Адвокаты по наследственным делам
Отзывы о нас
Спасибо творцам сайта!!! Это на самом деле - находка! Так держать!!! Удачи!

Благодарим всех, от кого зависит существование интернет портала.

Здравствуйте!. Совершенно случайно набрел на этот интернет портал, чему сильно рад и доволен! С большим удовольствием размещу ссылку на своей страничке в интернете!
Наши услуги

Вопрос к юристу по наследству:

Статьи
Право власності на спадок

Право власності на спадок Визнання прав власності на спадок (зразок судової справи), позовна заява про спадщину

Наследство по завещанию: раскрываем юридические ...

Наследство по завещанию: раскрываем юридические секреты Завещание необязательно гарантирует выполнение воли наследодателя, ведь в некоторых случаях можно признать завещание недействительным

Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 1. 25.09.2012  № 1284
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 р. за № 1738/22050

  Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

  2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2002 року № 212 ( z0696-02 ) «Про затвердження Положення про порядок оприлюднення інформації та подання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за № 696/6984 (зі змінами).

  3. Встановити, що Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z0831-12 ), затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143, є обов’язковою для використання організаторами торгівлі при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних.

  4. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити:

  подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

 3. подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 4. 5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

  6. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

  7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії від 25 вересня 2012 р. № 42

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.09.2012  № 1284

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 р. за № 1738/22050

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  I. Загальні положення

  1. Це Положення визначає порядок складання адміністративних даних (далі — Дані), оприлюднення інформації на фондовому ринку, строки оприлюднення інформації та подання Даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія).

  2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, яким Комісією видано ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, у тому числі які мали право на провадження професійної діяльності протягом періоду, за який подаються Дані.

  3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

  дата виникнення змін в інформації, що підлягає оприлюдненню, — дата, яка виникає у випадках, визначених підпунктом 2.2 пункту 2 глави 1 розділу II цього Положення;

  дата виникнення нерегулярних Даних — дата, яка виникає у випадках, визначених пунктом 2 глави 2 розділу III цього Положення;

  інформація, що підлягає оприлюдненню, — інформація, визначена главою 1 розділу II цього Положення;

  нерегулярні Дані — Дані організатора торгівлі, визначені пунктом 5 глави 1 розділу III цього Положення.

  4. Дані організатора торгівлі формуються підзвітною особою консолідовано (з урахуванням відокремлених структурних підрозділів).

  5. Дані організатора торгівлі подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання Даних та інформацій професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії, за винятком випадку, передбаченого пунктом 10 цього розділу.

  6. Щоденні Дані за одну дату подаються один раз протягом робочого дня. Нерегулярні Дані, складені за окремою довідкою за одну дату, подаються один раз протягом робочого дня.

  7. Дані подаються до Комісії в обсязі, встановленому цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 глави 2 розділу III цього Положення.

  Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки, які мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до цього Положення.

  8. Дані організатора торгівлі складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z0831-12 ), затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі — Система довідників та класифікаторів).

  9. Фінансова звітність організатора торгівлі, утвореного у формі акціонерного товариства, розкривається відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють питання розкриття інформації емітентами цінних паперів.

  Річна фінансова звітність підтверджується аудиторським висновком, що складається аудиторською фірмою, яка внесена до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, та розкривається у складі регулярної річної інформації емітента.

  10. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії організатор торгівлі зобов'язаний подати Дані відповідно до цього Положення в паперовій формі.

  У разі якщо паперова форма Даних має більше одного аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки й підписом керівника організатора торгівлі. На зворотному боці останнього аркуша робиться напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки організатора торгівлі і підписом керівника організатора торгівлі (кількість) аркушів".

  11. Дані складаються відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

  12. У разі наявності інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності організатора торгівлі, організатор торгівлі наводить її у примітках до цієї довідки.

  II. Оприлюднення інформації організаторами торгівлі

  1. Інформація, що підлягає оприлюдненню

  1. Організатор торгівлі оприлюднює відповідно до вимог цього розділу:

 5. перелік торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів;
 6. перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу, виключені з лістингу (делістинг);
 7. обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, їх загальну вартість згідно з укладеними договорами, біржовий курс цінних паперів щодо кожного цінного папера, що перебуває в обігу на фондовій біржі).

  2. Інформація оприлюднюється організаторами торгівлі з такою періодичністю:

  2.1. Щодня оприлюднюється інформація відповідно до переліку, який визначено в пункті 1 цієї глави.

  2.2. За фактом виникнення організатор торгівлі оприлюднює:

  зміни, що відбулись у переліку торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондовій біржі;

 8. зміни, що відбулись у біржовому списку;
 9. зміни щодо біржових контрактів;
 10. інформацію щодо цінової нестабільності.

  3. Організатор торгівлі може оприлюднювати додаткову інформацію, що стосується результатів торгів та показників, які характеризують кон'юнктуру ринку.

  2. Строки і порядок оприлюднення інформації

  1. Організатор торгівлі оприлюднює інформацію відповідно до переліку, який визначено в главі 1 цього розділу, шляхом розміщення на власному веб-сайті у глобальній інформаційній мережі Інтернет.

  2. Оприлюднення інформації здійснюється організатором торгівлі протягом торговельного дня, але не пізніше 09 години 30 хвилин наступного робочого дня.

  3. Організатор торгівлі у разі виявлення невідповідностей інформації, яка оприлюднена, має усунути ці невідповідності, оприлюднити інформацію повторно, але не пізніше строків, зазначених у пункті 2 ( z1738-12 ) цієї глави.

  4. У разі якщо останній день оприлюднення інформації є неробочим, останнім днем оприлюднення вважається наступний після нього робочий день.

  III. Подання Даних організаторами торгівлі

  1. Склад Даних

  1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

 11. щоденні;
 12. щомісячні;
 13. щорічні;
 14. нерегулярні.
 15. 2. Щоденні Дані складаються з:

  2.1. Довідки про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі ( z1738-12 ) (додаток 1 до цього Положення).

  2.2. Довідки про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі (додаток 2 до цього Положення).

  3. Щомісячні Дані складаються з довідки про перелік торговців цінними паперами та їх уповноважених представників, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на організаторі торгівлі (додаток 3 до цього Положення).

  4. Щорічні Дані складаються з довідки про вартість виконаних біржових контрактів за фінансовими інструментами за рік (додаток 4 до цього Положення).

  5. Нерегулярні Дані складаються з:

  5.1. Довідки про зміни у біржовому списку (додаток 5 до цього Положення).

  5.2. Довідки про зміни в переліку торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів на організаторі торгівлі (додаток 6 до цього Положення).

  5.3. Довідки про біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі, щодо яких відбулися зміни (додаток 7 до цього Положення).

  5.4. Довідки про ситуації цінової нестабільності ( z1738-12 ) (додаток 8 до цього Положення).

  2. Строки подання Даних до Комісії

  1. Організатор торгівлі подає (надсилає) Дані до центрального апарату Комісії у строки:

 16. щоденні — до 10-ї години дня, наступного за звітним;
 17. щомісячні — протягом перших п’яти робочих днів місяця, наступного за звітним;
 18. щорічні — до 25 січня року, наступного за звітним;
 19. нерегулярні — протягом трьох робочих днів з дати виникнення нерегулярних Даних, для нерегулярних Даних, які виникли у випадку ситуації цінової нестабільності, — протягом одного робочого дня.

  2. Нерегулярні Дані організатора торгівлі подаються за фактом їх виникнення у разі:

  змін, що відбулись у переліку торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на фондовій біржі;

 20. змін, що відбулись у біржовому списку;
 21. змін щодо біржових контрактів;
 22. виникнення ситуації цінової нестабільності.
 23. 3. Якщо останній день подання Даних припадає на неробочий день, строк подання Даних переноситься на перший після нього робочий день.

  4. Організатор торгівлі у разі виявлення невідповідностей Даних, які подані до Комісії, має усунути ці невідповідності, подати Дані повторно, але не пізніше строків, зазначених у пункті 1 цієї глави. Виправлені Дані додатково повинні подаватися разом із супровідною довідкою для виправлених Даних організатора торгівлі (додаток 9 до цього Положення).

  5. Дані в паперовій формі формуються як друкована копія електронної форми. Дані в паперовій формі, подання яких передбачено цим Положенням, засвідчуються підписом керівника організатора торгівлі та скріплюються печаткою організатора торгівлі.

  6. Дані вважаються прийнятими, якщо вони подані (надіслані) до Комісії у формах, строки та в обсязі, що встановлені цим Положенням, та містять усі визначені цим Положенням реквізити.

  7. Паперова форма Даних при поданні (надсиланні) до Комісії супроводжується листом на бланку організатора торгівлі, у якому зазначаються звітний період, перелік додатків паперової форми, що додаються, та перелік надісланих файлів електронної форми.

  8. Строк подання Даних продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з:

  вилученням документів організатора торгівлі в паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);

  настанням форс-мажорних обставин (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

  9. Організатор торгівлі зобов'язаний подати Дані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації.

 24. 10. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Комісія.
 25. Директор департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж

  О. Науменко

  Додаток 1 до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  ДОВІДКА про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

  Найменування організатора торгівлі

  Дата, станом на яку складено Дані

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів — нерезидент

  Найменування емітента фінансового інструменту

  Класифікація фінансового інструменту-1

  Код класифікації фінансового інструменту (код СFI)

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді «a, b, c», де «a» — реєстраційний номер випуску опціону, «b» — клас опціону, «c» — серія опціону)

  Країна реєстрації емітента фінансового інструменту-2

  Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів у випуску (шт.)

  Дані про цінні папери: номінальна вартість фінансового інструменту (премія для опціонів)

  Номінальна вартість одного цінного папера або іншого фінансового інструменту: код валюти-3

  Рівень лістингу: "1"- перший рівень лістингу, "2"- другий рівень лістингу, "0"- позалістингові

  Біржовий курс цінного папера

  Цінний папір міститься в переліку таких, що беруть участь у розрахунку біржового фондового індексу: "1"- так, "0" — ні

  Примітки

  __________ -1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів.

  Додаток 2 до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  ДОВІДКА про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

  Дата, станом на яку складено Дані

  Дата укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

  Дата виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

  Час фіксації укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

  Реквізити біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) (реєстраційний номер у системі)

  Частина операції за договором РЕПО: "1" — перша частина операції за договором РЕПО ,"2" — друга частина операції за договором РЕПО

  Реквізити пов’язаної частини договору РЕПО

  Найменування емітента фінансового інструменту

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту — нерезидент

  Класифікація фінансового інструменту-1

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді «a, b, c», де «a» -реєстраційний номер випуску опціону, «b» — клас опціону, «c» — серія опціону)

  Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за біржовим контрактом (договором РЕПО, кількість строкових контрактів) (шт.)

  Вартість біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

  Вид ринку-2

  Технологія проведення торгів-3

  Види ринку за характером проведення операцій-4

  Дата анулювання (заповнюється у разі анулювання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) в день його укладання)

  Сторони біржового контракту. Торговець — продавець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів. Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його код за ЄДРПОУ

  У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується найменування емітента фінансового інструменту. Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується найменування органу (як сторона біржового контракту — продавець)

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — продавець: вид особи (юридична особа — резидент — "1", юридична особа — нерезидент — "2", фізична особа — резидент — "3", фізична особа — нерезидент — "4", торговець цінними паперами — "5")-5

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — продавець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)-5

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — продавець: П.І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування-5

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — продавець: країна реєстрації-6

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — продавець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа — резидент — "1", юридична особа — нерезидент — "2", фізична особа — резидент — "3", фізична особа — нерезидент — "4")

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів торговця — продавця

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію торговця — продавця

  Сторони біржового контракту. Торговець — покупець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами (у випадках, коли стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його код за ЄДРПОУ)

  Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступають державні органи, вказується найменування органу (як сторона біржового контракту — покупець)

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — покупець: вид особи (юридична особа — резидент — "1", юридична особа — нерезидент — "2", фізична особа — резидент — "3", фізична особа — нерезидент — "4", торговець цінними паперами — "5")-5

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — покупець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)-5

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — покупець: П.І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування-5

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — покупець: країна реєстрації6

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — покупець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа — резидент — "1", юридична особа — нерезидент — "2", фізична особа — резидент — "3", фізична особа — нерезидент — "4")

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів торговця — покупця

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію торговця — покупця

  Примітки

  _________ -1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -2 Заповнюється відповідно до Довідника 8 «Види ринку»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -3 Заповнюється відповідно до Довідника 25 «Технології проведення торгів»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -4 Заповнюється відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -5 При здійсненні дилерської діяльності торговцем цінними паперами поля не заповнюються. -6 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів.

  Додаток 3 до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  ДОВІДКА про перелік торговців цінними паперами та їх уповноважених представників, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на організаторі торгівлі

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

  Найменування торговця цінними паперами

  Дата допущення торговця цінними паперами до біржових торгів на організаторі торгівлі

  Представник (прізвище)

  Представник (ім'я)

  Представник (по батькові)

  Найменування документа, на підставі якого представнику надано право укладати біржові угоди та/або виконувати біржові контракти

  Дата видачі документа, на підставі якого представнику надано право укладати біржові угоди та/або виконувати біржові контракти

  Строк повноважень представника (вказується дата, з якої припиняються повноваження)

  Дата закінчення звітного періоду

  Дата початку звітного періоду

  Примітки

  Додаток 4 до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  ДОВІДКА про вартість виконаних біржових контрактів за фінансовими інструментами за рік

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

  Найменування організатора торгівлі

  Адміністративні дані організатора торгівлі (рік)

  Акції (грн)

  Облігації підприємств (грн)

  Державні облігації України (грн)

  Облігації місцевої позики (грн)

  Ощадні (депозитні) сертифікати (грн)

  Інвестиційні сертифікати (грн)

  Деривативи (грн)

  Іпотечні облігації (грн)

  Іпотечні сертифікати (грн)

  Сертифікати фонду операцій з нерухомістю (грн)

  Фінансові інструменти, емітовані нерезидентами (грн)

  Інші фінансові інструменти за кожним видом окремо (грн)

  Фінансові інструменти (крім цінних паперів) за кожним видом окремо (грн)

  Загальний обсяг виконаних договорів (на первинному ринку/на вторинному ринку)

  Вид ринку-1

  Види ринку за характером проведення операцій-2

  Керівник (прізвище)

  Керівник (ім'я)

  Керівник (по батькові)

  Керівник (посада)

  Період-3

  Примітки

  __________ -1 Заповнюється відповідно до Довідника 8 «Види ринку»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -2 Заповнюються відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -3 Заповнюється відповідно до Довідника 24 «Період»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів.

  Додаток 5 до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  ДОВІДКА про зміни у біржовому списку

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

  Найменування організатора торгівлі

  Дата, станом на яку складено Дані

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту — нерезидент

  Найменування емітента фінансового інструменту

  Класифікація фінансового інструменту-1

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді «a, b, c», де «a» — реєстраційний номер випуску опціону, «b» — клас опціону, «c» — серія опціону)

  Країна реєстрації емітента фінансового інструменту-2

  Дані про цінні папери: номінальна вартість фінансового інструменту (премія для опціонів)

  Номінальна вартість одного цінного папера або іншого фінансового інструменту: код валюти-3

  Дата включення до біржового списку (має бути заповнене завжди)

  Дата виключення з біржового списку

  Дата включення до біржового реєстру

  Дата виключення з біржового реєстру

  Дата зміни рівня лістингу-4

  Підстави виключення з біржового списку/реєстру, назва та дата документа, на підставі якого відбулося виключення з біржового списку/реєстру

  Рівень лістингу: "1"- перший рівень лістингу, "2"- другий рівень лістингу, "0"- позалістингові, "9" — фінансові інструменти, відносно яких припинено торгівлю

  Примітки

  __________ -1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -4 Заповнюється у разі зміни рівня лістингу.

  Додаток 6 до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  ДОВІДКА про зміни в переліку торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів на організаторі торгівлі

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

  Найменування організатора торгівлі

  Дата, станом на яку складено Дані

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

  Найменування торговця цінними паперами

  Дата допущення

  Дата виключення (у разі допущення торговця цінними паперами до біржових торгів не заповнюється)

  Довідка про зміни в переліку торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів, станом на (дата)

  Примітки

  Додаток 7 до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  ДОВІДКА про біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі, щодо яких відбулися зміни

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

  Дата, станом на яку складено Дані

  Дата укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

  Дата виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

  Час фіксації укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

  Реквізити біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) (реєстраційний номер у системі)

  Частина договору РЕПО: "1" — перша частина договору РЕПО ,"2" — друга частина договору РЕПО

  Реквізити пов’язаної частини договору РЕПО

  Найменування емітента фінансового інструменту

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту — нерезидент

  Класифікація фінансового інструменту-1

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді «a, b, c», де «a» — реєстраційний номер випуску опціону, «b» — клас опціону, «c» — серія опціону)

  Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за біржовим контрактом (договором РЕПО/кількість строкових контрактів) (шт.)

  Вартість біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

  Вид ринку-2

  Технологія проведення торгів-3

  Види ринку за характером проведення операцій-4

  Дата анулювання (заповнюється в разі анулювання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

  Сторони біржового контракту. Торговець — продавець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів. Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його код за ЄДРПОУ

  У разі первинного розміщення емітентом його фінансових інструментів вказується найменування емітента фінансового інструменту. Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його найменування (як сторона біржового контракту — продавець)

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — продавець: вид особи (юридична особа — резидент — "1", юридична особа — нерезидент — "2", фізична особа — резидент — "3", фізична особа — нерезидент — "4", торговець цінними паперами — "5")-5

  Клієнт в інтересах якого виступає торговець — продавець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)-5

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — продавець: П.І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування-5

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — продавець: країна реєстрації6

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — продавець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа — резидент — "1", юридична особа — нерезидент — "2", фізична особа — резидент — "3", фізична особа — нерезидент — "4")

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів торговця — продавця

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію торговця — продавця

  Сторони біржового контракту. Торговець — покупець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами (у випадках, коли стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його код за ЄДРПОУ)

  Якщо стороною біржової угоди виступає державний орган, вказується його найменування (як сторона біржового контракту — покупець)

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — покупець: вид особи (юридична особа — резидент — "1", юридична особа — нерезидент — "2", фізична особа — резидент — "3", фізична особа — нерезидент — "4", торговець цінними паперами — "5")-5

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — покупець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)-5

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — покупець: П.І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування-5

  Клієнт, в інтересах якого виступає торговець — покупець: країна реєстрації-6

  Клієнт в інтересах якого виступає торговець — покупець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа — резидент — "1", юридична особа — нерезидент — "2", фізична особа — резидент — "3", фізична особа — нерезидент — "4")

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів торговця — покупця

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію торговця — покупця

  Інформація про санкції, які застосовано організатором торгівлі у зв'язку з порушенням правил фондової біржі щодо виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

  Примітки

  __________ -1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -2 Заповнюється відповідно до Довідника 8 «Види ринку»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -3 Заповнюється відповідно до Довідника 25 «Технології проведення торгів»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -4 Заповнюються відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -5 При здійсненні дилерської діяльності торговцем цінними паперами поля не заповнюються. -6 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів.

  Додаток 8 до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  ДОВІДКА про ситуації цінової нестабільності

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

  Найменування організатора торгівлі

  Дата, станом на яку складено Дані

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту — нерезидент

  Класифікація фінансового інструменту-1

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді «a, b, c», де «a» — реєстраційний номер випуску опціону, «b» — клас опціону, «c» — серія опціону)

  Час попереднього розрахунку поточної ціни фінансового інструменту

  Час фіксації ситуації цінової нестабільності

  Поточна ціна фінансового інструменту при попередньому розрахунку

  Поточна ціна фінансового інструменту при фіксації цінової нестабільності

  Зафіксоване значення зміни, %

  Рівень лістингу: "1"- перший рівень лістингу, "2"- другий рівень лістингу, "0"- позалістингові

  Вид ринку-2

  Технологія проведення торгів-3

  Види ринку за характером проведення операцій-4

  Час призупинення торгівлі фінансовим інструментом

  Час відновлення торгівлі фінансовим інструментом

  Результати перевірки причин цінової нестабільності та значного коливання ціни фінансового інструменту (у разі наявності на дату складання Даних)

  Примітки

  __________ -1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -2 Заповнюється відповідно до Довідника 8 «Види ринку»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -3 Заповнюється відповідно до Довідника 25 «Технології проведення торгів»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів. -4 Заповнюються відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій»( z0831-12 ) Системи довідників та класифікаторів.

  Додаток 9 до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  СУПРОВІДНА ДОВІДКА для виправлених Даних організатора торгівлі

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

  Найменування організатора торгівлі

  Дата заповнення

  Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

  Примітки

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.

  Вам будет интересно:

  Діалог на високому рівні

  Робота Стратегічної ради високого рівня має велике значення для розвитку двосторонньої співпраці між Україною і Туреччиною та сприяє підтримці належної динаміки політичного діалогу.

  Про робочу групу з питань реалізації механізму залучення інвестицій у сферу охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я України

  Про робочу групу з питань реалізації механізму залучення інвестицій у сферу охорони здоров'я З метою опрацювання механізму залучення інвестицій у сферу охорони здоров'я, відповідно до законів України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ) та "Про державно-приватне партнерство" ( 2404-17 ), Положення про Міністерство охорони здоров'я України( 467/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ:

  Успадкування майна за спадкової трансмісії

  Послуги адвоката в разі спадщини в порядку спадкової трансмісії, коли сталася смерть самого спадкоємця.

  Киевская власть будет штрафовать организации, которые не расчищают свою территорию от снега

  Владельцы предприятий, учреждений и организаций, которые вовремя не будут убирать окружающие территории и не будут совершать соответствующие меры благоустройства, будут оштрафованы, сообщает ...

  Юридическая практика:
  Про усунення перешкод у здійсненні права на спадкування ...

  Про усунення перешкод у здійсненні права на спадкування та визнання права власності в порядку спадкування за заповітом Починаючи процес нотаріального оформлення спадкового майна, громадяни часто зіштовхуються із перешкодами, які можна вирішити ...

  Розподіл спадкового майна

  Розподіл спадкового майна Юрист професійно надала допомогу в розподілі спадку громадян, що звернулися до неї

  Про встановлення факту прийняття спадщини, виділення ...

  Про встановлення факту прийняття спадщини, виділення частини спадкового майна та про визнання права власності на спадкове майно Нотаріальне оформлення спадщини часто заходить у глухий кут через різні перешкоди та фактори. Однією із таких перешкод може ...


  Консультации по наследству:
  Юридичні послуги за правом представлення у спадщині

  У мене дуже складна ситуація, просто не знаю, що робити і як поступати. До Вас звертаюся в перший раз, але за порадами своїх ...

  Оформлення спадщини після смерті батька

  У нашій родині сталося величезне горе. Крім того, що помер батько, так і ще почалися розборки з приводу спадщини батька. З'явилися ...

  Успадкування майна за спадкової трансмісії

  Добрий день! У мене не так давно померла бабуся, яка мала квартиру у власності. Заповіти вона залишити не встигла, адже дуже ...


  Новости наследственных дел:
  На сегодняшнем заседании правительства планируется ...

  На сегодняшнем заседании правительства планируется рассмотреть план мероприятий по выполнению СА с ЕС Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

  Судья не может считаться независимым от политического .

  Судья не может считаться независимым от политического влияния, если его карьера зависит от изменчивого политического вектора, - Я.Романюк 22 декабря во время заключительного заседания Наблюдательного Комитета проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма судебной власти на Украине» Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил, что «одним из самых опасных с точки зрения формирования независимой судебной системы на современном этапе факторов является политическая составляющая».

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить ...

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить его люстрацию Руководителю прокуратуры Донецкой области Николаю Франтовскому не удалось с первого раза обжаловать свое увольнение с должности через люстрацию, сообщает «Первая инстанция».


  Рекомендации пользователей:
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca