Адвокаты по наследственным делам
Отзывы о нас
Довольно оригинальный, актуальный и абсолютно не похожий на другие интернет сайт! Хочется отблагодарить вас финансово. Как это можно сделать?

Всем большое спасибо. Этот портал - без всякого сомнения на сегодняшний день - уникальный в своем роде. Как здорово, что есть такие нужные интернет сайты. Интернет сайт многообразен в пользовании. На нем полезно отдыхать - просто и быстро.

Огромнейшее спасибо. Очень благодарны! Ребята - умнички.
Наши услуги

Вопрос к юристу по наследству:

Статьи
Право власності на спадок

Право власності на спадок Визнання прав власності на спадок (зразок судової справи), позовна заява про спадщину

Наследство по завещанию: раскрываем юридические ...

Наследство по завещанию: раскрываем юридические секреты Завещание необязательно гарантирует выполнение воли наследодателя, ведь в некоторых случаях можно признать завещание недействительным

Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 1. 14.05.2013  № 816
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за № 862/23394

  Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

  Відповідно до абзацу п’ятого статті 3, пункту 9 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) ( z0862-13 ), що додається.

  2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 червня 2006 року № 432 ( z0976-06 ) «Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2006 року за № 976/12850 (із змінами).

  3. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

  5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії від 14 травня 2013 р. № 23

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14.05.2013  № 816

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за № 862/23394

  ПОРЯДОК зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

  І. Загальні положення

  1. Цей Порядок розроблений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) відповідно до статей 16, 17, 19 — 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»( 3480-15 ), Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»( 2664-14 ), «Про акціонерні товариства»( 514-17 ), «Про господарські товариства»( 1576-12 ), «Про іпотечні облігації»( 3273-15 ), «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»( 755-15 ), «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»( 249-15 ) та інших нормативно-правових актів з питань, що регулюють діяльність професійних учасників фондового ринку , з метою визначення порядку та умов зупинення дії

  або анулювання ліцензії на здійснення певних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів (крім діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)).

  2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

  анулювання ліцензії — позбавлення ліцензіата Комісією права на провадження окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку;

  зупинення дії ліцензії — зупинення на строк до одного року дії ліцензії у разі порушення ліцензіатом законодавства;

  ліцензіат — професійний учасник фондового ринку, який має ліцензію на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів);

  повторне порушення законодавства — вчинення ліцензіатом протягом року повторного порушення законодавства після застосування санкцій за аналогічне порушення.

  Порушення не вважається повторним, якщо попередня справа щодо ліцензіата була закрита, постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів була скасована за ініціативою Комісії, а також якщо санкція була скасована у судовому порядку або порушення вчинено ліцензіатом у період до застосування санкції;

  порушення законодавства — порушення законодавства про цінні папери та/або законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

  3. Комісія у разі виявлення порушення законодавства застосовує до ліцензіата санкції, установлені Правилами розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій( z1855-12 ), затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 жовтня 2012 року № 1470, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 листопада 2012 року за № 1855/22167 (далі — Правила розгляду справ).

  ІІ. Зупинення дії ліцензії

  1. Дія ліцензії може бути зупинена за відповідною постановою про накладення санкції за правопорушення (далі — постанова про накладення санкції) при встановленні таких порушень:

  неподання ліцензіатом адміністративних даних, які передбачені відповідним нормативно-правовим актом Комісії, більше двох разів протягом звітного року;

  передання ліцензіатом іншій особі реєстру власників іменних цінних паперів з порушенням вимог законодавства щодо цінних паперів;

  ведення реєстру власників іменних цінних паперів ліцензіатом та/або обслуговування ліцензіатом операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах без забезпечення можливості відновлення інформації щодо зареєстрованих осіб власників цінних паперів та належних їм цінних паперів;

  кількість членів фондової біржі стала менше ніж 20 і протягом шести місяців фондова біржа не відновила потрібну кількість таких членів;

  призначення виконуючим обов’язки керівника ліцензіата особи, яка не відповідає вимогам, встановленим для керівника ліцензіата, у разі звільнення керівника;

  неповідомлення зареєстрованих осіб, емітентів або депонентів (якщо таке повідомлення передбачено умовами відповідного договору з цим депонентом та/або емітентом або нормативно-правовим актом) про зміну місцезнаходження ліцензіата;

  відмова ліцензіата, не передбачена Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів( z0049-07 ), затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року № 1000, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2007 року за № 49/13316) (далі — Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів), у внесенні змін до системи реєстру, ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних даних до системи реєстру, а також у складанні та наданні емітенту реєстрів власників цінних паперів за його запитом;

  відмова ліцензіата, не передбачена Положенням про депозитарну діяльність( z1238-06 ), затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року № 999, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за № 1238/13112, та/або договором, укладеним між депозитарною установою та депонентом або клієнтом, та/або регламентом здійснення депозитарної діяльності зберігача чи депозитарію, у проведенні депозитарних операцій, складанні та наданні облікового реєстру, зведеного облікового реєстру та інших переліків (списків) власників цінних паперів, передбачених цим Положенням, депозитаріям, емітентам або реєстроутримувачам за їх розпорядженнями, а також внесення завідомо недостовірних даних до системи депозитарного обліку або ухилення від проведення депозитарних операцій.

  2. У постанові про накладення санкції у вигляді зупинення дії ліцензії уповноважена особа Комісії вказує підстави, відповідно до яких накладається санкція у вигляді зупинення дії ліцензії. Разом з постановою уповноважена особа виносить розпорядження, в якому вказується про необхідність усунення порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, та надання в установлений строк звіту і документів, передбачених пунктом 6 цього розділу.

  3. Постанова про накладення санкції у вигляді зупинення дії ліцензії (з визначенням строку цього зупинення) виноситься в порядку, визначеному Правилами розгляду справ( z1855-12 ). Ліцензіат може оскаржити таку постанову в установленому законодавством порядку.

  4. Дія ліцензії за певним видом професійної діяльності може бути зупинена за відповідним рішенням Комісії у разі несплати ліцензіатом фінансової санкції, що була застосована до нього при провадженні цього виду професійної діяльності, протягом 6 місяців з дати винесення відповідної постанови про накладення санкції, за винятком тих постанов, які були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, що набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду.

  5. Дія ліцензій за певним видом професійної діяльності може бути зупинена за відповідним рішенням Комісії для проведення перевірки ознак маніпулювання на фондовому ринку на строк, встановлений цим рішенням.

  6. Комісія розміщує на офіційному сайті Комісії та публікує інформацію про зупинення дії ліцензії в офіційному виданні Комісії протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідної постанови.

  7. Дія ліцензії зупиняється з дати, наступної від дати публікації вказаної інформації згідно з пунктом 6 цього розділу.

  8. У разі усунення ліцензіатом порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, ліцензіат в установлений строк зобов'язаний надати до Комісії звіт, що складається в довільній формі та містить перелік заходів, проведених ліцензіатом для усунення правопорушення, перелік підтверджуючих ці заходи документів та засвідчені копії відповідних документів, що підтверджують усунення цих порушень, не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня закінчення строку зупинення дії ліцензії.

  9. За підсумками розгляду звіту ліцензіата та відповідних документів уповноважена особа Комісії протягом 5 робочих днів з дати його надання може прийняти рішення про поновлення дії ліцензії, якщо строк, на який зупинено дію ліцензії, ще триває, про що письмово повідомляє ліцензіата.

 3. 10. Дія ліцензії відновлюється на наступний день після спливу строку, на який вона була зупинена.
 4. 11. У разі несвоєчасного надання відповідного звіту, в тому числі копій документів, які можуть підтвердити усунення порушень законодавства щодо цінних паперів, та за умови усунення цих порушень, що підтверджується наданим звітом та копіями документів, уповноважена особа Комісії здійснює дії, передбачені Правилами розгляду справ( z1855-12 ).

  12. У разі неусунення ліцензіатом порушень законодавства про цінні папери, що стали підставою для зупинення дії ліцензії, та ненадання звіту і відповідних документів згідно з пунктом 8 цього розділу уповноважена особа Комісії приймає рішення про анулювання ліцензії.

  13. Комісія публікує інформацію щодо прийняття рішення про застосування санкції у вигляді анулювання ліцензії згідно з пунктом 6 цього розділу.

  ІІІ. Дії професійного учасника в разі зупинення дії ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку

  1. Дії ліцензіата, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльність з торгівлі цінними паперами (далі — торговець цінними паперами), у разі зупинення дії ліцензії:

  1) торговець цінними паперами зобов'язаний з дати зупинення дії ліцензії припинити свою діяльність у частині укладання договорів на фондовому ринку (крім укладання договорів купівлі-продажу (міни) цінних паперів та інших фінансових інструментів на виконання раніше укладених договорів з брокерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами);

  2) протягом трьох робочих днів з дати припинення діяльності письмово повідомити своїх клієнтів та вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення захисту їхніх інтересів у зв'язку із зупиненням дії ліцензії;

  3) на вимогу клієнтів згідно з їхніми письмовими розпорядженнями негайно повернути належні їм грошові кошти та цінні папери, які знаходяться у торговця цінними паперами;

  4) торговець цінними паперами, який є інвестиційним керуючим інвестиційного фонду, повинен поінформувати інвестиційний фонд про факт зупинення дії ліцензії (із зазначенням підстав) протягом 10 робочих днів з дати зупинення дії ліцензії;

  5) торговець цінними паперами (інвестиційна компанія) у разі зупинення дії ліцензії зобов'язаний укласти договір на управління активами своїх взаємних фондів з іншим торговцем цінними паперами протягом 10 робочих днів з дати зупинення дії ліцензії;

  6) торговець цінними паперами в період зупинення дії ліцензії повідомляє своїх клієнтів про стан виконання раніше укладених договорів та протягом п'яти робочих днів після виконання таких договорів надає у довільній формі цю інформацію до структурного підрозділу Комісії, якому надані повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії.

  2. Дії ліцензіата, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку — депозитарну діяльність, а саме діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів (далі — реєстратор) або діяльність з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів (далі — емітент), у разі зупинення дії ліцензії:

  1) при зупиненні дії ліцензії реєстратор не припиняє провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів стосовно емітентів, з якими в нього на дату зупинення дії ліцензії укладені відповідні договори;

  2) реєстратор зобов'язаний протягом 5 робочих днів з дати зупинення дії ліцензії повідомити всіх емітентів, з якими він уклав договори про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, про зупинення дії ліцензії;

  3) щомісяця, станом на перше число місяця, складати реєстр власників іменних цінних паперів у паперовій формі та передавати його емітенту у строк не пізніше 15 числа відповідного місяця та одночасно надавати інформацію про виконання цього пункту у відповідний територіальний орган Комісії за своїм місцезнаходженням;

  4) реєстратор у період зупинення дії ліцензії не має права укладати договори на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з новими емітентами;

  5) при зупиненні дії ліцензії емітент не припиняє діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, але у період зупинення дії ліцензії може прийняти рішення про передачу в установленому порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів обраному реєстратору.

  3. Дії ліцензіата, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів (далі — зберігач), у разі зупинення дії ліцензії:

  1) зберігач зобов'язаний протягом 5 робочих днів з дати зупинення дії ліцензії повідомити всіх осіб (депонентів, емітентів), з якими цим зберігачем укладені відповідні договори, про зупинення дії ліцензії;

  2) при зупиненні дії ліцензії зберігач не припиняє діяльності із зберігання та обліку цінних паперів, обслуговування операцій з цінними паперами та обслуговування операцій емітентів щодо випущених ними цінних паперів на тих рахунках у цінних паперах, які відкриті у нього на дату зупинення дії ліцензії;

  3) зберігачу протягом строку зупинення дії ліцензії забороняється здійснювати операції з відкриття нових рахунків у цінних паперах та укладання нових договорів про відкриття рахунків у цінних паперах.

  У разі розірвання договору з депонентом у період зупинення дії ліцензії зберігач зобов'язаний дотримуватись вимог, установлених Положенням про депозитарну діяльність( z1238-06 ), затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року № 999, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за № 1238/13112, та договором про відкриття рахунку у цінних паперах із цим депонентом.

  У разі розірвання договору з емітентом у період зупинення дії ліцензії зберігач зобов'язаний дотримуватись вимог Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування( z0706-00 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 червня 2000 року № 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2000 року за № 706/4927 (далі — Порядок дематеріалізації іменних акцій), та договором про відкриття рахунків у цінних паперах із цим емітентом.

  4. Дії ліцензіата, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (далі — організатор торгівлі), у разі зупинення дії ліцензії:

  1) організатор торгівлі зобов'язаний з дати зупинення дії ліцензії припинити свою діяльність у частині проведення торгів;

  2) письмово повідомити протягом 5 робочих днів з дати зупинення дії ліцензії усіх учасників запланованих торгів про її зупинення.

  5. Дії ліцензіата, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність депозитарію (далі — депозитарій), у разі зупинення дії ліцензії:

  1) депозитарій зобов'язаний протягом 5 робочих днів з дати зупинення дії ліцензії повідомити всіх клієнтів, з якими цей депозитарій уклав відповідні договори, та реєстраторів, що ведуть реєстри власників іменних цінних паперів, в яких депозитарій є номінальним утримувачем, про зупинення дії ліцензії;

  2) при зупиненні дії ліцензії депозитарій не припиняє діяльності із зберігання та обліку цінних паперів на рахунках у цінних паперах, обслуговування операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах та обслуговування операцій емітентів щодо випущених ними цінних паперів стосовно тих клієнтів, з якими в нього на дату зупинення дії ліцензії укладені відповідні договори;

  3) депозитарію протягом строку зупинення дії ліцензії забороняється здійснювати операції з відкриття нових рахунків у цінних паперах та укладання нових договорів про обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів та договорів про кореспондентські відносини.

  IV. Анулювання ліцензії (копії ліцензії)

  1. Підставами для анулювання ліцензії (копії ліцензії) є:

  1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії у зв’язку з припиненням професійної діяльності на фондовому ринку або припиненням ліцензіата в результаті реорганізації (поділу, злиття, приєднання, перетворення) або ліквідації;

  2) повідомлення про внесення відповідним державним органом до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (ліцензіата) у результаті її ліквідації, визнання її банкрутом, у тому числі за рішенням суду, відповідно до законодавства;

  3) відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій — для банків;

  4) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником (ліцензіатом) для одержання ліцензії;

  5) акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування;

  6) повторне порушення ліцензіатом законодавства;

  7) невиконання ліцензіатом вимог, установлених цим Порядком, щодо усунення порушень законодавства про цінні папери, за які дію ліцензії було зупинено;

  8) установлення факту порушення ліцензіатом порядку ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, що призвело до втрати системи реєстру (її частини);

  9) прийняття ліцензіатом реєстру власників іменних цінних паперів від іншої особи з порушенням вимог законодавства щодо цінних паперів, яке може призвести, зокрема, до подвійного ведення реєстру власників іменних цінних паперів цього емітента;

  10) акт про відсутність ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та/або ліцензії;

  11) невступ ліцензіата (крім депозитарію, фондових бірж та клірингових установ) протягом строку, установленого законодавством, до саморегулівної організації за відповідним видом професійної діяльності на фондовому ринку, що об’єднує професійних учасників фондового ринку, та/або об’єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі після виключення його зі складу членів такої саморегулівної організації та/або об’єднання професійних учасників фондового ринку, за умови реєстрації Комісією таких саморегулівних організацій та об’єднань;

  12) нездійснення ліцензіатом певного виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом року (у тому числі з дати отримання ліцензії);

  13) подання Антимонопольного комітету України, складене на підставі статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»( 3659-12 ), у зв'язку з вчиненням ліцензіатом під час дії ліцензії порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

  14) закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в бланку ліцензії) та/або анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами та/або депозитарної діяльності — діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів у ліцензіата (крім банку), який поєднує ці види діяльності тільки з депозитарною діяльністю зберігача цінних паперів, та неотримання ним нових ліцензій на будь-який з видів діяльності з торгівлі цінними паперами та/або ліцензії на здійснення діяльності зведення реєстру власників іменних цінних паперів;

  15) вимога власників іпотечних облігацій про дострокове припинення повноважень управителя, якщо є факти неналежного виконання управителем своїх обов'язків відповідно до законодавства, у результаті чого зафіксовані порушення законних прав та інтересів власників іпотечних облігацій, що призвели до збитків, які управитель не в змозі погасити або ухиляється від їх погашення;

  16) анулювання ліцензії компанії з управління активами на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

  17) виключення небанківської фінансової установи, яка не є професійним учасником фондового ринку, з відповідного державного реєстру фінансових установ;

 5. 18) умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку;
 6. 19) умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов’язків та в інших випадках, передбачених законодавством), надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація;

  20) невідкриття рахунку у цінних паперах у Центральному депозитарії депозитарною установою протягом місяця з дня отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності.

  2. Для анулювання ліцензії за власною ініціативою ліцензіат надає до загального відділу Комісії (для емітентів — до відповідного територіального органу Комісії) або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про анулювання ліцензії на окремий вид професійної діяльності на фондовому ринку, складену державною мовою, згідно з додатком до цього Порядку (із зазначенням на конверті структурного підрозділу Комісії, якому надані повноваження здійснювати розгляд цих документів (крім емітентів)).

  Для анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіат надає в установленому цим пунктом порядку заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку згідно з додатком до цього Порядку та бланк ліцензії (оригінал).

  3. До заяви про анулювання ліцензії, яка надається згідно з абзацом першим пункту 2 цього розділу, додаються бланк ліцензії (оригінал) і такі документи:

  1) копія рішення уповноваженого органу ліцензіата про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку та/або припинення юридичної особи (рішення про анулювання ліцензії);

  2) для торговця цінними паперами: копія фінансової звітності за останній звітний період, підписана керівником і головним бухгалтером (у разі його наявності) та засвідчена печаткою ліцензіата (крім банку); перелік клієнтів, які обслуговувались ліцензіатом на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії; копії документів, що підтверджують виконання торговцем зобов'язань перед цими клієнтами (акт приймання-передавання), копії документів, що підтверджують припинення зобов'язань за договорами, які укладені ним при провадженні брокерської діяльності (розірвання таких договорів), чинними на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії. Торговець цінними паперами повинен надіслати відповідні повідомлення всім своїм клієнтам, які обслуговувались ним на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії, у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати подання у Комісію відповідної заяви;

  3) для ліцензіата, який здійснює професійну діяльність на фондовому ринку — депозитарну діяльність, а саме діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів:

  для реєстратора — копії актів приймання-передавання всіх реєстрів емітентів, ведення яких здійснював реєстратор на дату прийняття його уповноваженим органом рішення про анулювання ліцензії; копії актів приймання-передавання документів систем реєстрів власників цінних паперів, які на дату прийняття його уповноваженим органом рішення про анулювання ліцензії знаходилися на зберіганні у реєстратора, — до уповноваженого на зберігання, за винятком документів систем реєстру, що знаходяться у реєстратора як уповноваженого на зберігання відповідно до порядку, встановленого Положенням про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування( z0706-00 ), затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 червня 2000 року № 98, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2000 року за № 706/4927;

  для емітента — копія рішення відповідного органу емітента про передачу ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів реєстратору та копія акта приймання-передавання цього реєстру або копія рішення відповідного органу емітента про дематеріалізацію випуску акцій та припинення ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів та, якщо на дату припинення ведення реєстру, визначену при дематеріалізації, не всі акціонери знерухомили належні їм акції, копія акта приймання-передавання цього реєстру зберігачу.

  У разі реорганізації в результаті перетворення емітента з акціонерного товариства — копія рішення відповідного органу ліцензіата про реорганізацію та копія розпорядження уповноваженої особи реєструвального органу про скасування реєстрації випуску акцій;

  4) для зберігача та депозитарію: копії документів, що підтверджують припинення виконання функцій номінального утримувача (у випадках виконання ліцензіатом цих функцій); перелік депонентів або клієнтів ліцензіата, які обслуговувались ліцензіатом на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії; копії виписок про стан рахунків цих депонентів, клієнтів, що підтверджують відсутність цінних паперів на цих рахунках, та копії виписок про операції з цінними паперами, що свідчать про списання цінних паперів з цих рахунків; перелік депонентів або клієнтів ліцензіата, які закрили свої рахунки у цінних паперах у строк, установлений Положенням про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів( z0807-09 ), затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 травня 2009 року № 480, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 серпня 2009 року за № 807/16823 (далі — Положення про припинення провадження депозитарної діяльності зберігача), або Положенням про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів( z1781-12 ), затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року № 1341, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2012 року за № 1781/22093 (далі — Положення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарію), відповідно та копії розпоряджень, наданих цими депонентами, клієнтами на списання цінних паперів та закриття рахунків у цінних паперах; якщо не всі депоненти, клієнти ліцензіата закрили свої рахунки у цінних паперах у строк, установлений Положенням про припинення провадження депозитарної діяльності зберігача або Положенням про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарію відповідно, копії актів приймання-передавання документів, баз даних та копій баз даних, передбачених цими Положеннями; для зберігача — копії виписок з його рахунків у цінних паперах у депозитаріях, з якими були укладені депозитарні договори;

  5) для торговців цінними паперами, що припиняються в результаті реорганізації шляхом приєднання до юридичної особи, яка має відповідну ліцензію, — перелік клієнтів (договір на брокерське обслуговування, договір андеррайтингу, договір про управління переданими цінними паперами та грошовими коштами) та/або контрагентів, щодо яких залишились невиконані зобов'язання згідно з договорами купівлі-продажу цінних паперів, копії повідомлень цих осіб про припинення провадження професійної діяльності, які повинні бути надіслані протягом 3 робочих днів з дати прийняття ліцензіатом відповідного рішення, документи, що підтверджують передачу прав та обов'язків до правонаступника;

  6) для ліцензіатів, які здійснюють діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку: копії документів, що підтверджують припинення зобов'язань за договором про кліринг, та розрахунки за договорами щодо цінних паперів з відповідним депозитарієм (розірвання цього договору) або припинення зобов'язань за договором про надання інформації стосовно укладання та виконання договорів щодо цінних паперів (розірвання цього договору). Ліцензіат повинен надіслати відповідні повідомлення всім своїм учасникам, які обслуговувались ним на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії, та відповідному депозитарію у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати подання до Комісії відповідної заяви.

  4. У разі прийняття ліцензіатом рішення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів за власною ініціативою ліцензіат зобов'язаний до подання заяви про анулювання відповідної ліцензії до Комісії передати документи системи реєстру іншому реєстроутримувачу в порядку, установленому нормативно-правовим актом Комісії, який регулює питання здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

  5. У разі прийняття ліцензіатом рішення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів за власною ініціативою ліцензіат зобов'язаний виконувати усі дії, передбачені Положенням про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів( z0807-09 ). У разі прийняття ліцензіатом рішення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів за власною ініціативою ліцензіат зобов'язаний виконувати усі дії, передбачені Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів( z1781-12 ).

  6. Комісія (для емітентів — відповідний територіальний орган) повертає заяву ліцензіата про анулювання ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо:

 7. заява та документи, що додаються, оформлені з порушенням вимог, установлених цим Порядком;
 8. надано неповний перелік документів, передбачений цим Порядком для окремого виду професійної діяльності.

  7. Про залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду ліцензіата повідомляють у письмовій формі (за підписом члена Комісії або для емітентів за підписом керівника відповідного територіального органу) із зазначенням підстав для залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати надходження цих документів.

  Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цього Порядку.

  8. Комісія (для емітентів — відповідний територіальний орган) у разі отримання повідомлення відповідно до підпунктів 2, 3, 16 та 17 пункту 1 ( z0862-13 ) цього розділу повинна (повинен) у строк не пізніше 10 робочих днів від дати надходження цього документа прийняти рішення про анулювання ліцензії.

  9. Комісія (для емітентів — відповідний територіальний орган Комісії) у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата установленого зразка про анулювання ліцензії з доданням усіх документів, передбачених пунктом 3 цього розділу для певних видів діяльності, повинна (повинен) у строк не пізніше 30 календарних днів від дати надходження заяви про анулювання ліцензії та цих документів прийняти рішення про анулювання ліцензії (крім випадку, передбаченого пунктом 10 цього розділу).

  10. Комісія має право здійснювати позапланову перевірку достовірності відомостей, які зазначені в документах, наданих ліцензіатом на анулювання ліцензії.

  11. Рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні на підставі підпунктів 1, 11, 15 пункту 1 цього розділу приймається на засіданні Комісії та оформлюється відповідним рішенням Комісії.

  12. Рішення про анулювання ліцензії згідно з підпунктами 2, 3, 12-14, 16 та 17 пункту 1 ( z0862-13 ) цього розділу або відмову в її анулюванні оформлюється відповідним наказом, який підписує Голова Комісії або виконуючий його обов'язки (для емітентів — керівник відповідного територіального органу або виконуючий його обов'язки).

  Рішення про анулювання ліцензії згідно з підпунктами 12 ( z0862-13 ), 13 пункту 1 цього розділу щодо ліцензіатів, які провадять професійну діяльність на фондовому ринку: депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів; розрахунково-клірингову діяльність та діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, — приймається на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється відповідним рішенням Комісії в строк не пізніше 60 календарних днів з дати надходження до Комісії документів, які передбачені цими підпунктами, або виявлення підстав для анулювання.

  Рішення про анулювання ліцензії на підставі підпунктів 12 ( z0862-13 ), 13 пункту 1 цього розділу приймається з обов'язковим запрошенням ліцензіата. Таке запрошення надсилається у письмовій формі за підписом члена Комісії, який виносить проект рішення про анулювання ліцензії на розгляд Комісії, не пізніше 3 робочих днів до дня засідання Комісії. Для оперативного повідомлення ліцензіата запрошення надсилається засобами телефонного зв'язку (факсом).

  Рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні приймається з урахуванням результатів перевірки, якщо така перевірка проводилась згідно з пунктом 10 цього розділу. Акт перевірки надсилається до Комісії протягом 3 днів з дати його підписання.

  У рішенні про відмову в анулюванні ліцензії обов'язково зазначаються підстави для такої відмови з відповідним обґрунтуванням згідно з цим Порядком.

  13. Письмове повідомлення (лист) підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про анулювання ліцензії та відповідних документів (для емітентів — керівником відповідного територіального органу Комісії) про прийняття рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні (з доданням копії відповідного рішення), надсилається (видається) ліцензіату. Одночасно на поданому оригіналі бланка ліцензії органом ліцензування (для емітентів — відповідним територіальним органом) ставиться штамп щодо її анулювання і бланк ліцензії повертається юридичній особі (рекомендованим листом).

  14. При відмові в анулюванні ліцензії подані документи ліцензіату не повертаються, крім бланка ліцензії (оригіналу).

 9. 15. Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову в анулюванні ліцензії є:
 10. недостовірність даних у заяві та документах, поданих заявником для анулювання ліцензії;
 11. невиконання ліцензіатом вимог, передбачених для анулювання ліцензії на здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку.

  16. У разі відмови в анулюванні ліцензії на підставі невідповідності заявника вимогам, установленим цим Порядком, він може подати до Комісії нову заяву та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для такої відмови.

  17. У разі відмови в анулюванні ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих ліцензіатом у встановленому порядку, він може подати до Комісії нову заяву тільки після здійснення відповідним територіальним органом Комісії перевірки та надання ним висновку до Комісії щодо здійснення ліцензіатом усіх дій, передбачених пунктом 3 цього розділу.

  18. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі підпунктів 4 — 11, 18 та 19 пункту 1 цього розділу здійснюється уповноваженою особою (уповноваженими особами) Комісії відповідно до Правил розгляду справ( z1855-12 ).

  19. У разі ліквідації філії або іншого відокремленого підрозділу або припинення провадження ними професійної діяльності на фондовому ринку згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати ліквідації вказаної філії (іншого відокремленого підрозділу) або з дати припинення діяльності такою філією (іншим відокремленим підрозділом) подати до Комісії такі документи:

 12. заяву про анулювання копії ліцензії;
 13. копію рішення відповідного органу з цього питання, підписану керівником та засвідчену печаткою ліцензіата;

 14. копію ліцензії, отриману в Комісії (для її анулювання).
 15. 20. Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата (з доданням відповідних документів) про анулювання відповідної копії повинна протягом 15 робочих днів з дати надходження цих документів прийняти рішення про анулювання копії ліцензії.

  Рішення про анулювання копії ліцензії оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або виконуючим його обов'язки.

  21. Рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) набирає чинності через 10 днів з дати його прийняття.

  У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) згідно з підпунктами 1 — 3 та 14 пункту 1 ( z0862-13 ) цього розділу воно набирає чинності з дати його прийняття.

  22. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) уноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії (копії ліцензії).

 16. 23. Рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) може бути оскаржено в судовому порядку.
 17. 24. Дія анульованої ліцензії, рішення про анулювання якої не було оскаржено в установленому законодавством порядку або якщо оскарження такого рішення не призвело до його відміни, не може бути поновлена.

  25. Інформація щодо анулювання ліцензії підлягає обов'язковому опублікуванню відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку.

  26. У разі якщо рішення про анулювання ліцензії скасовується Комісією, то воно набирає чинності з дати його прийняття та підлягає обов'язковому опублікуванню в офіційному виданні Комісії протягом 3 робочих днів з дати його прийняття.

  У разі якщо рішення Комісії про анулювання ліцензії скасовується в судовому порядку, то це рішення суду підлягає обов'язковому опублікуванню Комісією в її офіційному виданні протягом 3 робочих днів з дати набрання законної сили цим рішенням.

  V. Дії професійного учасника у випадку анулювання ліцензії на певні види професійної діяльності на фондовому ринку

  1. Дії торговця цінними паперами у випадку анулювання ліцензії:

  1) торговець цінними паперами зобов'язаний припинити здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії;

  2) надати оригінал ліцензії (дублікат) до Комісії протягом 15 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі);

  3) протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії торговець цінними паперами зобов'язаний повідомити про це всіх своїх клієнтів, інвестиційний фонд та депозитарій, депонентом якого є торговець цінними паперами (якщо торговець цінними паперами є інвестиційною компанією і здійснює діяльність з управління активами такого фонду), саморегулівну організацію професійних учасників фондового ринку та/або об’єднання професійних учасників фондового ринку, членом якої є торговець;

  4) повернути клієнтам усі документи, належні їм кошти та/або цінні папери;

  5) вжити всіх необхідних заходів для забезпечення захисту прав своїх клієнтів, що можуть бути порушені у зв'язку з анулюванням ліцензії;

  6) торговець цінними паперами (інвестиційна компанія), який здійснює управління своїми взаємними фондами, зобов'язаний укласти договір на управління активами своїх взаємних фондів з іншим торговцем цінними паперами протягом 15 робочих днів з дати анулювання його ліцензії.

  2. Дії реєстратора у випадку анулювання ліцензії:

  1) припинити здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії;

  2) надати оригінал ліцензії (дублікат) до Комісії протягом 15 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі);

  3) протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії зобов'язаний у письмовій формі повідомити всіх емітентів, з якими реєстратор уклав договори про ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, про анулювання ліцензії із зазначенням дати набрання чинності рішення про анулювання;

  4) реєстратор зобов'язаний за погодженням з емітентами, реєстри яких він веде, призначити дату передачі реєстрів. Здійснити передачу систем реєстрів власників іменних цінних паперів у строки та порядку, установлені Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів( z0049-07 ).

  3. Дії емітента у випадку анулювання ліцензії:

  1) припинити здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії;

  2) надати оригінал ліцензії (дублікат) у відповідний територіальний орган Комісії протягом 15 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі);

  3) у встановленому порядку призначити дату передачі реєстру та передати документи системи реєстру іншому реєстроутримувачу в порядку, установленому нормативно-правовим актом Комісії, який регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

  4. Дії зберігача цінних паперів у випадку анулювання ліцензії:

  1) припинити здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

  У разі визнання ліцензії недійсною відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, припинити здійснення професійної діяльності на фондовому ринку з дати прийняття цього рішення Комісією;

  2) надати оригінал ліцензії (дублікат) до Комісії протягом 15 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі);

  3) зберігач зобов'язаний здійснити дії, передбачені Положенням про припинення провадження професійної діяльності зберігача.( z0807-09 )

  5. Дії організатора торгівлі у випадку анулювання ліцензії:

  1) організатор торгівлі зобов'язаний припинити здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії;

  2) надати оригінал ліцензії (дублікат) до Комісії протягом 15 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі);

  3) протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії організатор торгівлі зобов'язаний повідомити про це всіх своїх членів;

  4) протягом 15 робочих днів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії організатор торгівлі зобов'язаний розірвати договори з депозитарієм та/або з розрахунково-кліринговими установами.

  6. Дії депозитарію цінних паперів у випадку анулювання ліцензії:

  1) припинити здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії;

  2) надати оригінал ліцензії (дублікат) до Комісії протягом 15 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, він повертається юридичній особі);

  3) депозитарій зобов'язаний здійснити всі необхідні заходи, пов'язані з припиненням провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, у встановленому законодавством порядку.

  7. Дії управителя у випадку анулювання ліцензії:

  1) припинити діяльність з управління іпотечним покриттям з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії;

  2) надати оригінал ліцензії (дублікат) до Комісії протягом 15 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі);

  3) протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії він зобов'язаний повідомити про це в письмовій формі всіх емітентів, з якими були укладені договори про управління іпотечним покриттям;

  4) виконати всі дії, необхідні для завершення провадження цього виду діяльності, що передбачені законодавством.

  8. У разі визнання Комісією ліцензії недійсною відповідно до підпункту 1 пункту 4 розділу IV цього Порядку професійний учасник фондового ринку повинен припинити провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку до отримання нової ліцензії на цей вид діяльності.

  9. У разі прийняття Комісією рішення про анулювання ліцензії на підставі підпунктів 3 — 17 пункту 1 розділу IV цього Порядку суб'єкт господарювання протягом 15 робочих днів після вчинення всіх необхідних заходів, передбачених цим розділом для окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, повідомляє про це Комісію (уповноважену особу Комісії, яка приймала рішення про анулювання ліцензії) з доданням копій підтвердних документів.

  У разі якщо суб'єкт господарювання не повідомив Комісію (уповноважену особу Комісії, яка приймала рішення про анулювання ліцензії), це є підставою для здійснення перевірки такого суб'єкта щодо провадження ним професійної діяльності на фондовому ринку після анулювання ліцензії.

  10. Суб'єкт господарювання може подати заяву про отримання ліцензії з доданням відповідних документів на отримання нової ліцензії на здійснення окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, якщо анулювання ліцензії здійснювалось на підставі підпунктів 4 — 10, 15 пункту 1 розділу IV цього Порядку, але не раніше ніж через рік з дати набрання чинності рішенням про анулювання попередньо виданої ліцензії.

  VI. Державний контроль за ліцензіатами

  1. Державний контроль за виконанням вимог цього Порядку здійснюють Комісія, а також її територіальні органи згідно із Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ), цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами Комісії.

  Інші державні органи здійснюють контроль за вказаною діяльністю у межах своїх повноважень, визначених законодавством.

  2. Скарги на дії територіальних органів Комісії, пов'язані зі здійсненням ними контролю за діяльністю ліцензіатів, розглядаються Комісією. Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

  Директор департаменту регулювання депозитарної та розрахунково- клірингової діяльності

  І. Курочкіна

  Додаток до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (пункт 2 розділу IV)

  «___» ____________ 20___ № ___              (дата підписання заяви)

  ЗАЯВА про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

  Заявник______________________________________________________________________,                                                                                        (повне найменування)

 18. місцезнаходження_____________________________________________________________,
 19. телефон, факс_________________________________________________________________,
 20. код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________
 21. просить анулювати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку:
 22. 1) _________________________________________________;

  2) _________________________________________________;

  3) _________________________________________________ (указується вид професійної діяльності на фондовому ринку згідно з пунктом 6 розділу I Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії( z0890-06 ))

  Два примірники опису (переліку) документів додаються.

  Керівник юридичної особи

  М. П.

  ____________ (підпис)

  ___________ (П.І. Б.)

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.

  Вам будет интересно:

  Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2013 р. за № 1480/24012 Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  Костянтин ЗАВАЛЬНЮК: «Отаман Заболотний був найпомітнішою постаттю повстанського руху Причорномор’я»

  В історії світової науки та медицини яскравою зорею сяє імя видатного вченого і лікаря Данила Заболотного. Відоме також імя його молодшого брата Івана члена 1-їДержавної Думи Росії й самовідданого ...

  Варіації на теми дружби від російського Мін’юсту

  Минулої пятниці суддя Верховного суду РФ Микола Романенков ухвалив рішення про ліквідацію останньої загальноросійської громадської організації Обєднання українців Росії (ОУР). Служитель Феміди ...

  Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень, Верховна Рада України

  Законом внесено зміни до Податкового кодексу України, зокрема, у випадку, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної країни, вона вважається такою, що не проживає в Україні. ...

  Юридическая практика:
  Про визнання права на спадкове майно в порядку ...

  Про визнання права на спадкове майно в порядку спадкової трансмісії Якщо спадкоємець майна за заповітом помер і не встиг її прийняти, не зміг провести нотаріальне оформлення після відкриття ...

  Про визнання права власності на спадкове майно ...

  Про визнання права власності на спадкове майно за заповітом При необхідності у визнанні права власності на спадкове майно за заповітом слід звертатись до юристів по спадковим справам. ...

  Про зміну черговості спадкування та визнання права ...

  Про зміну черговості спадкування та визнання права на спадкування Наш клієнт задоволений рішенням суду за апеляцією, яким виграно справу про зміну черговості спадкування та визнання права ...


  Консультации по наследству:
  Як отримати спадщину в Україні і які потрібні документи у спадок?

  Мій батько недавно помер і залишив після себе велику спадщину, але я не можу її отримати, оскільки мені заважає його цивільна ...

  Як діє заповіт після смерті людини

  Не можу розібратися з питанням про спадок. У подруги трапилася біда, у неї померли батьки, і вони не залишили заповіту на ...

  Як оформити квартиру після вступу в спадщину

  Тільки недавно до Вас зверталася за порадою і Ви мені дуже допомогли, залишила свій позитивний відгук на форумі, тепер склалася ...


  Новости наследственных дел:
  На сегодняшнем заседании правительства планируется ...

  На сегодняшнем заседании правительства планируется рассмотреть план мероприятий по выполнению СА с ЕС Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

  Судья не может считаться независимым от политического .

  Судья не может считаться независимым от политического влияния, если его карьера зависит от изменчивого политического вектора, - Я.Романюк 22 декабря во время заключительного заседания Наблюдательного Комитета проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма судебной власти на Украине» Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил, что «одним из самых опасных с точки зрения формирования независимой судебной системы на современном этапе факторов является политическая составляющая».

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить ...

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить его люстрацию Руководителю прокуратуры Донецкой области Николаю Франтовскому не удалось с первого раза обжаловать свое увольнение с должности через люстрацию, сообщает «Первая инстанция».


  Рекомендации пользователей:
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca