Адвокаты по наследственным делам
Отзывы о нас
Этот портал просто удивительный.

Огромнейшее спасибо создателям этого интернет портала!!! Он действительно - находка! Всё просто отлично!!! Дерзайте!

Очень оригинальный, интересный и полностью отличающийся от всех остальных сайт! Хочется поддержать Вас денежкой. Как это можно организовать?
Наши услуги

Вопрос к юристу по наследству:

Статьи
Право власності на спадок

Право власності на спадок Визнання прав власності на спадок (зразок судової справи), позовна заява про спадщину

Наследство по завещанию: раскрываем юридические ...

Наследство по завещанию: раскрываем юридические секреты Завещание необязательно гарантирует выполнение воли наследодателя, ведь в некоторых случаях можно признать завещание недействительным

що їх супроводжують, працівниками Експертної служби МВС України, Міністерство внутрішніх справ УкраїниМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 31.05.2013 № 537
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2013 р. за № 1309/23841

  Про затвердження Інструкції про порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, працівниками Експертної служби МВС України

  Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України( 383/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 383, Переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання( 795-2007-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року № 795 (із змінами), та з метою впорядкування діяльності працівників Експертної служби МВС України щодо порядку проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, працівниками Експертної служби МВС України, що додається.

  2. Начальникам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, керівникам вищих навчальних закладів МВС України організувати вивчення та забезпечити виконання цього наказу працівниками Експертної служби МВС України, професорсько-викладацьким, перемінним складом факультетів підготовки судових експертів та експертів-криміналістів.

  3. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (Жидков Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 10 листопада 2005 року № 987( z1424-05 ) „Про затвердження Інструкції про проведення огляду транспортних засобів та їх реєстраційних документів під час реєстрації, перереєстрації і зняття з обліку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2005 року за № 1424/11704.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Міністр генерал внутрішньої служби України

  В. Ю. Захарченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 31.05.2013  № 537

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2013 р. за № 1309/23841

  ІНСТРУКЦІЯ про порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, працівниками Експертної служби МВС України

  І. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації та проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, оформлення їх результатів, заповнення форм звітності працівниками Експертної служби МВС України.

  1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України „Про міліцію"( 565-12 ), „Про судову експертизу"( 4038-12 ), постанов Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року № 988( 988-2000-п ) „Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ", від 4 червня 2007 року № 795( 795-2007-п ) „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання", Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів( 1388-98-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388 (далі — Порядок), наказу Міністерства внутрішніх справ України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 7 серпня 2000 року № 520/390( z0571-00 ) „Про затвердження Інструкції про спільну діяльність щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобів, які перетинають державний кордон України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 вересня 2000 року за № 571/4792, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 9 серпня 2012 року № 691( z1541-12 ) „Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 року за № 1541/21853.

  1.3. Дослідження транспортних засобів (далі — ТЗ) і реєстраційних документів, що їх супроводжують (далі — РД) здійснюють працівники Експертної служби МВС України, яким у встановленому Законом України „Про судову експертизу" ( 4038-12 ) порядку присвоєно кваліфікацію судового експерта з правом проведення досліджень за відповідними експертними спеціальностями.

  1.4. Основним завданням працівників Експертної служби МВС України при дослідженні ТЗ та РД є здійснення судово-експертної діяльності та техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та суду із запобігання, виявлення, розкриття і розслідування кримінальних та інших правопорушень шляхом застосування спеціальних знань.

  1.5. У цій Інструкції та при підготовці відповідного висновку, який складається за результатами дослідження, терміни вживаються в такому значенні:

  відбиток — відображення зовнішньої будови контактуючої поверхні слідоутворюючого об’єкта на слідосприймаючій поверхні;

  власник ТЗ — фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на ТЗ, що підтверджується відповідними документами;

  виробник ТЗ — фізична або юридична особа, яка відповідає за ТЗ, зібраний до готовності для використання. Виробник ТЗ відповідає за унікальність ідентифікаційного номера (VIN);

  виробничий номер — комбінація цифр та літер, яка використовується виробниками для обліку виготовлених ТЗ;

  виробничий рік випуску (виготовлення) ТЗ — спеціальний термін, що використовується виробниками ТЗ і означає певний період виробничого процесу, який може не збігатися з календарним роком;

 3. дата виготовлення ТЗ — день, місяць, рік виготовлення ТЗ;
 4. дослідження — процес пізнання матеріальних об’єктів, явищ і процесів, який проводиться особою, визначеною в пункті 1.3 цього розділу, з метою встановлення фактів, що цікавлять особу (орган), яка(який) дав(дала) завдання працівникові, і завершується наданням висновку;

  елемент захисту — особливість виготовлення та заповнення документа, що містить певну інформацію для підтвердження або спростування його відповідності встановленим вимогам;

  ідентифікація ТЗ — установлення відповідності характеристик, ознак певного ТЗ (тип, модель, рік виготовлення, колір, об’єм двигуна, повна маса тощо) даним виробника;

  ідентифікаційний номер ТЗ (vehicle identification number — VIN) — структурне поєднання буквено-цифрових символів. Присвоюється виробником ТЗ з метою ідентифікації останнього та наноситься на деталі кузова, шасі (рами) згідно зі стандартами;

  кодова табличка — плоска металева пластина або полімерна наклейка будь-якого конструктивного виконання, з лицьового боку якої будь-яким технологічним способом нанесені коди найбільш суттєвих елементів комплектації автомобіля;

  міжнародний ідентифікаційний код виробника (world manufacturer identifier — WMI) — перша частина ідентифікаційного номера ТЗ, яка визначає виробника. Код закріплюється за виробником ТЗ з метою ідентифікації виробника і при використанні інших частин ідентифікаційного номера гарантує унікальність міжнародного ідентифікаційного коду відносно всіх автомобілів за тридцятирічний період;

  модельний рік випуску — умовний рік, який вказується виробником (як правило, наступний за фактичним роком випуску ТЗ);

 5. номерна панель — єдина неподільна деталь кузова, на якій нанесений ідентифікаційний номер ТЗ;
 6. номерний майданчик — ділянка номерної панелі ТЗ, на якій у відповідному, передбаченому виробником місці наноситься ідентифікаційний номер ТЗ;

 7. носій даних ТЗ — будь-який об’єкт, що містить інформацію ідентифікаційного характеру про ТЗ;
 8. реєстраційні дані — відомості про ТЗ та його власника;
 9. реєстраційні документи, що супроводжують ТЗ, — свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу, облікова картка транспортного засобу;

 10. рік виготовлення — календарний рік, у якому виготовлений автомобіль;
 11. сервісна наклейка — виконаний на паперовій основі носій, що встановлюється на певному місці кузова автомобіля і містить інформацію (у більшості випадків про комплектацію і лакофарбове покриття автомобіля, а також про повний ідентифікаційний номер ТЗ або його частину). На деяких сервісних наклейках інформація може міститися у вигляді штрих-коду;

  символ-розділювач — символ, знак або відповідне маркування для поділу частин ідентифікаційного номера ТЗ або зазначення його меж (початку та/або закінчення). Символи-розподілювачі до структури ідентифікаційного номера ТЗ не входять;

  табличка виробника — металева пластина або полімерна наклейка, виготовлені зі спеціального матеріалу, з лицьового боку якої будь-яким технологічним способом нанесені технічні характеристики ТЗ та його ідентифікаційний номер.

  ІІ. Організація проведення дослідження працівниками Експертної служби МВС України

  2.1. Дослідження ТЗ та РД проводиться на письмову вимогу власника або уповноваженої ним особи.

  2.2. Перед проведенням дослідження здійснюється перевірка відповідності облікових даних ТЗ, указаних у РД, за наявними інформаційно-довідковими обліками (базами даних), що функціонують відповідно до законодавства.

  ІІІ. Проведення дослідження ТЗ працівниками Експертної служби МВС України

  3.1. У процесі проведення дослідження здійснюються:

 12. загальний огляд ТЗ;
 13. дослідження ідентифікаційного позначення кузова;
 14. дослідження табличок виробника;
 15. дослідження номерного майданчика та прилеглих до нього частин ТЗ;
 16. дослідження лакофарбового покриття;
 17. дослідження інших носіїв інформації;
 18. дослідження номера двигуна в разі технічної (конструктивної) можливості тощо.
 19. Об’єкти дослідження підлягають обов’язковому фотографуванню з дотриманням правил криміналістичної фотографії.

  3.2. При загальному огляді визначаються характерні загальні ознаки досліджуваного ТЗ, при цьому приділяється увага відповідності даних, зазначених у документах на ТЗ, інформації про:

 20. найменування, марку автомобіля, тип (модель);
 21. номер кузова, кількість знаків, їх зміст;
 22. дату випуску ТЗ, що вказана в документах, час виготовлення комплектуючих.
 23. 3.3. При дослідженні в першу чергу застосовуються неруйнівні методи:

 24. візуальний;
 25. магнітооптичний;
 26. магнітної дефектоскопії.
 27. 3.4. Об’єкти дослідження можуть бути пошкоджені або витрачені лише в тій мірі, у якій це необхідно для дослідження.

  3.5. Якщо дослідження неможливе без застосування методів, які змінюють зовнішній вигляд об’єктів, процес проведення описується і фіксується.

  3.6. У разі виявлення ознак зміни або підробки об’єктів, указаних у пункті 3.1 цього розділу, працівник учиняє дії, передбачені Законом України ,,Про міліцію"( 565-12 ), та письмово доповідає про результати проведеного дослідження керівнику відповідного експертного підрозділу.

  3.7. При проведенні дослідження використовується відповідна науково-методична, інформаційно-довідкова та спеціальна література, колекції криміналістичних обліків, облікові дані.

  Інформаційно-довідкові колекції формуються об’єктами, які отримані в результаті накопичення відомостей інформаційного характеру. Об’єктами інформаційно-довідкових колекцій можуть бути натурні зразки, копії та зображення ідентифікаційних номерів, табличок виробника, інших носіїв інформації, РД.

  IV. Проведення дослідження РД працівниками Експертної служби МВС України

  4.1. Дослідження РД здійснюється шляхом проведення експрес-аналізу візуально та з використанням спеціальних приладів.

  4.2. У ході дослідження РД здійснюється перевірка відповідності зразкам:

 28. бланка, паперу;
 29. способу виготовлення реквізитів;
 30. способу нанесення серії та номера бланка;
 31. елементів захисту.
 32. 4.3. У разі виявлення ознак зміни або підробки об’єктів, указаних у пункті 4.2 цього розділу, працівник учиняє дії, передбачені Законом України ,,Про міліцію"( 565-12 ) та письмово доповідає про результати проведеного дослідження керівнику відповідного експертного підрозділу.

  V. Оформлення результатів дослідження працівниками Експертної служби МВС України

  5.1. За результатами дослідження складається висновок. Інформація про проведені дослідження вноситься до автоматизованої інформаційно-пошукової системи „Автоексперт".

  5.2. Результати дослідження реєструються в Журналі обліку досліджень транспортних засобів та реєстраційних документів, що їх супроводжують (далі — Журнал), форма якого наведена в додатку до цієї Інструкції.

  5.3. Інформація про виявлені зміни ідентифікаційних номерів ТЗ та підроблення РД уміщується до відповідних колекцій криміналістичних обліків Експертної служби МВС України.

  VI. Облік роботи працівників Експертної служби МВС України

  6.1. Працівники Експертної служби МВС України зобов’язані вести щоденний облік досліджених ТЗ. Дані про проведення досліджень ТЗ та РД заносяться до Журналу, який ведеться в електронному вигляді та щомісяця роздруковується. Журнал у паперовому вигляді зберігається три роки, в електронному — постійно, а оформлені за результатами дослідження ТЗ та РД документи — п’ять років.

  6.2. Звіт працівників Експертної служби МВС України про виконану роботу щомісяця надається до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при головному управлінні, управлінні МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

  6.3. Контроль за відображенням у статистичних даних участі експертного підрозділу в розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних зі знищенням, підробкою, заміною ідентифікаційних номерів вузлів та агрегатів або із заміною без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером ТЗ та підробленням РД (частковим чи повним підробленням бланка документа та його змісту), покладається на начальника експертного підрозділу.

  Начальник Експертної служби МВС України полковник міліції

  Д. В. Жидков

  Додаток до Інструкції про порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, працівниками Експертної служби МВС України (пункт 5.2)

  ЖУРНАЛ обліку досліджень транспортних засобів та реєстраційних документів, що їх супроводжують

  № з/п

  ПІБ заявника або назва організації

  Марка, модель ТЗ

  Серія та номер РД

  Номерний знак

  Номери агрегатів (кузова, шасі, двигуна)

  У зв’язку з чим проводилося дослідження

  Результати дослідження: (+) — ознак змін не встановлено; (-) — установлено ознаки зміни

  Сума плати, номер квитанції

  РД

  ТЗ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 33. 10
 34. Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.

  Вам будет интересно:

  Послуги з оформлення спадщини за дорученням

  Ми вирішуємо питання з оформленням Вашої спадщини без Вас за допомогою нотаріально оформленого доручення на адвоката у спадкових справах.

  Щодо заповнення граф 29 і 53 митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, Державна митна служба України

  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Департамент організації митного контролю та оформлення Департаменту митних інформаційних технологій та статистики  Київській регіональній митниці

  Про підготовку та відзначення у 2014 році 180-річчя заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Кабінет Міністрів України

  Про підготовку та відзначення у 2014 році 180-річчя заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2014 році 180-річчя заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка у складі згідно з додатком.

  Национальный банк Украины разъяснил порядок ареста средств

  В письме от 15 июля 2013 года № 25-110/8432 Национальный банк Украины напомнил, что вопросы ареста имущества урегулированы главой 17 Уголовного процессуального кодекса, вступившего в силу в ноябре ...

  Юридическая практика:
  Про визнання права власності на спадкове майно ...

  Про визнання права власності на спадкове майно за заповітом При необхідності у визнанні права власності на спадкове майно за заповітом слід звертатись до юристів по спадковим справам. ...

  Про визнання права власності на 1,8 частку спадкового ...

  Про визнання права власності на 1,8 частку спадкового майна Тільки в суді виноситься рішення про розділ спадкового майна або рішення про визнання прав власності на таке майно

  Про стягнення витрат на поховання

  Про стягнення витрат на поховання До юристів по спадковим справам звернулася громадянка за допомогою у справі про стягнення витрат на поховання через суд


  Консультации по наследству:
  Оскарження і вступ у права спадкування через суд

  Здрастуйте. Звертаюся до Вас не в перший раз, спасибі, допомогли з питанням про бездіяльність нотаріуса та прийняття спадщини ...

  Як оформити квартиру після вступу в спадщину

  Тільки недавно до Вас зверталася за порадою і Ви мені дуже допомогли, залишила свій позитивний відгук на форумі, тепер склалася ...

  Обов'язкова частка у спадщині та вступ у права за заповітом

  Оскільки я вже пенсіонерка і маю повнолітніх дітей, але не маю можливості купити їм квартири, хочу від Вас отримати пораду ...


  Новости наследственных дел:
  На сегодняшнем заседании правительства планируется ...

  На сегодняшнем заседании правительства планируется рассмотреть план мероприятий по выполнению СА с ЕС Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

  Судья не может считаться независимым от политического .

  Судья не может считаться независимым от политического влияния, если его карьера зависит от изменчивого политического вектора, - Я.Романюк 22 декабря во время заключительного заседания Наблюдательного Комитета проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма судебной власти на Украине» Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил, что «одним из самых опасных с точки зрения формирования независимой судебной системы на современном этапе факторов является политическая составляющая».

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить ...

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить его люстрацию Руководителю прокуратуры Донецкой области Николаю Франтовскому не удалось с первого раза обжаловать свое увольнение с должности через люстрацию, сообщает «Первая инстанция».


  Рекомендации пользователей:
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca