Адвокаты по наследственным делам
Отзывы о нас
Влюбилась в Ваш сайт!!! Какие же Вы умнички!!! Искренне хочу пожелать Вам творческих успехов!

Этот интернет сайт здоровский! работал на нем очень чуть ли не по три раза на день. Этот сайт ждет светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими работами почаще! Дерзайте!

Просто замечательный! Хорошенький интернет портальчик! Очень здорово. Всё доступно и легко. Благодарю за профессиональный портал!
Наши услуги

Вопрос к юристу по наследству:

Статьи
Право власності на спадок

Право власності на спадок Визнання прав власності на спадок (зразок судової справи), позовна заява про спадщину

Наследство по завещанию: раскрываем юридические ...

Наследство по завещанию: раскрываем юридические секреты Завещание необязательно гарантирует выполнение воли наследодателя, ведь в некоторых случаях можно признать завещание недействительным

Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 01.06.2012 № 306, Державна митна служба УкраїниДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 23.11.2012   № 675
 2. Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 01.06.2012 № 306

  З метою приведення функцій митних органів у відповідність до вимог Кримінального процесуального кодексу України( 4651-17 ) НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до примірного положення (далі — Примірне положення) та примірної структури (далі — Примірна структура) служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниці, затверджених наказом Державної митної служби України від 01.06.2012 № 306, виклавши їх в нових редакціях, що додаються.

  2. Керівникам митниць:

  2.1. Привести Положення про службу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниці у відповідність до затвердженого цим наказом Примірного положення та ввести його в дію з 27.11.2012.

  2.2. У термін до 03.12.2012 підготувати відповідні зміни в структурі служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниці та подати їх в установленому порядку до Держмитслужби України на затвердження.

  4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Дериволкова С. Д.

  Т. в.о. Голови Служби

  О. М. Дороховський

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 01.06.2012 № 306 (у редакції наказу Державної митної служби України 23.11.2012 № 675)

  ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про службу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниці

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Це Примірне положення визначає правовий статус і компетенцію служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниці, а саме права, завдання, функції та відповідальність її працівників.

  1.2. Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (далі — служба) є підрозділом митниці, який уповноважений на виконання функцій щодо запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил.

  1.3. Служба підпорядковується начальнику митниці.

  Координацію, контроль та спрямування діяльності служб митниць при виконанні покладених на них завдань і функцій здійснює заступник Голови Держмитслужби України відповідно до розподілу функціональних обов'язків між Головою Держмитслужби України та його заступниками (далі — заступник Голови Служби).

  Організаційне забезпечення діяльності служб здійснює Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції (далі — Департамент).

  1.4. Для виконання завдань, передбачених цим Положенням, служба взаємодіє з іншими структурними підрозділами митниці, митними органами та організаціями, правоохоронними органами, іншими органами державної влади України, відповідними органами іноземних держав.

  1.5. У своїй діяльності служба керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Митним кодексом України( 4495-17 ), іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, наказами Держмитслужби України й відповідної митниці, а також цим Положенням.

  1.6. Служба здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи Міністерства фінансів України, Держмитслужби України, митниці й плану роботи служби, затвердженого начальником митниці.

  1.7. У межах визначеної компетенції служба здійснює окреме діловодство у встановленому Держмитслужбою України порядку.

  1.8. Положення про службу розробляється на підставі цього Положення та затверджується наказом митниці.

  Положення про структурні підрозділи служби й посадові інструкції посадових осіб служби розробляються й затверджуються в установленому Держмитслужбою України порядку.

  1.9. Дисциплінарні стягнення й заохочення до посадових осіб служби застосовуються в порядку, установленому Дисциплінарним статутом митної служби України ( 2805-15 ) та іншими актами законодавства України.

  1.10. Підрозділи служби розміщуються, як правило, у зоні діяльності відповідної митниці.

  За рішенням Голови Служби посадові особи служби митниці, а також відповідні транспорт, зброя й спеціальні засоби у разі оперативної потреби в установленому законодавством України порядку можуть бути тимчасово переміщені в інші регіони України поза зоною діяльності митного органу.

  1.11. Покладання на посадових осіб служби (окрім заступника начальника митниці — начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (далі — заступник начальника митниці — начальник служби) обов'язків, не передбачених положенням про службу митниці, не допускається.

  2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ

  2.1. Забезпечення:

  реалізації державної політики у сфері державної митної справи України, зокрема, у сфері захисту економічних інтересів держави, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил;

  додержання посадовими особами митниці вимог законодавства щодо діяльності в напрямі боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил для захисту прав громадян, наданих їм Конституцією( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України;

  реалізації державної політики стосовно збереження державної таємниці, додержання посадовими особами служби вимог законодавства щодо порядку одержання, використання, поширення й зберігання інформації з обмеженим доступом;

  надання практичної допомоги структурним підрозділам митного органу з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

 3. представництва митного органу при розгляді в судах справ про порушення митних правил;
 4. отримання інформації щодо прийнятих органами досудового розслідування рішень за результатами розгляду надісланих митним органом повідомлень про кримінальні правопорушення.

  2.2. Проведення заходів щодо виявлення, розкриття, припинення та запобігання порушенням законодавства України з питань державної митної справи, в тому числі у взаємодії з митними й правоохоронними органами та спільно з митними органами іноземних держав.

  2.3. Проведення спеціальних заходів, в тому числі, спеціальних митних операцій, спрямованих на виявлення, розкриття, припинення, профілактику порушень митних правил, виявлення та затримання товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України поза митним контролем або приховуванням від митного контролю, при транзитних переміщеннях митною територією України, з порушенням законодавства України з питань державної митної справи.

  2.4. Організація й проведення заходів з попередження незаконного переміщення через митний кордон України культурних цінностей, зброї та боєприпасів, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, радіоактивних матеріалів, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, фальсифікованих лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у тому числі поза пунктами пропуску на державному кордоні України.

  2.5. Організація та забезпечення використання службових собак у складі кінологічних команд працівниками служби при здійсненні митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, з метою виявлення та припинення порушень митних правил, попередження незаконного обігу предметів контрабанди, культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

  2.6. Проведення аналізу результативності діяльності кінологічних команд та їх використання при митному контролі, фактів спрацювання службових собак, виявлення і усунення в межах компетенції служби чинників, які негативно впливають на результати роботи, з подальшим наданням відповідної інформації та пропозицій Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби, Департаменту та керівнику митниці.

  2.7. Забезпечення дотримання посадовими особами підрозділів служби та митниці умов використання службових собак та інших вимог законодавства з питань кінології під час їх діяльності.

  2.8. Провадження у справах про порушення митних правил.

  2.9. Збір, обробка, узагальнення та аналіз статистичної й тематичної інформації щодо стану та результатів роботи митниці у напрямі боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, з подальшим наданням Департаменту та начальнику митниці пропозицій щодо вдосконалення і підвищення ефективності та якості роботи митниці у цьому напрямі.

  2.10. Взаємодія з митними органами іноземних держав у сфері надання взаємної адміністративної допомоги з метою запобігання, виявлення, припинення й розслідування порушень законодавства України з питань державної митної справи на підставі відповідних міжнародних угод і в межах визначеної компетенції.

  2.11. Припинення порушень митних правил, затримання осіб, які їх вчинили, подолання опору законним розпорядження або вимогам посадових осіб митної служби України, зупинення транспортних засобів, дотримання правопорядку у зонах митного контролю у порядку, встановленому чинним законодавством.

  2.12. Участь митних органів у здійсненні контролю поза пунктами пропуску самостійно, а також спільно з органами охорони державного кордону та іншими правоохоронними органами України i суміжних держав відповідно до умов, передбачених міжнародними договорами.

  2.13. У межах компетенції служба виконує інші завдання, визначені керівництвом Держмитслужби України, Департаменту та начальником митниці.

  3. ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СЛУЖБИ

  Служба відповідно до покладених на неї завдань:

  3.1. Організовує виконання актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, доручень керівництва Держмитслужби України, Департаменту, здійснює контроль за їх реалізацією.

  3.2. Розробляє, організовує та здійснює самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами, іншими митними органами та організаціями України скоординовані заходи й спеціальні операції з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил, а також із запобігання незаконному переміщенню товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України й затримання осіб, причетних до такого переміщення.

  3.3. Здійснює комплексний моніторинг зовнішньоекономічних операцій, митних формальностей, процедур митного контролю й митного оформлення товарів та транспортних засобів з метою виявлення причин, закономірностей в скоєнні контрабанди та порушень митних правил, прогнозування можливих тенденцій і напрямків незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; вивчає структуру порушень законодавства України з питань державної митної справи, їх форми й методи; розробляє рекомендації іншим оперативним структурним підрозділам митниці, спрямовані на посилення контролю за переміщенням через митний кордон України окремих груп товарів і попередження протиправних дій.

  Упроваджує на цій основі й реалізовує заходи митниці щодо запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил.

  3.4. Збирає й узагальнює інформацію для здійснення комплексного аналізу діяльності митниці з питань боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил, у тому числі з урахуванням специфіки регіону й митних оформлень, обсягів вантажів, що переміщуються, кількості особового складу, що проводить таке оформлення тощо.

  За результатами такого аналізу:

  інформує керівництво Департаменту, керівника митниці;

  готує й уносить Департаменту та керівнику митниці пропозиції щодо підвищення ефективності заходів з боротьби з порушеннями законодавства України з питань державної митної справи, удосконалення форм і методів роботи митниці у цьому напрямі.

  3.5. Здійснює оперативне орієнтування митних органів та/або організацій щодо можливих фактів підготовки до незаконного переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

  3.6. Проводить самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами заходи щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, у тому числі шляхом переоглядів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, щодо яких завершені митні формальності, в тому числі, процедури митного контролю чи митного оформлення.

  3.7. Уживає заходів з виявлення й затримання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, ліквідації каналів незаконного обігу цих речовин і виявлення осіб, причетних до такого обігу.

  Забезпечує взаємодію й обмін інформацією з цих питань з правоохоронними органами України.

  3.8. Уживає, спільно з правоохоронними органами, іншими органами державної влади заходів, спрямованих на недопущення незаконного вивезення за кордон предметів, що становлять культурну цінність.

  3.9. Забезпечує отримання інформації щодо прийнятих органами досудового розслідування рішень за результатами розгляду надісланих митним органом повідомлень про кримінальні правопорушення.

  3.10. У встановленому Держмитслужбою України порядку та відповідно до міжнародних угод організовує, в межах компетенції служби, взаємодію й обмін інформацією з митними органами іноземних держав з питань взаємної адміністративної допомоги у запобіганні, виявленні й розслідуванні порушень митних правил.

  3.11. Відповідно до встановлених Держмитслужбою України форм звітності забезпечує постійне інформування керівництва Держмитслужби України, Департаменту, митниці про оперативну обстановку в зоні діяльності митниці й результати роботи у напрямі запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил.

  3.12. Забезпечує в установленому Держмитслужбою України порядку й у межах компетенції служби внесення інформації до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України та баз даних митниці.

  3.13. Готує й подає до Департаменту пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів, які стосуються питань запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил.

  3.14. Здійснює провадження у справах про порушення митних правил.

  3.15. У межах визначених законом представляє інтереси митниці в судах під час розгляду справ про порушення митних правил, заведених митницею, а також справ за позовами юридичних осіб та громадян, а також забезпечує оскарження судових рішень, які винесені з порушенням закону.

  3.16. Забезпечує, за погодженням з керівником митниці та за наявності підстав, передачу звернень до наглядових прокурорів щодо перегляду рішень судів про закриття справ про порушення митних правил або незастосування конфіскації безпосередніх предметів порушення митних правил.

  3.17. За дорученням керівника митниці представляє цю митницю в органах державної влади та місцевого самоврядування, місцевих державних адміністраціях, правоохоронних органах, органах прокуратури й суду, інших митних органах та організаціях, у митних органах зарубіжних країн з питань, що належать до компетенції служби.

  3.18. Забезпечує приєднання до матеріалів справ про порушення митних правил документів про понесені витрати під час провадження у цих справах.

  3.19. Організовує направлення для виконання до органів державної виконавчої служби постанов митниці в справах про порушення митних правил, а також спільно з підрозділом правового забезпечення — отриманих службою постанов суду в цих справах. Забезпечує передання до підрозділів фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митного органу постанов суду в справах про порушення митних правил, які стосуються предметів правопорушень, що зберігаються на складі або в касі митниці.

  3.20. Забезпечує своєчасне передання посадовими особами служби на склад або до каси митниці предметів, визначених статтею 511 Митного кодексу України( 4495д-17 ).

  3.21. Проводить у встановлені Держмитслужбою України строки звірення наявних у службі даних, що стосуються тимчасово вилученого у справах про порушення митних правил, переданого на зберігання, конфіскованого за рішеннями судів майна, у тому числі товарів та транспортних засобів, з даними бухгалтерських облікових документів.

  Про результати зазначених звірень інформує керівника митниці.

  3.22. Здійснює перевірки додержання посадовими особами інших підрозділів митниці вимог законодавства, що визначають порядок запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил.

  За результатами таких перевірок надає пропозиції керівнику митниці щодо усунення недоліків, а також практичну допомогу таким підрозділам митниці з питань організації діяльності за напрямом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

  3.23. Здійснює заходи щодо:

  виявлення, розкриття, припинення порушень митних правил, запобігання таким порушенням, в тому числі поза пунктами пропуску на державному кордоні України;

 5. забезпечення правопорядку в зонах митного контролю;
 6. організації та проведення спеціальних заходів та спеціальних митних операцій, в тому числі поза пунктами пропуску на державному кордоні, взаємодії із спеціальними підрозділами правоохоронних органів, а також спільно з митними органами іноземних держав;

  забезпечення дотримання посадовими особами підрозділів служби та митниці умов використання службових собак та інших вимог законодавства з питань кінології під час їх діяльності в напрямі боротьби з незаконним переміщенням через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, вибухових речовин, зброї та боєприпасів тощо;

  забезпечення розміщення, утримання, харчування службових собак, обладнання місць тимчасового їх утримання, ветеринарного обслуговування та нагляду, спорядження кінологічних команд тощо, в установленому Держмитслужбою України порядку;

  3.24. Проводить в установленому Митним кодексом України ( 4495-17 ) порядку адміністративне затримання, особистий огляд громадян, огляд і переогляд їх ручної поклажі й багажу, огляд товарів і транспортних засобів, які перебувають під митним контролем, а також переогляд товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митну територію України, у тому числі в режимі транзиту.

  3.25. Зупиняє й повертає в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу митниці залишили зону митного контролю, а також морські й річкові судна, які без дозволу митниці вийшли із зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав.

  3.26. Здійснює службову діяльність поза місцем розташування митного органу, переміщується будь-якими ділянками місцевості в межах зони діяльності митниці, в тому числі, у межах контрольованого прикордонного району та прикордонної смуги.

  3.27. У порядку, визначеному законодавством України, для виконання покладених на митницю завдань і функцій, а також для виконання окремих доручень керівництва Держмитслужби України й керівника митниці користується безперешкодним доступом на територію пунктів пропуску через державний кордон України, зон митного контролю, складів митних органів та інших об'єктів митної інфраструктури; вилучає в установленому порядку потрібну документацію.

  3.28. Здійснює в установленому порядку огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон комерційного або сервісного типу та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.

  3.29. З метою виявлення і перевірки товарів та транспортних засобів, що підлягають митному контролю чи контроль за якими покладено на митні органи, а також відповідних документів на них, здійснює митне обстеження територій, приміщень, складів і сховищ підприємств, організацій і установ (крім іноземних дипломатичних представництв і прирівняних до них за статусом) незалежно від їх відомчого підпорядкування й форм власності.

  3.30. Припиняє навантаження, вивантаження, перевантаження, розпакування, упакування й перепакування товарів, які перебувають під митним контролем, виявляє пошкодження їх пакування, заміну акцизних марок та ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, а також заміну транспортного засобу комерційного призначення, на якому вони переміщуються, без дозволу митного органу.

  3.31. Використовує в установленому Держмитслужбою України порядку інформаційні й довідкові бази даних митного органу та Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.

  3.32. Одержує в установленому законодавством порядку від державних органів, підприємств, установ і організацій, а також юридичних осіб та громадян інформацію, документи й матеріали, необхідні для виконання покладених на службу завдань і функцій.

  3.33. Запрошує до митниці юридичних і фізичних осіб для з'ясування обставин порушення митних правил. В окремих випадках з'ясування обставин і первинне документування порушення митних правил здійснює в інших придатних для цього місцях.

  3.34. З метою припинення порушень митних правил, установлення осіб, які їх вчинили, а також для складення протоколу про порушення митних правил, якщо його неможливо скласти на місці вчинення правопорушення, у встановленому законодавством порядку здійснює адміністративне затримання громадян, які вчинили такі порушення.

  3.35. Одержує в установленому порядку від підрозділів митниці, інших митних органів та організацій, оглядових комісій, підприємств, організацій і установ, окремих громадян документи, необхідні для здійснення провадження у справах про порушення митних правил.

  3.36. Використовує в роботі криміналістичну техніку, технічні засоби митного контролю, засоби зв'язку й транспорт.

  3.37. Здійснює контроль за дотриманням умов використання службових собак, передбачених матеріалами з питань кінології, шляхом взаємодії з підрозділами служби та митниці для організації роботи кінологічних команд при митному контролі згідно з технологічними схемами митного контролю підрозділів митного оформлення, затвердженими в установленому порядку окремо для кожного пункту пропуску через державний кордон України.

  3.38. Забезпечує в установленому Держмитслужбою України порядку укомплектування служби кваліфікованими фахівцями з профільною освітою.

  3.39. Надає пропозиції керівнику митниці щодо підвищення рівня професійної підготовки її посадових осіб з питань попередження, виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил, провадження у справах про порушення митних правил шляхом проведення професійного навчання посадових осіб оперативних підрозділів митниці, а також їх стажування в службі або в Департаменті.

  Надає пропозиції Департаменту та керівнику митниці щодо необхідності підвищення кваліфікації посадових осіб служби.

  3.40. Організовує проведення, в межах компетенції служби, семінарів і нарад, у тому числі за участю представників правоохоронних органів, суду і прокуратури.

  3.41. Розглядає звернення, пропозиції й запити органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, інших державних установ, юридичних і фізичних осіб з питань, що належать до компетенції служби.

  Бере участь у забезпеченні гласності, відкритості й прозорості в діяльності митних органів.

  3.42. Посадові особи служби мають право:

  3.42.1. Складати протоколи про порушення митних правил.

  3.42.2. Зберігати, носити й застосовувати вогнепальну зброю й спеціальні засоби в порядку, установленому Митним кодексом України( 4495-17 ) та Кабінетом Міністрів України.

  3.42.3. Застосовувати фізичну силу у випадках, передбачених Митним кодексом України( 4495-17 ).

  3.42.4. Виконувати службові обов'язки в цивільному одязі.

  4. СТРУКТУРА І КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБИ

  4.1. Структура служби, як складова частина структури й штатного розпису митниці, затверджується та змінюється у встановленому Держмитслужбою України порядку за письмовим погодженням із заступником Голови Служби та Департаментом.

  4.2. Безпосереднє керівництво службою, координацію її діяльності з іншими митними органами та організаціями, а також структурними підрозділами митниці здійснює заступник начальника митниці — начальник служби.

  4.3. Заступник начальника митниці — начальник служби призначається на посаду й звільняється з посади наказом Держмитслужби України у встановленому порядку за погодженням з Міністерством фінансів України, за поданням начальника Департаменту або начальника митниці за погодженням із начальником Департаменту.

  На посаду заступника начальника митниці — начальника служби призначається особа, яка відповідає встановленим для даної посади кваліфікаційним вимогам.

  4.4. Заступник начальника митниці — начальник служби може мати заступників з основних напрямів діяльності.

  4.5. Заступник начальника митниці — начальник служби:

  4.5.1. Забезпечує:

  координацію дій структурних підрозділів митниці за напрямом виявлення, попередження й припинення контрабанди та порушень митних правил;

  співпрацю, обмін інформацією, взаємодію й скоординовані дії з правоохоронними, контрольними органами, іншими органами державної влади, митними органами України й зарубіжних країн з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

  систематичне інформування заступника Голови Служби, керівництва Департаменту, керівника митниці про оперативну обстановку в зоні діяльності митниці й стан реалізації заходів з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

  участь митниці, у межах його компетенції, в міжнародному співробітництві з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, у тому числі боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів або прекурсорів, зброї, культурних цінностей тощо;

  організацію роботи зі збору й узагальнення інформації для здійснення комплексного аналізу стану боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил у зоні діяльності митного органу, у тому числі стану ефективності використання кінологічних команд при здійсненні митного контролю, та унесення пропозицій щодо вдосконалення форм і методів роботи митного органу на цьому напрямі;

  дотримання посадовими особами митного органу вимог чинного законодавства, що визначають порядок боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

  дотримання посадовими особами служби законності при провадженні у справах про порушення митних правил;

  участь посадових осіб служби, які є представниками митного органу, в судових засіданнях, на яких розглядаються справи про порушення митних правил або скарги чи позови до митниці;

  проведення перевірок діяльності підрозділів митниці за напрямом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, надання рекомендацій і пропозицій щодо усунення виявлених недоліків;

 7. ведення статистичної звітності за формами, установленими Держмитслужбою України.
 8. 4.5.2. Організує:

  розроблення, погодження й затвердження в установленому Держмитслужбою України порядку положень про службу, її структурні підрозділи й посадових інструкцій посадових осіб служби;

  вивчення ефективності роботи служби митниці, внесення пропозицій з удосконалення форм і методів роботи за напрямом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

  проведення оперативних заходів, у тому числі спеціальних, спеціальних митних операцій щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди й порушень митних правил, у тому числі шляхом переоглядів товарів і транспортних засобів, що пройшли митний контроль чи митне оформлення;

  залучення підрозділами митниці кінологічних команд щодо здійснення митного контролю з метою виявлення та припинення контрабанди та порушень митних правил, попередження незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, зброї та боєприпасів тощо;

  розгляд, у межах компетенції, запитів правоохоронних органів і здійснення контролю за їх виконанням;

  розгляд звернень і запитів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, організацій та громадян з питань, що належать до компетенції служби;

  надання структурним підрозділам митниць методичної й практичної допомоги з питань запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил, організації цієї роботи;

  роботу щодо своєчасного інформування підрозділу кадрової роботи та головного інспектора (головних інспекторів) з питань протидії корупції митного органу про виявлені факти й ознаки причетності посадових осіб митних органів до незаконного переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів;

  проведення занять з професійної, а також спеціальної фізичної та вогневої підготовки посадових осіб служби із залученням, в разі необхідності, фахівців інших правоохоронних органів.

  4.5.3. У встановленому законодавством України порядку приймає процесуальні рішення під час провадження у справах про порушення митних правил.

  4.5.4. Контролює:

  стан та результати розгляду справ про порушення митних правил. За наявності підстав уживає заходів щодо перегляду рішень судів у справах про порушення митних правил, винесених не на користь держави;

 9. своєчасність отримання постанов суду та оскарження судових рішень;
 10. дотримання законності при порушенні справ про порушення митних правил;
 11. проведення посадовими особами служби, яким доручено здійснення провадження в справах про порушення митних правил, передбачених законодавством процесуальних дій під час провадження у таких справах;

  своєчасність та повноту підготовки передбачених законодавством процесуальних документів за кожною справою про порушення митних правил;

  своєчасність подання посадовими особами служби, яких уповноважено здійснювати провадження в справах про порушення митних правил, матеріалів таких справ до розгляду в установленому законодавством порядку;

  стан дотримання законності при здійсненні посадовими особами служби провадження в справах про порушення митних правил;

  своєчасність внесення даних до програмно-інформаційного комплексу "Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил" Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України;

  додержання посадовими особами служби вимог законодавства України з питань боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил; проходження служби в митних органах; порядку використання й збереження інформації з обмеженим доступом і охорони державної таємниці; антикорупційного законодавства;

  стан додержання встановленого законодавством України порядку щодо зберігання, носіння і застосування посадовими особами служби вогнепальної зброї й спеціальних засобів;

 12. стан виконавської й трудової дисципліни в підрозділах служби.
 13. 4.5.5. Веде прийом громадян та представників юридичних осіб; розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги цих осіб відповідно до компетенції та організовує підготовку відповідей на них.

  Уживає заходів з усунення причин, що призвели до порушення законних прав цих юридичних осіб і громадян.

  4.5.6. Проводить в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

  4.5.7. Виконує інші завдання, визначені керівництвом Держмитслужби України, керівником митниці та передбачені цим Положенням.

  Функціональні повноваження заступника начальника митниці — начальника служби визначаються розподілом обов'язків між начальником митниці та його заступниками, який затверджується Головою Держмитслужби України, та посадовою інструкцією.

  4.5.8. Несе відповідальність відповідно до Закону України "Про державну службу"( 3723-12 ), "Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ), "Про Дисциплінарний статут митної служби України" ( 2805-15 ), інших законодавчих актів за:

 14. порушення Присяги державних службовців;
 15. перевищення повноважень, прийняти рішень, що не відповідають вимогам законодавства, незаконні дії або бездіяльність, їх негативні наслідки, а також надання розпоряджень, які суперечать закону;

 16. невиконання або неналежне, несумлінне, виконання своїх службових обов’язків;
 17. неналежну організацію діяльності служби, недотримання законності в службовій діяльності посадовими особами служби;

  неналежну організацію контролю за виконанням законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, актів Держмитслужби України, митного органу відповідно до компетенції;

 18. неналежний стан службової дисципліни в службі;
 19. негативні результати діяльності підпорядкованих йому працівників;
 20. незадовільний стан професійної підготовки посадових осіб служби й виховної роботи з ними;
 21. вчинення діянь, що сприяли контрабанді;
 22. розголошення державної таємниці й службової інформації; порушення правил внутрішнього трудового розпорядку; норм професійної етики; обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу в митних органах України, та інші порушення службової дисципліни;

  неякісне, неповне та не своєчасне виконання покладених на службу завдань, передбачених цим Положенням та положенням про службу відповідного митного органу.

  4.6. Крім визначеного, заступник начальника митниці — начальник служби має право:

  4.6.1. Приймати, згідно із законодавством України, рішення в справах про порушення митних правил.

  4.6.2. Надавати розпорядження посадовим особам митниці з питань, що належать до його компетенції, здійснювати контроль за їх виконанням.

  Розпорядження заступника начальника митниці — начальника служби щодо організації роботи з протидії порушенням митного законодавства, надання інформації та документації, потрібних для здійснення процесуальних дій, що дані ним у межах своїх повноважень, носять обов'язковий характер для всіх посадових осіб митниці.

  5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ СЛУЖБИ

  Посадові особи служби відповідно до Закону України "Про державну службу"( 3723-12 ), "Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ), "Про Дисциплінарний статут митної служби України" ( 2805-15 ), інших законодавчих актів несуть відповідальність за:

  5.1. Порушення Присяги державних службовців.

  5.2. Порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, державної служби, а також наказів та розпоряджень Держмитслужби України, безпосередніх та/або прямих керівників.

  5.3. Рішення, що не відповідають вимогам законодавства, незаконні дії або бездіяльність, їх негативні наслідки.

  5.4. Невиконання або неналежне, несумлінне, виконання своїх службових обов’язків.

  5.5. Порушення службової дисципліни.

  5.6. Вчинення діянь, що сприяли контрабанді.

  5.7. Розголошення державної таємниці й службової інформації; порушення правил внутрішнього трудового розпорядку; норм професійної етики; обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу в митних органах України, та інші порушення службової дисципліни.

  5.8. Надання недостовірної інформації керівництву служби, митниці, Департаменту, Держмитслужбі України.

  6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ

  6.1. Матеріально-технічне й фінансове забезпечення діяльності служби здійснюються за рахунок і в межах виділених асигнувань на утримання відповідної митниці.

  6.2. Підрозділи служби розміщуються в ізольованих приміщеннях, які відповідають вимогам щодо специфіки роботи підрозділу, з обмеженим доступом сторонніх осіб до службової інформації й телефонних розмов.

  6.3. Для виконання завдань, передбачених цим Положенням, служба забезпечується автотранспортними засобами, засобами зв'язку, вогнепальною зброєю, спеціальними засобами захисту, комп'ютерами, оргтехнікою, пошуковими технікою й приладдям, засобами аудіовізуального контролю, ідентифікації та аналізу.

  Начальник Департаменту боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями

  О.І. Попівняк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної митної служби України 01.06.2012 № 306 (у редакції наказу Державної митної служби України 23.11.2012 № 675)

  ПРИМІРНА СТРУКТУРА служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниці

  1. Примірна структура служби боротьби контрабандою та порушеннями митних правил митниці (далі — служба) формується відповідно до основних напрямів діяльності та залежно від штатної чисельності підрозділу.

  До складу служби входять:

  1.1. Заступник начальника митниці — начальник служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

  1.2. Заступник начальника служби.

  1.3. Заступник начальника служби — начальник оперативного відділу.

  Начальник служби з чисельністю працівників, що не перевищує 16 одиниць, може мати одного заступника — начальника оперативного відділу. У разі, коли чисельність працівників служби становить понад 16 одиниць, начальник служби може мати двох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює структурний підрозділ.

  1.4. Відділ (сектор) провадження у справах про порушення митних правил.

  1.5. Відділ (сектор) боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї.

  Допускається утворення самостійного відділу кінологічного забезпечення у службах митних органів.

  За умови недостатньої штатної чисельності особового складу служби допускається утворення сектору кінологічного забезпечення у складі відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї служби митного органу.

  Якщо в штатній чисельності служби не передбачено створення відділу (сектору) боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї, а також відділу (сектору) кінологічного забезпечення, допускається введення посад інспекторів — кінологів до штату оперативного підрозділу.

  1.6. Оперативний (сектор) відділ.

  У разі, якщо чисельність служби не перевищує 16 працівників до складу оперативного відділу можуть входити аналітичний сектор та сектор взаємодії з митними органами іноземних держав (додаток 1( v0675342-12 BF214.doc )).

  Допускається утворення секторів у складі відділу відповідно до основних напрямів діяльності відділу.

  2. У разі, якщо чисельність служби перевищує 16 працівників допускається утворення самостійного аналітичного відділу (сектору), самостійного сектору взаємодії з митними органами іноземних держав у службах митниць, а також допускається створення 2 та більше оперативних секторів у складі оперативного відділу, враховуючи специфіку регіону (недемарковані ділянки кордону, наявність місцевих пунктів пропуску тощо) (додаток 2 ( v0675342-12 BF215.doc )).

  3. Ураховуючи обмеженість штатної чисельності служб, допускається:

  - утворення замість відділів — самостійних секторів у складі служби відповідно до пунктів 1.4, 1.5, 1.6;

  - покладання функцій працівників аналітичного підрозділу та підрозділу взаємодії з митними органами іноземних держав на посадових осіб оперативного відділу.

  Начальник Департаменту боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями

  О.І. Попівняк

  WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.

  Вам будет интересно:

  які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, ТОВ АФ «Контроль-Аудит», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, ТОВ АФ «Контроль-Аудит»

  Вокруг Киева появится новая кольцевая дорога

  Сегодня Национальный проект "Городская кольцевая автомобильная дорога вокруг города от улицы Столичное шоссе до автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке Киев-Борисполь" заключил ...

  Про організацію прийому на вакантні місця державного замовлення та ліцензованого обсягу, Міністерство освіти і науки України

  Керівникам вищих навчальних закладів Про організацію прийому на вакантні місця державного замовлення та ліцензованого обсягу Відповідно до пункту 22.1 Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році( z1902-12 ), затверджених наказом МОНмолодьспорту від 05 листопада 2012 року № 1244 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції 13 листопада 2012 за № 1902/22214 (далі — Умови прийому), а також на виконання підпункту 1 пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 502( z0825-13 ) "Про внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році" роз'яснюємо.

  Туристичний акцент

  У Закарпатті побував міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков. Найперше він ознайомився з автоматизованою інформаційно-вимірювальною системою прогнозування паводків та управління ...

  Юридическая практика:
  Про усунення від права на спадкування

  Про усунення від права на спадкування Нещодавно до юристів по питанням спадщини звернулася громадянка, яка бажає усунути від права на спадкування свою сестру

  Про визнання права на спадкове майно в порядку ...

  Про визнання права на спадкове майно в порядку спадкової трансмісії Якщо спадкоємець майна за заповітом помер і не встиг її прийняти, не зміг провести нотаріальне оформлення після відкриття ...

  Розподіл спадкового майна

  Розподіл спадкового майна Юрист професійно надала допомогу в розподілі спадку громадян, що звернулися до неї


  Консультации по наследству:
  Як усунути від спадщини неугодного спадкоємця

  Будь ласка, вирішіть мою проблему в усуненні від спадкування недостойного спадкоємця. Такими справами не всі кваліфіковані ...

  Допомога в отриманні рішення суду за визнанням прав на спадщину

  Добрий день! Не так давно у мене помер батько, який мав будинок в особистій власності. Таким чином, залишився будинок у спадщину, ...

  Розділ спадщини між спадкоємцями за заповітом

  Доброго дня, адвокати та юристи сайту! Я вже користувався вашою адвокатською допомогою і Ви завжди давали мені грамотні юридичні ...


  Новости наследственных дел:
  На сегодняшнем заседании правительства планируется ...

  На сегодняшнем заседании правительства планируется рассмотреть план мероприятий по выполнению СА с ЕС Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

  Судья не может считаться независимым от политического .

  Судья не может считаться независимым от политического влияния, если его карьера зависит от изменчивого политического вектора, - Я.Романюк 22 декабря во время заключительного заседания Наблюдательного Комитета проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма судебной власти на Украине» Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил, что «одним из самых опасных с точки зрения формирования независимой судебной системы на современном этапе факторов является политическая составляющая».

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить ...

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить его люстрацию Руководителю прокуратуры Донецкой области Николаю Франтовскому не удалось с первого раза обжаловать свое увольнение с должности через люстрацию, сообщает «Первая инстанция».


  Рекомендации пользователей:
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca