Адвокаты по наследственным делам
Отзывы о нас
Этот ресурс просто удивительный.

Этот портал классный! работал на нем очень чуть ли не по три раза на день. Этот сайт ждет хорошее будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими работами чаще! Дерзайте!

Огромное спасибо от кого зависит разработка этого интернет проекта.
Наши услуги

Вопрос к юристу по наследству:

Статьи
Право власності на спадок

Право власності на спадок Визнання прав власності на спадок (зразок судової справи), позовна заява про спадщину

Наследство по завещанию: раскрываем юридические ...

Наследство по завещанию: раскрываем юридические секреты Завещание необязательно гарантирует выполнение воли наследодателя, ведь в некоторых случаях можно признать завещание недействительным

Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2013 р. № 895 Київ

  Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 895

  ПОРЯДОК взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

  1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії суб’єктів, що надають соціальні послуги, та суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю (далі — суб’єкти) під час здійснення ними заходів щодо виявлення сімей з дітьми, що можуть потрапити у складні життєві обставини, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про соціальні послуги"( 966-15 ) і "Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю"( 2558-14 ).

  3. Забезпечення взаємодії суб’єктів здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі — відповідальні підрозділи).

  4. Виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та соціальний супровід таких сімей (осіб) здійснюються районними, міськими, районними у містах центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — центри) разом із суб’єктами.

  5. Суб’єкт, якому в результаті його діяльності стало відомо про сім’ї з дітьми, що можуть потрапити у складні життєві обставини, або сім’ї (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надсилає протягом трьох робочих днів повідомлення відповідному центру за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

  Після надходження зазначеного повідомлення фахівець із соціальної роботи (далі — фахівець) відвідує протягом семи робочих днів потенційного отримувача соціальних послуг за місцем проживання (перебування), проводить оцінку потреб у наданні соціальних послуг та обстежує його матеріально-побутові умови.

  У разі необхідності до проведення оцінки потреб у наданні соціальних послуг та обстеження матеріально-побутових умов центр залучає суб’єктів.

  6. Під час відвідування потенційного отримувача соціальних послуг фахівець інформує його про види соціальних послуг, які йому можуть бути надані, порядок їх надання та про вжиті заходи повідомляє суб’єкту, від якого надійшла інформація про потенційного отримувача соціальних послуг.

  7. Якщо потенційним отримувачем соціальних послуг є:

  1) особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, центр здійснює її соціально-психологічну адаптацію до самостійного життя; вживає у разі відсутності житла заходів до забезпечення особи тимчасовим житлом та порушує питання перед органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування про надання окремого житла; залучає у разі потреби суб’єктів для надання зазначеним особам, їх батькам або особам, які їх замінюють, юридичної, психологічної та соціальної допомоги.

  У разі коли суб’єкт виявляє дитину, що проживає в сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, і залишилася без батьківського піклування, він невідкладно повідомляє про неї службі у справах дітей. У разі наявності загрози життю чи здоров’ю дитини центр разом із службою у справах дітей та відповідним підрозділом органів внутрішніх справ здійснює протягом одного робочого дня екстрене втручання у ситуацію з метою негайного усунення або мінімізації наслідків такої ситуації;

  2) дитина, що виховується в сім’ї, у якій існує ризик позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав з підстав, визначених Сімейним кодексом України( 2947-14 ), суб’єкт негайно повідомляє про це службі у справах дітей за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

  У разі безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини орган опіки та піклування за клопотанням служби у справах дітей приймає рішення про негайне відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини( 866-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561).

  Соціальний супровід сім’ї, у якій батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків і порушуються права дитини, здійснюється центром в обов’язковому порядку. При цьому центр подає службі у справах дітей матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, для розгляду на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, утвореної відповідно до зазначеної постанови;

  3) особа (у тому числі дитина), яка постраждала від торгівлі людьми, центр та інші суб’єкти вживають заходів відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми ( 783-2012-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 783 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 64, ст. 2615).

  Під час соціального супроводу постраждалої особи центр може здійснювати заходи, передбачені планом її реабілітації;

  4) особа, яка відбула покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і звільняється з установ виконання покарань, установи, що належать до сфери управління ДПтС, повідомляють центру за місцем проживання такої особи після звільнення про її звільнення за три місяці до закінчення строку покарання. Центр здійснює заходи соціально-побутового патронажу та у разі потреби направляє таку особу до закладів соціального захисту, центру соціально-психологічної допомоги, соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціального центру матері та дитини, центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центру ресоціалізації наркозалежної молоді, центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

  Якщо особа не може бути розміщена в зазначених закладах у зв’язку з відсутністю вільних місць або з інших причин, а також у разі відсутності таких закладів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці центр залучає до співпраці суб’єктів, які можуть надати такій особі послуги з тимчасового проживання.

  Заходи соціально-побутового патронажу можуть здійснюватися центром як під час соціального супроводу, так і шляхом періодичного (за потреби) надання соціальних послуг;

  5) особа, засуджена до покарання без позбавлення волі, центр у співпраці з кримінально-виконавчою інспекцією проводить індивідуальну профілактичну роботу з такою особою.

  Установи виконання покарань разом із центром здійснюють підготовку до звільнення неповнолітніх осіб та молоді шляхом поновлення і зміцнення їх суспільно корисних зв’язків, сприяння у вирішенні питань, пов’язаних з реєстрацією місця проживання чи перебування особи та проживанням в обраному місці, працевлаштуванням або навчанням після звільнення;

  6) особи, хворі на соціально небезпечні хвороби, а також у стані загострення алкогольної або наркотичної залежності, суб’єкт повідомляє підрозділу міліції громадської безпеки та відповідному суб’єкту. У такому разі центр згідно з повідомленням вживає заходів до проведення оцінки потреб у соціальних послугах виключно разом з підрозділом міліції громадської безпеки, за результатами яких інформує структурні підрозділи з питань охорони здоров’я місцевих органів виконавчої влади та виконавчих комітетів відповідних рад, заклади охорони здоров’я, що надають амбулаторну і стаціонарну допомогу;

  7) особи, хворі на ВІЛ-інфекцію, та наркозалежні особи, які виявили намір взяти участь у програмах ресоціалізації, центр вживає заходів до проведення оцінки їх потреб у наданні соціальних послуг та обстеження матеріально-побутових умов і у разі необхідності направляє до центру ресоціалізації наркозалежної молоді або центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді.

  Якщо особа не може бути розміщена в зазначених закладах у зв’язку з відсутністю вільних місць, а також у разі відсутності таких закладів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці центр залучає до співпраці суб’єктів, які можуть надати такій особі послуги з лікування, ресоціалізації, адаптації та тимчасового проживання;

  8) сім’я з ВІЛ-інфікованою дитиною, суб’єкт повідомляє центру, який згідно з повідомленням вживає заходів до проведення оцінки потреб у наданні їй соціальних послуг, за результатами яких інформує у разі необхідності заклади охорони здоров’я, що надають амбулаторну і стаціонарну допомогу.

  Фахівець надає соціальні послуги ВІЛ-інфікованим дітям, молоді та членам їх сімей, проводить консультації щодо оформлення пільг, гарантій, послуг, допомоги та інших виплат (далі — виплати).

  Направлення дитини до центру ВІЛ-інфікованих дітей здійснюється за згодою батьків або осіб, які їх замінюють;

  9) жінка, яка має намір відмовитися від дитини, центр у разі потреби направляє її до соціального центру матері та дитини з метою формування навичок відповідального батьківства, забезпечує проведення індивідуальних і групових корекційних заходів, надає психологічну допомогу, забезпечує виконання індивідуальних програм адаптації, реабілітації та реінтеграції в суспільство.

  Якщо жінка не може бути розміщена в соціальному центрі матері та дитини у зв’язку з відсутністю вільних місць, а також у разі відсутності такого закладу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці центр залучає до співпраці суб’єктів, які можуть надати такій жінці послуги з тимчасового проживання.

  У разі коли у жінки виявлено психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин або інфекційне захворювання, що становить небезпеку для інших осіб, або симптоми загострення хронічного інфекційного захворювання, до соціального центру матері та дитини викликається представник відповідної служби у справах дітей для вирішення питання щодо захисту прав дитини;

  10) сім’я, в якій одному або кільком членам установлено інвалідність, центр направляє її до реабілітаційних установ для інвалідів, дітей-інвалідів, проводить консультації щодо оформлення виплат, здійснює заходи соціально-побутового патронажу.

  Центр разом із центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями та іншими реабілітаційними закладами залучає батьків до співпраці у процесі реабілітації, дає їм методичні поради щодо продовження реабілітаційного процесу поза межами центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, інформує відповідальний підрозділ про необхідність забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними засобами реабілітації, автомобілями;

  11) особа працездатного віку, яка залишилася без роботи, центр направляє її із супровідним листом до територіальних органів Державної служби зайнятості з метою сприяння у працевлаштуванні.

  Зазначені органи щомісяця інформують центр про реєстрацію та припинення реєстрації направленого центром безробітного, його участь у заходах із сприяння зайнятості;

  12) непрацездатна одинока особа похилого віку, центр відповідно до потреб у наданні соціальних послуг чи оформленні виплат проводить консультації, інформує про можливість отримання необхідних послуг та виплат, направляє у разі потреби до територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інформує відповідальний підрозділ про таку особу;

  13) дитина, розлучена із сім’єю, яка не є громадянином України і заявила про намір звернутися до компетентних органів із заявою про визнання біженцем, або особа, яка потребує додаткового захисту, суб’єкт вживає заходів щодо її соціального захисту.

  8. У разі відсутності у потенційного отримувача соціальних послуг документів, що посвідчують особу, центр звертається до територіальних органів та підрозділів ДМС, які негайно здійснюють заходи щодо видачі таких документів.

  9. Після проведення оцінки потреб у наданні соціальних послуг та обстеження матеріально-побутових умов центр складає протягом семи робочих днів індивідуальний план соціального супроводу потенційного отримувача соціальних послуг у двох примірниках за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі — план супроводу).

  Один з примірників плану супроводу залишається в центрі, інший — передається сім’ї (особі), яка перебуває у складних життєвих обставинах, для ознайомлення та підписання.

  До складання плану супроводу залучаються сім’я (особа) та у разі потреби суб’єкти.

  У плані супроводу зазначається перелік соціальних послуг, що можуть бути надані суб’єктами відповідно до їх компетенції.

  Строк виконання плану супроводу не може перевищувати шести місяців.

  Суб’єкти забезпечують виконання плану супроводу, в тому числі із залученням підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.

  10. У разі коли потенційним отримувачем соціальних послуг є дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі дитина-інвалід, дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, складається індивідуальний план соціального захисту такої дитини, що розглядається на засіданні комісії з питань захисту прав дитини.

  11. У разі коли потенційний отримувач соціальних послуг змінив місце проживання, центр за його згодою повідомляє протягом п’яти робочих днів про нього місцевій держадміністрації або виконавчому органу ради за новим місцем проживання чи перебування, передає план супроводу для завершення його виконання, інформує про послуги, що були надані для розв’язання проблем потенційного отримувача соціальних послуг, та питання, що потребують додаткового вирішення.

  Центр надсилає щокварталу інформацію про стан виконання плану супроводу відповідальному підрозділові, а індивідуального плану, зазначеного в пункті 10 цього Порядку, — службі у справах дітей з метою проведення аналізу та внесення у разі потреби змін до них.

  У разі завершення або припинення виконання плану супроводу центр надсилає відповідальному підрозділові повідомлення із зазначенням причини.

  12. Контроль за здійсненням суб’єктами соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до компетенції.

  13. Центри ведуть облік потенційних отримувачів соціальних послуг і подають відповідну інформацію щокварталу до 21 числа місяця, що настає за звітним періодом, відповідальним підрозділам за формою, затвердженою Мінсоцполітики, для узагальнення та подання щокварталу звіту зазначеному Міністерству.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.

  Вам будет интересно:

  Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних" щодо удосконалення правового регулювання у цій сфері, Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє: 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних" щодо удосконалення правового регулювання у цій сфері (реєстр. № 10472-1), поданий Кабінетом Міністрів України.

  В Китаї сотні тисяч людей утекли від тайфуну

  Китай готується до удару тайфуну Хайкуй. Найбільша небезпека загрожує провінції Чжецзян там оголошено найвищу ступінь тривоги.

  Про Єдиний реєстр досудових розслідувань, Генеральна прокуратура України

  Положення визначає порядок формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також надання відомостей з нього. Реєстр досудових розслідувань - це створена за допомогою автоматизованої ...

  Кадрові питання

  Президент Українизвільнив: призначив:Кабінет Міністрів Українипризначив:

  Юридическая практика:
  Про встановлення факту прийняття спадщини, виділення ...

  Про встановлення факту прийняття спадщини, виділення частини спадкового майна та про визнання права власності на спадкове майно Нотаріальне оформлення спадщини часто заходить у глухий кут через різні перешкоди та фактори. Однією із таких перешкод може ...

  Про усунення перешкод у здійсненні права на спадкування ...

  Про усунення перешкод у здійсненні права на спадкування та визнання права власності в порядку спадкування за заповітом Починаючи процес нотаріального оформлення спадкового майна, громадяни часто зіштовхуються із перешкодами, які можна вирішити ...

  Про зміну черговості спадкування та визнання права ...

  Про зміну черговості спадкування та визнання права на спадкування Наш клієнт задоволений рішенням суду за апеляцією, яким виграно справу про зміну черговості спадкування та визнання права ...


  Консультации по наследству:
  Коли оскаржити заповіт досить просто

  У мене виникла ситуація, коли без допомоги кваліфікованого адвоката зі спадкових питань не обійтися. Вже не раз до Вас звертаюся ...

  Допомога в отриманні рішення суду за визнанням прав на спадщину

  Добрий день! Не так давно у мене помер батько, який мав будинок в особистій власності. Таким чином, залишився будинок у спадщину, ...

  Юридичні послуги за правом представлення у спадщині

  У мене дуже складна ситуація, просто не знаю, що робити і як поступати. До Вас звертаюся в перший раз, але за порадами своїх ...


  Новости наследственных дел:
  На сегодняшнем заседании правительства планируется ...

  На сегодняшнем заседании правительства планируется рассмотреть план мероприятий по выполнению СА с ЕС Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

  Судья не может считаться независимым от политического .

  Судья не может считаться независимым от политического влияния, если его карьера зависит от изменчивого политического вектора, - Я.Романюк 22 декабря во время заключительного заседания Наблюдательного Комитета проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма судебной власти на Украине» Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил, что «одним из самых опасных с точки зрения формирования независимой судебной системы на современном этапе факторов является политическая составляющая».

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить ...

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить его люстрацию Руководителю прокуратуры Донецкой области Николаю Франтовскому не удалось с первого раза обжаловать свое увольнение с должности через люстрацию, сообщает «Первая инстанция».


  Рекомендации пользователей:
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca