Адвокаты по наследственным делам
Отзывы о нас
Этот интернет портал не просто лучший друг - ваш портал, - родственник для всех, кто живёт взглядами!

Этот интернет проект отличный! Пользовался очень часто. Этот интернет портал ждет хорошее будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими работами чаще!

Этот ресурс просто удивительный.
Наши услуги

Вопрос к юристу по наследству:

Статьи
Право власності на спадок

Право власності на спадок Визнання прав власності на спадок (зразок судової справи), позовна заява про спадщину

Наследство по завещанию: раскрываем юридические ...

Наследство по завещанию: раскрываем юридические секреты Завещание необязательно гарантирует выполнение воли наследодателя, ведь в некоторых случаях можно признать завещание недействительным

Про організацію діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Міністерство внутрішніх справ УкраїниМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 03.09.2012  № 769
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 р. за № 1588/21900

  Про організацію діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України

  Відповідно до вимог Закону України ,,Про міліцію"( 565-12 ), Положення про Міністерство внутрішніх справ України( 383/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383, постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 року № 533( 533-2012-п ) „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства внутрішніх справ" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2012 року № 584-р( 584-2012-р ) „Деякі питання Міністерства внутрішніх справ", з метою належної організації діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України НАКАЗУЮ:

  1. Установити, що Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю, управління (відділи) державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, відділи (сектори) державної служби боротьби з економічною злочинністю районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) утворюються та функціонують у складі кримінальної міліції органів внутрішніх справ України.

  2. Затвердити:

  2.1. Положення про Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України ( z1588-12 ), що додається.

  2.2. Положення про управління (відділ) державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, що додається.

  2.3. Положення про відділ, відділення, сектор державної служби боротьби з економічною злочинністю міського, лінійного, районного управління (відділу), відділу спеціальної міліції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, що додається.

  3. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті:

  3.1. Забезпечити вивчення особовим складом підпорядкованих підрозділів вимог цього наказу.

  3.2. У місячний строк привести накази, які регулюють діяльність підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю, у відповідність до вимог цього наказу.

  4. Скасувати накази МВС України від 10 серпня 1993 року № 474 „Про виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю", від 26 серпня 1993 року № 526 „Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю", від 21 січня 2010 року № 13 „Про організацію діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України" та від 31 травня 2011 року № 286 „Про затвердження Положення про Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України".

  5. Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю (Міщенко С. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  7. Цей наказ надіслати за належністю.

  8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Т. в.о. Міністра генерал-полковник міліції

  С. П. Черних

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 03.09.2012  № 769

  ПОЛОЖЕННЯ про Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України

  I. Загальні положення

  1.1. Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України (далі — ДДСБЕЗ) є самостійним структурним підрозділом у складі кримінальної міліції апарату МВС України, який безпосередньо підпорядковується Міністрові внутрішніх справ України або уповноваженому ним заступникові та згідно із законодавством України організовує і здійснює оперативно-розшукову діяльність.

  1.2. У своїй діяльності ДДСБЕЗ керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Кримінальним( 2341-14 ) і Кримінально-процесуальним кодексами України( 1001-05 ), Законами України „Про міліцію"( 565-12 ), „Про оперативно-розшукову діяльність"( 2135-12 ), „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"( 3341-12 ), „Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ), іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, у тому числі цим Положенням.

  1.3. Структура та штатний розпис ДДСБЕЗ затверджуються відповідно до чинного законодавства.

  1.4. ДДСБЕЗ спільно з головними управліннями, управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі — ГУМВС, УМВС) забезпечує ефективну діяльність територіальних підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю (далі — підрозділи ДСБЕЗ).

  1.5. ДДСБЕЗ здійснює свою діяльність на підставі поєднання єдиноначальності та колегіальності у вирішенні питань, пов’язаних із виконанням службових обов’язків, відповідно до перспективного та поточного планування, з урахуванням наукових рекомендацій і передового досвіду, персональної відповідальності кожного працівника за стан справ на дорученій ділянці роботи та виконання конкретних завдань.

  1.6. Діяльність ДДСБЕЗ ґрунтується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, справедливості та максимального забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб

  1.7. ДДСБЕЗ здійснює діловодство, створює необхідні умови для забезпечення режиму секретності.

  II. Основні завдання ДДСБЕЗ

  2.1. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері боротьби із злочинністю, захисту економіки та об’єктів права власності.

  2.2. Своєчасне припинення злочинів у сфері економіки та запобігання їм.

  2.3. Аналіз, прогнозування криміногенних процесів у сфері економічної діяльності та своєчасне інформування про них керівництва МВС України та інших органів виконавчої влади.

  2.4. Виявлення та припинення фактів порушення прав інтелектуальної власності.

  2.5. Виявлення причин і умов, які сприяють учиненню правопорушень у сфері економіки, та вжиття заходів щодо їх усунення.

  III. Функції ДДСБЕЗ

  3.1. Організація і координація роботи ДДСБЕЗ та підрозділів ДСБЕЗ з попередження, виявлення і розкриття злочинів у сфері економіки, у тому числі з протидії злочинам в органах державної влади, проти власності, у сфері інтелектуальної власності, а також забезпечення відшкодування завданих зазначеними злочинами збитків.

  3.2. Аналіз стану економічної злочинності, чинників, що її обумовлюють, прогноз криміногенної ситуації; розроблення та внесення пропозицій керівництву Міністерства щодо організації діяльності підрозділів ДСБЕЗ.

  3.3. Організація взаємодії з підрозділами апарату МВС України, іншими правоохоронними органами, а також співпраця з правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у вирішенні питань боротьби зі злочинністю у сфері економіки.

  3.4. Аналіз ефективності використання сил, засобів та оперативно-пошукових обліків у боротьбі зі злочинністю, визначення основних напрямів і тактики оперативно-розшукової діяльності, пов’язаної з виявленням злочинів у сфері економіки, та вироблення на цій основі пропозицій керівництву Міністерства щодо підвищення ефективності оперативно-розшукової діяльності; безпосередня робота з джерелами оперативної інформації та за оперативно-розшуковими справами.

  3.5. Організація та реалізація протидії підрозділами ДСБЕЗ злочинності у сфері економіки, надання їм практичної допомоги в організації роботи з попередження і викриття злочинів, у вирішенні інших службових завдань.

  3.6. Здійснення поточного та перспективного планування оперативно-службової діяльності ДДСБЕЗ, узагальнення позитивного досвіду у сфері протидії економічній злочинності, розроблення методичних рекомендацій і посібників.

  3.7. Участь у підготовці матеріалів на засідання колегії МВС України та оперативні наради керівництва Міністерства з актуальних питань діяльності державної служби боротьби з економічною злочинністю (далі — ДСБЕЗ). Унесення пропозицій до планів роботи МВС України.

  3.8. Організація розроблення та реалізації програм, комплексних і цільових оперативно-профілактичних операцій, а також інших заходів, спрямованих на активізацію протидії злочинності на визначених пріоритетних напрямах.

  3.9. Ужиття заходів, спрямованих на встановлення майна та матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом, щодо яких судом може бути прийнято рішення про стягнення їх для відшкодування завданих злочинами збитків чи виконання додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна.

  3.10. Організація підготовки проектів нормативно-правових актів з питань боротьби зі злочинністю у сфері економіки; скасування застарілих актів; ведення систематизованого обліку нормативно-правових актів МВС України з питань діяльності ДСБЕЗ.

  3.11. Участь у розробленні спільно зі структурними підрозділами апарату МВС України та іншими правоохоронними органами проектів міжнародних договорів України у сфері боротьби з економічною злочинністю та забезпечення їх виконання.

  3.12. Надання ГУМВС, УМВС, районним, районним у містах, міським управлінням (відділам), лінійним управлінням (відділам) (далі — міськрайліноргани) внутрішніх справ практичної, методичної та консультативної допомоги в організації діяльності підрозділів ДСБЕЗ з попередження, припинення і розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів.

  3.13. Забезпечення контролю за діяльністю підрозділів ДСБЕЗ щодо виконання вимог нормативно-правових актів з питань організації боротьби зі злочинністю. Участь у комплексних перевірках службової і оперативно-розшукової діяльності цих підрозділів, ужиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

  3.14. Заслуховування на оперативних нарадах керівників підрозділів ДСБЕЗ, оперативних груп з питань організації оперативно-розшукової роботи з розкриття злочинів у сфері економіки; підготовка проектів наказів МВС України щодо підвищення ефективності роботи працівників ДСБЕЗ на зазначеному напрямі.

  3.15. Участь у наукових дослідженнях та розробленні за їх результатами державних програм боротьби зі злочинністю; підготовка інформаційно-аналітичних, методичних матеріалів щодо стану та підвищення ефективності протидії злочинам у сфері економіки.

  3.16. Участь у проведенні заходів з попередження і викриття злочинів у сфері економіки, у тому числі тих, що вчиняються в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також порушень у сфері інтелектуальної власності.

  3.17. Ужиття заходів щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів.

  3.18. Організація роботи з протидії злочинам у сфері господарської діяльності та руйнування злочинних схем у сфері економіки, у сфері земельних відносин і використання державного майна, запобігання незаконному використанню надр та інших природних ресурсів, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних незаконним шляхом.

  3.19. Організація та здійснення оперативно-розшукової діяльності, спрямованої на виявлення та припинення злочинів у сфері економіки, а також комплексне використання джерел оперативної інформації, можливостей оперативних підрозділів та застосування оперативно-технічних засобів під час провадження в оперативно-розшукових справах; контроль за використанням коштів, призначених для проведення цієї роботи.

  3.20. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України, звернень громадян, підприємств, установ, організацій, вивчення публікацій і повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції ДДСБЕЗ.

  3.21. Здійснення контролю за дотриманням працівниками ДСБЕЗ порядку прийняття, реєстрації, обліку і розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про правопорушення, ужиття заходів для покращення цієї роботи.

  3.22. Організація та здійснення діловодства, у тому числі за матеріалами негласних заходів оперативно-розшукової діяльності, здійснення контролю за дотриманням правил роботи з шифротелеграмами.

  3.23. Організація взаємодії з органами досудового слідства, іншими підрозділами органів внутрішніх справ та правоохоронними органами, а також науково-дослідними установами МВС України.

  3.24. Співпраця з правоохоронними органами іноземних держав, міжнародними правоохоронними організаціями, підготовка матеріалів до засідань колегії МВС України і держав-учасниць СНД, а також до міжнародних зустрічей, конференцій з питань, що належать до компетенції служби.

  3.25. Надання відповідним структурним підрозділам Міністерства пропозицій щодо створення та вдосконалення існуючих автоматизованих інформаційних систем; забезпечення своєчасного поповнення та належного використання оперативно-пошукових обліків.

  3.26. Ужиття заходів із забезпечення відбору, розстановки і виховання працівників ДДСБЕЗ, створення резерву кадрів для висування кандидатами на посади, організації їх професійної підготовки та підвищення кваліфікації.

  3.27. Співпраця із засобами масової інформації з питань інформування громадськості про діяльність ДСБЕЗ шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, розміщення статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції.

  IV. Права ДДСБЕЗ

  4.1. У своїй діяльності ДДСБЕЗ має права, передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України( 1001-05 ), Законами України „Про міліцію" ( 565-12 ), „Про оперативно-розшукову діяльність"( 2135-12 ), „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"( 3341-12 ), „Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), іншими нормативно-правовими актами.

  4.2. Працівники ДСБЕЗ мають право:

  4.2.1. Викликати громадян і посадових осіб у справах про злочини та у зв’язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, в разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу у встановленому законом порядку;

  4.2.2. Вимагати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення по фактах порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до компетенції ДСБЕЗ;

  4.2.3. Входити безперешкодно у будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ організацій, в тому числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;

  4.2.4. Перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили;

  4.2.5. Одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України „Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 );

  4.2.6. Порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні;

  4.2.7. За рішенням суду в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, витребувати і вилучати оригінали документів, що свідчать про правопорушення, зразки сировини і продукції, а до ухвалення такого рішення суду — в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, вивчати документи, що свідчать про правопорушення, за рахунок відповідного органу міліції робити з них копії із залишенням особам, щодо яких проводиться перевірка, опису документів, з яких виготовлено копії, опечатувати каси, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі;

  4.2.8. Вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, знищувати ці предмети, речі та документи або передавати їх за призначенням у встановленому порядку;

  4.2.9. Відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для з'ясування обставин вчиненого або такого, що готується, злочину, а також збирати відомості про протиправну діяльність підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка;

  4.2.10. Використовувати за згодою адміністрації службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій, а так само за згодою осіб — житло, інші приміщення, транспортні засоби і майно, які їм належать;

  4.2.11. Проводити контрольну та оперативну закупівлю та постачання товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь;

  4.2.12. Здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, провадити дізнання у межах, визначених кримінально-процесуальним законодавством;

  4.2.13. Проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

  V. Організація і забезпечення оперативно-службової діяльності ДДСБЕЗ. Обов'язки та права начальника ДДСБЕЗ

  5.1. ДДСБЕЗ очолює начальник, який підпорядковується Міністрові внутрішніх справ України та одному із заступників Міністра, який відповідно до розподілу функціональних обов’язків здійснює координацію роботи ДДСБЕЗ та контроль за його діяльністю.

  Начальник ДДСБЕЗ призначається на посаду та звільняється з посади Міністром внутрішніх справ України. Перший заступник начальника ДДСБЕЗ та заступники начальника ДДСБЕЗ призначаються на посади та звільняються з посад наказом Міністра внутрішніх справ України за поданням начальника ДДСБЕЗ.

  5.2. Начальник ДДСБЕЗ:

  5.2.1. Здійснює безпосереднє керівництво службовою діяльністю ДДСБЕЗ, відповідає за належне виконання покладених на ДДСБЕЗ завдань і функцій.

  5.2.2. Розподіляє обов’язки між керівниками структурних підрозділів ДДСБЕЗ, контролює їх виконання, визначає ступінь відповідальності першого заступника та заступників начальника ДДСБЕЗ. Забезпечує відбір, розстановку, переміщення і професійну підготовку особового складу, дотримання службової дисципліни та законності. Затверджує посадові інструкції працівників ДДСБЕЗ в межах чинного законодавства та їх компетенції.

  5.2.3. Визначає основні напрями діяльності ДДСБЕЗ відповідно до завдань і функцій, установлених згідно із законодавством України, правилами внутрішнього розпорядку та службовою необхідністю.

  5.2.4. Уносить керівництву Міністерства пропозиції щодо вдосконалення структури і змін штатної чисельності ДДСБЕЗ та підрозділів ДСБЕЗ.

  5.2.5. Подає керівництву Міністерства для затвердження перспективні та поточні плани роботи ДДСБЕЗ, затверджує плани роботи структурних підрозділів ДДСБЕЗ.

  5.2.6. Забезпечує відповідно до законодавства атестування особового складу ДДСБЕЗ, уносить керівництву Міністерства подання для присвоєння працівникам спеціальних звань, рангів державним службовцям, про призначення, переміщення і звільнення з посад своїх заступників, начальників управлінь, відділів, секторів та інших працівників підрозділу.

  5.2.7. Забезпечує взаємодію ДДСБЕЗ зі структурними підрозділами апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

  5.2.8. Особисто здійснює прийом громадян, які звернулися до МВС України з питань, пов’язаних з діяльністю підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю. У межах повноважень організовує та забезпечує розгляд звернень та інформаційних запитів громадян.

  5.2.9. Забезпечує реалізацію державної політики з питань державної таємниці в ДДСБЕЗ та контроль за її збереженням у підпорядкованих підрозділах державної служби боротьби з економічною злочинністю, а також технічний захист інформації в ДДСБЕЗ.

  5.3. Права начальника ДДСБЕЗ:

  5.3.1. У межах компетенції, віднесеної до службової діяльності ДДСБЕЗ, підписує організаційно-розпорядчі документи (доручення, рішення оперативних нарад, протоколи), огляди, інформаційні листи, повідомлення, які обов’язкові для виконання керівниками та особовим складом державної служби боротьби з економічною злочинністю.

  5.3.2. За дорученням керівництва Міністерства представляє інтереси МВС України в органах державної влади з питань, що належать до компетенції ДДСБЕЗ.

  5.3.3. У межах своїх повноважень одержує безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики — статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань.

  5.3.4. Для розгляду та своєчасного вирішення окремих питань службової діяльності визначає порядок роботи та проведення оперативних нарад у ДДСБЕЗ, підписує відповідні документи, прийняті на них.

  5.3.5. З метою врегулювання питань міжвідомчого характеру щодо протидії злочинам у сфері економіки за погодженням з керівництвом Міністерства проводить міжвідомчі наради з питань, віднесених до його компетенції, із залученням представників інших правоохоронних органів, органів виконавчої влади та структурних підрозділів апарату МВС України (за результатами таких нарад складається протокол у кількох примірниках), який підписується кожним представником, що брав участь у нараді).

  5.3.6. Спільно з підрозділами фінансового та матеріального забезпечення МВС України вирішує питання фінансового і матеріально-технічного забезпечення діяльності ДДСБЕЗ. Надає керівництву Міністерства пропозиції щодо грошового забезпечення працівників ДДСБЕЗ, порушує перед керівництвом Міністерства клопотання щодо надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та для оздоровлення в межах асигнувань.

  5.3.7. Подає керівництву МВС України пропозиції щодо заохочення працівників ДСБЕЗ, представлення до нагород та відзнак МВС України, включення до кадрового резерву, проведення стажування, накладення дисциплінарних стягнень та з інших питань службової діяльності.

  5.3.8. Вносить керівництву Міністерства пропозиції щодо виїздів працівників ДДСБЕЗ в службові відрядження та надання відпусток.

  5.3.9. За погодженням з керівництвом Міністерства заслуховує звіти керівників підрозділів ДСБЕЗ з питань організації та результатів роботи з попередження, виявлення і розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, стану дисципліни серед особового складу цих підрозділів. Уносить керівництву Міністерства пропозиції щодо притягнення зазначених керівників до дисциплінарної відповідальності.

  5.3.10. Організовує проведення навчальних семінарів, наукових конференцій, "круглих столів" з питань протидії злочинності у сфері економіки.

  5.3.11. Розглядає подання ГУМВС, УМВС про призначення на посади і звільнення з посад начальників та заступників начальників управлінь (відділів) ДСБЕЗ ГУМВС, УМВС. Вивчає їх моральні та професійні якості, висновки і пропозиції доповідає керівництву Міністерства.

  5.3.12. Отримує від підрозділів ДСБЕЗ необхідну інформацію звітність та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, підготовки оперативних нарад та засідань колегії МВС України.

  5.3.13. Відповідно до змін криміногенної ситуації у зв'язку з учиненням тяжких та особливо тяжких злочинів вносить керівництву Міністерства пропозиції щодо залучення особового складу ДДСБЕЗ для надання практичної допомоги підрозділам ДСБЕЗ.

  5.3.14. Доручає проведення службових розслідувань за фактами надзвичайних подій, порушень дисципліни та законності, учинених працівниками ДДСБЕЗ.

  5.4. Начальник ДДСБЕЗ відповідає за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і постійно їх контролює.

  5.5. У разі відсутності начальника ДДСБЕЗ його обов'язки виконує перший заступник або один із заступників, визначений відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

  Т. в.о. начальника Департаменту ДСБЕЗ МВС України полковник міліції

  В. Р. Сливенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 03.09.012  № 769

  ПОЛОЖЕННЯ про управління (відділ) державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті

  I. Загальні положення

  1.1. Управління (відділ) державної служби боротьби з економічною злочинністю (далі — У(В)ДСБЕЗ) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі — ГУМВС, УМВС) є самостійним структурним підрозділом апарату ГУМВС, УМВС, який безпосередньо підпорядковується начальникові ГУМВС, УМВС, його заступнику — начальнику кримінальної міліції, діє у складі кримінальної міліції та згідно із законодавством України організовує і здійснює оперативно-розшукову діяльність.

  1.2. Діяльність У(В)ДСБЕЗ ґрунтується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, справедливості та максимального забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

  1.3. Працівники У(В)ДСБЕЗ повинні поважати гідність особи, виявляти гуманне ставлення до неї, захищати права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого становища, расової і національної належності, громадянства, віку, статі, мови й освіти, ставлення до релігії, політичних та інших переконань.

  1.4. У своїй діяльності У(В)ДСБЕЗ керується Конституцією України( 254к/96-ВР ), Кримінальним( 2341-14 ) і Кримінально-процесуальним кодексами України( 1001-05 ), Законами України „Про міліцію"( 565-12 ), „Про оперативно-розшукову діяльність"( 2135-12 ), „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"( 3341-12 ), „Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ), іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовим актами Міністерства внутрішніх справ України.

  1.5. У(В)ДСБЕЗ утворюються та реорганізовуються в порядку, визначеному законодавством.

  1.6. У(В)ДСБЕЗ здійснює діловодство, створює необхідні умови для забезпечення режиму секретності.

  II. Основні завдання У(В)ДСБЕЗ ГУМВС, УМВС

  2.1. Організаційно-методичне забезпечення діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) (далі — міськрайліноргани) внутрішніх справ на території обслуговування з питань попередження та викриття злочинів у сфері економіки, проти власності, у сфері службової і господарської діяльності, інтелектуальної власності, проведення оперативно-розшукової діяльності.

  2.2. Безпосереднє вжиття організаційних і практичних заходів щодо попередження та викриття злочинів у сфері економіки, у тому числі на визначених пріоритетних напрямах роботи служби, та тих, що суттєво впливають на криміногенну, соціально-економічну ситуацію в регіоні, забезпечення відшкодування завданих злочинами матеріальних збитків, усунення причин і умов, що сприяють учиненню злочинів.

  2.3. Здійснення інформаційно-аналітичної роботи, накопичення й аналіз інформації про оперативну обстановку, що склалася на території обслуговування, планування роботи, розстановки і комплексного використання сил та засобів. Організація взаємодії служб і підрозділів органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю, упровадження в практику викриття злочинів передових форм і методів роботи, наукових рекомендацій, нових технічних засобів, додержання законності і дисципліни серед особового складу, підвищення професійного рівня працівників державної служби боротьби з економічною злочинністю, їх службової та бойової готовності до виконання завдань.

  2.4. Розроблення та вжиття заходів, спрямованих на вдосконалення форм і методів оперативно-розшукової діяльності державної служби боротьби з економічною злочинністю, надання працівникам практичної допомоги в організації роботи з попередження і викриття злочинів, у вирішенні інших службових завдань.

  2.5. Організація взаємодії з іншими підрозділами ГУМВС, УМВС, органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями у вирішенні питань боротьби зі злочинністю.

  III. Функції У(В) ДСБЕЗ ГУМВС, УМВС

  3.1. Вивчення, аналіз та оцінка оперативної обстановки з попередження та викриття злочинів у сфері економіки на територіях.

  3.2. Перспективне та поточне планування роботи У(В)ДСБЕЗ, унесення пропозицій до плану основних організаційних і практичних заходів ГУМВС, УМВС, розроблення проектів комплексних регіональних програм боротьби зі злочинністю, участь у їх реалізації.

  3.3. Участь у підготовці матеріалів для розгляду на засіданнях колегій, оперативних нарад керівництва ГУМВС, УМВС з питань діяльності державної служби боротьби з економічною злочинністю та забезпечення контролю за виконанням прийнятих рішень.

  3.4. Контроль за роботою підпорядкованих підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю міськрайлінорганів внутрішніх справ.

  3.5. Заслуховування звітів про роботу підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю міськрайлінорганів внутрішніх справ про стан боротьби з економічною злочинністю.

  3.6. Підготовка інформаційно-аналітичних документів, оглядів, методичних рекомендацій, узагальнення і поширення позитивного досвіду роботи, упровадження в практичну діяльність наукових розробок та новітніх методик виявлення злочинів.

  3.7. Аналіз та вивчення криміногенних процесів та чинників, що їх обумовлюють, і розроблення на цій основі пропозицій керівництву ГУМВС, УМВС.

  3.8. Надання підрозділам державної служби боротьби з економічною злочинністю міськрайлінорганів внутрішніх справ організаційної, методичної і практичної допомоги у виявленні злочинів у сфері економіки, удосконаленні оперативно-розшукової діяльності.

  3.9. Робота з джерелами оперативної інформації.

  3.10. Забезпечення взаємодії з оперативними підрозділами інших правоохоронних органів.

  3.11. Вжиття оперативно-розшукових заходів з попередження, припинення та викриття злочинів у сфері економіки, посилення протидії зловживанням посадових осіб органів державної влади та управління, у сфері земельних відносин і використання державного майна, запобігання незаконному використанню надр та інших природних ресурсів, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

  3.12. Організація роботи та безпосереднє проведення заходів щодо протидії злочинам у сфері службової діяльності.

  3.13. Координація діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю міськрайлінорганів внутрішніх справ з попередження та викриття злочинів у сфері економіки, у тому числі тяжких та особливо тяжких, що скоюються посадовими особами територіальних підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  3.14. Організація, контроль та безпосереднє проведення заходів щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення законності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів.

  3.15. Вжиття заходів, спрямованих на встановлення майна та матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом, щодо яких судом може бути прийнято рішення про стягнення їх для відшкодування завданих злочином збитків чи виконання додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна.

  3.16. Участь у проведенні заходів з попередження та викриття порушень у сфері інтелектуальної власності.

  3.17. Організація взаємодії з органами досудового слідства, іншими підрозділами органів внутрішніх справ та правоохоронними органами з питань попередження та викриття економічних злочинів.

  3.18. Забезпечення своєчасного та об'єктивного розгляду запитів і звернень народних депутатів України, звернень громадян, підприємств, установ, організацій, вивчення публікацій і повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції державної служби боротьби з економічною злочинністю; контроль за дотриманням підпорядкованими підрозділами порядку прийняття, реєстрації, обліку і розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини і пригоди, ужиття заходів для покращення цієї роботи.

  3.19. Ужиття заходів із забезпечення відбору, розстановки і виховання особового складу У(В)ДСБЕЗ, створення резерву кадрів, організації професійної підготовки працівників, підвищення їх кваліфікації, а також додержання працівниками підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю дисципліни і законодавства в службовій діяльності. Проведення службових розслідувань.

  3.20. Участь у перевірках службової й оперативно-розшукової діяльності підпорядкованих підрозділів, ужиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

  3.21. Організація проведення заходів, спрямованих на забезпечення режиму секретності в діяльності працівників У(В)ДСБЕЗ і підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю міськрайлінорганів внутрішніх справ, контроль за виконанням вимог законодавства.

  3.22. Забезпечення діловодства, контроль за дотриманням режиму секретності в роботі з документами і своєчасністю їх виконання. Організація шифролистування в У(В)ДСБЕЗ та контроль за дотриманням правил складання, зберігання шифротелеграм і порядку роботи з ними.

  IV. Права У(В)ДСБЕЗ

  4.1. У своїй діяльності У(В)ДСБЕЗ має права, передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України( 1001-05 ), Законами України „Про міліцію"( 565-12 ), „Про оперативно-розшукову діяльність"( 2135-12 ), „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"( 3341-12 ), "Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ), іншими нормативно-правовими актами.

  4.2. Працівники державної служби боротьби з економічною злочинністю мають право:

  4.2.1. Викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у зв'язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, в разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу у встановленому законом порядку;

  4.2.2. Вимагати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення по фактах порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до компетенції служби;

  4.2.3. Входити безперешкодно у будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ, організацій, в тому числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;

  4.2.4. Перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили;

  4.2.5. Одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України „Про банки і банківську діяльність"( 2121-14 );

  4.2.6. Порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні;

  4.2.7. За рішенням суду в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, витребувати і вилучати оригінали документів, що свідчать про правопорушення, зразки сировини і продукції, а до ухвалення такого рішення суду — в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, вивчати документи, що свідчать про правопорушення, за рахунок відповідного органу міліції робити з них копії із залишенням особам, щодо яких проводиться перевірка, опису документів, з яких виготовлено копії, опечатувати каси, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі;

  4.2.8. Вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, знищувати ці предмети, речі та документи або передавати їх за призначенням у встановленому порядку;

  4.2.9. Відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для з'ясування обставин вчиненого або такого, що готується, злочину, а також збирати відомості про протиправну діяльність підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка;

  4.2.10. Використовувати за згодою адміністрації службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій, а так само за згодою осіб — житло, інші приміщення, транспортні засоби і майно, які їм належать;

  4.2.11. Проводити контрольну та оперативну закупівлю та постачання товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь;

  4.2.12. Здійснювати провадження досудового слідства і дізнання в кримінальних справах та провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів у межах визначеної підслідності;

  4.2.13. Проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

  V. Обов'язки начальника У(В)ДСБЕЗ ГУМВС, УМВС

  5.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю У(В)ДСБЕЗ та відповідає за належне виконання покладених на підрозділ завдань і функцій. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками та керівниками структурних підрозділів, що підпорядковуються У(В)ДСБЕЗ.

  5.2. Визначає основні напрями діяльності У(В)ДСБЕЗ, установлені цим Положенням.

  5.3. Подає керівництву ГУМВС, УМВС на затвердження перспективні та поточні плани роботи У(В)ДСБЕЗ.

  5.4. За дорученням керівництва ГУМВС, УМВС представляє органи внутрішніх справ в органах виконавчої влади, суді і прокуратурі з питань, що належать до компетенції У(В)ДСБЕЗ.

  5.5. За погодженням з керівництвом ГУМВС, УМВС заслуховує звіти керівників підпорядкованих підрозділів з питань організації та результатів роботи, організовує проведення оперативних нарад, навчальних зборів-семінарів.

  5.6. Особисто бере участь у документуванні фактів корупції та хабарництва з боку посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Працює з джерелами оперативної інформації, організовує взаємодію з іншими правоохоронними органами з питань попередження та розкриття злочинів у сфері економіки, органами виконавчої влади.

  5.7. Забезпечує провадження в оперативно-розшукових справах, надає допомогу працівникам У(В)ДСБЕЗ у плануванні заходів за ними і контролює їх виконання.

  5.8. Подає до фінансового та матеріального підрозділів ГУМВС, УМВС пропозиції щодо вирішення питань матеріально-технічного забезпечення.

  5.9. Забезпечує атестування працівників У(В)ДСБЕЗ, готує і вносить подання для присвоєння їм спеціальних звань, пропозиції керівництву ГУМВС, УМВС про призначення, переміщення та звільнення з посад своїх заступників, начальників відділів, секторів та інших працівників підрозділу.

  5.10. Забезпечує взаємодію У(В)ДСБЕЗ зі структурними підрозділами ГУМВС, УМВС з питань службової діяльності.

  5.11. Особисто здійснює прийом громадян, які звернулися до ГУМВС, УМВС з питань, пов'язаних з діяльністю державної служби боротьби з економічною злочинністю. Організовує розгляд скарг, заяв, листів громадян, що надходить до У(В)ДСБЕЗ, дає доручення щодо їх своєчасного вирішення.

  5.12. Уживає в У(В)ДСБЕЗ заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням у підпорядкованих підрозділах.

  VI. Права начальника У(В)ДСБЕЗ ГУМВС, УМВС

  6.1. Вносить керівництву ГУМВС, УМВС пропозиції щодо вдосконалення структури і визначення штатної чисельності У(В)ДСБЕЗ та підрозділів міськрайлінорганів внутрішніх справ.

  6.2. У межах своїх повноважень одержує безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики — статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань.

  6.3. Розглядає подання про призначення на посади і звільнення з посад начальників підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю міськрайлінорганів внутрішніх справ. Вивчає їх моральні і професійні якості, висновки і пропозиції доповідає керівництву ГУМВС, УМВС.

  6.4. Вносить керівництву ГУМВС, УМВС подання щодо встановлення грошового забезпечення працівникам У(В)ДСБЕЗ, порушує перед керівництвом ГУМВС, УМВС клопотання щодо надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та для оздоровлення в межах асигнувань.

  6.5. Отримує від підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю міськрайлінорганів внутрішніх справ інформацію, звітність та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, підготовки засідань колегії та оперативних нарад при керівництві ГУМВС, УМВС.

  6.6. Надає керівництву ГУМВС, УМВС пропозиції щодо виїздів працівників ДСБЕЗ у службові відрядження та надання їм відпусток.

  6.7. У разі відсутності начальника У(В)ДСБЕЗ його обов’язки виконує один із заступників, визначений відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

  Т. в.о. начальника Департаменту ДСБЕЗ МВС України полковник міліції

  В. Р. Сливенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 03.09.2012  № 769

  ПОЛОЖЕННЯ про відділ, сектор державної служби боротьби з економічною злочинністю міського, лінійного, районного управління (відділу), відділу спеціальної міліції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті

  I. Загальні положення

  1.1. Відділ, сектор державної служби боротьби з економічною злочинністю (далі — підрозділ) міського, лінійного, районного управління (відділу), відділу спеціальної міліції (далі — міськрайлінорган) є структурним підрозділом міськрайліноргану головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі — ГУМВС, УМВС), який безпосередньо підпорядковується начальнику міськрайліноргану та заступнику — начальнику кримінальної міліції, діє у складі кримінальної міліції та згідно із законодавством України організовує і здійснює оперативно-розшукову діяльність.

  1.2. Підрозділ утворюється та реорганізується в порядку, визначеному законодавством.

  1.3. Підрозділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом начальника ГУМВС, УМВС за поданням начальника міськрайліноргану або особи, яка виконує його обов'язки.

  1.4. Діяльність підрозділу ґрунтується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, справедливості та максимального забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

  1.5. Працівники підрозділу повинні поважати гідність особи, виявляти гуманне ставлення до неї, захищати права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого становища, расової і національної належності, громадянства, віку, статі, мови й освіти, ставлення до релігії, політичних та інших переконань.

  1.6. Правову основу діяльності підрозділу становлять Конституція України( 254к/96-ВР ), Кримінально-процесуальний( 1001-05 ) і Кримінальний кодекси України( 2341-14 ), Закони України „Про міліцію"( 565-12 ), „Про оперативно-розшукову діяльність"( 2135-12 ), „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"( 3341-12 ), „Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ), інші закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ України, у тому числі це Положення.

  1.7. Підрозділ здійснює діловодство відповідно до чинного законодавства, створює необхідні умови для забезпечення режиму секретності.

  II. Основні завдання підрозділу

  2.1. Захист прав, свобод і законних інтересів громадян, інтересів суспільства та держави від злочинних посягань.

  2.2. Ужиття оперативно-розшукових заходів щодо попередження та викриття злочинів у сфері економіки, протидії хабарництву, зловживанням посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, захисту бюджетних коштів від злочинних посягань.

  2.3. Виявлення економічних злочинів проти власності, у сфері службової і господарської діяльності, інтелектуальної власності, забезпечення відшкодування завданих злочинами матеріальних збитків.

  2.4. Визначення та усунення причин і умов, що сприяють учиненню злочинів у сфері економіки.

  2.5. Дотримання законності й дисципліни в діяльності працівників підрозділу, удосконалення їх професійної майстерності.

  2.6. Безпосереднє впровадження передового досвіду, новітніх форм і методів з метою попередження і викриття злочинів у сфері економіки.

  III. Функції підрозділу

  3.1. Забезпечує приймання заяв і повідомлень про злочини, їх розгляд та відповідне реагування.

  3.2. Вживає заходів з попередження та викриття злочинів у сфері економіки, у тому числі фактів хабарництва серед посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, протидії злочинам, пов’язаним з розкраданням бюджетних коштів, у сфері інтелектуальної власності, зловживаннями у сфері земельних відносин, при використанні державного майна, запобігає незаконному використанню надр та інших природних ресурсів, легалізації (відмиванню) доходів, отриманих незаконним шляхом.

  3.3. Готує матеріали для заслуховування на оперативних нарадах щодо стану роботи і результатів протидії економічній злочинності та здійснює провадження за оперативно-розшуковими справами.

  3.4. Установлює конфіденційне співробітництво з громадянами на добровільних засадах.

  3.5. Застосовує форми і методи оперативно-розшукової діяльності з метою пошуку та фіксації даних про протиправні діяння окремих осіб або злочинних груп.

  3.6. Вживає оперативно-розшукових заходів щодо встановлення та затримання осіб, які переховуються від слідства і суду, а також злочинців, що ухиляються від відбування покарання.

  3.7. Організовує взаємодію служб і підрозділів міськрайліноргану внутрішніх справ з іншими правоохоронними органами, в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

  3.8. Використовує в боротьбі зі злочинністю можливості інформаційно-пошукових систем, а також засобів масової інформації.

  3.9. Виконує доручення слідчого щодо провадження оперативно-розшукових заходів та слідчих дій.

  3.10. Спільно з підрозділами інформаційно-аналітичного забезпечення створює та постійно поповнює автоматизовані інформаційні системи і банки даних оперативно-пошукового та криміналістичного обліків.

  3.11. Виконує у межах компетенції рішення, постанови, ухвали суду (судді) та доручення прокуратури.

  3.12. Вивчає та впроваджує в практичну діяльність позитивний досвід організації оперативно-розшукової роботи, новітні методи і методики викриття злочинів.

  3.13. Уживає заходів щодо відбору, розстановки та професійної підготовки особового складу підрозділу, правового та соціального захисту його працівників, забезпечує додержання законності та дисципліни в їх діяльності.

  3.14. Організовує розгляд пропозицій, заяв та скарг громадян та уживає заходів з перевірки викладених у них відомостей згідно з вимогами законодавства.

  IV. Права підрозділу

  4.1. У своїй діяльності підрозділ має права, передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України( 1001-05 ), Законами України „Про міліцію"( 565-12 ), „Про оперативно-розшукову діяльність"( 2135-12 ), „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"( 3341-12 ), „Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ), іншими нормативно-правовими актами.

  4.2. Працівники підрозділу мають право:

  4.2.1. Викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у зв'язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, в разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу у встановленому законом порядку;

  4.2.2. Вимагати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення по фактах порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до компетенції служби;

  4.2.3. Входити безперешкодно у будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ, організацій, в тому числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;

  4.2.4. Перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили;

  4.2.5. Одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України „Про банки і банківську діяльність"( 2121-14 );

  4.2.6. Порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні;

  4.2.7. За рішенням суду в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, витребувати і вилучати оригінали документів, що свідчать про правопорушення, зразки сировини і продукції, а до ухвалення такого рішення суду — в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, вивчати документи, що свідчать про правопорушення, за рахунок відповідного органу міліції робити з них копії із залишенням особам, щодо яких проводиться перевірка, опису документів, з яких виготовлено копії, опечатувати каси, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі;

  4.2.8. Вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, знищувати ці предмети, речі та документи або передавати їх за призначенням у встановленому порядку;

  4.2.9. Відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для з'ясування обставин вчиненого або такого, що готується, злочину, а також збирати відомості про протиправну діяльність підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка;

  4.2.10. Використовувати за згодою адміністрації службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій, а так само за згодою осіб — житло, інші приміщення, транспортні засоби і майно, які їм належать;

  4.2.11. Проводити контрольну та оперативну закупівлю та постачання товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь;

  4.2.12. Здійснювати провадження досудового слідства і дізнання в кримінальних справах та провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів у межах визначеної підслідності;

  4.2.13. Проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

  V. Обов'язки начальника підрозділу

  5.1. Організовує роботу підрозділу, здійснює безпосереднє керівництво ним і відповідає за якісне та ефективне виконання покладених на підрозділ завдань і функцій. Бере безпосередню участь у розробленні планів роботи підрозділу.

  5.2. Збирає, систематизує, аналізує оперативну та іншу інформацію стосовно попередження та викриття злочинів у сфері економіки, уживає заходів для її перевірки.

  5.3. Контролює роботу підлеглих з джерелами оперативної інформації. Особисто встановлює конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності.

  5.4. Забезпечує роботу за оперативно-розшуковими справами, надає працівникам підрозділу допомогу в плануванні заходів за ними і контролює їх виконання.

  5.5. Здійснює контроль за використанням коштів, виділених на проведення оперативно-розшукових заходів.

  5.6. Забезпечує організацію проведення оперативно-розшукових заходів щодо документування фактів хабарництва та інших злочинів у сфері економіки. Бере безпосередню участь у розробленні планів оперативно-розшукових заходів.

  5.7. Забезпечує умови особистої безпеки підлеглих під час виконання службових обов'язків.

  5.8. Здійснює контроль за ходом виконання планів, доручень начальника міськрайліноргану.

  5.9. Розробляє посадові інструкції працівників підрозділу та подає їх начальникові міськрайліноргану для затвердження.

  5.10. Подає керівництву міськрайліноргану на затвердження поточні плани організаційних і практичних заходів.

  5.11. 3а дорученням керівництва міськрайліноргану представляє в органах виконавчої влади, судах та прокуратурі інтереси підрозділу з питань, що належать до його компетенції.

  5.12. Заслуховує звіти підлеглих про результати роботи з попередження та викриття злочинів у сфері економіки, оперативно-розшукової роботи, стану дисципліни і законності серед особового складу.

  5.13. Організовує проведення оперативних нарад, навчальних зборів-семінарів з питань оперативно-службової діяльності підрозділу.

  5.14. Особисто здійснює прийом громадян, які звернулися до міськрайліноргану з питань, пов'язаних з діяльністю підрозділу. Розглядає скарги, заяви, листи громадян та іншу кореспонденцію, що надходить.

  5.15. Забезпечує режим секретності, здійснює контроль за збереженням працівниками підрозділу державної таємниці.

  VІ. Права начальника підрозділу

  6.1. Одержує від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на підрозділ завдань.

  6.2. Вносить керівництву міськрайліноргану пропозиції щодо визначення штатного розпису, призначення на посади, переміщення та звільнення з посад працівників підрозділу. Вивчає їх моральні та професійні якості, дає висновки і пропозиції керівництву міськрайліноргану.

  6.3. Визначає основні напрями діяльності підрозділу відповідно до чинного законодавства.

  6.4. Вносить керівництву міськрайліноргану пропозиції щодо грошового забезпечення працівників підрозділу, порушує питання надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

  6.5. Вносить на розгляд керівництва міськрайліноргану клопотання про направлення працівників підрозділу у службові відрядження та про надання їм відпусток.

  6.6. За дорученням керівництва міськрайліноргану організовує проведення службових розслідувань.

  6.7. У разі відсутності начальника підрозділу його обов’язки виконує заступник.

  Т. в.о. начальника Департаменту ДСБЕЗ МВС України полковник міліції

  В. Р. Сливенко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.

  Вам будет интересно:

  Чуа Теонг Бан: «Влитися до десятки найрозвиненіших країн світу допоміг сприятливий інвестиційний клімат»

  Нещодавно Посольство Малайзії презентувало в Києві першу книжку про країну, видану українською мовою, Малайзія очима українців. Її автор випускник Національного університету Львівська політехніка, ...

  До уваги мешканців та водіїв, які подорожують дорогами Криму та Лівобережної України!

  23 грудня на дорогах України ожеледиця. Вночі на Лівобережжі та в Криму місцями сильний сніг, в Криму подекуди складні відкладення ожеледі та паморозі.

  Московский суд перенес рассмотрение дела Н.Савченко на 13 октября

  Заседание по жалобе украинской летчицы Надежды Савченко на проведение принудительной психиатрической экспертизы, которое должно было состояться в пятницу, 26 сентября, Басманный суд Москвы перенес ...

  Спадок

  Спадок, спадкове право, консультація із спадкового права, допомога в отриманні спадщини, складання заповіту

  Юридическая практика:
  Про стягнення витрат на поховання

  Про стягнення витрат на поховання До юристів по спадковим справам звернулася громадянка за допомогою у справі про стягнення витрат на поховання через суд

  Про визнання права на спадкове майно в порядку ...

  Про визнання права на спадкове майно в порядку спадкової трансмісії Якщо спадкоємець майна за заповітом помер і не встиг її прийняти, не зміг провести нотаріальне оформлення після відкриття ...

  Розподіл спадкового майна

  Розподіл спадкового майна Юрист професійно надала допомогу в розподілі спадку громадян, що звернулися до неї


  Консультации по наследству:
  Розділ спадкової нерухомості після смерті

  Добрий день, шановні юристи по спадкових спорах! У мене виникла ситуація, з якою просто своїми знаннями, незважаючи на те, ...

  Коли оскаржити заповіт досить просто

  У мене виникла ситуація, коли без допомоги кваліфікованого адвоката зі спадкових питань не обійтися. Вже не раз до Вас звертаюся ...

  Відновлюємо термін вступу в спадщину

  Добрий день, консультанти. Мені дуже потрібна допомога адвоката у спадкових питаннях. Справа в тому, що звертаюся до Вас не ...


  Новости наследственных дел:
  На сегодняшнем заседании правительства планируется ...

  На сегодняшнем заседании правительства планируется рассмотреть план мероприятий по выполнению СА с ЕС Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

  Судья не может считаться независимым от политического .

  Судья не может считаться независимым от политического влияния, если его карьера зависит от изменчивого политического вектора, - Я.Романюк 22 декабря во время заключительного заседания Наблюдательного Комитета проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма судебной власти на Украине» Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил, что «одним из самых опасных с точки зрения формирования независимой судебной системы на современном этапе факторов является политическая составляющая».

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить ...

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить его люстрацию Руководителю прокуратуры Донецкой области Николаю Франтовскому не удалось с первого раза обжаловать свое увольнение с должности через люстрацию, сообщает «Первая инстанция».


  Рекомендации пользователей:
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca