Адвокаты по наследственным делам
Отзывы о нас
Чувствуется неподдельная забота о ближних. Благодаря интересному порталу, наконец, надумался купить отдельную линию.

Благодарим всех, от кого зависит существование интернет портала.

Благодарим всех за качественную работу. Ваш сайт - без всякого сомнения на сегодняшний день - единственный в своем роде. Здорово, что есть такие нужные интернет проекты. Сайт достаточно многообразен в пользовании. На нем удобно проводить отдых - просто и быстро.
Наши услуги

Вопрос к юристу по наследству:

Статьи
Право власності на спадок

Право власності на спадок Визнання прав власності на спадок (зразок судової справи), позовна заява про спадщину

Наследство по завещанию: раскрываем юридические ...

Наследство по завещанию: раскрываем юридические секреты Завещание необязательно гарантирует выполнение воли наследодателя, ведь в некоторых случаях можно признать завещание недействительным

Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 1. 06.08.2013  № 1408
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2013 р. за № 1480/24012

  Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"( 448/96-ВР ) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Унести до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z1737-12 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 (із змінами), такі зміни:

  1) у розділі ІІ( z1737-12 ):

  в абзаці третьому пункту 1( z1737-12 ) слово "місячні" замінити словами "місячні (крім банків)";

 3. підпункти 2.8( z1737-12 ), 2.9 пункту 2( z1737-12 ) виключити.
 4. У зв’язку з цим підпункт 2.10( z1737-12 ) вважати підпунктом 2.8;

 5. у пункті 3( z1737-12 ) цифри "10" замінити цифрою "8";
 6. підпункти 4.2-4.4 пункту 4 ( z1737-12 ) викласти в такій редакції:
 7. "4.2. Довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (додаток 9 до цього Положення).

  4.3. Довідки про дотримання показників пруденційних нормативів торговцем цінними паперами (додаток 10 до цього Положення).

  4.4. Довідки про складові пруденційних нормативів (додаток 11 до цього Положення).";

 8. у пункті 5( z1737-12 ) цифри "14" замінити цифрами "12";
 9. 2) у розділі ІІІ( z1737-12 ):

 10. у пункті 3( z1737-12 ) цифри "15" замінити цифрами "13";
 11. у пункті 5( z1737-12 ) цифри "15" замінити цифрами "13";
 12. 3) у розділі ІV( z1737-12 ):

 13. пункт 1( z1737-12 ) виключити.
 14. У зв’язку з цим пункти 2-4( z1737-12 ) вважати відповідно пунктами 1-3;

 15. у пункті 1( z1737-12 ) цифри "10" замінити цифрою "9";
 16. пункти 2( z1737-12 ), 3( z1737-12 ) викласти в такій редакції:
 17. "2. Формування довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (додаток 9 до цього Положення), довідки про дотримання показників пруденційних нормативів торговцем цінними паперами (додаток 10 до цього Положення) та довідки про складові пруденційних нормативів (додаток 11 до цього Положення) здійснюється на кожний робочий день.

  3. Дані довідки про показники фінансового стану та нормативу LR торговця цінними паперами (крім банків) (додаток 7 до цього Положення) в частині розрахунку нормативу LR торговця цінними паперами, довідки про дотримання показників пруденційних нормативів торговцем цінними паперами (додаток 10 до цього Положення) та довідки про складові пруденційних нормативів (додаток 11 до цього Положення) розраховуються торговцями цінними паперами (крім банків) відповідно до вимог нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює вимоги до порядку розрахунку пруденційних нормативів торговців цінними паперами.";

  4) додатки 8( z1737-12 ), 9( z1737-12 ) виключити.

  У зв’язку з цим додатки 10-15( z1737-12 ) вважати відповідно додатками 8-13;

  5) додатки 1( z1737-12 ), 2( z1737-12 ), 3( z1737-12 ), 4( z1737-12 ), 5( z1737-12 ), 6( z1737-12 ), 10( z1737-12 ) та 12( z1737-12 ) до Положення викласти в новій редакції, що додаються;

  6) у назвах додатків 9( z1737-12 ) та 11( z1737-12 ) слова "крім банків" виключити.

  2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити:

  подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

 18. подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 19. 3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

  оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

  опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім абзацу другого підпункту 1 пункту 1 рішення, який набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії від 06.08.2013 р.  № 38

  Додаток 1 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2.1 пункту 2 розділу ІІ)

  ДОВІДКА про торговця цінними паперами

  Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

  Найменування торговця цінними паперами

  Дата, на яку складено адміністративні дані

  Звітний квартал/місяць

  Звітний рік

  Прізвище, ім'я, по батькові директора торговця цінними паперами або особи, яка виконує його обов'язки

  Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера/ бухгалтера торговця цінними паперами

  Організаційно-правова форма-1

  Область-2

  Район

  Поштовий індекс

  Населений пункт

  Вулиця, будинок

  Кімната, квартира

  Контактний телефон

  Електронна адреса

  Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в глобальній інформаційній мережі Інтернет

  Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн)

  Найменування банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами

  Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами

  МФО банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами

  Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

  Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

  Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

  Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності) (у разі наявності)

  Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

  Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

  Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

  Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності) (у разі наявності)

  Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

  Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

  Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

  Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) (у разі наявності)

  Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

  Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

  Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

  Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами) (у разі наявності)

  Реєстраційний номер / номер запису в Державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

  Дата включення в Державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

  Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

  Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

  Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) аудитора (аудиторської фірми)

  Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

  Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

  Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

  Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата проведення аудиторської перевірки

  Примітки

  __________ -1 Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" ( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів.

  Додаток 2 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2.2 пункту 2 розділу ІІ)

  ДОВІДКА про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного кварталу-1

  Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

  Найменування торговця цінними паперами

  Дата, на яку складено адміністративні дані

  Звітний квартал

  Звітний рік

  Вид договору-2

  Дата укладання договору/ надання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування

  Дата виконання договору, передбачена умовами договору (у разі наявності)

  Номер договору/разового замовлення

  Частина операції за договором РЕПО: "1" — перша частина операції за договором РЕПО ,"2" — друга частина операції за договором РЕПО

  Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами-3

  Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами-4

  Вид професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами — торговець цінними паперами)-5

  Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами — юридичної особи — резидента

  Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами — юридичної особи

  Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами — нерезидента

  Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, — клієнт/контрагент торговця цінними паперами

  Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, — клієнт/контрагент торговця цінними паперами

  Прізвище фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами

  Ім'я фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами

  По батькові фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами

  Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами-6

  Вид діяльності торговця цінними паперами-5

  Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за договором-7

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

  Серія векселя

  Номер векселя

  Дата видачі векселя

  Дата погашення векселя

  Вид ринку-8

  Вид ринку за характером проведення операції-9

  Укладання договору на неорганізованому ринку (поза організатором торгівлі) — "1"; на організованому ринку — "2"

  Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту (у разі наявності)

  Сума векселя

  Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

  Премія (для опціонних сертифікатів)

  Вид валюти-10

  Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів-11

  Особа, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент-3

  Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" — емітент, "2" — векселедавець, "3" — заставодавець

  Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  Найменування особи (П.І. Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

  Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — нерезидента, що розмістила/видала цінний папір

  Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір-6

  Кількість цінних паперів або фінансових інструментів за договором (шт.)

  Сума укладеного договору (у разі наявності) (грн.)-12

  Вид валюти-10

  Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" — купівля, "2" — продаж, "3" — міна

  Розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" — так, "2" — ні

  Примітки

  __________ -1За всіма укладеними видами основних договорів окремо. -2Заповнюється відповідно до Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" ( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -3Заповнюється відповідно до Довідника 30 "Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -4Заповнюється відповідно до Довідника 12 "Види професійної діяльності на фондовому ринку"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -5Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -6Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -7Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -8Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -9Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -10Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -11Заповнюється відповідно до Довідника 16 "Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -12У разі якщо вид валюти за договором іноземна валюта, заповнюється сума — еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

  Додаток 3 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2.3 пункту 2 розділу ІІ)

  ДОВІДКА про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами за звітний період-1

  Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

  Найменування торговця цінними паперами

  Дата, на яку складено адміністративні дані

  Звітний квартал

  Звітний рік

  Вид валюти-2

  Вид фінансового інструменту ("1" — акції, "2" — облігації підприємств, "3" — інвестиційні сертифікати, "4" — облігації внутрішніх державних позик України, "5" — векселі, "6" — деривативи, "7" — інші фінансові інструменти, "8" — всі цінні папери та інші фінансові інструменти)

  Вид ринку-5

  Укладання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) — "1"; укладання договорів на організованому ринку — "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) — "3"

  Виконання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) — "1"; виконання договорів на організованому ринку — "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) — "3"

  Кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

  Сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн)-3

  Кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

  Сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн)-4

  Кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

  Сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)-3

  Кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

  Сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)-4

  Кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

  Сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)-3

  Кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

  Сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)-4

  Кількість укладених договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

  Кількість виконаних договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

  Сума виконаних договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (грн)-4

  Загальна кількість (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (шт.)

  Загальна сума (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (грн)-4

  Загальна кількість (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (шт.)

  Загальна сума (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (грн)-4

  Примітки

  __________ -1Зазначається за основними договорами щодо кожного виду валюти, виду фінансового інструменту, виду ринку та організованим/ неорганізованим ринком окремо; при підрахунку кількості укладених та виконаних договорів враховуються всі договори, при підрахунку суми укладених договорів враховуються суми всіх укладених договорів, при підрахунку суми виконаних договорів враховуються суми договорів на виконання, суми договорів купівлі-продажу та суми договорів на придбання. -2Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -3Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума — еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання. -4Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума — еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання. -5Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів.

  Додаток 4 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2.4 пункту 2 розділу ІІ)

  ДОВІДКА про обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами з нерезидентами за звітний період-1

  Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

  Найменування торговця цінними паперами

  Дата, на яку складено адміністративні дані

  Звітний квартал

  Звітний рік

  Вид валюти-2

  Вид фінансового інструменту ("1" — акції, "2" — облігації підприємств, "3" — інвестиційні сертифікати, "4" — облігації внутрішніх державних позик України, "5" — деривативи, "6" — інші фінансові інструменти, "7" — всі цінні папери та інші фінансові інструменти)

  Укладання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) — "1"; укладання договорів на організованому ринку — "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) — "3"

  Виконання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) — "1"; виконання договорів на організованому ринку — "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) — "3"

  Загальна кількість укладених договорів (шт.)

  Загальна сума укладених договорів (грн)-3

  Загальна кількість виконаних договорів (шт.)

  Загальна сума виконаних договорів (грн)-4

  Примітки

  __________ -1Зазначається щодо кожного виду валюти, виду фінансового інструменту та за організованим/ неорганізованим ринком окремо; при підрахунку кількості укладених та виконаних договорів враховуються всі договори, при підрахунку суми укладених договорів враховуються суми всіх укладених договорів, при підрахунку суми виконаних договорів враховуються суми договорів на виконання, укладені з нерезидентами, суми договорів на виконання, укладені в інтересах нерезидента, суми договорів купівлі-продажу та суми договорів на придбання. -2Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -3Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума — еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання. -4Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума — еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

  Додаток 5 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2.5 пункту 2 розділу ІІ)

  ДОВІДКА про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, станом на останній день кварталу (крім цінних паперів власних випусків)-1

  Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

  Найменування торговця цінними паперами

  Дата, на яку сформована довідка

  Звітний квартал

  Звітний рік

  Вид фінансового інструменту-2

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

  Серія векселя

  Номер векселя

  Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту

  Сума векселя

  Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

  Премія (для опціонних сертифікатів)

  Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту-3

  Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" — емітент, "2" — векселедавець, "3" — заставодавець

  Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент-4

  Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір

  Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)

  Примітки

  __________ -1Зазначається щодо кожного фінансового інструменту окремо. -2Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -3Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -4Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів.

  Додаток 6 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2.6 пункту 2 розділу ІІ)

  ДОВІДКА про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу

  Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

  Найменування торговця цінними паперами

  Дата, на яку сформована довідка

  Звітний квартал

  Звітний рік

  Об'єкт управління: "1" — цінні папери, "2" — грошові кошти

  Вид фінансового інструменту-1

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

  Серія векселя

  Номер векселя

  Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" — емітент, "2" — векселедавець, "3" — заставодавець

  Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент-2

  Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір

  Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)

  Загальна сума грошових коштів, переданих в управління торговцю цінними паперами (грн)-3

  Вид валюти-4

  Примітки

  __________ -1Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -2Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -3У разі якщо грошові кошти передані в управління в іноземній валюті, заповнюється сума — еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання. -4Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів.

  Додаток 10 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 4.3 пункту 4 розділу ІІ)

  ДОВІДКА про дотримання показників пруденційних нормативів торговцем цінними паперами

  Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

  Найменування торговця цінними паперами

  Дата розрахунку пруденційних нормативів

  Звітний місяць

  Звітний рік

  Розрахункове значення нормативу регулятивного капіталу торговця цінними паперами (грн)

  Відхилення від нормативу (+, -)

  Розрахункове значення нормативу адекватності регулятивного капіталу торговця цінними паперами (грн)

  Відхилення від нормативу (+, -)

  Розрахункове значення нормативу адекватності капіталу першого рівня торговця цінними паперами (грн)

  Відхилення від нормативу (+, -)

  Розрахункове значення нормативу абсолютної ліквідності торговця цінними паперами (грн)

  Відхилення від нормативу (+, -)

  Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності, до розміру регулятивного капіталу торговця цінними паперами

  Відхилення від нормативу (+, -)

  Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні брокерської діяльності, до розміру регулятивного капіталу торговця цінними паперами

  Відхилення від нормативу (+, -)

  Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні андеррайтингу, до розміру регулятивного капіталу торговця цінними паперами

  Відхилення від нормативу (+, -)

  Примітки

  Додаток 12 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 5 розділу ІІ)

  ДОВІДКА про виконані або розірвані договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку-1

  Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

  Найменування торговця цінними паперами

  Дата, на яку складено адміністративні дані

  Звітний квартал

  Звітний рік

  Вид договору-2

  Дата укладання договору/ частини операції за договором РЕПО

  Дата виконання договору/ частини операції за договором РЕПО

  Дата розірвання договору (дата виконання, сума виконання, інформація про особу, що обліковує перехід прав власності, тощо не заповнюються)

  Номер договору

  Частина операції за договором РЕПО: "1" — перша частина операції за договором РЕПО,"2" — друга частина операції за договором РЕПО

  Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання-2,3

  Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання-3

  Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання-3

  Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання-3

  Номер разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)-3

  Дата надання/отримання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)-3

  Дата виконання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)-3

  Вид діяльності торговця цінними паперами-4

  Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами-5

  Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами-6

  Вид професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами — торговець цінними паперами )-7

  Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами — юридичної особи — резидента

  Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами — юридичної особи

  Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами — нерезидента

  Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами — клієнт/контрагент торговця цінними паперами

  Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами — клієнт/контрагент торговця цінними паперами

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами

  Прізвище фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами

  Ім'я фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами

  По батькові фізичної особи — клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)

  Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами-8

  Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за договором-9

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

  Серія векселя

  Номер векселя

  Дата видачі векселя

  Дата погашення векселя

  Вид ринку-10

  Вид ринку за характером проведення операції-11

  Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту

  Сума векселя

  Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

  Премія (для опціонних сертифікатів)

  Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту-12

  Ознака особи, що обліковує перехід прав власності на підставі розпорядження торговця цінними паперами або його клієнта: "01" — реєстратор іменних цінних паперів, "02" — депозитарна установа, "03" — емітент, що має ліцензію на здійснення діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, "04" — компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду відкритого типу

  Код за ЄДРПОУ особи, що обліковує перехід прав власності

  Найменування особи, що обліковує перехід прав власності

  Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" — емітент, "2" — векселедавець, "3" — заставодавець

  Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, — нерезидента

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  Найменування особи (П.І. Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

  Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

  Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір8

  Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання-5

  Вид професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами — торговець цінними паперами)-7

  Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, — юридичної особи — резидента

  Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, — юридичної особи

  Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, — нерезидента

  Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, — клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

  Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, — клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи — клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

  Прізвище фізичної особи — клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

  Ім'я фізичної особи — клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

  По батькові фізичної особи — клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності)

  Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання-8

  Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)

  Кількість цінних паперів при виконанні договору (шт.)

  Сума укладеного договору (грн)-13

  Вид валюти при укладанні договору-12

  Сума виконаного договору (грн)-14

  Вид валюти при виконанні договору-12

  Сума комісійної винагороди (грн)-14

  Комісійна винагорода (вид валюти)-12

  Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" — купівля, "2" — продаж, "3" — міна

  Вид події за договором: "1" — зарахування, "2" — списання

  Дата зарахування/списання цінних паперів

  Дата зарахування/списання грошових коштів

  Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: "1" — так, "2" — ні

  Розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" — так, "2" — ні

  Примітки

  __________ -1Заповнюється за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо. -2Заповнюється відповідно до Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" ( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -3Зазначаються у разі їх наявності реквізити договорів, які пов'язані з договором, про який розкривається інформація. -4Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -5Заповнюється відповідно до Довідника 30 "Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -6Заповнюється відповідно до Довідника 12 "Види професійної діяльності на фондовому ринку"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -7Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -8Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -9Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -10Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -11Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -12Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют"( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -13Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума — еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання. -14Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума — еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.

  Вам будет интересно:

  Росія підтримує наше головування в ОБСЄ

  Під час дводенного робочого візиту в Російську Федерацію міністр закордонних справ Леонід Кожара обговорив із російськими високопосадовцями актуальні питання двосторонньої співпраці та взаємодії ...

  У 10 штатах Америки епідемія грипу

  У 10 штатах Америки виявлено збільшення кількості осіб, хворих на грип A H3/N2. Про це йдеться у повідомленні Європейського Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), передає УНН.

  Про призначення позачергових виборів Острівського сільського голови (Острівська сільська рада Рокитнянського району Київської області), Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України У зв’язку з достроковим припиненням повноважень Острівського сільського голови Діренка С. В. (Острівська сільська рада Рокитнянського району Київської області) та відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14( 2487-17 ), частин першої( 2487-17 ) та п’ятої статті 15( 2487-17 ), статей 60( 2487-17 ), 61 Закону України( 2487-17 ) "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" Верховна Рада України постановляє:

  Lufthansa скасувала 5 рейсів з «Борисполя» до Німеччини

  Німецька найбільша авіакомпанія Lufthansa змушена була скасувати більшість рейсів через страйк працівників.

  Юридическая практика:
  Про визнання дій нотаріуса неправомірними та зобов'язання ...

  Про визнання дій нотаріуса неправомірними та зобов'язання вчинення дій Нотаріусам заборонено безпідставно вводити людей в паніку відмовляючи у вчиненні нотаріальних дій

  Про встановлення факту прийняття спадщини, виділення ...

  Про встановлення факту прийняття спадщини, виділення частини спадкового майна та про визнання права власності на спадкове майно Нотаріальне оформлення спадщини часто заходить у глухий кут через різні перешкоди та фактори. Однією із таких перешкод може ...

  Про усунення від права на спадкування

  Про усунення від права на спадкування У житті бувають такі ситуації, коли при розподілі спадщини, на її частину бажають претендувати ті спадкоємці, які хочуть ...


  Консультации по наследству:
  Допоможемо отримати спадок, який належить за Законом

  Привіт усім! У мене дуже серйозне питання про спадкування майна, а саме житла від бабусі. Справа в тому, що недавно у мене ...

  Вирішуємо проблеми зі спадщиною

  Поясніть, будь ласка, як проходить успадкування квартири після смерті за заповітом? У квартирі живуть мої батьки, вони там ...

  Якщо викликають до суду за спадковою справою

  Доброго часу доби. Моя проблема пов'язана зі спадком. Ми з дружиною живемо в Київській області. А батько дружини жив в Єврейській ...


  Новости наследственных дел:
  На сегодняшнем заседании правительства планируется ...

  На сегодняшнем заседании правительства планируется рассмотреть план мероприятий по выполнению СА с ЕС Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

  Судья не может считаться независимым от политического .

  Судья не может считаться независимым от политического влияния, если его карьера зависит от изменчивого политического вектора, - Я.Романюк 22 декабря во время заключительного заседания Наблюдательного Комитета проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма судебной власти на Украине» Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил, что «одним из самых опасных с точки зрения формирования независимой судебной системы на современном этапе факторов является политическая составляющая».

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить ...

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить его люстрацию Руководителю прокуратуры Донецкой области Николаю Франтовскому не удалось с первого раза обжаловать свое увольнение с должности через люстрацию, сообщает «Первая инстанция».


  Рекомендации пользователей:
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca