Адвокаты по наследственным делам
Отзывы о нас
Сайт - супер так много чего здесь любопытного и необходимого. Желаю вам держаться так же высоко и в будующем и всего самого... в Вашей работе!

С огромной благодарностью отзываемся о всех, кто принимал участие в создании сайта. Ваш интернет сайт - на данный момент - неповторимый в своем роде. Здорово, что есть такие так необходимые всем сайты. Этот портал весьма прост в пользовании. На нем удобно проводить отдых - просто, удобно,быстро.

Большое Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - действительно молодцы.
Наши услуги

Вопрос к юристу по наследству:

Статьи
Право власності на спадок

Право власності на спадок Визнання прав власності на спадок (зразок судової справи), позовна заява про спадщину

Наследство по завещанию: раскрываем юридические ...

Наследство по завещанию: раскрываем юридические секреты Завещание необязательно гарантирует выполнение воли наследодателя, ведь в некоторых случаях можно признать завещание недействительным

Про затвердження Правил видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України, Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 10.07.2012  № 401
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2012 р. за № 1306/21618

  Про затвердження Правил видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України

  Відповідно до підпункту 211 пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України( 398/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 398, статті 44 Повітряного кодексу України( 3393-17 ) та з метою підвищення рівня безпеки при виконанні польотів повітряними суднами НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Правила видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України, що додаються.

  2. Державній авіаційній службі України забезпечити:

  2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  2.2. Доведення цього наказу до відома всіх зацікавлених підприємств, установ і організацій цивільної авіації України.

  3. Затверджені цим наказом Правила не скасовують та не припиняють дію сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості, виданих в установленому порядку центральним органом виконавчої влади з питань цивільної авіації до набрання чинності цим наказом.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Визнати таким, що втратив чинність наказ Державіаслужби від 05.10.2005 № 740( z1240-05 ) «Про затвердження Правил видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за № 1240/11520.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

  Віце-прем’єр-міністр України — Міністр інфраструктури України

  Б. Колесніков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури  України 10.07.2012  № 401

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2012 р. за № 1306/21618

  ПРАВИЛА видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України

  І. Загальні положення

  1.1. Ці Правила визначають порядок видачі, заміни та втрати чинності сертифікатами придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України (далі — Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості).

  1.2. Ці Правила поширюються і є обов'язковими для всіх власників і експлуатантів повітряних суден (далі — ПС), які зареєстровані в Україні, незалежно від форм власності та відомчої належності.

  ІІ. Визначення та скорочення

  У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

  власник ПС — юридична або фізична особа, право власності на повітряне судно якої підтверджене відповідними документами;

  державний інспектор з авіаційного нагляду — особа, яка має вищу спеціальну освіту, пройшла спеціальну підготовку і має досвід практичної роботи за відповідним напрямом не менше трьох років та повноваження проводити інспектування;

  заявка на видачу Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості (далі — Заявка) — офіційне звернення заявника у відповідній формі до центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації для одержання Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості;

 3. заявник — власник або експлуатант ПС, який надав Заявку;
 4. експлуатант — юридична або фізична особа, яка експлуатує чи пропонує послуги з експлуатації ПС;
 5. максимальна маса повітряного судна — найбільші величини злітної маси ПС,  що приймались при сертифікації типу ПС та зазначені у Сертифікаті типу щодо шуму на місцевості;

  перелік даних Сертифіката типу щодо шуму на місцевості — невід’ємна частина Сертифіката типу ПС, яка містить інформацію про типову конструкцію зразка ПС, експлуатаційні обмеження та інші умови, що стосуються льотної придатності зразка ПС та вимог щодо охорони довкілля;

  Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості — документ, що засвідчує відповідність ПС України Стандарту ІКАО (Додаток 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію( 995_655 )).

  ІІІ. Загальні вимоги до Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості

  3.1. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості ( z1306-12 ), зразок якого наведено у додатку 1 до цих Правил, видається заявнику ПС, яке внесене до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, має чинний Сертифікат льотної придатності або дозвіл на виконання польотів, виданий центральним органом виконавчої влади з питань цивільної авіації за умови позитивного висновку зазначеного органу, а також має чинний в Україні Сертифікат типу щодо шуму на місцевості або для якого в переліку даних Сертифіката типу щодо шуму на місцевості чи в експлуатаційній документації наведено відповідні дані щодо шуму на місцевості.

  3.2. Оригінал Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості повинен знаходитися під час польоту на борту ПС. Заміна оригінала на копію забороняється.

  IV. Умови видачі Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості

  4.1. Розгляд Заявки, зразок якої наведено у додатку 2 до цих Правил, здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань цивільної авіації.

  4.2. Заявка з незаповненими позиціями та з виправленнями не приймається.

  4.3. Заявка та документи, що подаються до центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації, повинні бути виконані державною мовою. Допускається подання заявок шляхом завірених в установленому порядку копій. Посилання на реквізити документів виконуються мовою оригіналу документа.

  4.4. Заявка надсилається на офіційному бланку заявника (для юридичних осіб), без наявності бланка за формою, визначеною додатком 2 до цих Правил (для фізичних осіб), за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації і повинна включати:

 6. для нового ПС:
 7. а) номер Сертифіката типу щодо шуму на місцевості, що підтверджує відповідність ПС схваленій типовій конструкції ПС, або дозвіл на виконання польотів, виданий центральним органом виконавчої влади з питань цивільної авіації за умови позитивного висновку зазначеного органу;

  б) інформацію щодо шуму на місцевості, яка вказана:

 8. у Сертифікаті типу ПС, або
 9. у Керівництві з льотної експлуатації (далі — КЛЕ), або
 10. у документах EASA, FAA та інших документах стосовно шуму на місцевості;
 11. в) якщо в КЛЕ ПС є розділ характеристик щодо шуму на місцевості, то заявник повинен додати до Заявки копію цих сторінок;

 12. для ПС, що було в експлуатації:
 13. а) номер Сертифіката типу авіаційної техніки, що підтверджує відповідність ПС схваленій типовій конструкції, або дозвіл на виконання польотів, виданий центральним органом виконавчої влади з питань цивільної авіації за умови позитивного висновку зазначеного органу;

  б) інформацію щодо шуму на місцевості, яка вказана:

 14. у Сертифікаті типу ПС, або
 15. у КЛЕ, або
 16. у чинному в Україні Сертифікаті типу щодо шуму на місцевості, або
 17. у документах EASA, FAA та інших документах стосовно шуму на місцевості;
 18. в) якщо в КЛЕ ПС є розділ характеристик щодо шуму на місцевості, то заявник повинен додати до Заявки копію цих сторінок;

  г) записи про ПС, що стосуються встановлених стандартів технічного обслуговування, виробництва, модифікацій.

  Строк надання Заявки та матеріалів для нового ПС, що зазначені в цьому пункті, не повинен перевищувати 60 днів до пред’явлення ПС центральному органу виконавчої влади з питань цивільної авіації.

  4.5. Заявка повинна бути підписана заявником або уповноваженою ним особою. Підписи повинні бути завірені печаткою (для юридичних осіб). У всіх випадках зазначаються  посада та  прізвище особи, яка підписала документ, та дата підписання.

  4.6. Заявка розглядається протягом 20 днів з дня її одержання. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації має право вимагати додаткові документи для визначення технічного стану ПС. Строк розгляду Заявки в такому разі може бути продовжений, але не більше ніж на 30 днів.

  4.7. У разі невиконання вимог цих Правил центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації повинен у двадцятиденний строк повідомити заявника про відмову у розгляді Заявки.

  4.8. У разі позитивного результату розгляду Заявки центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації повинен у двадцятиденний строк видати заявнику Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості.

  Видача заявнику Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості здійснюється за умови сплати державних зборів відповідно до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях ( 819-93-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року № 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 року № 889).

  4.9. Заявка, недоліки якої не усунені протягом 30 днів, не підлягає розгляду центральним органом виконавчої влади з питань цивільної авіації.

  4.10. Повторне подання Заявки здійснюється відповідно до вимог цього розділу.

  4.11. Заявник, який подав Заявку, повинен забезпечити доступ до ПС державному інспектору з авіаційного нагляду за запитом центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації.

  4.12. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації видає Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості після інспектування ПС з метою визначення льотної придатності, при якому перевіряються усі дані, які надані в Заявці.

  4.13. Зміни до Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості можуть бути внесені тільки центральним органом виконавчої влади з питань цивільної авіації шляхом подання Заявки згідно з порядком, визначеним у цьому розділі.

  V. Строки дії Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості

  5.1. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості надається на необмежений період та є чинним за таких умов:

 19. відповідності вимогам Додатка 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію( 995_655 );
 20. якщо ПС внесено у Державний реєстр цивільних повітряних суден України;
 21. якщо не змінено тип двигуна або повітряного гвинта відповідно до Сертифіката типу ПС, що призвело до зміни рівня шуму на місцевості.

  У разі псування, зношення або втрати Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості видача нового документа проводиться відповідно до вимог розділу ІV цих Правил. У разі втрати Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості заявнику необхідно надати результати службового розслідування (для юридичних осіб).

  5.2. При зміні експлуатанта або власника ПС, у разі якщо запис про державну реєстрацію ПС залишається у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості повинен передаватися разом з ПС.

  VI. Втрата чинності Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості

  6.1. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості втрачає чинність у разі:

  виключення ПС з Державного реєстру цивільних повітряних суден України, при цьому центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації повідомляє власника або експлуатанта ПС про втрату чинності Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості;

 22. конструктивних та інших змін ПС, які впливають на рівень шуму на місцевості.
 23. 6.2. Після втрати чинності Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості власник або експлуатант ПС повинен припинити польоти та передати Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості в триденний строк до центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації.

  Видача нового Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості проводиться відповідно до вимог розділу IV цих Правил.

  6.3. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості, який було повернено, підлягає знищенню.

  6.4. Облікові дані ПС щодо шуму на місцевості (Заявка, копія Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості) зберігаються протягом шести років після виключення ПС з Державного реєстру цивільних повітряних суден України.

  6.5. Облік Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань цивільної авіації.

  Директор Департаменту політики розвитку інфраструктури транспорту та туризму

  О. Баранов

  Додаток 1 до Правил видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України

  Для використання країною реєстрації For use by State of registry

  1.Країна реєстрації State of registry

  3. Номер документа Document №

  2. СЕРТИФІКАТ ПРИДАТНОСТІ ЩОДО ШУМУ НА МІСЦЕВОСТІ NOISE CERTIFICATE

  4. Національна належність та реєстраційні знаки Registration marks

  5. Виробник та назва повітряного судна Manufacturer and manufacturer's designation of aircraft

  6. Серійний номер повітряного судна Aircraft serial №

  7. Двигун Engine

  8. Повітряний гвинт Propeller

  9. Максимальна злітна маса (кг) Maximum take-off mass (kg)

 24. 10. Максимальна посадочна маса (кг) Maximum landing mass (kg)
 25. 11. Стандарт рівня шуму Noise certification standard
 26. 12. Додаткові модифікації, включені з метою досягнення відповідності застосовним стандартам з рівня шуму Additional modifications incorporated for the purpose of compliance with the applicable noise certificatory standards

 27. 13. Рівень бокового шуму//шуму на повну потужність Lateral full-power noise level (*)
 28. 14. Рівень шуму при заході повітряного судна на посадку Approach noise Level (*)
 29. 15. Рівень шуму у випадку прольоту Flyover noise Level (*)
 30. 16. Рівень шуму при перельоті Overflight noise level (*)
 31. 17. Рівень шуму при зльоті Take-off noise Level (*)
 32. 18. Цей Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості видано відповідно до Додатка 16, том 1, до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію( 995_655 ) та Повітряного кодексу України( 3393-17 ) на повітряне судно, яке вважається таким, що відповідає стандарту рівня шуму, коли проходить технічне обслуговування або експлуатується відповідно до застосовних вимог та обмежень технічних характеристик. This Noise Certificate is issued pursuant to Annex 16, Volume 1 to the Convention on International Civil Aviation dated December 7, 1944 and pursuant to Air Code of Ukraine in respect of the abovementioned aircraft, which is considered to comply with the indicated noise standard when maintained and operated in accordance with the relevant requirements and operating imitators.

 33. 19. Дата видачі: Date of issue
 34. 20. Підпис Signature
 35. Форма 45

  __________ * У разі застосування стандарту рівня шуму ці пункти можуть не заповнюватись.

  Додаток 2 до Правил видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України

  Державна авіаційна служба України

  ЗАЯВКА на видачу сертифіката придатності щодо шуму на місцевості

  1

  Державний та реєстраційний знаки повітряного судна

  2

  Виготовлювач

  3

  Позначення повітряного судна виготовлювачем

  4

  Серійний номер повітряного судна

  5

  Дата виготовлення повітряного судна

  6

  Сертифікат типу щодо шуму на місцевості або еквівалентний документ, який визнає рівень шуму повітряного судна (якщо рівень шуму визначається експлуатаційним документом, то додається копія цього документа)

  7

  Номер розділу Додатка 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію( 995_655 )

  8

  Максимальна вага повітряного судна під час зльоту

  9

  Максимальна вага повітряного судна під час посадки

 36. 10
 37. Тип і серія маршового двигуна

 38. 11
 39. Тип і серія повітряного гвинта (ротора)

  До заявки додаються такі документи:

  Я цим документом засвідчую, що зазначена вище інформація є достовірною. З Правилами видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури від 10 липня 2012 року № 401, ознайомлений

  Підпис заявника

  _____________ (прізвище)

  Посада

  М. П.

  Дата

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.

  Вам будет интересно:

  Щодо судової практики з питань оскарження рішень про визначення (коригування) митної вартості, Міністерство доходів і зборів України

  Основним є метод визначення митної вартості товарів за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції). Якщо митна вартість не може бути визначена за першим методом, проводиться ...

  Изменения законодательства об утилизации автомобилей мера вынужденная, но не рыночная, – Ю.Воропаев

  Как известно, не всегда новое синоним слова лучшее, особенно если речь идет о законодательных изменениях. Сейчас это особенно актуально для двух Законов: «Об утилизации транспортных средств», ...

  Наследство по завещанию

  Завещание является личным распоряжением физического лица на случай своей смерти. Как составить завещание, кому и что завещать

  Про внесення змін до персонального складу Громадської ради при МНС України, Міністерство надзвичайних ситуацій України

  (з основної діяльності) м. Київ Про внесення змін до персонального складу Громадської ради при МНС України Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996( 996-2010-п ) "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" та на підставі протокольних рішень Громадської ради при МНС України від 3 листопада 2011 року № 3/13, від 26 грудня 2011 року № 4/1, від 30 березня 2012 року № 5/1 з метою створення належних умов для ефективної участі громадян та їх об'єднань в управлінні державними справами НАКАЗУЮ:

  Юридическая практика:
  Про встановлення факту прийняття спадщини, виділення ...

  Про встановлення факту прийняття спадщини, виділення частини спадкового майна та про визнання права власності на спадкове майно Нотаріальне оформлення спадщини часто заходить у глухий кут через різні перешкоди та фактори. Однією із таких перешкод може ...

  Про визнання права власності на половину частини ...

  Про визнання права власності на половину частини спадкового будинку У юридичній практиці часто бувають такі випадки, коли в питаннях оформлення спадщини, законні спадкоємці або спадкоємці за ...

  Про визнання заповіту недійсним та усунення від ...

  Про визнання заповіту недійсним та усунення від права на спадкування У своїй юридичній практиці адвокати по спадковим питанням зіткнулися із такою цікавою справою, коли клієнт просив допомогти ...


  Консультации по наследству:
  Оформлення спадщини після смерті батька

  У нашій родині сталося величезне горе. Крім того, що помер батько, так і ще почалися розборки з приводу спадщини батька. З'явилися ...

  Допоможемо оскаржити заповіт через суд

  Добрий день, консультанти в питаннях спадкового права. Звертаюся до Вас, оскільки мені здається, ніхто більше не зможе допомогти, ...

  Нюанси вступу в спадщину на будинок і автомобіль, вклад у банку

  Доброго Вам дня. Звертаюся до Вас з великим проханням допомогти порадою юриста. Знаю, Ви добре розбираєтеся в юридичних питаннях ...


  Новости наследственных дел:
  На сегодняшнем заседании правительства планируется ...

  На сегодняшнем заседании правительства планируется рассмотреть план мероприятий по выполнению СА с ЕС Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

  Судья не может считаться независимым от политического .

  Судья не может считаться независимым от политического влияния, если его карьера зависит от изменчивого политического вектора, - Я.Романюк 22 декабря во время заключительного заседания Наблюдательного Комитета проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма судебной власти на Украине» Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил, что «одним из самых опасных с точки зрения формирования независимой судебной системы на современном этапе факторов является политическая составляющая».

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить ...

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить его люстрацию Руководителю прокуратуры Донецкой области Николаю Франтовскому не удалось с первого раза обжаловать свое увольнение с должности через люстрацию, сообщает «Первая инстанция».


  Рекомендации пользователей:
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca