Адвокаты по наследственным делам
Отзывы о нас
Большое спасибо за этот огромный труд, который Вы делаете постоянно для пользователей. Умнички!!!

Огромное количество полезной информации.

Влюблена в ваш сайт по уши!!! Какие же Вы молодцы!!! Так хочется пожелать Вам материального благополучия и творческих успехов!
Наши услуги

Вопрос к юристу по наследству:

Статьи
Право власності на спадок

Право власності на спадок Визнання прав власності на спадок (зразок судової справи), позовна заява про спадщину

Наследство по завещанию: раскрываем юридические ...

Наследство по завещанию: раскрываем юридические секреты Завещание необязательно гарантирует выполнение воли наследодателя, ведь в некоторых случаях можно признать завещание недействительным

а також містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства УкраїниМІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 26.11.2012  № 587
 2. Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи житлово-комунального господарства та будівництва, а також містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій

  На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887( 887-2012-п ) "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" та з метою забезпечення єдиних підходів до підготовки положень про структурні підрозділи житлово-комунального господарства та будівництва, а також містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити, такі що додаються:

  Методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ житлово-комунального господарства та будівництва місцевої державної адміністрації.

  Методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації.

  2. Департаменту регіонального розвитку (Кофанова Н. П.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства та направлення Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для використання в роботі.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аліпова О. М.

  Міністр

  А. М. Близнюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 26.11.2012 № 587

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з розроблення положення про структурний підрозділ житлово-комунального господарства та будівництва місцевої державної адміністрації

  1. Методичні рекомендації спрямовані на надання практичної допомоги під час розроблення положення про структурний підрозділ житлово-комунального господарства та будівництва обласної, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій (далі — структурний підрозділ житлово-комунального господарства та будівництва, структурний підрозділ).

  2. Ці Методичні рекомендації розроблені відповідно до Конституції України( 254к/96-ВР ), Цивільного( 435-15 ), Господарського( 436-15 ), Водного ( 213/95-ВР ), Бюджетного кодексів України( 2456-17 ), Житлового кодексу УРСР( 5464-10 ), законів України "Про місцеве самоврядування в Україні"( 280/97-ВР ), "Про місцеві державні адміністрації"( 586-14 ), "Про столицю України — місто-герой Київ"( 401-14 ), "Про житлово-комунальні послуги"( 1875-15 ), "Про питну воду та питне водопостачання"( 2918-14 ), "Про теплопостачання"( 2633-15 ), "Про благоустрій населених пунктів"( 2807-15 ), "Про відходи"( 187/98-ВР ), "Про поховання та похоронну справу"( 1102-15 ), "Про енергозбереження"( 74/94-ВР ), "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" ( 2866-14 ), "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ), "Про ціни і ціноутворення"( 5007-17 ), "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" ( 2479-17 ), "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"( 1775-14 ), "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"( 877-16 ), "Про природні монополії"( 1682-14 ), "Про державно-приватне партнерство"( 2404-17 ), "Про концесії"( 997-14 ), "Про особливості передачі і оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності" ( 2624-17 ), "Про охорону навколишнього природного середовища"( 1264-12 ), інших нормативно-правових актів.

  3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606( 606-2012-п ) "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій" у місцевих державних адміністраціях утворюється структурний підрозділ житлово-комунального господарства та будівництва, вид якого (департамент, управління, відділ, сектор) та його статус як юридичної особи публічного права визначається головою місцевої державної адміністрації залежно від ступеня складності завдань згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179( 179-2005-п ) "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій".

  4. Положення про структурний підрозділ житлово-комунального господарства та будівництва розробляється на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації( 887-2012-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2012 р. № 887 (далі — Типове положення), та відповідно до цих Методичних рекомендацій.

  5. Під час підготовки положення доцільно враховувати, що структурний підрозділ житлово-комунального господарства та будівництва підпорядковується голові місцевої державної адміністрації, а також є підзвітним та підконтрольним відповідному підрозділу обласної державної адміністрації (для структурного підрозділу райдержадміністрації), Київської або Севастопольської міської державної адміністрації (для структурного підрозділу районної в мм. Києві та Севастополі державної адміністрації), а також центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузях житлово-комунального господарства та будівництва (для структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій).

  Структурний підрозділ очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою місцевої держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузях житлово-комунального господарства та будівництва (для структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій), із заступником голови та керівником структурного підрозділу житлово-комунального господарства та будівництва обласної державної адміністрації (для структурних підрозділів районної державної адміністрації), із заступником голови та керівником структурного підрозділу житлово-комунального господарства та будівництва Київської або Севастопольської міської державної адміністрації (для структурних підрозділів районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації).

  6. Основним завданням діяльності структурного підрозділу житлово-комунального господарства та будівництва рекомендується вказувати забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання, а також у сфері будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві на території області (мм. Києва або Севастополя, районів, району у мм. Києві або Севастополі).

  7. При формуванні завдань, що виконуються структурним підрозділом житлово-комунального господарства та будівництва місцевої держадміністрації, окрім визначених у пункті 6 Типового положення( 887-2012-п ), рекомендується визначати такі галузеві повноваження:

  7.1. спрямовує та контролює роботу відповідних структурних підрозділів місцевої державної адміністрації (для обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) (Закон України "Про місцеві державні адміністрації"( 586-14 ));

  7.2. вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства;

  7.3. готує у межах компетенції пропозиції до проекту місцевого бюджету та подає їх на розгляд відповідної місцевої державної адміністрації;

  7.4. забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм;

  7.5. забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм та бере участь у їх виконанні;

  7.6. у сфері житлово-комунального господарства залежно від виду місцевої державної адміністрації:

  7.6.1. для структурного підрозділу обласної державної адміністрації:

  А) у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

  1) забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері (стаття 6 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ));

  2) розробляє і реалізує регіональні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері (стаття 6 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ), стаття 8 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення"( 3334-15 ), стаття 17 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців"( 500-17 ));

  3) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень (стаття 6 Закону України "Про житлово-комунальні послуги"( 1875-15 ));

  4) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них (стаття 6 Закону України "Про житлово-комунальні послуги"( 1875-15 ));

  5) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням (стаття 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"( 586-14 ));

  6) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

  7) надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

  8) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків (стаття 17 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців"( 500-17 ));

  9) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення (стаття 8 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення"( 3334-15 ));

  10) розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ (стаття 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду"( 2482-12 ));

  11) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів (стаття 26 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців"( 500-17 ));

  12) інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду (стаття 6 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду"( 525-16 ));

  13) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду (стаття 6 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду"( 525-16 ));

  Б) у сфері теплопостачання та енергозбереження:

  1) розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері (стаття 12 Закону України "Про теплопостачання"( 2633-15 ));

  2) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

  3) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 508( 508-2012-р ) "Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2012/13 року");

  4) погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства (стаття 12 Закону України "Про теплопостачання"( 2633-15 ));

  5) забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання (стаття 12 Закону України "Про теплопостачання"( 2633-15 ));

  6) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією (стаття 12 Закону України "Про теплопостачання"( 2633-15 ));

  7) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування");

  8) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві на 2010-2014 роки ( v0352662-09 ), затвердженої наказом Мінжитлокомунгоспу від 10.11.2009 № 352, та відповідних регіональних програм;

  9) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

  В) у сфері питної води та питного водопостачання:

  1) розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"( 2918-14 ));

  2) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"( 2918-14 )) (повноваження здійснюється з 6 грудня 2012 року згідно із Законом України від 16.10.2012 № 5459-VI ( 5459-17 ));

  3) порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ));

  4) забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"( 2918-14 ));

  5) здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

  6) забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ));

  7) розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ));

  8) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада2000 р. № 1698( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування");

  Г) у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

  1) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів (стаття 9 Закону України "Про благоустрій населених пунктів"( 2807-15 ));

  2) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів (стаття 9 Закону України "Про благоустрій населених пунктів"( 2807-15 ));

  3) бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку" (стаття 9 Закону України "Про благоустрій населених пунктів"( 2807-15 ));

  4) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

  5) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів (стаття 39 Закону України "Про благоустрій населених пунктів"( 2807-15 )) (повноваження здійснюється з 6 грудня 2012 року згідно із Законом України від 16.10.2012 № 5459-VI( 5459-17 ));

  6) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів (стаття 20 Закону України "Про відходи"( 187/98-ВР ));

  7) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (стаття 20 Закону України "Про відходи" ( 187/98-ВР ), стаття 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"( 586-14 ));

  8) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання (стаття 8 Закону України "Про поховання та похоронну справу"( 1102-15 ));

  9) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою (стаття 8 Закону України "Про поховання та похоронну справу"( 1102-15 ));

  7.6.2. для структурного підрозділу Київської та Севастопольської міської державної адміністрації:

  1) повноваження, визначені підпунктом 7.6.1 пункту 7.6 цих Методичних рекомендацій;

  2) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг (стаття 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ));

  3) забезпечує  реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо управління об'єктами у сфері житлово-комунальних послуг, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечує їх належне утримання та ефективну експлуатацію (стаття 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги"( 1875-15 ));

  4) вживає заходів щодо забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідного рівня та якості (стаття 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги"( 1875-15 ));

  5) забезпечує укладення договорів з підприємствами різних форм власності на вироблення та/або виконання житлово-комунальних послуг (стаття 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ));

  6) забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства стосовно захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг (стаття 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ));

  7) забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, розподілу та надання житла, що належить до комунальної власності, вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності (стаття 32 Закону України"Про місцеве самоврядування в Україні"( 280/97-ВР ));

  8) здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 508( 508-2012-р ) "Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2012/13 року");

  9) забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері теплопостачання проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, схем теплопостачання та іншої містобудівної документації (стаття 13 Закону України "Про теплопостачання"( 2633-15 ));

  10) забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів тепловою енергією відповідно до нормативних вимог (стаття 13 Закону України "Про теплопостачання"( 2633-15 ));

  11) надає пропозиції щодо погодження на розміщення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці нових або реконструкцію діючих об'єктів теплопостачання та сприяння розвитку систем теплопостачання на відповідній території (стаття 13 Закону України "Про теплопостачання" ( 2633-15 ));

  12) забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо встановлення для відповідної територіальної громади в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на теплову енергію, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності, крім тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках комбінованого виробництва теплової і електричної енергії (стаття 13 Закону України "Про теплопостачання" ( 2633-15 ));

  13) забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо управління об'єктами водопровідно-каналізаційного господарства що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню (стаття 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"( 280/97-ВР ));

  14) забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води (стаття 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"( 280/97-ВР ));

  15) забезпечує реалізацію повноважень міської державної адміністрації щодо встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва (стаття 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"( 280/97-ВР ));

  7.6.3. для структурного підрозділу районної державної адміністрації повноваження аналогічними повноваженням структурного підрозділу обласної державної адміністрації (підпункт 7.6.1 пункту 7.6 цих Методичних рекомендацій), крім повноважень щодо здійснення ліцензування господарської діяльності згідно із законом;

  7.6.4. для структурного підрозділу районної у мм. Києві та Севастополі міської державної адміністрації повноваження є аналогічними повноваженням структурного підрозділу Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (підпункт 7.6.2 пункту 7.6 цих Методичних рекомендацій), крім повноважень щодо здійснення ліцензування господарської діяльності згідно із законом;

  7.7. у галузі будівництва незалежно від виду місцевої державної адміністрації:

  1) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);

  2) розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва, утому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

  3) здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об'єктів;

  4) бере участь у розгляді питань, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

  5) здійснює моніторинг проектування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

  6) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

  7) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

  8) бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

  9) бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об'єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;

 3. 10) здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;
 4. 11) бере участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

  12) надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

  13) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів держадміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

  7.8. здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства та будівництва відповідно до законів.

  Директор Департаменту регіонального розвитку

  Н. П. Кофанова

  Директор Департаменту проектного управління та енергоефективності у сфері життєзабезпечення

  С. Г. Захаров

  Заступник директора Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва

  В. М. Височин

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 26.11.2012 № 587

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з розроблення положення про структурний підрозділ містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації

  1. Методичні рекомендації спрямовані на надання практичної допомоги під час розроблення положення про структурний підрозділ містобудування та архітектури обласних, Київської та Севастопольської міської, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій (далі — структурний підрозділ містобудування та архітектури).

  2. Ці Методичні рекомендації розроблені відповідно до Конституції України( 254к/96-ВР ), законів України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ), "Про архітектурну діяльність"( 687-14 ), "Про основи містобудування"( 2780-12 ), "Про Генеральну схему планування території України" ( 3059-14 ), "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ),"Про столицю України — місто-герой Київ" ( 401-14 ) та інших нормативно-правових актів.

  3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606( 606-2012-п ) "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій" у місцевих державних адміністраціях утворюється структурний підрозділ містобудування та архітектури, вид якого (департамент, управління, відділ, сектор) та його статус як юридичної особи публічного права визначається головою місцевої державної адміністрації залежно від ступеня складності завдань згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 ( 179-2005-п ) "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій".

  Разом з тим, з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури відповідних Севастопольській міських державних адміністраціях рекомендується утворювати управління містобудування та архітектури, а у районних та районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях — відділи.

  4. Положення про структурний підрозділ містобудування та архітектури розробляється на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації( 887-2012-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2012 р. № 887 (далі — Типове положення), та відповідно до цих Методичних рекомендацій.

  5. Під час підготовки положення доцільно враховувати, що структурний підрозділ містобудування та архітектури підпорядковується голові або заступнику голови місцевої державної адміністрації, а також є підзвітним та підконтрольним відповідному підрозділу обласної державної адміністрації (для структурного підрозділу райдержадміністрації), Київської або Севастопольської міської державної адміністрації (для структурного підрозділу районної в мм. Києві та Севастополі державної адміністрації), а також центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування та архітектури (для структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій).

  6. Для виконання завдань, покладених на структурний підрозділ містобудування та архітектури, у його складі можуть формуватись підрозділи за напрямами роботи, зокрема, з питань: містобудування, архітектури, містобудівного кадастру.

  7. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при структурному підрозділі містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій у відповідності до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради( z0903-11 ), затвердженого наказом Мінрегіону України від 7 липня 2011 р. № 108 та зареєстрованого у Мін'юсті України 22 липня 2011 р. за № 903/19641, утворюється архітектурно-містобудівна рада як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

  8. Основним завданням діяльності структурного підрозділу містобудування та архітектури рекомендується визначати забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області (мм. Києва або Севастополя, районів, району у мм. Києві або Севастополі).

  9. У положенні рекомендується враховувати, що структурний підрозділ містобудування та архітектури очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою місцевої держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування та архітектури (для структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій), із заступником голови та керівником структурного підрозділу містобудування та архітектури обласної державної адміністрації (для структурних підрозділів районної державної адміністрації), із заступником голови та керівником структурного підрозділу містобудування та архітектури Київської або Севастопольської міської державної адміністрації (для структурних підрозділів районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації).

  Керівник структурного підрозділу відповідно до статті 14 Закону України "Про архітектурну діяльність"( 687-14 ) за посадою є головним архітектором області, району, міста (окрім району у мм. Києві та Севастополі), а також головою архітектурно-містобудівної ради.

  У межах закону керівник структурного підрозділу може здійснювати творчу діяльність, пов'язану з проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території його адміністративної діяльності.

  10. Під час визначення завдань структурного підрозділу містобудування та архітектури, крім зазначених у пункті 6 Типового положення( 887-2012-п ), рекомендується зазначати такі галузеві завдання:

 5. 10.1 для структурного підрозділу містобудування та архітектури обласної державної адміністрації:
 6. 1) підготовка рішень щодо планування території на регіональному рівні (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ), стаття 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ));

  2) організація розроблення і подання на затвердження обласної ради містобудівних програм (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ));

  3) організація підготовки комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ));

  4) підготовка пропозицій:

  до програм економічного та соціального розвитку області і подає їх на розгляд до обласної державної адміністрації (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ));

  щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області (стаття 14 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ));

  5) здійснення моніторингу:

  реалізації схеми планування території області (стаття 15 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ));

  стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (стаття 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ));

  забудови та іншого використання територій (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ));

  6) визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (стаття 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ));

  7) забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації (стаття 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ));

  8) сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ), стаття 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"( 586-14 ));

  9) розгляд пропозицій органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, підготовка висновків щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ));

  10) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

  11) сприяння узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ));

  12) підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, у разі відсутності адміністративного району (стаття 25 Закону( 3038-17 ) України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ));

  13) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

  14) забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (стаття 13 Закону України "Про архітектурну діяльність"( 687-14 ));

 7. 15) координація діяльності:
 8. уповноважених органів містобудування та архітектури районних держадміністрацій, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методичне і нормативне забезпечення їх роботи;

  суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

  підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

  16) співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування;

  17) інформування населення про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ));

  18) забезпечення ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення (стаття 22 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ));

  19) сприяння створенню та оновленню картографічної основи території області (Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"( 353-14 ));

  20) забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

  21) організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів (стаття 6 Закону України "Про архітектурну діяльність"( 687-14 ));

  22) сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури (стаття 2 Закону України "Про архітектурну діяльність"( 687-14 ));

  23) інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

  10.2 для структурного підрозділу містобудування та архітектури Київської та Севастопольської міської державної адміністрації:

  1) підготовка рішень щодо планування території на місцевому рівні (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ), стаття 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ));

  2) організація розроблення, внесення змін до генерального плану мм. Києва та Севастополя, іншої містобудівної документації та подання на розгляд міської ради (статті 17-19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ));

  3) розгляд пропозицій щодо встановлення та зміни межі міст Києва та Севастополя, підготовка висновків щодо її затвердження в установленому законодавством порядку (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ));

  4) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою мм. Києва та Севастополя;

  5) організація підготовки комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування" ( 2780-12 ));

  6) здійснення моніторингу забудови та іншого використання територій (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ));

  7) надання пропозицій щодо:

  програм соціального-економічного розвитку відповідної території і подання їх на розгляд до Київської та Севастопольської міської державної адміністрації (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ));

  проекту відповідного місцевого бюджету на наступний рік або про внесення змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розробленні містобудівної документації (стаття 17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ));

  розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території мм. Києва та Севастополя (Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності( z1330-11 ), затверджений наказом Мінрегіону України від 21 жовтня 2011 р. № 244, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068);

 9. питань присвоєння поштових адрес об'єктам містобудування органом місцевого самоврядування;
 10. 8) забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації (стаття 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ));

  9) звернення до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування та архітектури, щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення генерального плану мм. Києва та Севастополя (стаття 17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ));

  10) сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для мм. Києва та Севастополя (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ));

  11) інформування населення про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів, інженерних мереж (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ));

 11. 12) здійснення координації діяльності:
 12. органів містобудування та архітектури районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, методичне і нормативне забезпечення їх роботи;

  суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови мм. Києва та Севастополя, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

  підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

  13) надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (стаття 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ));

  14) надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки (стаття 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ));

  15) оформлення паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності( z1330-11 ), затверджений наказом Мінрегіону України від 21 жовтня 2011 р. № 244, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068);

  16) забезпечення ведення містобудівного кадастру території мм. Києва та Севастополя (стаття 22 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ));

  17) сприяння створенню та оновленню картографічної основи території мм. Києва та Севастополя (Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"( 353-14 ));

  18) забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

  19) співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування;

  20) організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів (стаття 6 Закону України "Про архітектурну діяльність"( 687-14 ));

  21) сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури (стаття 2 Закону України "Про архітектурну діяльність"( 687-14 ));

  22) інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

 13. 10.3 для структурного підрозділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації:
 14. 1) підготовка рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ), стаття 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ));

  2) внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району (стаття 14 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ));

  3) підготовка пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ));

  4) здійснення моніторингу:

  реалізації схеми планування території району (стаття 15 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ));

  стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій) (стаття 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ));

  забудови та іншого використання територій (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування"( 2780-12 ));

  5) сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району (стаття 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"( 586-14 ));

  6) внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації (стаття 17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ));

  7) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

  8) забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (стаття 13 Закону України "Про архітектурну діяльність"( 687-14 ));

  9) підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів (стаття 25 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ));

  10) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

 15. 11) координація діяльності:
 16. суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

  підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

  12) надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (стаття 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17 ));

  13) надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки (стаття 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ));

  14) надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району (Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності ( z1330-11 ), затверджений наказом Мінрегіону України від 21 жовтня 2011 р. № 244, зареєстрований у Міні

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.

  Вам будет интересно:

  У «прямому ефірі» обласного телебачення начальник Державтоінспекції Херсонщині спілкувався з телеглядачами

  Робочий день начальника Державтоінспекції Херсонщини полковника міліції Сергія Карпенка почався в студії обласної державної телерадіокомпанії Скіфія. Так, о 7-й годині ранку в прямому ефірі він ...

  У Миколаєві студент, скоївши наїзд на дитину, втік з місця пригоди

  Учора в Корабельному районі м. Миколаєва, сталася жахлива автопригода На тротуарі травмовано 12-річну дівчинку, а водій зник. Проте, завдяки оперативності працівників ДАІ, за лічені години він ...

  От КМУ через суд потребовали расторгнуть «газовый контракт Ю.Тимошенко»

  С иском к Кабинету Министров Украины и Фонду госимущества о признании недействительными контрактов на поставку газа от 19 января 2009 года между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» обратился ...

  Экс-премьер-министра Египта оправдали по делу о коррупции

  Уголовный суд Каира (Египет) снял обвинения с бывшего премьер-министра Египта Ахмеда Шафика по делу о махинациях и незаконном присвоении земельных участков, принадлежавших структурам министерства ...

  Юридическая практика:
  Про встановлення факту прийняття спадщини, виділення ...

  Про встановлення факту прийняття спадщини, виділення частини спадкового майна та про визнання права власності на спадкове майно Нотаріальне оформлення спадщини часто заходить у глухий кут через різні перешкоди та фактори. Однією із таких перешкод може ...

  Про усунення від права на спадкування

  Про усунення від права на спадкування У житті бувають такі ситуації, коли при розподілі спадщини, на її частину бажають претендувати ті спадкоємці, які хочуть ...

  Про визнання права на спадкове майно в порядку ...

  Про визнання права на спадкове майно в порядку спадкової трансмісії Якщо спадкоємець майна за заповітом помер і не встиг її прийняти, не зміг провести нотаріальне оформлення після відкриття ...


  Консультации по наследству:
  Вирішуємо проблеми зі спадщиною

  Поясніть, будь ласка, як проходить успадкування квартири після смерті за заповітом? У квартирі живуть мої батьки, вони там ...

  Розділ спадкової нерухомості після смерті

  Добрий день, шановні юристи по спадкових спорах! У мене виникла ситуація, з якою просто своїми знаннями, незважаючи на те, ...

  Оскарження і вступ у права спадкування через суд

  Здрастуйте. Звертаюся до Вас не в перший раз, спасибі, допомогли з питанням про бездіяльність нотаріуса та прийняття спадщини ...


  Новости наследственных дел:
  На сегодняшнем заседании правительства планируется ...

  На сегодняшнем заседании правительства планируется рассмотреть план мероприятий по выполнению СА с ЕС Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

  Судья не может считаться независимым от политического .

  Судья не может считаться независимым от политического влияния, если его карьера зависит от изменчивого политического вектора, - Я.Романюк 22 декабря во время заключительного заседания Наблюдательного Комитета проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма судебной власти на Украине» Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил, что «одним из самых опасных с точки зрения формирования независимой судебной системы на современном этапе факторов является политическая составляющая».

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить ...

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить его люстрацию Руководителю прокуратуры Донецкой области Николаю Франтовскому не удалось с первого раза обжаловать свое увольнение с должности через люстрацию, сообщает «Первая инстанция».


  Рекомендации пользователей:
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca