Адвокаты по наследственным делам
Отзывы о нас
Вы класс!!! Все что делаете для пользователей важно!!!

Ваш интернет проект - замечательный.

Этот интернет проект суперовый! работал на нем очень часто. Думаю, что этот интернет проект ожидает светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б встречаться с Вашими новыми работами чаще! Действуйте!
Наши услуги

Вопрос к юристу по наследству:

Статьи
Право власності на спадок

Право власності на спадок Визнання прав власності на спадок (зразок судової справи), позовна заява про спадщину

Наследство по завещанию: раскрываем юридические ...

Наследство по завещанию: раскрываем юридические секреты Завещание необязательно гарантирует выполнение воли наследодателя, ведь в некоторых случаях можно признать завещание недействительным

Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 15 квітня 2013 р. № 306 Київ

  Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

  Відповідно до частини шостої статті 2 Закону України( 5499-17 ) "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, що додається.

  2. Внести до Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням( 266-96-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 266 (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 239; Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2271; 2003 р., № 23, ст. 1053, № 37, ст. 1991; 2004 р., № 49, ст. 3206; 2006 р., № 3, ст. 88, № 31, ст. 2233; 2011 р., № 46, ст. 1890; 2012 р., № 81, ст. 3264), такі зміни:

 1. абзаци четвертий і п’ятий пункту 2 виключити;
 2. доповнити Порядок пунктом 2-1 такого змісту:
 3. "2-1. Дія цього Порядку не поширюється на формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.".

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306

  ПОРЯДОК формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

  1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, галузевих національних академій наук, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, інших визначених Кабінетом Міністрів України державних органів — головних розпорядників бюджетних коштів (далі — державні замовники) та Мінекономрозвитку в процесі формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (далі — державне замовлення) та основні напрями його формування.

  2. Державне замовлення формується Мінекономрозвитку за поданням Міністерства освіти і науки та інших державних замовників з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці (далі — середньостроковий прогноз) та обсягів видатків державного бюджету на зазначені цілі.

  3. Державне замовлення формується за такими пріоритетними напрямами:

 4. підготовка фахівців;
 5. підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів;
 6. підготовка робітничих кадрів;
 7. підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.
 8. 4. Критеріями формування державного замовлення є:

  задоволення потреб усіх сфер суспільного життя у фахівцях, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах з урахуванням середньострокового прогнозу (питома вага осіб з відповідною освітою в структурі працездатного населення);

  підвищення освітнього потенціалу населення (сукупний обсяг студентів, аспірантів, докторантів, кваліфікованих робітників, інших категорій осіб, що зараховані на навчання та завершили навчання у навчальних закладах, у тому числі за державним замовленням);

  вартість послуг з підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, підвищення кваліфікації та перепідготовки однієї особи за бюджетні кошти (орієнтовна середня вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем та формою навчання).

  5. Середньостроковий прогноз складається Мінекономрозвитку на підставі даних, наданих Держстатом, з урахуванням пропозицій інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Національної академії наук, галузевих національних академій наук, інших бюджетних установ, Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні.

  6. Для складення середньострокового прогнозу та уточнення його показників щороку до 15 вересня Мінекономрозвитку подаються:

  1) Мінсоцполітики з урахуванням інформації та показників, наданих Державною службою зайнятості, — прогнозні показники розвитку ринку праці на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди, звітні дані за попередній рік та на останню звітну дату поточного року, в тому числі у розрізі регіонів, щодо:

  попиту та пропонування робочої сили на ринку праці, у тому числі за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій( va327609-10 );

  чисельності зареєстрованих безробітних за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій( va327609-10 );

  кількості випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, що звернулися до Державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, зокрема ті, що навчалися за державним замовленням;

  кількості осіб, які працюють на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого роботодавцеві, та осіб, які працевлаштовані за кордоном за сприяння суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

  2) Держстатом — звітні дані за попередні чотири роки та за поточний рік щодо обсягів та індексів валового внутрішнього продукту (валового регіонального продукту), структури валової доданої вартості, дефлятора валової доданої вартості за видами економічної діяльності, обсягу капітальних інвестицій та вартості основних засобів за видами економічної діяльності, ступеня зносу основних засобів, рентабельності операційної діяльності, показників впровадження інновацій, витрат на інноваційну діяльність, чистого експорту, чисельності осіб, зайнятих в економіці за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій( va327609-10 ), рівня економічної активності за віковими групами, показників руху робочої сили, показників народжуваності, смертності;

  3) Пенсійним фондом України — звітні дані за попередній рік, прогнозні показники на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди, у тому числі у розрізі регіонів, щодо:

 9. кількості працюючих пенсіонерів;
 10. кількості працюючих осіб передпенсійного віку (за два роки);
 11. 4) згідно з додатком 1:

  центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук, галузевими національними академіями наук та іншими бюджетними установами — прогнозні показники на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди щодо потреби відповідної галузі у фахівцях, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій( va327609-10 );

  Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями — прогнозні показники на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди щодо обсягів державного замовлення за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій( va327609-10 ) з урахуванням потреби у фахівцях та робітничих кадрах для виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, розвитку регіонального ринку праці, демографічної ситуації, статистичних спостережень, аналітичної інформації місцевих органів праці та зайнятості населення про попит та пропонування професій і кваліфікацій, а також їх пріоритетність;

  Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні — прогнозні показники на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди щодо потреб економіки у фахівцях та робітничих кадрах за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій( va327609-10 ), у тому числі у розрізі регіонів.

  7. Середньостроковий прогноз формується відповідно до методики, що затверджується Мінекономрозвитку.

  8. Сформований середньостроковий прогноз на рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди доводиться Мінекономрозвитку щороку до 1 листопада державним замовникам.

  9. Державні замовники подають щороку до 1 грудня Мінекономрозвитку пропозиції щодо проекту державного замовлення на рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди у натуральному та вартісному виразі згідно з додатками 2-7 з урахуванням критеріїв формування державного замовлення, середньострокового прогнозу, а також відповідні обґрунтування.

  10. Мінекономрозвитку визначає зведені проектні обсяги державного замовлення, подає їх Мінфіну для включення до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

  11. Державні замовники протягом десяти робочих днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік подають Мінекономрозвитку пропозиції щодо проекту державного замовлення на плановий рік з визначенням показників середньорічної чисельності осіб, орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, а також обсягів видатків, передбачених державним бюджетом на зазначені цілі, та відповідні обґрунтування.

  Орієнтовна середня вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта визначається у порядку, встановленому законодавством.

  12. Мінекономрозвитку готує проект державного замовлення на плановий рік разом з прогнозними загальними обсягами натуральних показників державного замовлення на два бюджетні періоди, що настають за плановим роком, з урахуванням критеріїв формування державного замовлення, середньострокового прогнозу та наданих державними замовниками пропозицій.

  13. За поданням Мінекономрозвитку Мінфін опрацьовує протягом десяти календарних днів проект державного замовлення на плановий рік разом з прогнозними загальними обсягами натуральних показників державного замовлення на два бюджетні періоди, що настають за плановим роком.

  14. Мінекономрозвитку подає у тримісячний строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік Кабінетові Міністрів проект рішення про затвердження державного замовлення.

  У проекті зазначеного рішення визначаються перелік державних замовників, обсяги фінансування державного замовлення, прийому та випуску фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями та науковими ступенями, прийому та випуску робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на плановий рік, прогнозні загальні обсяги натуральних показників державного замовлення на два бюджетні періоди, що настають за плановим роком, за освітньо-кваліфікаційними рівнями, науковими ступенями.

  15. У разі виникнення потреби у внесенні змін до затвердженого державного замовлення державні замовники подають не пізніше 1 листопада поточного року Мінекономрозвитку відповідні пропозиції та обґрунтування.

  16. Внесення змін до натуральних показників державного замовлення без збільшення їх загального обсягу за освітньо-кваліфікаційними рівнями, науковими ступенями та напрямами підготовки робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів здійснюється Мінекономрозвитку згідно з обґрунтуваннями державних замовників.

  Внесення інших змін до обсягів державного замовлення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Мінекономрозвитку.

  17. Виконавці державного замовлення розміщують доведений відповідно до укладеного державного контракту обсяг державного замовлення в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

  18. Державні замовники подають Держстату в установленому ним порядку звіт про виконання державного замовлення у грошовому виразі і стан фінансування його виконавців.

  19. Державні замовники подають щороку до 30 січня Мінекономрозвитку звіт про виконання державного замовлення в натуральному виразі згідно з формою, затвердженою Міністерством.

  20. Держстат узагальнює звіти державних замовників і подає щокварталу місяця, що настає за звітним періодом, зведену інформацію Мінекономрозвитку.

  21. Мінекономрозвитку інформує щороку до 30 березня Кабінет Міністрів України про хід виконання державного замовлення і в разі потреби готує пропозиції про вжиття додаткових заходів для забезпечення його виконання.

  Додаток 1 до Порядку

  ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ потреби у фахівцях та робітничих кадрах

  ______________________________________________________________________ (найменування державного замовника, бюджетної установи, спільного представницького органу)

 12. на ______________ роки
 13. Згідно з видами економічної діяльності

  Згідно з Класифікатором професій( va327609-10 )

  Прогнозні показники, осіб

 14. на плановий рік
 15. на рік, що настає за плановим роком
 16. на перший бюджетний період
 17. на другий бюджетний період
 18. код
 19. назва секції, розділу, групи, класу
 20. код групи, класу
 21. назва групи, класу (професійна назва робіт, посад)
 22. _________________________________ (найменування посади відповідальної особи)

  _____________ (підпис)

  ___________________ (ініціали та прізвище)

  ___ ________________ 20__ р.

  Додаток 2 до Порядку

  ПРОПОЗИЦІЇ щодо фінансування підготовки за державним замовленням фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

  ______________________________________________________________________ (найменування державного замовника)

 23. на ______________ роки
 24. (тис. гривень)

  Рік/бюджетний період, код програмної класифікації видатків державного бюджету( v0011201-11 )

  Усього

  Пріоритетні напрями державного замовлення

 25. підготовка фахівців
 26. підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів
 27. підготовка робітничих кадрів
 28. післядипломна освіта
 29. підвищення кваліфікації
 30. перепідготовка кадрів
 31. інші види

  Рік, що настає за плановим роком

 32. у тому числі: за кодом програмної класифікації видатків державного бюджету( v0011201-11 )
 33. Перший бюджетний період

 34. у тому числі: за кодом програмної класифікації видатків державного бюджету( v0011201-11 )
 35. Другий бюджетний період

 36. у тому числі: за кодом програмної класифікації видатків державного бюджету( v0011201-11 )
 37. _________________________________ (найменування посади відповідальної особи)

  _____________ (підпис)

  ___________________ (ініціали та прізвище)

  ___ _______________ 20__ р.

  Додаток 3 до Порядку

  ПРОПОЗИЦІЇ щодо проекту державного замовлення на підготовку фахівців

  ______________________________________________________________________ (найменування державного замовника)

 38. на ____________ роки
 39. Освітньо-кваліфікаційний рівень, шифр та найменування галузі знань

  Найменування, код напряму та спеціальності підготовки

  Рік, що настає за плановим роком

  Перший бюджетний період

  Другий бюджетний період

 40. випуск, осіб
 41. прийом, осіб
 42. орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень
 43. випуск, осіб
 44. прийом, осіб
 45. орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень
 46. випуск, осіб
 47. прийом, осіб
 48. орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень
 49. усього
 50. у тому числі за денною формою навчання
 51. усього
 52. у тому числі за денною формою навчання
 53. усього
 54. у тому числі за денною формою навчання
 55. усього
 56. у тому числі за денною формою навчання
 57. усього
 58. у тому числі за денною формою навчання
 59. усього
 60. у тому числі за денною формою навчання
 61. _________________________________ (найменування посади відповідальної особи)

  _____________ (підпис)

  ___________________ (ініціали та прізвище)

  ___ ______________ 20__ р.

  Додаток 4 до Порядку

  ПРОПОЗИЦІЇ щодо проекту державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів

  ______________________________________________________________________ (найменування державного замовника)

 62. на ____________ роки
 63. Форма підготовки (аспірантура, докторантура), найменування напряму підготовки

  Рік, що настає за плановим роком

  Перший бюджетний період

  Другий бюджетний період

 64. випуск, осіб
 65. прийом, осіб
 66. орієнтовна середня вартість підготовки одного аспіранта, докторанта, гривень
 67. випуск, осіб
 68. прийом, осіб
 69. орієнтовна середня вартість підготовки одного аспіранта, докторанта, гривень
 70. випуск, осіб
 71. прийом, осіб
 72. орієнтовна середня вартість підготовки одного аспіранта, докторанта, гривень
 73. усього
 74. у тому числі з відривом від виробництва
 75. усього
 76. у тому числі з відривом від виробництва
 77. усього
 78. у тому числі з відривом від виробництва
 79. усього
 80. у тому числі з відривом від виробництва
 81. усього
 82. у тому числі з відривом від виробництва
 83. усього
 84. у тому числі з відривом від виробництва
 85. _________________________________ (найменування посади відповідальної особи)

  _____________ (підпис)

  ___________________ (ініціали та прізвище)

  ___ ______________ 20__ р.

  Додаток 5 до Порядку

  ПРОПОЗИЦІЇ щодо проекту державного замовлення на підготовку робітничих кадрів

  ______________________________________________________________________ (найменування державного замовника)

 86. на ___________ роки
 87. Найменування напряму підготовки

  Рік, що настає за плановим роком

  Перший бюджетний період

  Другий бюджетний період

 88. випуск, осіб
 89. прийом, осіб
 90. орієнтовна середня вартість підготовки одного учня, гривень
 91. випуск, осіб
 92. прийом, осіб
 93. орієнтовна середня вартість підготовки одного учня, гривень
 94. випуск, осіб
 95. прийом, осіб
 96. орієнтовна середня вартість підготовки одного учня, гривень
 97. _________________________________ (найменування посади відповідальної особи)

  _____________ (підпис)

  ___________________ (ініціали та прізвище)

  ___ ______________ 20__ р.

  Додаток 6 до Порядку

  ПРОПОЗИЦІЇ щодо проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта)

  ______________________________________________________________________ (найменування державного замовника)

 98. на _________ роки
 99. Післядипломна освіта

  Рік, що настає за плановим роком

  Перший бюджетний період

  Другий бюджетний період

 100. випуск, осіб
 101. прийом, осіб
 102. орієнтовна середня вартість підготовки однієї особи, гривень
 103. випуск, осіб
 104. прийом, осіб
 105. орієнтовна середня вартість підготовки однієї особи, гривень
 106. випуск, осіб
 107. прийом, осіб
 108. орієнтовна середня вартість підготовки однієї особи, гривень
 109. _________________________________ (найменування посади відповідальної особи)

  _____________ (підпис)

  ___________________ (ініціали та прізвище)

  ___ ______________ 20__ р.

  Додаток 7 до Порядку

  ПРОПОЗИЦІЇ до проекту державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

  ______________________________________________________________________ (найменування державного замовника)

 110. на ____________ роки
 111. Найменування освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, післядипломної освіти, натуральні та вартісні показники

  Прогнозні показники на

 112. попередній рік
 113. плановий рік
 114. рік, що настає за плановим роком
 115. перший бюджетний період
 116. другий бюджетний період
 117. Молодший спеціаліст (на основі базової загальної середньої освіти), осіб

 118. прийом, осіб
 119. у тому числі: за денною формою навчання
 120. за заочною формою навчання
 121. випуск, осіб
 122. у тому числі: за денною формою навчання
 123. за заочною формою навчання
 124. середньорічна чисельність фахівців, осіб
 125. у тому числі: за денною формою навчання
 126. за заочною формою навчання
 127. за вечірньою формою навчання
 128. за іншою формою навчання
 129. середньорічний приведений контингент фахівців, осіб
 130. орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень
 131. у тому числі: за денною формою навчання
 132. за заочною формою навчання
 133. обсяги фінансування, тис. гривень
 134. Молодший спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти), осіб

 135. прийом, осіб
 136. у тому числі: за денною формою навчання
 137. за заочною формою навчання
 138. випуск, осіб
 139. у тому числі: за денною формою навчання
 140. за заочною формою навчання
 141. середньорічна чисельність фахівців, осіб
 142. у тому числі: за денною формою навчання
 143. за заочною формою навчання
 144. за вечірньою формою навчання
 145. за іншою формою навчання
 146. середньорічний приведений контингент фахівців, осіб
 147. орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень
 148. у тому числі: за денною формою навчання
 149. за заочною формою навчання
 150. обсяги фінансування, тис. гривень
 151. Бакалавр, осіб

 152. прийом, осіб
 153. у тому числі: за денною формою навчання
 154. за заочною формою навчання
 155. випуск, осіб
 156. у тому числі: за денною формою навчання
 157. за заочною формою навчання
 158. середньорічна чисельність фахівців, осіб
 159. у тому числі: за денною формою навчання
 160. за заочною формою навчання
 161. за вечірньою формою навчання
 162. за іншою формою навчання
 163. середньорічний приведений контингент фахівців, осіб
 164. орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень
 165. у тому числі: за денною формою навчання
 166. за заочною формою навчання
 167. обсяги фінансування, тис. гривень
 168. Спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти), осіб

 169. прийом, осіб
 170. у тому числі: за денною формою навчання
 171. за заочною формою навчання
 172. випуск, осіб
 173. у тому числі: за денною формою навчання
 174. за заочною формою навчання
 175. середньорічна чисельність фахівців, осіб
 176. у тому числі: за денною формою навчання
 177. за заочною формою навчання
 178. за вечірньою формою навчання
 179. за іншою формою навчання
 180. середньорічний приведений контингент фахівців, осіб
 181. орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень
 182. у тому числі: за денною формою навчання
 183. за заочною формою навчання
 184. обсяги фінансування, тис. гривень
 185. Спеціаліст (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра), осіб

 186. прийом, осіб
 187. у тому числі: за денною формою навчання
 188. за заочною формою навчання
 189. випуск, осіб
 190. у тому числі: за денною формою навчання
 191. за заочною формою навчання
 192. середньорічна чисельність фахівців, осіб
 193. у тому числі: за денною формою навчання
 194. за заочною формою навчання
 195. за вечірньою формою навчання
 196. за іншою формою навчання
 197. середньорічний приведений контингент фахівців, осіб
 198. орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень
 199. у тому числі: за денною формою навчання
 200. за заочною формою навчання
 201. обсяги фінансування, тис. гривень
 202. Магістр (на основі повної загальної середньої освіти), осіб

 203. прийом, осіб
 204. у тому числі: за денною формою навчання
 205. за заочною формою навчання
 206. випуск, осіб
 207. у тому числі: за денною формою навчання
 208. за заочною формою навчання
 209. середньорічна чисельність фахівців, осіб
 210. у тому числі: за денною формою навчання
 211. за заочною формою навчання
 212. за вечірньою формою навчання
 213. за іншою формою навчання
 214. середньорічний приведений контингент фахівців, осіб
 215. орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень
 216. у тому числі: за денною формою навчання
 217. за заочною формою навчання
 218. обсяги фінансування, тис. гривень
 219. Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра), осіб

 220. прийом, осіб
 221. у тому числі: за денною формою навчання
 222. за заочною формою навчання
 223. випуск, осіб
 224. у тому числі: за денною формою навчання
 225. за заочною формою навчання
 226. середньорічна чисельність фахівців, осіб
 227. у тому числі: за денною формою навчання
 228. за заочною формою навчання
 229. за вечірньою формою навчання
 230. за іншою формою навчання
 231. середньорічний приведений контингент фахівців, осіб
 232. орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень
 233. у тому числі: за денною формою навчання
 234. за заочною формою навчання
 235. обсяги фінансування, тис. гривень
 236. загальні обсяги фінансування на підготовку фахівців, тис. гривень
 237. Аспірантура, осіб

 238. прийом, осіб
 239. у тому числі: з відривом від виробництва
 240. без відриву від виробництва
 241. випуск, осіб
 242. у тому числі: з відривом від виробництва
 243. без відриву від виробництва
 244. середньорічна чисельність аспірантів, осіб
 245. у тому числі: з відривом від виробництва
 246. без відриву від виробництва
 247. середньорічний приведений контингент аспірантів, осіб
 248. орієнтовна середня вартість підготовки одного аспіранта, гривень
 249. у тому числі: з відривом від виробництва
 250. без відриву від виробництва
 251. обсяги фінансування, тис. гривень
 252. Докторантура, осіб

 253. прийом, осіб
 254. у тому числі: з відривом від виробництва
 255. без відриву від виробництва
 256. випуск, осіб
 257. у тому числі: з відривом від виробництва
 258. без відриву від виробництва
 259. середньорічна чисельність докторантів, осіб
 260. у тому числі: з відривом від виробництва
 261. без відриву від виробництва
 262. середньорічний приведений контингент докторантів, осіб
 263. орієнтовна середня вартість підготовки одного докторанта, гривень
 264. у тому числі: з відривом від виробництва
 265. без відриву від виробництва
 266. обсяги фінансування, тис. гривень
 267. загальні обсяги фінансування на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів, тис. гривень
 268. Підвищення кваліфікації, осіб

 269. прийом, осіб
 270. випуск, осіб
 271. загальна орієнтовна середньорічна вартість підвищення кваліфікації однієї особи, гривень
 272. середньорічна чисельність осіб, що підвищують кваліфікацію, осіб
 273. обсяги фінансування, тис. гривень
 274. Перепідготовка, осіб

 275. прийом, осіб
 276. загальна орієнтовна середньорічна вартість перепідготовки однієї особи, гривень
 277. середньорічна чисельність осіб, що проходять перепідготовку, осіб
 278. обсяги фінансування, тис. гривень
 279. Інші види післядипломної освіти

  загальні обсяги фінансування підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта), тис. гривень

  Підготовка робітничих кадрів, осіб

 280. прийом, осіб
 281. випуск, осіб
 282. орієнтовна середня вартість підготовки одного учня, гривень
 283. середньорічна чисельність учнів, осіб
 284. загальні обсяги фінансування підготовки робітничих кадрів, тис. гривень
 285. _________________________________ (найменування посади відповідальної особи)

  _____________ (підпис)

  ___________________ (ініціали та прізвище)

  ___ ______________ 20__ р.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.

  Вам будет интересно:

  Домовленості слід перенестина економічні проекти

  Дводенний візит до Кіпру Президента Віктора Януковича розпочався із зустрічі у форматі віч-на-віч з Президентом цієї республіки Дімітрісом Хрістофіасом та українсько-кіпрських переговорів у розширеному ...

  Народный депутат предлагает пожизненно лишать свободы судей-взяточников

  Действующее антикоррупционное законодательство предусматривает в целом адекватные меры наказания, но при этом не обеспечено главное – неотвратимость наказания, считает народный депутат Анатолий ...

  Утверждены списки присяжных для всех районных судов города Харькова

  В Харькове утвердили списки присяжных для всех районных судов города. Такое решение было принято сегодня на очередной сессии Харьковского горсовета.

  Депутаты хотят, чтобы все сельские жители могли стать предпринимателями или юрлицами

  Депутаты от фракций «Блок Петра Порошенко» и «Батькивщина» предлагают Совету дать возможность личным крестьянским хозяйствам получать статус юридического лица или физического лица-предпринимателя. Соответствующее предложение закреплено во внесенных ими законопроектах «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств)», зарегистрированных 23 декабря.

  Юридическая практика:
  Про визнання дій нотаріуса неправомірними та зобов'язання ...

  Про визнання дій нотаріуса неправомірними та зобов'язання вчинення дій Нотаріусам заборонено безпідставно вводити людей в паніку відмовляючи у вчиненні нотаріальних дій

  Про визнання права власності на половину частини ...

  Про визнання права власності на половину частини спадкового будинку У юридичній практиці часто бувають такі випадки, коли в питаннях оформлення спадщини, законні спадкоємці або спадкоємці за ...

  Про визнання права на спадкове майно в порядку ...

  Про визнання права на спадкове майно в порядку спадкової трансмісії Якщо спадкоємець майна за заповітом помер і не встиг її прийняти, не зміг провести нотаріальне оформлення після відкриття ...


  Консультации по наследству:
  Якщо залишилася квартира після смерті

  Доброго дня, шановні консультанти з юридичних питань! Звертаюся до Вас за порадою, оскільки ви не перший раз мені допомагаєте, ...

  Успадкування майна за спадкової трансмісії

  Добрий день! У мене не так давно померла бабуся, яка мала квартиру у власності. Заповіти вона залишити не встигла, адже дуже ...

  Якщо викликають до суду за спадковою справою

  Доброго часу доби. Моя проблема пов'язана зі спадком. Ми з дружиною живемо в Київській області. А батько дружини жив в Єврейській ...


  Новости наследственных дел:
  На сегодняшнем заседании правительства планируется ...

  На сегодняшнем заседании правительства планируется рассмотреть план мероприятий по выполнению СА с ЕС Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

  Судья не может считаться независимым от политического .

  Судья не может считаться независимым от политического влияния, если его карьера зависит от изменчивого политического вектора, - Я.Романюк 22 декабря во время заключительного заседания Наблюдательного Комитета проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма судебной власти на Украине» Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил, что «одним из самых опасных с точки зрения формирования независимой судебной системы на современном этапе факторов является политическая составляющая».

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить ...

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить его люстрацию Руководителю прокуратуры Донецкой области Николаю Франтовскому не удалось с первого раза обжаловать свое увольнение с должности через люстрацию, сообщает «Первая инстанция».


  Рекомендации пользователей:
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca