відповідність вимогам оформлення наукових робіт

 77. 0,1
 78. Вагомості критеріїв фактора "Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи" для відділень історії, філософії та суспільствознавства, мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства (крім секції літературної творчості)

  Критерій

  Вагомість критерію

  1.

  Аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань дослідження

 79. 0,1
 80. 2.

  Вміння чітко і ясно викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела

 81. 0,2
 82. 3.

  Самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни

 83. 0,3
 84. 4.

  Повнота у розкритті теми, глибина аналізу літературних даних

 85. 0,2
 86. 5.

  Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження

 87. 0,1
 88. 6.

  Відповідність вимогам оформлення наукових робіт

 89. 0,1
 90. Вагомості критеріїв фактора "Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи" для секції літературної творчості

  Критерій

  Вагомість критерію

  1

  Повнота розкриття теми та художніх образів

 91. 0,4
 92. 2

  Оригінальність образно-художнього мислення

 93. 0,3
 94. 3

  Власна творча неповторність

 95. 0,2
 96. 4

  Грамотність викладу, культура оформлення

 97. 0,1
 98. Для визначення значення фактора "Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи" необхідно:

  1) визначити значення 1-ого критерію — помножити бал, виставлений членами журі за цей критерій, на його вагомість;

  2) визначити значення решти критеріїв — таким самим чином;

  3) знайти суму значень критеріїв;

  4) визначити значення фактора — помножити суму значень критеріїв на вагомість цього фактора.

  7.6. Захист науково-дослідницьких робіт.

  Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання — до 3 хвилин.

  Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

  Порядок захисту, дебатів і склад груп визначається журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.

  Вагомості критеріїв фактора "Захисту науково-дослідницької роботи" для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп'ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук

  Критерій

  Вагомість критерію

  1.

  Аргументованість вибору теми і методів дослідження

 99. 0,1
 100. 2.

  Ступінь самостійності і особистий внесок автора в роботу

 101. 0,3
 102. 3.

  Чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу

 103. 0,2
 104. 4.

  Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань)

 105. 0,2
 106. 5.

  Культура мовлення, вільне володіння матеріалом

 107. 0,2
 108. Вагомості критеріїв фактора "Захисту науково-дослідницької роботи" для відділень історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства

  Критерій

  Вагомість критерію

  1.

  Аргументованість вибору теми дослідження

 109. 0,1
 110. 3.

  Критичний аналіз досліджуваної проблеми з виявленням особистого внеску учасника конкурсу в розв'язання порушеної проблеми

 111. 0,3
 112. 2.

  Чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу

 113. 0,2
 114. 6.

  Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань)

 115. 0,2
 116. 4.

  Культура мовлення, вільне володіння матеріалом

 117. 0,1
 118. 5.

  Наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці, малюнки, роздатковий матеріал тощо)

 119. 0,1
 120. Визначення значення фактора "Захист науково-дослідницької роботи" здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактора "Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи".

  7.7. Для визначення загальної суми балів, отриманих учасниками в усіх розділах програми конкурсу, необхідно додати значення всіх 3-х факторів. Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за участь у всіх розділах програми конкурсу, становить 100 балів.

  7.8. З метою вирішення спірних питань щодо результатів конкурсу (правильність перевірки та об'єктивність оцінювання робіт, визначення переможців) створюється експертна комісія, яка складається із представників МОНмолодьспорту України, оргкомітету конкурсу та голови журі відповідного відділення.

  8. Порядок розгляду спірних питань на III етапі конкурсу

  8.1. Порядок розгляду спірних питань щодо результатів заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт учасників.

  Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт. Автор кожної роботи отримує аргументовану рецензію з висновками та рекомендаціями журі. Якщо учасник конкурсу не згідний із результатами заочного оцінювання, під час захисту роботи йому надається можливість навести відповідні аргументи щодо свого дослідження. За рішенням журі попередня оцінка може бути змінена.

  8.2. Порядок розгляду спірних питань щодо результатів оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін.

  8.2.1. Якщо учасник конкурсу не згідний із результатами оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни, він подає апеляційну заяву на ім'я голови журі предметної комісії протягом однієї години після оголошення результатів оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін.

  8.2.2. В апеляційній заяві вказується причина подання апеляції.

  8.2.3. Апеляційна заява передається секретареві відповідної секції.

  8.2.4. Після прийому апеляційної заяви учаснику конкурсу повідомляється про час і місце її розгляду.

  8.2.5. Апеляційна заява розглядається головою та членами журі предметної комісії в присутності учасника конкурсу та секретаря секції. Присутність інших осіб не допускається.

  8.2.6. Засідання веде голова предметної комісії або секретар відповідної секції.

  8.2.7. Апеляційна заява розглядається у такій послідовності:

 121. зачитується апеляційна заява;
 122. в усній формі уточнюються причини подачі апеляції;
 123. заслуховуються питання та коментарі учасника конкурсу;
 124. заслуховуються коментарі членів предметної комісії;
 125. після обговорення членами журі приймається остаточне рішення, яке фіксується в апеляційній заяві та вноситься до протоколу оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни.

  8.2.8. Учасник конкурсу ознайомлюється з остаточним рішенням журі, яке засвідчує своїм підписом в апеляційній заяві.

  8.3. Порядок розгляду спірних питань щодо результатів захисту науково-дослідницьких робіт учасників.

  8.3.1. Результати захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються після виступу всіх учасників відповідної секції та підсумкової наради членів журі. Якщо за результатами захисту роботи в учасника виникають питання, йому надаються аргументовані роз'яснення і рекомендації головою та членами журі секції.

  8.3.2. Бали визначаються та фіксуються в підсумковому протоколі. Після оголошення результатів оцінка вважається остаточною та оскарженню не підлягає.

  8.3.3. Апеляційні заяви після оприлюднення підсумкового протоколу не приймаються.

  9. Визначення переможців і нагородження учасників III етапу конкурсу

  9.1. Конкурс має характер особистої першості. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками в усіх розділах програми конкурсу.

  Перше місце не визначається, якщо учасник набрав менше 85 балів.

  Друге місце не визначається, якщо учасник набрав менше 80 балів.

  Третє місце не визначається, якщо учасник набрав менше 75 балів.

  9.2. При рівності сум балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

  9.3. Розподіл призових (перших, других, третіх) місць здійснюється з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

  9.4. Призери конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів.

  9.5. Учасники конкурсу нагороджуються дипломами учасників.

  9.6. Результати проведення III етапу конкурсу затверджуються наказом МОНмолодьспорту України.

  9.7. Кращі роботи учасників конкурсу можуть бути відзначені спеціальними дипломами, відзнаками та призами.

  9.8. Відповідно до Положення про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України( 398/2006 ), затвердженого Указом Президента України від 16 травня 2006 року № 398, переможці та призери III етапу конкурсу в кількості 120 осіб відзначаються стипендіями Президента України.

  Розмір стипендії визначається відповідними нормативними актами.

  9.9. Призери конкурсу можуть бути нагороджені іншими спеціальними стипендіями установ, закладів, громадських і благодійних організацій та фондів.

 126. 10. Журі III етапу конкурсу
 127. 10.1. Журі III етапу конкурсу формується за відповідними секціями наукових відділень із наукових працівників Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України, науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів.

  Журі відділення очолює голова та співголова відділення.

  До складу журі секції входять голова, який може мати одного або кількох заступників і секретаря, та члени журі, доручення між якими розподіляє голова або його заступник.

 128. 10.2. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників конкурсу.
 129. 10.3. Склад журі погоджується з Президією МАН, затверджується наказом МОНмолодьспорту України та оголошується на відкритті конкурсу.

 130. 10.4. Голова журі відділення або секції:
 131. бере участь у формуванні складу журі;
 132. несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників, розгляду апеляцій;
 133. проводить консультації для учасників конкурсу;
 134. аналізує рівень підготовки учасників конкурсу, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.

  10.5. Секретар секції призначається, як правило, з числа педагогічних працівників закладів — організаторів конкурсу.

  Секретар входить до складу журі без права оцінювання знань, забезпечує ведення належної документації.

 135. 11. Фінансування III етапу конкурсу
 136. 11.1. Проведення конкурсу фінансується за кошти місцевих бюджетів органів управління освіти та МОНмолодьспорту України в межах видатків, передбачених кошторисами, затвердженими в установленому порядку.

  11.2. Витрати на проїзд, харчування в дорозі, відрядження супроводжуючих осіб здійснюють відповідні органи управління освіти, які направляють команду на даний конкурс. Витрати на проживання, харчування, культурне обслуговування учасників під час проведення III етапу конкурсу, оплату роботи членів журі та оргкомітету, проведення оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін, заохочення учасників здійснює МОНмолодьспорт України.

  У разі відсутності державного фінансування на проведення III етапу конкурсу фінансування участі команд може здійснюватися за кошти організацій, що відряджають.

 137. 11.3. Учасники конкурсу за нормами харчування прирівнюються до учасників спортивних змагань.
 138. 11.4. За науковими, педагогічними та науково-педагогічними працівниками навчальних закладів та установ, які залучаються до проведення конкурсу, зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

  11.5. До роботи із складання та перевірки контрольних завдань, тестів і до участі в роботі оргкомітету та журі можуть залучатися наукові, педагогічні та науково-педагогічні працівники навчальних закладів та установ на договірних засадах з оплатою праці відповідно до законодавства України.

  Директор департаменту професійно-технічної освіти

  В. В. Супрун

  Додаток 1 до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України у 2012/2013 навчальному році (пункт 5.2)

  ПЕРЕЛІК наукових відділень і секцій Малої академії наук України, в яких проводитиметься III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України

  Назва відділення

  Секція

  Базова дисципліна

  I. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

  1. Українська література

  Українська мова та література

  2. Світова література

  Українська мова та література, світова література (за вибором)

  3. Російська література

  Російська мова, світова література (за вибором)

  4. Фольклористика

  Українська мова та література

  5. Мистецтвознавство

  Українська мова та література

  6. Літературна творчість

  Українська мова та література

  II. Мовознавства

  1. Українська мова

  Українська мова та література

  2. Російська мова

  Російська мова

  3. Китайська мова

  Китайська мова

  4. Іспанська мова

  Іспанська мова

  5. Англійська мова

  Англійська мова

  6. Німецька мова

  Німецька мова

  7. Французька мова

  Французька мова

  III. Філософії та суспільствознавства

  1. Філософія

  Історія України

  2. Соціологія

  Історія України

  3. Правознавство

  Історія України

  4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії

  Історія України

  5. Педагогіка

  Українська мова та література

  6. Журналістика

  Українська мова та література

  IV. Історії

  1. Історія України

  Історія України

  2. Археологія

  Історія України

  3. Історичне краєзнавство

  Історія України

  4. Етнологія

  Історія України

  5. Всесвітня історія

  Історія України

  V. Наук про Землю

  1. Географія та ландшафтознавство

  Географія

  2. Геологія, геохімія та мінералогія

  Географія

  3. Кліматологія та метеорологія

  Географія

  4. Гідрологія

  Географія

  VI. Технічних наук

  1. Технологічні процеси та перспективні технології

  Фізика, математика (за вибором)

  2. Електроніка та приладобудування

  Фізика, математика (за вибором)

  3. Матеріалознавство

  Фізика, математика (за вибором)

  4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка

  Фізика, математика (за вибором)

  5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

  Фізика, математика (за вибором)

  6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

  Фізика, математика (за вибором)

  7. Науково-технічна творчість та винахідництво

  Фізика, математика (за вибором)

  VII. Комп'ютерних наук

  1. Комп'ютерні системи та мережі

  Математика

  2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

  Математика

  3. Технології програмування

  Математика

  4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

  Математика

  5. Internet-технології та WEB дизайн

  Математика

  6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

  Математика

  VIII. Математики

  1. Математика

  Математика

  2. Прикладна математика

  Математика

  3. Математичне моделювання

  Математика

  IX. Фізики і астрономії

  1. Теоретична фізика

  Фізика

  2. Експериментальна фізика

  Фізика

  3. Астрономія та астрофізика

  Фізика

  4. Аерофізика та космічні дослідження

  Фізика

  X. Економіки

  1. Економічна теорія та історія економічної думки

  Математика

  2. Мікроекономіка та макроекономіка

  Математика

  3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

  Математика

  XI. Хімії та біології

  1. Загальна біологія

  Біологія, хімія (за вибором)

  2. Біологія людини

  Біологія, хімія (за вибором)

  3. Зоологія, ботаніка

  Біологія, хімія (за вибором)

  4. Медицина

  Біологія, хімія, фізика (за вибором)

  5. Валеологія

  Біологія, хімія (за вибором)

  6. Психологія

  Біологія, історія України (за вибором)

  7. Хімія

  Хімія

  XII. Екології та аграрних наук

  1. Екологія

  Біологія, хімія, українська мова (за вибором)

  2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

  Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)

  3. Агрономія

  Біологія, хімія (за вибором)

  4. Ветеринарія та зоотехнія

  Біологія, хімія (за вибором)

  5. Лісознавство

  Біологія, математика (за вибором)

  6. Селекція та генетика

  Біологія, математика (за вибором)

  Додаток 2 до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України у 2012/2013 навчальному році (підпункт 3.9.3 пункту 3.9)

  ТАБЛИЦЯ додаткових місць для участі у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України у 2012/2013 навчальному році відповідно до командного рейтингу обласних територіальних відділень Малої академії наук України за підсумками III етапу конкурсу-захисту 2011/2012 навчального року

  Область

  Командні бали

  Кількість додаткових місць

  Область

  Командні бали

  Кількість додаткових місць

  Історії

  Комп'ютерних наук

  Волинська

  8

  1

  Харківська

 139. 10
 140. 1

  м. Київ

  8

  1

  Дніпропетровська

 141. 12
 142. 2

  Усього:

  2

  Усього:

  3

  Технічних наук

  Екології та аграрних наук

  Полтавська

  8

  1

  Івано-Франківська

  8

  1

  Харківська

  9

  1

  Тернопільська

  8

  1

  м. Київ

  9

  1

  АР Крим

 143. 10
 144. 1

  Запорізька

 145. 10
 146. 1

  Волинська

 147. 10
 148. 1

  Херсонська

 149. 11
 150. 1

  Харківська

 151. 12
 152. 2

  Усього:

  5

  Усього:

  6

  Фізики та астрономії

  Математики

  Харківська

  8

  1

  Дніпропетровська

  8

  1

  Усього:

  1

  Усього:

  1

  Хімії та біології

  Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства. Мовознавства

  Сумська

  8

  1

  Івано-Франківська

  9

  1

  м. Київ

  8

  1

  Київська

 153. 10
 154. 1

  Рівненська

  9

  1

  Рівненська

 155. 10
 156. 1

  Харківська

  9

  1

  Чернігівська

 157. 10
 158. 1

  Черкаська

  9

  1

  Волинська

 159. 11
 160. 1

  Донецька

 161. 10
 162. 1

  Львівська

 163. 12
 164. 2

  Волинська

 165. 12
 166. 2

  Харківська

 167. 20
 168. 2

   

   

   

  м. Київ

 169. 20
 170. 2

  Усього:

  8

  Усього:

 171. 11
 172. Додаток 3 до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України у 2012/2013 навчальному році (пункт 6.1)

  Затверджено Начальник управління освіти і науки __________________________________ обласної (міської) держадміністрації

  __________________________________

  "____" ___________________ 2013

  ЗАЯВКА на участь у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України

  Секція: _______________________________________________________________________

  Базова дисципліна: _____________________________________________________________

  Тема роботи: __________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  Прізвище: ____________________________________________________________________

  Ім'я: _____________________________________________________________________________

  По батькові: ___________________________________________________________________

  Рік народження: _______________________________________________________________

  Участь у всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів (рік, предмет, тема роботи): ______________________________________________________________________________

  Територіальне відділення Малої академії наук України: _____________________________________________________________________________

  Базовий позашкільний навчальний заклад: _________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  Навчальний заклад: ____________________________________________________________

  Клас /курс/: ___________________________________________________________________

  Науковий керівник: ____________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  Необхідність у технічних засобах:

  1. ___________________________________________________________________________

  2. _____________________________________________________________________________

  3. _____________________________________________________________________________

  Домашня адреса: __________________________________________________________________

  Контактний телефон, електронна пошта: _____________________________________________

  Додаток 4 до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України у 2012/2013 навчальному році (пункт 6.1)

  Затверджено Начальник управління освіти і науки __________________________________ обласної (міської) держадміністрації

  __________________________________

  "____" ___________________ 2013

  ЗАЯВКА на участь у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України у науковому відділенні комп'ютерних наук

  Секція: _______________________________________________________________________

  Базова дисципліна: _____________________________________________________________

  Тема роботи: __________________________________________________________________

  Об'єм роботи (в байтах): ______________________________

  Прізвище: ____________________________________________________________________

  Ім'я: _________________________________________________________________________

  По батькові: __________________________________________________________________

  Рік народження: ______________________________

  Участь у всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів (рік, предмет, тема роботи): _____________________________________________________________________________

  Територіальне відділення: _______________________________________________________

  Базовий позашкільний навчальний заклад: _________________________________________

  Навчальний заклад: ____________________________________________________________

  Клас /курс/: ___________________________________________________________________

  Науковий керівник: ____________________________________________________________

  Об'єм роботи (в байтах): ______________________________

  Мінімальні вимоги до комп'ютера:

 173. монітор ________________________________ процесор _____________________________
 174. пам'ять _______________________________ відеокарта ______________________________
 175. звукова карта _________________________________________________________________
 176. колонки, мікрофон _____________________________________________________________
 177. мережа _______________________________________________________________________
 178. вхід в Інтернет ________________________________________________________________
 179. необхідне програмне забезпечення, його об'єм _____________________________________
 180. носії _________________________________________________________________________
 181. Домашня адреса: ______________________________________________________________

  Контактний телефон, електронна пошта: __________________________________________

  Додаток 5 до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України у 2012/2013 навчальному році (пункт 6.1)

  ОСНОВНІ ВИМОГИ до написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

  1. Загальні положення

  1.1. На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту.

  Тематика науково-дослідницьких робіт має відповідати напрямам секцій наукових відділень Малої академії наук України.

  1.2. Кожна робота має ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень чи пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

  У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об'єкта та предмета дослідження, завдання, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів та результатів. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

  Назва роботи має бути стислою та відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується.

  1.3. До наукової роботи обов'язково додаються відгуки наукових керівників та рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі).

  Достовірність наведених у роботі результатів підтверджується науковим керівником у відгуку.

  1.4. Науково-дослідницька робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час оцінки роботи, другий — учасником під час захисту. Примірники мають бути ідентичними.

  1.5. До розгляду не приймаються роботи, тема та зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені в попередні роки та не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел і власних висновків з обраної тематики.

  Автори цих робіт після етапу заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію і до участі в наступних етапах конкурсу не допускаються.

  Також до розгляду не приймаються роботи без тез, відредагованих та оформлених відповідно до даних вимог.

  2. Структура роботи

  Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідності).

  3. Вимоги до змісту роботи

  3.1. Титульний аркуш.

  Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за зразком (додаток 5.1).

  3.2. Тези.

  У тезах (текст обсягом до 1 сторінки) подається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

  У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім'я, по батькові автора; назва територіального відділення МАНУ; назва базового позашкільного навчального закладу; навчальний заклад; клас; населений пункт; прізвище, ім'я, по батькові, посада (за наявності — науковий ступінь, вчене звання) наукового керівника.

  3.3. Зміст.

  Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.

  Зміст фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження.

  3.4. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необхідності).

  Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом.

  Перелік має розташовуватись двома стовпчиками. Ліворуч в абетковому порядку наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення або терміни, праворуч — їх детальне розшифрування.

  Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються менше трьох разів, перелік не складається, а їх розшифрування наводиться у тексті при першому згадуванні.

  3.5. Вступ.

  У вступі коротко обґрунтовується актуальність і доцільність обраної теми, підкреслюється сутність проблеми; формулюється мета роботи та зміст поставлених завдань, об'єкт і предмет дослідження, подається перелік використаних методів дослідження; дається характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником конкурсу особисто, відмінність одержаних результатів від відомих раніше та ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт — прикладна цінність отриманих результатів.

  У випадку використання в роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. Також вказуються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів (за наявності).

  Обсяг вступу — 2 — 3 сторінки.

  3.6. Основна частина.

  Основна частина науково-дослідницької роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.

  Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати коротка передмова з описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає можливість звільнити основні висновки від другорядних подробиць.

  В основній частині роботи наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики (не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини), окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводиться методика і техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка.

  Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати.

  3.7. Висновки.

  Висновки мають містити стислий виклад результатів розв'язку наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу, оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне і (або) прикладне значення, наголосити на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів та навести рекомендації щодо їх використання.

  3.8. Список використаних джерел.

  Список використаних джерел — елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел.

  Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований під час написання роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

  Відомості про джерела складаються відповідно до вимог, зазначених у стандартах: ДСТУ ГОСТ 7.1 — 84 "СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления", ДСТУ 3582 — 97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила", ДСТУ 3008 — 95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення".

  Наприклад:

  книга трьох авторів оформлюється так: Дудюк Д. Л., Максимов В. М., Оріховський Р. Я. Електричні вимірювання: Навч. посіб. — Л.: Афіша, 2003. — 260 с.

  збірник: Цеков Ю.І. Підтекст художнього твору і світовідчування письменника // Проблеми сучасного літературознавства. — Одеса, 1998. — С. 149 — 180.

  стаття із журналу: Дзюба І. М. Україна перед сфінксом майбутнього // Науковий світ. — 2004. — № 2. — С. 2 — 6.

  Електронні джерела оформлюються відповідно до загальних правил опису літературних джерел, при цьому в квадратних дужках після назви зазначається: [Електронний ресурс]. В кінці — Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua.

  Наприклад: Королько Л. М. "Голодомор 1932 — 1933 на Сватівщині". — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://svatovo.ws/famine/index.html.

  Посилання на сайти, портали, Інтернет-ресурси розміщуються окремо в кінці списку використаних джерел без нумерації під заголовком: "ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ". Наприклад: http://www.botany.kiev.ua.

  3.9. Додатки.

  У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації тощо.

  4. Правила оформлення роботи

  4.1. Загальні вимоги.

  Науково-дослідницька робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактора Word (або Open Office) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).

  Поля: ліве, верхнє і нижнє — не менше 20 мм, праве — не менше 10 мм.

  Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15 — 20 (для гуманітарних напрямів 20 — 25) друкованих сторінок. До загального обсягу науково-дослідницької роботи не входять: тези, додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

  Науково-дослідницькі роботи виконуються державною мовою (у секціях російської мови та російської літератури дозволяється оформлення російською мовою); до роботи з іноземної мови додається анотація іноземною мовою. Захист роботи також проводиться на іноземній мові.

  Кожна структурна частина науково-дослідницької роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до набору: "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ". Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту.

  Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3 — 4 інтервалам.

  4.2. Правила нумерації в роботі.

  Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.

  Всі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, тези та додатки, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

  Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст, вступ, висновки не нумеруються, тобто не можна друкувати: "1. ВСТУП" або "РОЗДІЛ 6. ВИСНОВКИ".

  Номер розділу ставиться після слова "РОЗДІЛ", після номера крапка не ставиться. Заголовок розділу друкується з нового рядка.

  Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу за правилом: (номер розділу).(номер підрозділу). В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: "2.4.". Заголовок підрозділу наводиться у тому ж рядку.

  Пункти нумеруються в межах кожного підрозділу таким чином: (номер розділу).(номер підрозділу).(номер пункту), наприклад: "2.3.4.". Заголовок пункту наводиться у тому ж рядку, але пункт може й не мати заголовка.

  У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапка не ставиться.

  Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, "формула (2.3)" означає "формула 3 розділу 2" (наявність підрозділів на нумерацію не впливає). Формули, на які немає посилань, можна не нумерувати. Номер необхідно брати в круглі дужки і розміщувати на правому полі сторінки на рівні нижнього рядка формули, якої він стосується.

  Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами (аналогічно до формул та підрозділів) і позначаються словом "Рис. ", наприклад "Рис. 1.2".

  Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 2.3".

  Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках. Вони розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Кожен із додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток має мати заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки нумеруються великими українськими літерами і позначаються словом "Додаток", наприклад: "Додаток Б".

  4.3. Правила цитування та посилання на використані джерела.

  Під час написання науково-дослідницької роботи учень має посилатися на наукові джерела, матеріали, ідеї, висновки, результати, які використовуються в роботі. Це дає можливість перевірити наведені відомості. Посилатися слід на останні видання публікацій.

  Якщо в роботі використовуються відомості з матеріалів з великою кількістю сторінок, тоді слід точно

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.

  Вам будет интересно:

  Про організацію прийому на вакантні місця державного замовлення та ліцензованого обсягу, Міністерство освіти і науки України

  Керівникам вищих навчальних закладів Про організацію прийому на вакантні місця державного замовлення та ліцензованого обсягу Відповідно до пункту 22.1 Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році( z1902-12 ), затверджених наказом МОНмолодьспорту від 05 листопада 2012 року № 1244 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції 13 листопада 2012 за № 1902/22214 (далі — Умови прийому), а також на виконання підпункту 1 пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 502( z0825-13 ) "Про внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році" роз'яснюємо.

  Про затвердження Інструкції про особливості направлення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у службові відрядження в межах України та за кордон, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2013 р. за № 1924/24456 Про затвердження Інструкції про особливості направлення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у службові відрядження в межах України та за кордон

  Акции в наследство, помощь адвоката по наследственным делам

  Для того, чтобы правильно произвести раздел наследственного имущества, нужна консультация опытного адвоката

  МИД: Захват украинских моряков в Ливии является недружественной акцией

  Департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины предоставил комментарий по поводу задержания судна с украинскими моряками в Ливии.

  Юридическая практика:
  Про визнання права власності на спадкове майно ...

  Про визнання права власності на спадкове майно за заповітом При необхідності у визнанні права власності на спадкове майно за заповітом слід звертатись до юристів по спадковим справам. ...

  Про поділ спадкового майна, визнання права власності ...

  Про поділ спадкового майна, визнання права власності на спадкове майно Частки спадщини між спадкоємцями можуть бути, як рівними, так і не рівними, виходячи з декількох факторів, таких як заповіт ...

  Про визнання права власності на житловий будинок ...

  Про визнання права власності на житловий будинок в порядку спадкування Юрист по спадщині надала допомогу у судовій справі про визнання права власності на житловий будинок в порядку спадкування


  Консультации по наследству:
  Як оформити квартиру після вступу в спадщину

  Тільки недавно до Вас зверталася за порадою і Ви мені дуже допомогли, залишила свій позитивний відгук на форумі, тепер склалася ...

  Як діє заповіт після смерті людини

  Не можу розібратися з питанням про спадок. У подруги трапилася біда, у неї померли батьки, і вони не залишили заповіту на ...

  Коли оскаржити заповіт досить просто

  У мене виникла ситуація, коли без допомоги кваліфікованого адвоката зі спадкових питань не обійтися. Вже не раз до Вас звертаюся ...


  Новости наследственных дел:
  На сегодняшнем заседании правительства планируется ...

  На сегодняшнем заседании правительства планируется рассмотреть план мероприятий по выполнению СА с ЕС Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

  Судья не может считаться независимым от политического .

  Судья не может считаться независимым от политического влияния, если его карьера зависит от изменчивого политического вектора, - Я.Романюк 22 декабря во время заключительного заседания Наблюдательного Комитета проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма судебной власти на Украине» Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил, что «одним из самых опасных с точки зрения формирования независимой судебной системы на современном этапе факторов является политическая составляющая».

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить ...

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить его люстрацию Руководителю прокуратуры Донецкой области Николаю Франтовскому не удалось с первого раза обжаловать свое увольнение с должности через люстрацию, сообщает «Первая инстанция».


  Рекомендации пользователей:
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca