Адвокаты по наследственным делам
Отзывы о нас
Сайт - отпад. Благодарю. Чрезвычайно полезный и удобный интернет сайт.

Влюбилась в Ваш сайт!!! Какие же Вы молодцы!!! Не могу просто промолчать, очень хочется пожелать Вам творческих успехов, динамичного развития и материального благополучия!

Огромнейшее спасибо за тот большущий труд, который Вы делаете каждый день для всех нас. Молодцы!!!
Наши услуги

Вопрос к юристу по наследству:

Статьи
Право власності на спадок

Право власності на спадок Визнання прав власності на спадок (зразок судової справи), позовна заява про спадщину

Наследство по завещанию: раскрываем юридические ...

Наследство по завещанию: раскрываем юридические секреты Завещание необязательно гарантирует выполнение воли наследодателя, ведь в некоторых случаях можно признать завещание недействительным

Про затвердження Порядку створення енотек, зберігання і використання зразків вин з енотек, Міністерство аграрної політики та продовольства УкраїниМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 27.11.2012  № 731
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2012 р. за № 2068/22380

  Про затвердження Порядку створення енотек, зберігання і використання зразків вин з енотек

  Відповідно до статті 9 Закону України «Про виноград та виноградне вино» ( 2662-15 ), підпункту 7.202 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України( 500/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок створення енотек, зберігання і використання зразків вин з енотек, що додається.

  2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) забезпечити  подання цього наказу у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

  Перший заступник Міністра

  І. Ю. Бісюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 27.11.2012  № 731

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2012 р. за № 2068/22380

  ПОРЯДОК створення енотек, зберігання і використання зразків вин з енотек

  I. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає процедуру створення енотек, їх призначення, порядок закладки на витримку, зберігання, догляд за колекційними винами та їх використання згідно з призначенням.

  1.2. Колекційний фонд зразків вин (енотеки) створюється для науково-виробничих та комерційних цілей в окремих наукових установах та на виноробних підприємствах, еталонні зразки яких є національним надбанням України.

  1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

  вино колекційне — спеціально відібране марочне вино, яке після закінчення встановлених строків визрівання в дубовій тарі додатково витримується в пляшках не менш як 3 роки у спеціальних сховищах з чітко визначеними параметрами витримки;

  вино марочне — столове або кріплене вино вищої якості з характерними для обумовленої виноробної місцевості та сортів винограду особливостями, яке пройшло дозрівання шляхом технологічної витримки в дубовій тарі не менш як 1,5 року з моменту закладки на витримку;

 3. енотека — колекційний фонд зразків вин, розлитих у пляшки та закладених на колекційну витримку.
 4. 1.4. Суб’єкт господарювання відповідно до вимог цього Порядку розробляє положення про енотеку.

  1.5. Колекційний фонд зразків вин в енотеці має науково-виробничу та/або комерційну мету.

  II. Створення енотек

  2.1. Енотеку створюють у спеціально обладнаних приміщеннях із контрольованою температурою, добре вентильованих, достатньо сухих, які називаються галереями.

  2.2. Для закладки на витримку відбираються марочні вина, які після закінчення визначеного строку витримки в дубовій тарі розливаються в пляшки.

  2.3. Укупорка пляшок здійснюється виключно корковими пробками.

  2.4. Пляшки в енотеці розміщуються на спеціальних дерев’яних, цегляних або металевих полицях з відділеннями, які називаються нішами, у горизонтальному положенні. Допускається розміщення пляшок у металевих контейнерах. Коркові пробки у пляшках повинні постійно змочуватися вином з метою запобігання розсиханню та потраплянню до пляшки кисню з повітря.

  2.5. Строк витримки вин енотеки необмежений.

  2.6. Закладка на витримку колекційних вин для комерційних цілей здійснюється з урахуванням споживчого попиту та наявності вільного місця у галереях.

  2.7. Колекційний фонд зразків вин в енотеці підлягає чіткому обліку та реєстрації. Найменування вина, рік врожаю, тип вина, його фізико-хімічні показники (кондиція) та інші дані заносяться до технологічного журналу енотеки (додаток 1). Кожна партія вина, що міститься в окремій ніші або контейнері, повинна мати табличку з чіткими стійкими до вологи надписами.

  2.8. Усі ніші і контейнери повинні бути пронумеровані. В одній ніші або в одному контейнері допускається витримка декількох найменувань вин різних партій та років закладки.

  III. Зберігання вин енотеки

  3.1. Для закладки на витримку в енотеку відбираються марочні вина, які відповідають вимогам ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови», ДСТУ 4800 «Шампанське України. Технічні умови», ДСТУ 4807:2007 «Вина ігристі. Технічні умови», затверджених наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики України від 05 липня 2007 року № 144( v0144609-07 ).

  3.2. Після закінчення строку витримки марочних вин, установлених технологічними інструкціями, для кожного найменування проводиться засідання дегустаційної комісії суб’єкта господарювання для визначення якості марочних вин для закладки до енотеки.

  3.3. На кожне найменування вина, що закладається до енотеки, надається посвідчення про якість із зазначенням найменування продукції, року врожаю, сорту винограду, технології виготовлення, даних за обсягами виробництва, фізико-хімічних показників, передбачених чинними стандартами, технологічними умовами.

  3.4. Пляшки з вином закупорюються корковими пробками, шийки пляшок покриваються сургучем або сумішшю парафіну з воском та закладаються на витримку.

  3.5. Кожна партія вина колекційної витримки в нішах та контейнерах має паспорт на вина енотеки (додаток 2).

  3.6. Зовнішній огляд пляшок проводиться двічі на рік. Перезакупорювання пляшок здійснюється один раз на 15-20 років. У разі виявлення пошкодження пробок раніше цього строку заміна їх проводиться негайно. Заміна коркових пробок здійснюється швидко, з найменшим провітрюванням вина.

  3.7. У разі виявлення відхилень органолептичних показників колекційного фонду зразків вин в енотеці від вимог нормативної та технологічної документації та вимог державних стандартів, зазначених у пункті 3.1 ( z2068-12 ) цього розділу, пляшки відбраковуються і надаються на розгляд дегустаційної комісії суб’єкта господарювання, яка складає відповідний акт та надає рекомендації щодо подальшого використання вина.

  У разі виявлення розбитих пляшок або пляшок з пошкодженими корковими пробками дегустаційною комісією суб’єкта господарювання складається акт списання таких пляшок.

  3.8. При плановій заміні пробок у пляшках зі зразками вина в енотеці здійснюється контроль вина за органолептичними та фізико-хімічними показниками.

  Дозволяється не проводити контроль щодо визначення фізико-хімічних показників, якщо попередньо протягом десяти років відповідний контроль уже здійснювався.

  3.9. У процесі планового перезакупорювання пляшок і при підготовці до реалізації зразків вин, призначених для науково-виробничих та/або комерційних цілей, у разі необхідності проводиться доливання вином цієї самої партії до висоти повітряної камери 2-3 см. Витрати вина фіксуються актом, який затверджується керівником суб’єкта господарювання.

  IV. Облік зразків вин енотеки

  4.1. Облік зразків вин енотеки здійснюється відповідно до чинного законодавства та національних положень (стандартів) з бухгалтерського обліку. Облік вин енотеки відображається в книзі кількісного обліку вин енотеки (додаток 3).

  4.2. Відповідальна особа веде книгу кількісного обліку вин і технологічний журнал енотеки. Книга кількісного обліку вин та технологічний журнал перебувають у головного винороба суб’єкта господарювання і зберігаються постійно.

  Книга кількісного обліку вин енотеки та технологічний журнал енотеки повинні бути прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою, підписами керівника та головного бухгалтера суб’єкта господарювання.

  4.3. Керівник енотеки повинен мати опис розташування вин кожної галереї за результатами останньої інвентаризації, яка проводиться один раз на рік відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків ( z0202-94 ), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року № 69, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 серпня 1994 року за № 202/412.

  V. Порядок використання зразків вин енотеки

  5.1. Використання зразків вин енотеки здійснюється згідно з їх призначенням.

  5.2. Призначення зразків вин енотеки:

  збереження еталонів вин вітчизняного виробництва, а також еталонів вин закордонного виробництва, закладених на колекційну витримку;

  наукове вивчення вина, змін компонентів його хімічного складу, органолептичних якостей, що відбуваються у винах за умов тривалого зберігання в пляшках, встановлення тривалості періоду старіння вин і визначення строку досягнення найвищих якісних показників різних типів вин;

  вивчення та визначення мікрозон, ділянок і сортів винограду для створення нових марок високоякісних вин;

  вивчення суб’єктом господарювання вина, змін компонентів хімічного складу, що відбуваються у винах за умов пляшкового зберігання, а також визначення строку досягнення найкращих органолептичних властивостей у процесі старіння вина;

  ознайомлення українських виноробів та працівників технохімічного і мікробіологічного контролю України з процесами пляшкового старіння вин з метою підвищення їх кваліфікації;

 5. проведення дегустацій з рекламною метою, участі в аукціонах, виставках;
 6. реалізація вина у пляшках, що витримуються не менше ніж 3 роки в тарі під найменуванням "колекційні".

  5.3. Дегустація вин енотеки та оформлення її результатів здійснюються відповідно до положення про енотеку суб’єкта господарювання.

  5.4. Визначення фізико-хімічних показників вин енотеки проводиться виробничою лабораторією суб’єкта господарювання.

  5.5. За результатами дегустації та даних фізико-хімічних показників фіксуються зміни, які відбулися у вині, встановлюється строк проведення наступних досліджень або надаються висновки щодо зняття вин з колекційної витримки.

  5.6. Перед реалізацією зразків вин енотеки, призначених для науково-виробничих та/або комерційних цілей, від кожної партії вина з ніші попередньо відбираються зразки у кількості двох пляшок для проведення органолептичних і фізико-хімічних досліджень.

  5.7. Господарські операції щодо закладки на витримку, витримки та витрачання вин енотеки суб’єкта господарювання повинні бути відображені в облікових документах у звітному періоді, в якому вони були здійснені.

  Директор Департаменту землеробства

  О. А. Демидов

  Додаток 1 до Порядку створення енотек, зберігання і використання зразків вин з енотек

  ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ енотеки

  Найменування вина _________________________________________ Рік урожаю ________

  Тип вина:

  Сорти винограду ______________________________________________________________

  Походження вина _____________________________________________________________

  Кліматичні особливості року врожаю _____________________________________________

  Особливості технологічного процесу виготовлення вина ____________________________

  _____________________________________________________________________________

  № галереї

  № ніші, контейнера

  Міст кість пляшки, л

  Кількість пляшок

  Дата надходження

  Технологічні операції

  Фізико-хімічні показники (кондиція)

  Висновки дегустаційної комісії

 7. відносна густина
 8. об’ємна частка етилового спирту, %
 9. масова концентрація цукрів, г/дм-3
 10. масова концентрація титрованих кислот, г/дм-3
 11. масова концентрація летких кислот, г/дм-3
 12. масова концентрація заліза, мг/кг
 13. масова концентрація приведеного екстракту, г/дм-3
 14. дата дегусстації
 15. № протоколу

 16. кількість балів
 17. примітка (органолептичні показники)
 18. Додаток 2 до Порядку створення енотек, зберігання і використання зразків вин з енотек

  ПАСПОРТ на вина енотеки

  Галерея ________________ Ніша, контейнер _______________________________________

  Найменування вина ___________________________________________________________

  Рік урожаю ___________________________________________________________________

  Місткість пляшок ______________________________________________________________

  Дата закладки на колекційну витримку ____________________________________________

  Дата зняття

  Місткість пляшок

  Кількість пляшок на дату останньої інвентаризації (залишок)

  Підпис

  Додаток 3 до Порядку створення енотек, зберігання і використання зразків вин з енотек

  КНИГА кількісного обліку вин енотеки

  Найменування вина ________________________________________ Рік урожаю _________

  Місткість пляшок __________ Тип _______________________________________________

  Фізико-хімічні показники

  № аналізу ___ дата ________

  № аналізу ___ дата _______

  № аналізу ___ дата ________

  № аналізу ___ дата _______

  № аналізу ____ дата _________

 19. відносна густина
 20. об'ємна частка етилового спирту, %
 21. масова концентрація цукрів, г/дм-3
 22. масова концентрація титрованих кислот, г/дм-3
 23. масова концентрація летких кислот, г/дм-3
 24. масова концентрація заліза, мг/кг
 25. масова концентрація приведеного екстракту, г/дм-3
 26. № галереї

  № ніші, контейнера

  Надходження

  Використання

  Залишок

  Примітка

  № акта

 27. дата
 28. кількість пляшок
 29. № акта

 30. дата
 31. призначення
 32. кількість пляшок
 33. кількість пляшок
 34. колекційний фонд
 35. кількість
 36. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 37. 10
 38. 11
 39. 12
 40. 13
 41. дата перезакупорювання
 42. дата дегустації
 43. № протоколу

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.

  Вам будет интересно:

  включених до виборчого списку Політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Громада", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Центральна виборча комісія

  Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Громада", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

  Завтра состоится Конференция судей административных судов Украины

  Завтра, 21 ноября с. г., в 11:00 в помещении Высшего административного суда Украины состоится Конференция судей административных судов Украины. Как сообщает редакции «ЮП» пресс-служба ВАСУ, на ...

  Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2013 рік, Кабінет Міністрів України

  Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2013 рік 1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту на 2013 рік (далі — план заходів), що додається.

  Різдвяний ярмарок — найтепліший

  У стінах столичного Мистецького Арсеналу вперше відбувся Теплий різдвяний ярмарок. Протягом трьох днів відвідувачі купували новорічні подарунки, брали участь у майстер-класах, слухали казки і ...

  Юридическая практика:
  Про усунення від права на спадкування

  Про усунення від права на спадкування У житті бувають такі ситуації, коли при розподілі спадщини, на її частину бажають претендувати ті спадкоємці, які хочуть ...

  Про визнання права власності на спадкове майно ...

  Про визнання права власності на спадкове майно за законом Громадянка звернулася до юриста по спадковим справам з метою отримати допомогу у вирішенні питання про визнання права власності ...

  Про усунення перешкод у здійсненні права на спадкування ...

  Про усунення перешкод у здійсненні права на спадкування та визнання права власності в порядку спадкування за заповітом Починаючи процес нотаріального оформлення спадкового майна, громадяни часто зіштовхуються із перешкодами, які можна вирішити ...


  Консультации по наследству:
  Допомога адвоката і консультація за спадковою справою

  Привіт. Мені потрібна допомога адвоката у спадкових справах. Справа в тому, що більше п'яти років тому моя мама померла, залишивши ...

  Як отримати спадщину в Україні і які потрібні документи у спадок?

  Мій батько недавно помер і залишив після себе велику спадщину, але я не можу її отримати, оскільки мені заважає його цивільна ...

  Успадкування майна за спадкової трансмісії

  Добрий день! У мене не так давно померла бабуся, яка мала квартиру у власності. Заповіти вона залишити не встигла, адже дуже ...


  Новости наследственных дел:
  На сегодняшнем заседании правительства планируется ...

  На сегодняшнем заседании правительства планируется рассмотреть план мероприятий по выполнению СА с ЕС Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

  Судья не может считаться независимым от политического .

  Судья не может считаться независимым от политического влияния, если его карьера зависит от изменчивого политического вектора, - Я.Романюк 22 декабря во время заключительного заседания Наблюдательного Комитета проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма судебной власти на Украине» Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил, что «одним из самых опасных с точки зрения формирования независимой судебной системы на современном этапе факторов является политическая составляющая».

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить ...

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить его люстрацию Руководителю прокуратуры Донецкой области Николаю Франтовскому не удалось с первого раза обжаловать свое увольнение с должности через люстрацию, сообщает «Первая инстанция».


  Рекомендации пользователей:
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca