Адвокаты по наследственным делам
Отзывы о нас
Этот интернет проект просто отпад. Благодарю. Действительно нужный и в тоже время функциональный сайт.

С огромной благодарностью отзываемся о тех, от кого зависит наполнение интернет сайта.

Огромное спасибо за этот большущий труд, который Вы делаете каждый день для всех нас. Молодцы!!!
Наши услуги

Вопрос к юристу по наследству:

Статьи
Право власності на спадок

Право власності на спадок Визнання прав власності на спадок (зразок судової справи), позовна заява про спадщину

Наследство по завещанию: раскрываем юридические ...

Наследство по завещанию: раскрываем юридические секреты Завещание необязательно гарантирует выполнение воли наследодателя, ведь в некоторых случаях можно признать завещание недействительным

Про затвердження Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В, Міністерство надзвичайних ситуацій УкраїниМІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 12.12.2012  № 1408
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 січня 2013 р. за № 27/22559

  Про затвердження Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

  Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України( 402/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В, що додається.

  2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

  2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  2.2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці( v0074811-12 ).

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

  Заступник Міністра — керівник апарату

  В. Сиротін

  ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

  О.І. Хохотва

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС України 12.12.2012  № 1408

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 січня 2013 р. за № 27/22559

  ІНСТРУКЦІЯ з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

  1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють перевірку пристроїв максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В.

  2. Ця Інструкція встановлює вимоги до визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставки спрацьовування пристрою максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В.

  3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

  коротке замикання — випадкове або навмисне замикання між собою двох або трьох фаз або однієї фази на землю в мережах електропостачання, яке призводить до перевищення найбільш допустимого значення струму, визначеного нормальним режимом роботи електроустаткування;

  мінімальний струм короткого замикання — значення струму, яке виникає при короткому замиканні в найбільш віддаленій від трансформатора точці мережі електропостачання;

  перехідний опір — опір в рухомих і нерухомих контактних з'єднаннях, у тому числі й опір в місці короткого замикання;

  приведена довжина кабелю — довжина кабельної лінії, що враховує фактичні довжини кабелів з різними перетинами, електричний опір контактів і елементів комутаційних апаратів та перехідного електричного опору у місті короткого замикання;

  струм, що гранично відключається, — максимально допустиме значення струму, при якому виконується відключення (розрив) електричного кола комутаційним апаратом;

  уставка спрацьовування пристрою МСЗ — значення електричної величини, яке призводить до спрацьовування пристрою МСЗ.

  4. Інші терміни цієї Інструкції вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про охорону праці"( 2694-12 ), "Про пожежну безпеку"( 3745-12 ) та Гірничому законі України( 1127-14 ).

  5. Скорочення, що вживаються у цій Інструкції мають такі значення:

  ГШО — гірничо-шахтне обладнання;

  к. з. — коротке замикання;

  КРП — комплектний розподільний пристрій;

  МСЗ — максимальний струмовий захист;

  РПП-6 — розподільний підземний пункт напругою 6 кВ;

  РПВН — розподільний пристрій високої напруги.

  6. У підземних мережах напругою до 1200 В виконується захист електроустаткування від струмів короткого замикання, а також від струмів перевантаження і перегріву.

  7. Електропостачання струмоприймачів ГШО виконується за магістральною схемою з відгалуженнями до струмоприймачів. Захист від струмів к. з. і селективність відключення пошкодженої ділянки мережі виконується комутаційними апаратами.

  8. Розрахункова уставка спрацювання пристроїв МСЗ зазначається на кожному комутаційному апараті табличкою.

  9. Перевірка працездатності пристроїв МСЗ виконується у строки і порядку, наведеному в інструкціях з експлуатації пристрою виробника.

 3. 10. Забороняється експлуатація електроустаткування з несправними пристроями МСЗ.
 4. 11. Огляд і перевірка працездатності пристроїв МСЗ виконується електрослюсарем, який має кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче III.

  12. Розрахунок і вибір уставок спрацьовування пристроїв МСЗ виконуються механіком або заступником механіка дільниці. Уставки зазначаються в проекті системи електропостачання ГШО, який підписується головним енергетиком (головним механіком) шахти і затверджується технічним директором.

  13. Вибір уставок спрацьовування пристроїв МСЗ ґрунтується на визначенні мінімального значення струму двофазного к. з.

  Перевірка вимикаючої здатності комутаційних апаратів ґрунтується на визначенні максимального значення струму трифазного к. з.

  14. Розрахунковий мінімальний струм двофазного металевого к. з. (I-(2)к. з.min) у найбільш віддаленій від пересувної підстанції точці мережі визначається з урахуванням параметрів високовольтної розподільної мережі, параметрів трансформатора і температури нагрівання жил кабелю до значення +65°С, перехідного електричного опору контактів і елементів комутаційних апаратів, електричного опору в місці к. з.

  15. Визначення струму двофазного к. з. I-(2)к. з.min, яке ґрунтується на використанні приведеної довжини кабелів і параметрів мережі, виконується згідно з Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к. з. в мережах з напругою 660 В, що живляться від трансформаторів різних типів (додаток 1), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к. з. в мережах з напругою 660 В, що живляться від трансформаторів ТСШВ-630/6, ТСВ-630/6 і підстанцій ТСШВП-630/6, ТСВП-630/6 (додаток 2), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к. з. в мережах з напругою 1140 В, що живляться від підстанції ТСВП-630/6 (додаток 3), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к. з. в мережах з напругою 127, 220 В, що живляться від освітлювальних трансформаторів і пускових агрегатів (додаток 4), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к. з. в мережах з напругою 1200 В, що живляться від підстанції КПТВ-1000 (додаток 5), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к. з. в мережах з напругою 660 В, що живляться від підстанції КПТВ-1000 (додаток 6), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к. з. в мережах з напругою 1200 В, що живляться від підстанції КПТВ-1250 (додаток 7), до цієї Інструкції.

  16. У разі отримання проміжних значень потужності к. з. і довжин кабельних ліній, не наведених у таблицях, значення струму к. з. визначається методом лінійної інтерполяції значень, наведених у таблицях.

  17. У разі точного визначення струму к. з. виконується розрахунок. Приклад розрахунку наведено у додатку 8 до цієї Інструкції.

  Начальник відділу взаємодії з ВРУ, КМУ та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра надзвичайних ситуацій України

  В.І. Теличко

  Додаток 1 до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

  РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ двофазного к. з. в мережах з напругою 660 В, що живляться від трансформаторів різних типів

  Приведена довжина кабелю Lпр, м

  Розрахункові мінімальні струми двофазного к. з. (А) при потужності (кВ·А) пересувних підстанцій і трансформаторів

  ТКШВП, ТКШВ

  ТСШВП, ТСШВП-КП, ТСВП, ТСВП-КП, ТСШВ, ТСВ

 5. 135
 6. 180
 7. 240
 8. 320
 9. 100
 10. 160
 11. 250
 12. 400
 13. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

 14. 2928
 15. 3374
 16. 6116
 17. 8371
 18. 1869
 19. 3013
 20. 4760
 21. 7656
 22. 10
 23. 2872
 24. 3303
 25. 5852
 26. 7926
 27. 1847
 28. 2958
 29. 4631
 30. 7331
 31. 20
 32. 2816
 33. 3231
 34. 5589
 35. 7471
 36. 1825
 37. 2902
 38. 4497
 39. 6984
 40. 30
 41. 2760
 42. 3159
 43. 5333
 44. 7026
 45. 1802
 46. 2845
 47. 4360
 48. 6632
 49. 40
 50. 2703
 51. 3085
 52. 5086
 53. 6602
 54. 1780
 55. 2788
 56. 4221
 57. 6285
 58. 50
 59. 2647
 60. 3012
 61. 4851
 62. 6206
 63. 1757
 64. 2730
 65. 4083
 66. 5951
 67. 60
 68. 2591
 69. 2940
 70. 4629
 71. 5839
 72. 1735
 73. 2673
 74. 3947
 75. 5634
 76. 70
 77. 2535
 78. 2868
 79. 4420
 80. 5501
 81. 1712
 82. 2615
 83. 3815
 84. 5337
 85. 80
 86. 2480
 87. 2798
 88. 4223
 89. 5191
 90. 1689
 91. 2559
 92. 3686
 93. 5059
 94. 90
 95. 2427
 96. 2729
 97. 4040
 98. 4908
 99. 1667
 100. 2503
 101. 3503
 102. 4802
 103. 100
 104. 2374
 105. 2662
 106. 3868
 107. 4650
 108. 1644
 109. 2449
 110. 3442
 111. 4564
 112. 120
 113. 2272
 114. 2533
 115. 3558
 116. 4197
 117. 1600
 118. 2343
 119. 3218
 120. 4141
 121. 140
 122. 2175
 123. 2411
 124. 3288
 125. 3816
 126. 1556
 127. 2241
 128. 3013
 129. 3780
 130. 160
 131. 2083
 132. 2297
 133. 3052
 134. 3494
 135. 1513
 136. 2136
 137. 2828
 138. 3470
 139. 180
 140. 1997
 141. 2190
 142. 2844
 143. 3218
 144. 1472
 145. 2055
 146. 2660
 147. 3203
 148. 200
 149. 1915
 150. 2091
 151. 2660
 152. 2980
 153. 1431
 154. 1970
 155. 2518
 156. 2971
 157. 220
 158. 1839
 159. 1998
 160. 2498
 161. 2774
 162. 1392
 163. 1890
 164. 2370
 165. 2768
 166. 240
 167. 1767
 168. 1912
 169. 2353
 170. 2593
 171. 1355
 172. 1814
 173. 2245
 174. 2590
 175. 260
 176. 1700
 177. 1832
 178. 2223
 179. 2433
 180. 1319
 181. 1744
 182. 2131
 183. 2433
 184. 280
 185. 1636
 186. 1758
 187. 2105
 188. 2292
 189. 1284
 190. 1678
 191. 2027
 192. 2292
 193. 300
 194. 1577
 195. 1689
 196. 2000
 197. 2165
 198. 1250
 199. 1616
 200. 1936
 201. 2167
 202. 320
 203. 1521
 204. 1624
 205. 1904
 206. 2052
 207. 1217
 208. 1577
 209. 1845
 210. 2045
 211. 340
 212. 1469
 213. 1563
 214. 1816
 215. 1949
 216. 1184
 217. 1503
 218. 1764
 219. 1952
 220. 360
 221. 1420
 222. 1507
 223. 1736
 224. 1836
 225. 1856
 226. 1451
 227. 1691
 228. 1859
 229. 380
 230. 1373
 231. 1454
 232. 1662
 233. 1772
 234. 1127
 235. 1403
 236. 1622
 237. 1775
 238. 400
 239. 1329
 240. 1404
 241. 1596
 242. 1694
 243. 1100
 244. 1357
 245. 1559
 246. 1698
 247. 420
 248. 1288
 249. 1358
 250. 1532
 251. 1623
 252. 1073
 253. 1314
 254. 1501
 255. 1627
 256. 440
 257. 1249
 258. 1314
 259. 1474
 260. 1558
 261. 1048
 262. 1274
 263. 1446
 264. 1561
 265. 460
 266. 1212
 267. 1273
 268. 1421
 269. 1498
 270. 1023
 271. 1236
 272. 1395
 273. 1501
 274. 480
 275. 1177
 276. 1234
 277. 1370
 278. 1442
 279. 1000
 280. 1199
 281. 1348
 282. 1445
 283. 500
 284. 1144
 285. 1197
 286. 1324
 287. 1390
 288. 977
 289. 1165
 290. 1303
 291. 1393
 292. 520
 293. 1113
 294. 1162
 295. 1280
 296. 1341
 297. 955
 298. 1133
 299. 1261
 300. 1345
 301. 540
 302. 1083
 303. 1130
 304. 1239
 305. 1296
 306. 934
 307. 1102
 308. 1222
 309. 1299
 310. 560
 311. 1054
 312. 1098
 313. 1201
 314. 1254
 315. 914
 316. 1072
 317. 1185
 318. 1257
 319. 580
 320. 1027
 321. 1069
 322. 1164
 323. 1214
 324. 895
 325. 1044
 326. 1160
 327. 1217
 328. 600
 329. 1002
 330. 1041
 331. 1130
 332. 1177
 333. 875
 334. 1018
 335. 1117
 336. 1180
 337. 620
 338. 977
 339. 1014
 340. 1098
 341. 1142
 342. 858
 343. 933
 344. 1086
 345. 1145
 346. 640
 347. 954
 348. 989
 349. 1068
 350. 1109
 351. 841
 352. 969
 353. 1057
 354. 1112
 355. 660
 356. 931
 357. 065
 358. 1039
 359. 1078
 360. 824
 361. 945
 362. 1029
 363. 1081
 364. 680
 365. 918
 366. 942
 367. 1012
 368. 1049
 369. 808
 370. 923
 371. 1002
 372. 1051
 373. 700
 374. 890
 375. 920
 376. 986
 377. 1021
 378. 792
 379. 902
 380. 977
 381. 1023
 382. 720
 383. 870
 384. 899
 385. 961
 386. 994
 387. 777
 388. 882
 389. 953
 390. 997
 391. 740
 392. 851
 393. 879
 394. 938
 395. 969
 396. 763
 397. 863
 398. 930
 399. 971
 400. 760
 401. 833
 402. 859
 403. 916
 404. 945
 405. 749
 406. 845
 407. 908
 408. 948
 409. 780
 410. 816
 411. 841
 412. 894
 413. 923
 414. 735
 415. 827
 416. 888
 417. 924
 418. 800
 419. 799
 420. 823
 421. 847
 422. 901
 423. 722
 424. 810
 425. 868
 426. 903
 427. 820
 428. 783
 429. 806
 430. 854
 431. 880
 432. 710
 433. 793
 434. 849
 435. 882
 436. 840
 437. 768
 438. 790
 439. 835
 440. 860
 441. 697
 442. 778
 443. 830
 444. 862
 445. 860
 446. 753
 447. 774
 448. 818
 449. 842
 450. 686
 451. 763
 452. 813
 453. 843
 454. 880
 455. 739
 456. 759
 457. 801
 458. 823
 459. 674
 460. 748
 461. 796
 462. 825
 463. 900
 464. 725
 465. 745
 466. 785
 467. 805
 468. 563
 469. 734
 470. 780
 471. 808
 472. 920
 473. 712
 474. 731
 475. 769
 476. 789
 477. 552
 478. 702
 479. 765
 480. 791
 481. 940
 482. 699
 483. 717
 484. 754
 485. 774
 486. 642
 487. 707
 488. 750
 489. 755
 490. 960
 491. 687
 492. 704
 493. 739
 494. 758
 495. 632
 496. 695
 497. 735
 498. 760
 499. 980
 500. 675
 501. 692
 502. 725
 503. 743
 504. 622
 505. 683
 506. 722
 507. 745
 508. 1000
 509. 664
 510. 679
 511. 712
 512. 729
 513. 612
 514. 671
 515. 708
 516. 731
 517. Додаток 2 до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

  РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ двофазного к. з. в мережах напругою 660 В, що живляться від трансформаторів ТСШВ-630/6, ТСВ-630/6 і підстанцій ТСШВП-630/6, ТСВП-630/6

  Приведена довжина кабелю Lпр, м

  Потужність к. з., МВ·А

 518. 10
 519. 15
 520. 20
 521. 25
 522. 30
 523. 40
 524. 50
 525. 60
 526. 80
 527. 100
 528. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 529. 10
 530. 11
 531. 0

 532. 4820
 533. 5948
 534. 6702
 535. 7251
 536. 7712
 537. 8328
 538. 8931
 539. 9364
 540. 9902
 541. 10274
 542. 20
 543. 4341
 544. 5321
 545. 5970
 546. 6477
 547. 6886
 548. 7517
 549. 8033
 550. 8404
 551. 8810
 552. 9079
 553. 40
 554. 3930
 555. 4771
 556. 5329
 557. 5760
 558. 6115
 559. 6648
 560. 7079
 561. 7382
 562. 7658
 563. 8741
 564. 60
 565. 3586
 566. 4301
 567. 4778
 568. 5137
 569. 5435
 570. 5874
 571. 6219
 572. 6439
 573. 6648
 574. 6772
 575. 80
 576. 3291
 577. 3902
 578. 4301
 579. 4603
 580. 4848
 581. 5211
 582. 5490
 583. 5661
 584. 5801
 585. 5884
 586. 100
 587. 3038
 588. 3566
 589. 3902
 590. 4159
 591. 4358
 592. 4539
 593. 4877
 594. 5004
 595. 5105
 596. 5170
 597. 120
 598. 2818
 599. 3274
 600. 3588
 601. 3780
 602. 3949
 603. 4191
 604. 4370
 605. 4471
 606. 4546
 607. 4590
 608. 140
 609. 2628
 610. 3026
 611. 3274
 612. 3457
 613. 3589
 614. 3802
 615. 3949
 616. 4013
 617. 4887
 618. 4117
 619. 160
 620. 2461
 621. 2811
 622. 3026
 623. 3182
 624. 3301
 625. 3472
 626. 3594
 627. 3662
 628. 3703
 629. 3729
 630. 180
 631. 3211
 632. 2622
 633. 2808
 634. 2945
 635. 3046
 636. 3191
 637. 3294
 638. 3348
 639. 3382
 640. 3404
 641. 200
 642. 2179
 643. 2455
 644. 2620
 645. 2738
 646. 2828
 647. 2950
 648. 3038
 649. 3038
 650. 3113
 651. 3227
 652. 220
 653. 2061
 654. 2308
 655. 2453
 656. 2557
 657. 2653
 658. 2557
 659. 2635
 660. 2743
 661. 2818
 662. 2893
 663. 240
 664. 1954
 665. 2176
 666. 2306
 667. 3298
 668. 2466
 669. 2561
 670. 2624
 671. 2658
 672. 2878
 673. 2689
 674. 260
 675. 1859
 676. 2059
 677. 2175
 678. 2256
 679. 2316
 680. 2399
 681. 2457
 682. 2210
 683. 2500
 684. 2510
 685. 280
 686. 1772
 687. 1953
 688. 2057
 689. 2130
 690. 2184
 691. 2257
 692. 2306
 693. 2333
 694. 2346
 695. 2353
 696. 300
 697. 1629
 698. 1857
 699. 1951
 700. 2017
 701. 2065
 702. 2131
 703. 2175
 704. 2197
 705. 2209
 706. 2216
 707. 320
 708. 1619
 709. 1770
 710. 1856
 711. 1914
 712. 1958
 713. 2017
 714. 1056
 715. 2076
 716. 2088
 717. 2092
 718. 340
 719. 1552
 720. 1690
 721. 1769
 722. 1823
 723. 1869
 724. 1914
 725. 1950
 726. 1967
 727. 1977
 728. 1982
 729. 360
 730. 1490
 731. 1618
 732. 1689
 733. 1739
 734. 1774
 735. 1822
 736. 1854
 737. 1870
 738. 1877
 739. 1881
 740. 380
 741. 1433
 742. 1551
 743. 1617
 744. 1661
 745. 1794
 746. 1738
 747. 1767
 748. 1781
 749. 1788
 750. 1792
 751. 400
 752. 1380
 753. 1489
 754. 1550
 755. 1591
 756. 1621
 757. 1661
 758. 1688
 759. 1700
 760. 1706
 761. 1710
 762. 420
 763. 1331
 764. 1432
 765. 1488
 766. 1527
 767. 1554
 768. 1590
 769. 1615
 770. 1627
 771. 1631
 772. 1635
 773. 440
 774. 1285
 775. 1379
 776. 1431
 777. 1466
 778. 1492
 779. 1525
 780. 1547
 781. 1558
 782. 1562
 783. 1566
 784. 460
 785. 1242
 786. 1331
 787. 1379
 788. 1410
 789. 1434
 790. 1466
 791. 1486
 792. 1496
 793. 1500
 794. 1503
 795. 480
 796. 1202
 797. 1285
 798. 1330
 799. 1360
 800. 1382
 801. 1422
 802. 1429
 803. 1438
 804. 1442
 805. 1444
 806. 500
 807. 1164
 808. 1242
 809. 1284
 810. 1312
 811. 1332
 812. 1359
 813. 1377
 814. 1385
 815. 1388
 816. 1391
 817. 520
 818. 1129
 819. 1202
 820. 1241
 821. 1276
 822. 1286
 823. 1311
 824. 1327
 825. 1335
 826. 1338
 827. 1340
 828. 540
 829. 1096
 830. 1164
 831. 1201
 832. 1226
 833. 1247
 834. 1266
 835. 1282
 836. 1289
 837. 1292
 838. 1293
 839. 560
 840. 1064
 841. 1129
 842. 1163
 843. 1187
 844. 1203
 845. 1225
 846. 1239
 847. 1246
 848. 1349
 849. 1250
 850. 580
 851. 1035
 852. 1096
 853. 1128
 854. 1150
 855. 1166
 856. 1186
 857. 1199
 858. 1205
 859. 1208
 860. 1209
 861. 600
 862. 1007
 863. 1064
 864. 1115
 865. 1130
 866. 1149
 867. 1161
 868. 1167
 869. 1167
 870. 1170
 871. 1171
 872. 620
 873. 980
 874. 1035
 875. 1064
 876. 1083
 877. 1098
 878. 1114
 879. 1126
 880. 1132
 881. 1134
 882. 1135
 883. 640
 884. 955
 885. 1007
 886. 1034
 887. 1052
 888. 1065
 889. 1082
 890. 1093
 891. 1098
 892. 1100
 893. 1102
 894. 660
 895. 931
 896. 980
 897. 1006
 898. 1023
 899. 1036
 900. 1051
 901. 1062
 902. 1067
 903. 1069
 904. 1070
 905. 680
 906. 908
 907. 954
 908. 979
 909. 996
 910. 1007
 911. 1022
 912. 1032
 913. 1037
 914. 1038
 915. 1039
 916. 700
 917. 886
 918. 931
 919. 954
 920. 970
 921. 981
 922. 995
 923. 1004
 924. 1008
 925. 1010
 926. 1011
 927. 720
 928. 866
 929. 908
 930. 930
 931. 945
 932. 956
 933. 969
 934. 978
 935. 982
 936. 983
 937. 985
 938. 740
 939. 846
 940. 887
 941. 908
 942. 922
 943. 932
 944. 944
 945. 953
 946. 956
 947. 958
 948. 959
 949. 760
 950. 827
 951. 866
 952. 886
 953. 829
 954. 909
 955. 921
 956. 929
 957. 932
 958. 934
 959. 935
 960. 780
 961. 809
 962. 846
 963. 865
 964. 878
 965. 887
 966. 898
 967. 906
 968. 909
 969. 911
 970. 912
 971. 800
 972. 792
 973. 827
 974. 846
 975. 858
 976. 866
 977. 877
 978. 884
 979. 888
 980. 889
 981. 890
 982. 820
 983. 775
 984. 809
 985. 827
 986. 838
 987. 846
 988. 857
 989. 864
 990. 867
 991. 868
 992. 869
 993. 840
 994. 759
 995. 792
 996. 809
 997. 820
 998. 827
 999. 838
 1000. 844
 1001. 847
 1002. 848
 1003. 849
 1004. 860
 1005. 744
 1006. 775
 1007. 791
 1008. 792
 1009. 809
 1010. 819
 1011. 825
 1012. 828
 1013. 829
 1014. 830
 1015. 880
 1016. 729
 1017. 759
 1018. 775
 1019. 785
 1020. 792
 1021. 801
 1022. 807
 1023. 810
 1024. 811
 1025. 812
 1026. 900
 1027. 715
 1028. 744
 1029. 759
 1030. 769
 1031. 776
 1032. 784
 1033. 790
 1034. 793
 1035. 794
 1036. 794
 1037. 920
 1038. 702
 1039. 729
 1040. 744
 1041. 753
 1042. 760
 1043. 768
 1044. 774
 1045. 776
 1046. 777
 1047. 778
 1048. 940
 1049. 689
 1050. 715
 1051. 739
 1052. 738
 1053. 744
 1054. 752
 1055. 758
 1056. 760
 1057. 761
 1058. 762
 1059. 960
 1060. 676
 1061. 702
 1062. 715
 1063. 724
 1064. 730
 1065. 738
 1066. 743
 1067. 745
 1068. 746
 1069. 746
 1070. 980
 1071. 664
 1072. 689
 1073. 701
 1074. 710
 1075. 715
 1076. 723
 1077. 728
 1078. 730
 1079. 731
 1080. 731
 1081. 1000
 1082. 652
 1083. 676
 1084. 689
 1085. 697
 1086. 702
 1087. 710
 1088. 714
 1089. 716
 1090. 717
 1091. 717
 1092. Додаток 3 до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

  РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ двофазного к. з. у мережі з напругою 1140 В, що живляться від підстанції ТСВП-630/6

  Приведена довжина кабелю Lпр, м

  Потужність к. з., МВ·А

 1093. 10
 1094. 15
 1095. 20
 1096. 25
 1097. 30
 1098. 40
 1099. 50
 1100. 60
 1101. 80
 1102. 100
 1103. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 1104. 10
 1105. 11
 1106. 0

 1107. 2785
 1108. 3423
 1109. 3864
 1110. 4185
 1111. 4443
 1112. 4843
 1113. 5163
 1114. 5408
 1115. 5729
 1116. 5944
 1117. 20
 1118. 2687
 1119. 3297
 1120. 3723
 1121. 4034
 1122. 4289
 1123. 4688
 1124. 5004
 1125. 5244
 1126. 5539
 1127. 5734
 1128. 40
 1129. 2594
 1130. 3175
 1131. 3585
 1132. 3888
 1133. 4133
 1134. 4520
 1135. 4835
 1136. 5062
 1137. 5327
 1138. 5507
 1139. 60
 1140. 2507
 1141. 3060
 1142. 3450
 1143. 3743
 1144. 3980
 1145. 4354
 1146. 4653
 1147. 4868
 1148. 5108
 1149. 5263
 1150. 80
 1151. 2425
 1152. 2950
 1153. 3322
 1154. 3601
 1155. 3828
 1156. 4185
 1157. 4471
 1158. 4448
 1159. 4884
 1160. 5022
 1161. 100
 1162. 2347
 1163. 2846
 1164. 3200
 1165. 3465
 1166. 3680
 1167. 4020
 1168. 4289
 1169. 4471
 1170. 4664
 1171. 4786
 1172. 120
 1173. 2273
 1174. 2746
 1175. 3081
 1176. 3381
 1177. 3331
 1178. 3536
 1179. 3857
 1180. 4110
 1181. 4279
 1182. 4553
 1183. 140
 1184. 2202
 1185. 2651
 1186. 2969
 1187. 3206
 1188. 3399
 1189. 3701
 1190. 3936
 1191. 4092
 1192. 4241
 1193. 4335
 1194. 160
 1195. 2136
 1196. 2463
 1197. 2863
 1198. 3086
 1199. 3268
 1200. 3551
 1201. 1772
 1202. 3912
 1203. 4043
 1204. 4127
 1205. 180
 1206. 2073
 1207. 2478
 1208. 2762
 1209. 2973
 1210. 3144
 1211. 3409
 1212. 3612
 1213. 3740
 1214. 3859
 1215. 3031
 1216. 200
 1217. 2014
 1218. 2398
 1219. 2666
 1220. 2866
 1221. 3027
 1222. 3274
 1223. 3463
 1224. 3580
 1225. 3685
 1226. 3748
 1227. 220
 1228. 1957
 1229. 2323
 1230. 2576
 1231. 2763
 1232. 2914
 1233. 3146
 1234. 3322
 1235. 3428
 1236. 3521
 1237. 3576
 1238. 240
 1239. 1904
 1240. 2250
 1241. 2490
 1242. 2667
 1243. 2809
 1244. 3024
 1245. 3188
 1246. 3285
 1247. 3367
 1248. 3417
 1249. 260
 1250. 1853
 1251. 2183
 1252. 2410
 1253. 2576
 1254. 2709
 1255. 2911
 1256. 3063
 1257. 3153
 1258. 3226
 1259. 3270
 1260. 280
 1261. 1804
 1262. 2118
 1263. 2333
 1264. 2490
 1265. 2615
 1266. 2804
 1267. 2944
 1268. 3027
 1269. 3093
 1270. 3132
 1271. 300
 1272. 1758
 1273. 2057
 1274. 2260
 1275. 2409
 1276. 2527
 1277. 2703
 1278. 2833
 1279. 2910
 1280. 2967
 1281. 3003
 1282. 320
 1283. 1714
 1284. 1999
 1285. 2191
 1286. 2331
 1287. 2442
 1288. 2608
 1289. 2730
 1290. 2798
 1291. 2851
 1292. 2883
 1293. 340
 1294. 1672
 1295. 1943
 1296. 2127
 1297. 2259
 1298. 2363
 1299. 2518
 1300. 2632
 1301. 2695
 1302. 2743
 1303. 2772
 1304. 360
 1305. 1632
 1306. 1891
 1307. 2064
 1308. 2190
 1309. 2288
 1310. 2433
 1311. 2539
 1312. 2598
 1313. 2641
 1314. 2667
 1315. 380
 1316. 1593
 1317. 1841
 1318. 2006
 1319. 2124
 1320. 2217
 1321. 2353
 1322. 2453
 1323. 2508
 1324. 2547
 1325. 2571
 1326. 400
 1327. 1557
 1328. 1793
 1329. 1950
 1330. 2062
 1331. 2150
 1332. 2278
 1333. 2371
 1334. 2421
 1335. 2458
 1336. 2479
 1337. 420
 1338. 1521
 1339. 1748
 1340. 1897
 1341. 2004
 1342. 2086
 1343. 2207
 1344. 2297
 1345. 2342
 1346. 2347
 1347. 2394
 1348. 440
 1349. 1487
 1350. 1705
 1351. 1846
 1352. 1948
 1353. 2026
 1354. 2140
 1355. 2221
 1356. 2266
 1357. 2296
 1358. 2313
 1359. 480
 1360. 1424
 1361. 1623
 1362. 1753
 1363. 1844
 1364. 1915
 1365. 2016
 1366. 2089
 1367. 2127
 1368. 2152
 1369. 2167
 1370. 500
 1371. 1395
 1372. 1586
 1373. 1709
 1374. 1796
 1375. 1863
 1376. 1959
 1377. 2027
 1378. 2963
 1379. 2086
 1380. 2100
 1381. 520
 1382. 1366
 1383. 1549
 1384. 1668
 1385. 1750
 1386. 1814
 1387. 1905
 1388. 1969
 1389. 2003
 1390. 2024
 1391. 2037
 1392. 540
 1393. 1339
 1394. 1515
 1395. 1628
 1396. 1707
 1397. 1767
 1398. 1853
 1399. 1914
 1400. 1945
 1401. 1966
 1402. 1978
 1403. 560
 1404. 1312
 1405. 1481
 1406. 1590
 1407. 1665
 1408. 1723
 1409. 1804
 1410. 1862
 1411. 1892
 1412. 1910
 1413. 1921
 1414. 580
 1415. 1284
 1416. 1449
 1417. 1553
 1418. 1625
 1419. 1680
 1420. 1758
 1421. 1812
 1422. 1840
 1423. 1857
 1424. 1868
 1425. 600
 1426. 1262
 1427. 1419
 1428. 1518
 1429. 1587
 1430. 1639
 1431. 1713
 1432. 1765
 1433. 1791
 1434. 1808
 1435. 1817
 1436. 620
 1437. 1239
 1438. 1389
 1439. 1485
 1440. 1551
 1441. 1601
 1442. 1671
 1443. 1720
 1444. 1745
 1445. 1760
 1446. 1763
 1447. 640
 1448. 1216
 1449. 1361
 1450. 1453
 1451. 1516
 1452. 1777
 1453. 1613
 1454. 1677
 1455. 1701
 1456. 1715
 1457. 1723
 1458. 660
 1459. 1194
 1460. 1334
 1461. 1422
 1462. 1482
 1463. 1528
 1464. 1592
 1465. 1659
 1466. 1672
 1467. 1672
 1468. 1680
 1469. 680
 1470. 1172
 1471. 1307
 1472. 1392
 1473. 1450
 1474. 1493
 1475. 1554
 1476. 1618
 1477. 1630
 1478. 1630
 1479. 1637
 1480. 700
 1481. 1152
 1482. 1283
 1483. 1364
 1484. 1420
 1485. 1461
 1486. 1520
 1487. 1580
 1488. 1592
 1489. 1592
 1490. 1599
 1491. 720
 1492. 1132
 1493. 1258
 1494. 1336
 1495. 1390
 1496. 1430
 1497. 1486
 1498. 1544
 1499. 1555
 1500. 1555
 1501. 1561
 1502. 740
 1503. 1113
 1504. 1235
 1505. 1210
 1506. 1369
 1507. 1400
 1508. 1454
 1509. 1509
 1510. 1519
 1511. 1519
 1512. 1525
 1513. 760
 1514. 1095
 1515. 1212
 1516. 1285
 1517. 1334
 1518. 1371
 1519. 1423
 1520. 1375
 1521. 1485
 1522. 1485
 1523. 1491
 1524. 780
 1525. 1077
 1526. 1190
 1527. 1261
 1528. 1308
 1529. 1344
 1530. 1393
 1531. 1443
 1532. 1452
 1533. 1452
 1534. 1458
 1535. 800
 1536. 1059
 1537. 1169
 1538. 1237
 1539. 1283
 1540. 1317
 1541. 1364
 1542. 1412
 1543. 1421
 1544. 1421
 1545. 1426
 1546. 820
 1547. 1042
 1548. 1149
 1549. 1214
 1550. 1259
 1551. 1291
 1552. 1337
 1553. 1383
 1554. 1391
 1555. 1391
 1556. 1396
 1557. 840
 1558. 1026
 1559. 1129
 1560. 1192
 1561. 1235
 1562. 1267
 1563. 1313
 1564. 1354
 1565. 1362
 1566. 1362
 1567. 1367
 1568. 860
 1569. 1010
 1570. 1110
 1571. 1171
 1572. 1213
 1573. 1243
 1574. 1285
 1575. 1327
 1576. 1335
 1577. 1335
 1578. 1339
 1579. 880
 1580. 955
 1581. 1092
 1582. 1151
 1583. 1191
 1584. 1221
 1585. 1261
 1586. 1301
 1587. 1308
 1588. 1308
 1589. 1312
 1590. 900
 1591. 890
 1592. 1074
 1593. 1131
 1594. 1169
 1595. 1198
 1596. 1237
 1597. 1276
 1598. 1282
 1599. 1282
 1600. 1276
 1601. 920
 1602. 966
 1603. 1057
 1604. 1112
 1605. 1149
 1606. 1176
 1607. 1214
 1608. 1251
 1609. 1258
 1610. 1258
 1611. 1262
 1612. 940
 1613. 951
 1614. 1040
 1615. 1094
 1616. 1129
 1617. 1156
 1618. 1192
 1619. 1228
 1620. 1234
 1621. 1234
 1622. 1238
 1623. 960
 1624. 938
 1625. 1024
 1626. 1076
 1627. 1110
 1628. 1136
 1629. 1171
 1630. 1296
 1631. 1211
 1632. 1211
 1633. 1215
 1634. 980
 1635. 925
 1636. 1008
 1637. 1058
 1638. 1092
 1639. 1117
 1640. 1150
 1641. 1184
 1642. 1189
 1643. 1189
 1644. 1192
 1645. 1000
 1646. 912
 1647. 993
 1648. 1042
 1649. 1075
 1650. 1099
 1651. 1131
 1652. 1164
 1653. 1162
 1654. 1169
 1655. 1172
 1656. Додаток 4 до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

  РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ двофазного к. з. у мережах з напругою 127, 220 В, що живляться від освітлювальних трансформаторів і пускових агрегатів

  Приведена довжина кабелю Lпр, м

  Розрахункові мінімальні струми двофазного к. з. (А) для трансформаторів з напругою

  Приведена довжина кабелю Lпр, м

  Розрахункові мінімальні струми двофазного к. з. (А) для трансформаторів з напругою

 1657. 127 В
 1658. 220 В
 1659. 127 В
 1660. 220 В
 1661. ТСШ 2,5 кВ·А

 1662. пускові агрегати 3,5¸4,0 кВ·А
 1663. ТСШ 4,0 кВ·А

  ТСШ 4,0 кВ·А

  ТСШ 2,5 кВ·А

  АП, АСК 3,5¸4,0 кВ·А

  ТСШ 4,0 кВ·А

  ТСШ 4,0 кВ·А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 1664. 10
 1665. 0

 1666. 142
 1667. 420
 1668. 362
 1669. 193
 1670. 210
 1671. 48
 1672. 63
 1673. 54
 1674. 80
 1675. 10
 1676. 134
 1677. 350
 1678. 320
 1679. 185
 1680. 220
 1681. 46
 1682. 60
 1683. 52
 1684. 77
 1685. 20
 1686. 126
 1687. 285
 1688. 280
 1689. 177
 1690. 230
 1691. 45
 1692. 58
 1693. 50
 1694. 75
 1695. 30
 1696. 118
 1697. 235
 1698. 245
 1699. 168
 1700. 240
 1701. 44
 1702. 56
 1703. 49
 1704. 73
 1705. 40
 1706. 110
 1707. 205
 1708. 205
 1709. 161
 1710. 250
 1711. 42
 1712. 55
 1713. 47
 1714. 71
 1715. 50
 1716. 104
 1717. 180
 1718. 164
 1719. 153
 1720. 260
 1721. 41
 1722. 54
 1723. 45
 1724. 69
 1725. 60
 1726. 98
 1727. 160
 1728. 140
 1729. 146
 1730. 270
 1731. 40
 1732. 54
 1733. 43
 1734. 67
 1735. 70
 1736. 92
 1737. 145
 1738. 125
 1739. 139
 1740. 280
 1741. 38
 1742. 53
 1743. 41
 1744. 65
 1745. 80
 1746. 87
 1747. 130
 1748. 113
 1749. 133
 1750. 290
 1751. 37
 1752. 53
 1753. 40
 1754. 63
 1755. 90
 1756. 83
 1757. 120
 1758. 105
 1759. 127
 1760. 300
 1761. 35
 1762. 53
 1763. 38
 1764. 61
 1765. 100
 1766. 79
 1767. 100
 1768. 99
 1769. 121
 1770. 310
 1771. 34
 1772. 52
 1773. 37
 1774. 60
 1775. 110
 1776. 76
 1777. 100
 1778. 94
 1779. 116
 1780. 320
 1781. 33
 1782. 52
 1783. 36
 1784. 52
 1785. 120
 1786. 72
 1787. 95
 1788. 88
 1789. 111
 1790. 330
 1791. 32
 1792. 52
 1793. 35
 1794. 57
 1795. 130
 1796. 69
 1797. 90
 1798. 88
 1799. 107
 1800. 340
 1801. 31
 1802. 52
 1803. 34
 1804. 56
 1805. 140
 1806. 66
 1807. 82
 1808. 77
 1809. 102
 1810. 350
 1811. 30
 1812. 51
 1813. 33
 1814. 54
 1815. 150
 1816. 63
 1817. 79
 1818. 74
 1819. 98
 1820. 360
 1821. 29
 1822. 51
 1823. 32
 1824. 53
 1825. 160
 1826. 59
 1827. 75
 1828. 69
 1829. 95
 1830. 370
 1831. 29
 1832. 51
 1833. 31
 1834. 52
 1835. 170
 1836. 57
 1837. 73
 1838. 66
 1839. 91
 1840. 380
 1841. 28
 1842. 51
 1843. 30
 1844. 51
 1845. 180
 1846. 54
 1847. 70
 1848. 62
 1849. 88
 1850. 390
 1851. 28
 1852. 51
 1853. 30
 1854. 50
 1855. 190
 1856. 52
 1857. 68
 1858. 59
 1859. 85
 1860. 400
 1861. 28
 1862. 50
 1863. 30
 1864. 49
 1865. 200
 1866. 49
 1867. 65
 1868. 56
 1869. 82
 1870. Додаток 5 до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

  РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ двофазного к. з. в мережах напругою 1200 В, що живляться від підстанції КПТВ-1000

  Приведена довжина кабельної мережі, L[м]

  Потужність короткого замикання високовольтної мережі, Sвс [MBA]

 1871. 10
 1872. 15
 1873. 20
 1874. 25
 1875. 30
 1876. 40
 1877. 50
 1878. 60
 1879. 80
 1880. 100
 1881. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 1882. 10
 1883. 11
 1884. 0

 1885. 2945
 1886. 3663
 1887. 4157
 1888. 4524
 1889. 4816
 1890. 5266
 1891. 5621
 1892. 5909
 1893. 6299
 1894. 6559
 1895. 20
 1896. 2839
 1897. 3526
 1898. 4005
 1899. 4366
 1900. 4656
 1901. 5109
 1902. 5469
 1903. 5751
 1904. 6115
 1905. 6355
 1906. 40
 1907. 2740
 1908. 3394
 1909. 3855
 1910. 4206
 1911. 4490
 1912. 4937
 1913. 5294
 1914. 5565
 1915. 5898
 1916. 6117
 1917. 60
 1918. 2646
 1919. 3268
 1920. 3709
 1921. 4048
 1922. 4322
 1923. 4757
 1924. 5104
 1925. 5360
 1926. 5661
 1927. 5857
 1928. 80
 1929. 2557
 1930. 3148
 1931. 3569
 1932. 3893
 1933. 4156
 1934. 4573
 1935. 4906
 1936. 5146
 1937. 5415
 1938. 5588
 1939. 100
 1940. 2474
 1941. 3034
 1942. 3434
 1943. 3742
 1944. 3993
 1945. 4390
 1946. 4706
 1947. 4928
 1948. 5166
 1949. 5319
 1950. 120
 1951. 2395
 1952. 2926
 1953. 3305
 1954. 3597
 1955. 3834
 1956. 4210
 1957. 4507
 1958. 4711
 1959. 4921
 1960. 5055
 1961. 140
 1962. 2320
 1963. 2823
 1964. 3182
 1965. 3458
 1966. 3682
 1967. 4035
 1968. 4313
 1969. 4500
 1970. 4685
 1971. 4801
 1972. 160
 1973. 2249
 1974. 2726
 1975. 3065
 1976. 3326
 1977. 3537
 1978. 3868
 1979. 4127
 1980. 4297
 1981. 4459
 1982. 4561
 1983. 180
 1984. 2182
 1985. 2634
 1986. 2955
 1987. 3200
 1988. 3398
 1989. 3708
 1990. 3948
 1991. 4103
 1992. 4246
 1993. 4335
 1994. 200
 1995. 2118
 1996. 2547
 1997. 2850
 1998. 3081
 1999. 3267
 2000. 3556
 2001. 3779
 2002. 3919
 2003. 4045
 2004. 4123
 2005. 220
 2006. 2058
 2007. 2465
 2008. 2751
 2009. 2968
 2010. 3143
 2011. 3412
 2012. 3619
 2013. 3747
 2014. 3858
 2015. 3926
 2016. 240
 2017. 2001
 2018. 2387
 2019. 2657
 2020. 2862
 2021. 3025
 2022. 3276
 2023. 3468
 2024. 3584
 2025. 3683
 2026. 3743
 2027. 260
 2028. 1946
 2029. 2314
 2030. 2569
 2031. 2761
 2032. 2914
 2033. 3149
 2034. 3326
 2035. 3432
 2036. 3519
 2037. 3573
 2038. 280
 2039. 1895
 2040. 2244
 2041. 2485
 2042. 2666
 2043. 2810
 2044. 3028
 2045. 3193
 2046. 3290
 2047. 3367
 2048. 3414
 2049. 300
 2050. 1845
 2051. 2177
 2052. 2406
 2053. 2577
 2054. 2711
 2055. 2915
 2056. 3068
 2057. 3157
 2058. 3226
 2059. 3268
 2060. 320
 2061. 1798
 2062. 2115
 2063. 2331
 2064. 2492
 2065. 2618
 2066. 2809
 2067. 2950
 2068. 3032
 2069. 3094
 2070. 3131
 2071. 340
 2072. 1754
 2073. 2055
 2074. 2260
 2075. 2412
 2076. 2531
 2077. 2709
 2078. 2840
 2079. 2915
 2080. 2971
 2081. 3005
 2082. 360
 2083. 1711
 2084. 1998
 2085. 2193
 2086. 2336
 2087. 2448
 2088. 2615
 2089. 2737
 2090. 2806
 2091. 2857
 2092. 2887
 2093. 380
 2094. 1670
 2095. 1944
 2096. 2129
 2097. 2264
 2098. 2370
 2099. 2526
 2100. 2640
 2101. 2704
 2102. 2750
 2103. 2777
 2104. 400
 2105. 1631
 2106. 1893
 2107. 2068
 2108. 2196
 2109. 2296
 2110. 2443
 2111. 2549
 2112. 2608
 2113. 2649
 2114. 2674
 2115. 420
 2116. 1594
 2117. 1844
 2118. 2011
 2119. 2132
 2120. 2226
 2121. 2364
 2122. 2464
 2123. 2518
 2124. 2556
 2125. 2578
 2126. 440
 2127. 1558
 2128. 1797
 2129. 1956
 2130. 2071
 2131. 2160
 2132. 2290
 2133. 2383
 2134. 2434
 2135. 2468
 2136. 2488
 2137. 460
 2138. 1524
 2139. 1753
 2140. 1904
 2141. 2013
 2142. 2097
 2143. 2220
 2144. 2307
 2145. 2354
 2146. 2386
 2147. 2404
 2148. 480
 2149. 1491
 2150. 1710
 2151. 1854
 2152. 1958
 2153. 2038
 2154. 2153
 2155. 2235
 2156. 2279
 2157. 2308
 2158. 2325
 2159. 500
 2160. 1460
 2161. 1670
 2162. 1807
 2163. 1906
 2164. 1981
 2165. 2090
 2166. 2168
 2167. 2209
 2168. 2235
 2169. 2251
 2170. 520
 2171. 1429
 2172. 1631
 2173. 1762
 2174. 1856
 2175. 1928
 2176. 2031
 2177. 2104
 2178. 2142
 2179. 2166
 2180. 2181
 2181. 540
 2182. 1400
 2183. 1594
 2184. 1719
 2185. 1809
 2186. 1877
 2187. 1974
 2188. 2043
 2189. 2079
 2190. 2101
 2191. 2115
 2192. 560
 2193. 1372
 2194. 1558
 2195. 1678
 2196. 1763
 2197. 1828
 2198. 1921
 2199. 1986
 2200. 2019
 2201. 2040
 2202. 2053
 2203. 580
 2204. 1346
 2205. 1524
 2206. 1639
 2207. 1720
 2208. 1782
 2209. 1870
 2210. 1931
 2211. 1963
 2212. 1982
 2213. 1994
 2214. 600
 2215. 1320
 2216. 1491
 2217. 1601
 2218. 1679
 2219. 1738
 2220. 1821
 2221. 1879
 2222. 1909
 2223. 1927
 2224. 1938
 2225. 620
 2226. 1295
 2227. 1460
 2228. 1566
 2229. 1640
 2230. 1696
 2231. 1775
 2232. 1830
 2233. 1858
 2234. 1875
 2235. 1885
 2236. 640
 2237. 1271
 2238. 1430
 2239. 1531
 2240. 1602
 2241. 1655
 2242. 1731
 2243. 1783
 2244. 1810
 2245. 1826
 2246. 1835
 2247. 660
 2248. 1247
 2249. 1401
 2250. 1498
 2251. 1566
 2252. 1617
 2253. 1689
 2254. 1739
 2255. 1764
 2256. 1779
 2257. 1787
 2258. 680
 2259. 1225
 2260. 1373
 2261. 1466
 2262. 1532
 2263. 1580
 2264. 1649
 2265. 1696
 2266. 1720
 2267. 1734
 2268. 1742
 2269. 700
 2270. 1203
 2271. 1346
 2272. 1436
 2273. 1498
 2274. 1545
 2275. 1611
 2276. 1656
 2277. 1678
 2278. 1691
 2279. 1699
 2280. 720
 2281. 1183
 2282. 1320
 2283. 1407
 2284. 1467
 2285. 1511
 2286. 1574
 2287. 1617
 2288. 1638
 2289. 1650
 2290. 1658
 2291. 740
 2292. 1162
 2293. 1295
 2294. 1378
 2295. 1436
 2296. 1479
 2297. 1539
 2298. 1580
 2299. 1600
 2300. 1612
 2301. 1618
 2302. 760
 2303. 1143
 2304. 1271
 2305. 1351
 2306. 1407
 2307. 1448
 2308. 1505
 2309. 1544
 2310. 1564
 2311. 1574
 2312. 1581
 2313. 780
 2314. 1124
 2315. 1248
 2316. 1325
 2317. 1379
 2318. 1418
 2319. 1473
 2320. 1510
 2321. 1529
 2322. 1539
 2323. 1545
 2324. 800
 2325. 1106
 2326. 1226
 2327. 1300
 2328. 1351
 2329. 1389
 2330. 1442
 2331. 1478
 2332. 1495
 2333. 1505
 2334. 1511
 2335. 820
 2336. 1088
 2337. 1204
 2338. 1276
 2339. 1325
 2340. 1362
 2341. 1412
 2342. 1447
 2343. 1463
 2344. 1472
 2345. 1478
 2346. 840
 2347. 1071
 2348. 1183
 2349. 1253
 2350. 1300
 2351. 1335
 2352. 1384
 2353. 1417
 2354. 1433
 2355. 1441
 2356. 1446
 2357. 860
 2358. 1054
 2359. 1163
 2360. 1230
 2361. 1276
 2362. 1310
 2363. 1356
 2364. 1388
 2365. 1403
 2366. 1411
 2367. 1416
 2368. 880
 2369. 1038
 2370. 1144
 2371. 1208
 2372. 1253
 2373. 1285
 2374. 1330
 2375. 1360
 2376. 1375
 2377. 1383
 2378. 1387
 2379. 900
 2380. 1022
 2381. 1125
 2382. 1187
 2383. 1230
 2384. 1261
 2385. 1305
 2386. 1334
 2387. 1348
 2388. 1355
 2389. 1359
 2390. 920
 2391. 1007
 2392. 1106
 2393. 1167
 2394. 1208
 2395. 1238
 2396. 1280
 2397. 1308
 2398. 1322
 2399. 1328
 2400. 1333
 2401. 940
 2402. 992
 2403. 1089
 2404. 1147
 2405. 1187
 2406. 1216
 2407. 1256
 2408. 1283
 2409. 1296
 2410. 1303
 2411. 1307
 2412. 960
 2413. 978
 2414. 1072
 2415. 1128
 2416. 1167
 2417. 1195
 2418. 1234
 2419. 1260
 2420. 1272
 2421. 1278
 2422. 1282
 2423. 980
 2424. 964
 2425. 1055
 2426. 1110
 2427. 1147
 2428. 1174
 2429. 1212
 2430. 1237
 2431. 1249
 2432. 1255
 2433. 1258
 2434. 1000
 2435. 950
 2436. 1039
 2437. 1092
 2438. 1128
 2439. 1154
 2440. 1190
 2441. 1214
 2442. 1226
 2443. 1232
 2444. 1235
 2445. Додаток 6 до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

  РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ двофазного к. з. в мережах напругою 600 В, що живляться від підстанції КПТВ-1000

  Приведена довжина кабельної мережі, L[м]

  Потужність короткого замикання високовольтної мережі, Sвс [MBA]

 2446. 10
 2447. 15
 2448. 20
 2449. 25
 2450. 30
 2451. 40
 2452. 50
 2453. 60
 2454. 80
 2455. 100
 2456. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 2457. 10
 2458. 11
 2459. 0

 2460. 5121
 2461. 6370
 2462. 7229
 2463. 7869
 2464. 8375
 2465. 9159
 2466. 9776
 2467. 10277
 2468. 10955
 2469. 11407
 2470. 20
 2471. 4598
 2472. 5678
 2473. 6445
 2474. 7033
 2475. 7510
 2476. 8265
 2477. 8868
 2478. 9313
 2479. 9835
 2480. 10175
 2481. 40
 2482. 4158
 2483. 5079
 2484. 5737
 2485. 6243
 2486. 6655
 2487. 7306
 2488. 7822
 2489. 8175
 2490. 8538
 2491. 8769
 2492. 60
 2493. 3786
 2494. 4570
 2495. 5125
 2496. 5550
 2497. 5892
 2498. 6428
 2499. 6844
 2500. 7111
 2501. 7358
 2502. 7511
 2503. 80
 2504. 3470
 2505. 4139
 2506. 4606
 2507. 4959
 2508. 5242
 2509. 5676
 2510. 6006
 2511. 6207
 2512. 6376
 2513. 6479
 2514. 100
 2515. 3199
 2516. 3773
 2517. 4168
 2518. 4462
 2519. 4695
 2520. 5047
 2521. 5309
 2522. 5462
 2523. 5581
 2524. 5653
 2525. 120
 2526. 2965
 2527. 3461
 2528. 3796
 2529. 4044
 2530. 4237
 2531. 4524
 2532. 4735
 2533. 4854
 2534. 4940
 2535. 4991
 2536. 140
 2537. 2761
 2538. 3193
 2539. 3480
 2540. 3689
 2541. 3851
 2542. 4089
 2543. 4260
 2544. 4354
 2545. 4418
 2546. 4456
 2547. 160
 2548. 2582
 2549. 2960
 2550. 3209
 2551. 3387
 2552. 3524
 2553. 3723
 2554. 3864
 2555. 3939
 2556. 3988
 2557. 4018
 2558. 180
 2559. 2424
 2560. 2758
 2561. 2974
 2562. 3128
 2563. 3244
 2564. 3412
 2565. 3530
 2566. 3592
 2567. 3631
 2568. 3653
 2569. 200
 2570. 2284
 2571. 2580
 2572. 2770
 2573. 2903
 2574. 3004
 2575. 3147
 2576. 3247
 2577. 3298
 2578. 3329
 2579. 3347
 2580. 220
 2581. 2159
 2582. 2423
 2583. 2590
 2584. 2707
 2585. 2794
 2586. 2918
 2587. 3004
 2588. 3047
 2589. 3072
 2590. 3086
 2591. 240
 2592. 2046
 2593. 2283
 2594. 2432
 2595. 2535
 2596. 2611
 2597. 2719
 2598. 2793
 2599. 2829
 2600. 2850
 2601. 2862
 2602. 260
 2603. 1944
 2604. 2158
 2605. 2291
 2606. 2382
 2607. 2450
 2608. 2544
 2609. 2608
 2610. 2640
 2611. 2657
 2612. 2668
 2613. 280
 2614. 1852
 2615. 2046
 2616. 2165
 2617. 2247
 2618. 2307
 2619. 2390
 2620. 2446
 2621. 2474
 2622. 2488
 2623. 2497
 2624. 300
 2625. 1768
 2626. 1944
 2627. 2052
 2628. 2125
 2629. 2179
 2630. 2253
 2631. 2303
 2632. 2327
 2633. 2339
 2634. 2347
 2635. 320
 2636. 1691
 2637. 1852
 2638. 1950
 2639. 2016
 2640. 2064
 2641. 2130
 2642. 2175
 2643. 2196
 2644. 2207
 2645. 2213
 2646. 340
 2647. 1620
 2648. 1768
 2649. 1857
 2650. 1917
 2651. 1960
 2652. 2020
 2653. 2060
 2654. 2079
 2655. 2088
 2656. 2094
 2657. 360
 2658. 1555
 2659. 1691
 2660. 1772
 2661. 1827
 2662. 1866
 2663. 1920
 2664. 1956
 2665. 1973
 2666. 1981
 2667. 1986
 2668. 380
 2669. 1495
 2670. 1621
 2671. 1695
 2672. 1745
 2673. 1781
 2674. 1830
 2675. 1862
 2676. 1878
 2677. 1885
 2678. 1889
 2679. 400
 2680. 1439
 2681. 1556
 2682. 1624
 2683. 1670
 2684. 1703
 2685. 1748
 2686. 1777
 2687. 1791
 2688. 1797
 2689. 1801
 2690. 420
 2691. 1388
 2692. 1496
 2693. 1559
 2694. 1601
 2695. 1631
 2696. 1672
 2697. 1699
 2698. 1712
 2699. 1717
 2700. 1721
 2701. 440
 2702. 1339
 2703. 1440
 2704. 1499
 2705. 1537
 2706. 1565
 2707. 1603
 2708. 1627
 2709. 1639
 2710. 1644
 2711. 1647
 2712. 460
 2713. 1295
 2714. 1388
 2715. 1443
 2716. 1479
 2717. 1504
 2718. 1539
 2719. 1562
 2720. 1572
 2721. 1577
 2722. 1580
 2723. 480
 2724. 1252
 2725. 1340
 2726. 1391
 2727. 1424
 2728. 1448
 2729. 1480
 2730. 1501
 2731. 1511
 2732. 1515
 2733. 1517
 2734. 500
 2735. 1213
 2736. 1295
 2737. 1342
 2738. 1373
 2739. 1396
 2740. 1425
 2741. 1445
 2742. 1454
 2743. 1457
 2744. 1460
 2745. 520
 2746. 1176
 2747. 1253
 2748. 1297
 2749. 1326
 2750. 1347
 2751. 1374
 2752. 1392
 2753. 1401
 2754. 1404
 2755. 1406
 2756. 540
 2757. 1141
 2758. 1213
 2759. 1255
 2760. 1282
 2761. 1301
 2762. 1327
 2763. 1344
 2764. 1351
 2765. 1355
 2766. 1357
 2767. 560
 2768. 1108
 2769. 1176
 2770. 1215
 2771. 1241
 2772. 1259
 2773. 1283
 2774. 1298
 2775. 1306
 2776. 1309
 2777. 1310
 2778. 580
 2779. 1077
 2780. 1142
 2781. 1178
 2782. 1202
 2783. 1219
 2784. 1241
 2785. 1256
 2786. 1263
 2787. 1265
 2788. 1267
 2789. 600
 2790. 1048
 2791. 1109
 2792. 1143
 2793. 1166
 2794. 1182
 2795. 1203
 2796. 1216
 2797. 1222
 2798. 1225
 2799. 1227
 2800. 620
 2801. 1020
 2802. 1078
 2803. 1110
 2804. 1131
 2805. 1146
 2806. 1166
 2807. 1179
 2808. 1185
 2809. 1187
 2810. 1188
 2811. 640
 2812. 993
 2813. 1048
 2814. 1079
 2815. 1099
 2816. 1113
 2817. 1132
 2818. 1144
 2819. 1149
 2820. 1151
 2821. 1153
 2822. 660
 2823. 968
 2824. 1020
 2825. 1050
 2826. 1068
 2827. 1082
 2828. 1099
 2829. 1111
 2830. 1116
 2831. 1118
 2832. 1119
 2833. 680
 2834. 945
 2835. 994
 2836. 1022
 2837. 1040
 2838. 1052
 2839. 1069
 2840. 1079
 2841. 1084
 2842. 1086
 2843. 1087
 2844. 700
 2845. 922
 2846. 969
 2847. 995
 2848. 1012
 2849. 1024
 2850. 1040
 2851. 1050
 2852. 1054
 2853. 1056
 2854. 1057
 2855. 720
 2856. 900
 2857. 945
 2858. 970
 2859. 986
 2860. 997
 2861. 1012
 2862. 1022
 2863. 1026
 2864. 1028
 2865. 1029
 2866. 740
 2867. 880
 2868. 922
 2869. 946
 2870. 961
 2871. 972
 2872. 986
 2873. 995
 2874. 999
 2875. 1001
 2876. 1002
 2877. 760
 2878. 860
 2879. 901
 2880. 923
 2881. 938
 2882. 948
 2883. 962
 2884. 970
 2885. 974
 2886. 976
 2887. 976
 2888. 780
 2889. 841
 2890. 880
 2891. 902
 2892. 915
 2893. 925
 2894. 938
 2895. 946
 2896. 950
 2897. 951
 2898. 952
 2899. 800
 2900. 823
 2901. 860
 2902. 881
 2903. 894
 2904. 903
 2905. 916
 2906. 923
 2907. 927
 2908. 928
 2909. 929
 2910. 820
 2911. 806
 2912. 841
 2913. 861
 2914. 874
 2915. 883
 2916. 894
 2917. 902
 2918. 905
 2919. 906
 2920. 907
 2921. 840
 2922. 789
 2923. 823
 2924. 842
 2925. 854
 2926. 863
 2927. 874
 2928. 881
 2929. 884
 2930. 885
 2931. 886
 2932. 860
 2933. 773
 2934. 806
 2935. 824
 2936. 836
 2937. 844
 2938. 854
 2939. 861
 2940. 864
 2941. 865
 2942. 866
 2943. 880
 2944. 758
 2945. 789
 2946. 807
 2947. 818
 2948. 826
 2949. 836
 2950. 842
 2951. 845
 2952. 846
 2953. 847
 2954. 900
 2955. 743
 2956. 773
 2957. 790
 2958. 801
 2959. 808
 2960. 818
 2961. 824
 2962. 827
 2963. 828
 2964. 828
 2965. 920
 2966. 729
 2967. 758
 2968. 774
 2969. 784
 2970. 791
 2971. 801
 2972. 807
 2973. 809
 2974. 810
 2975. 811
 2976. 940
 2977. 715
 2978. 743
 2979. 759
 2980. 769
 2981. 775
 2982. 784
 2983. 790
 2984. 793
 2985. 793
 2986. 794
 2987. 960
 2988. 702
 2989. 729
 2990. 744
 2991. 753
 2992. 760
 2993. 769
 2994. 774
 2995. 776
 2996. 777
 2997. 778
 2998. 980
 2999. 689
 3000. 716
 3001. 730
 3002. 739
 3003. 745
 3004. 753
 3005. 759
 3006. 761
 3007. 762
 3008. 762
 3009. 1000
 3010. 677
 3011. 702
 3012. 716
 3013. 725
 3014. 731
 3015. 739
 3016. 744
 3017. 746
 3018. 747
 3019. 747
 3020. Додаток 7 до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

  РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ двофазного к. з. в мережах напругою 1200 В, що живляться від підстанції КПТВ-1250

  Приведена довжина кабельної мережі, L[м]

  Потужність короткого замикання високовольтної мережі, Sвс [MBA]

 3021. 10
 3022. 15
 3023. 20
 3024. 25
 3025. 30
 3026. 40
 3027. 50
 3028. 60
 3029. 80
 3030. 100
 3031. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 3032. 10
 3033. 11
 3034. 0

 3035. 3078
 3036. 3898
 3037. 4477
 3038. 4914
 3039. 5262
 3040. 5805
 3041. 6236
 3042. 6590
 3043. 7079
 3044. 7409
 3045. 20
 3046. 2961
 3047. 3739
 3048. 4297
 3049. 4724
 3050. 5069
 3051. 5615
 3052. 6053
 3053. 6400
 3054. 6854
 3055. 7158
 3056. 40
 3057. 2851
 3058. 3588
 3059. 4121
 3060. 4533
 3061. 4870
 3062. 5406
 3063. 5839
 3064. 6171
 3065. 6583
 3066. 6856
 3067. 60
 3068. 2748
 3069. 3445
 3070. 3951
 3071. 4345
 3072. 4668
 3073. 5186
 3074. 5605
 3075. 5917
 3076. 6284
 3077. 6526
 3078. 80
 3079. 2651
 3080. 3309
 3081. 3788
 3082. 4162
 3083. 4470
 3084. 4964
 3085. 5363
 3086. 5651
 3087. 5974
 3088. 6184
 3089. 100
 3090. 2560
 3091. 3180
 3092. 3633
 3093. 3986
 3094. 4277
 3095. 4743
 3096. 5118
 3097. 5382
 3098. 5664
 3099. 5845
 3100. 120
 3101. 2474
 3102. 3060
 3103. 3485
 3104. 3818
 3105. 4091
 3106. 4528
 3107. 4878
 3108. 5118
 3109. 5362
 3110. 5518
 3111. 140
 3112. 2393
 3113. 2946
 3114. 3346
 3115. 3658
 3116. 3914
 3117. 4321
 3118. 4646
 3119. 4862
 3120. 5074
 3121. 5208
 3122. 160
 3123. 2317
 3124. 2838
 3125. 3215
 3126. 3507
 3127. 3746
 3128. 4125
 3129. 4424
 3130. 4619
 3131. 4803
 3132. 4918
 3133. 180
 3134. 2245
 3135. 2737
 3136. 3091
 3137. 3365
 3138. 3588
 3139. 3939
 3140. 4214
 3141. 4390
 3142. 4549
 3143. 4648
 3144. 200
 3145. 2177
 3146. 2642
 3147. 2975
 3148. 3231
 3149. 3438
 3150. 3764
 3151. 4016
 3152. 4175
 3153. 4313
 3154. 4399
 3155. 220
 3156. 2113
 3157. 2552
 3158. 2865
 3159. 3105
 3160. 3298
 3161. 3599
 3162. 3831
 3163. 3974
 3164. 4095
 3165. 4169
 3166. 240
 3167. 2052
 3168. 2468
 3169. 2762
 3170. 2986
 3171. 3167
 3172. 3445
 3173. 3659
 3174. 3788
 3175. 3894
 3176. 3958
 3177. 260
 3178. 1994
 3179. 2388
 3180. 2665
 3181. 2875
 3182. 3043
 3183. 3302
 3184. 3498
 3185. 3615
 3186. 3708
 3187. 3764
 3188. 280
 3189. 1939
 3190. 2313
 3191. 2573
 3192. 2771
 3193. 2927
 3194. 3167
 3195. 3348
 3196. 3454
 3197. 3536
 3198. 3585
 3199. 300
 3200. 1887
 3201. 2242
 3202. 2487
 3203. 2672
 3204. 2819
 3205. 3041
 3206. 3208
 3207. 3304
 3208. 3377
 3209. 3421
 3210. 320
 3211. 1838
 3212. 2174
 3213. 2406
 3214. 2580
 3215. 2717
 3216. 2924
 3217. 3078
 3218. 3166
 3219. 3230
 3220. 3269
 3221. 340
 3222. 1791
 3223. 2110
 3224. 2330
 3225. 2493
 3226. 2621
 3227. 2814
 3228. 2956
 3229. 3036
 3230. 3094
 3231. 3129
 3232. 360
 3233. 1746
 3234. 2050
 3235. 2257
 3236. 2411
 3237. 2531
 3238. 2711
 3239. 2843
 3240. 2916
 3241. 2968
 3242. 2999
 3243. 380
 3244. 1703
 3245. 1993
 3246. 2189
 3247. 2334
 3248. 2447
 3249. 2615
 3250. 2737
 3251. 2805
 3252. 2851
 3253. 2879
 3254. 400
 3255. 1662
 3256. 1938
 3257. 2124
 3258. 2261
 3259. 2367
 3260. 2524
 3261. 2638
 3262. 2700
 3263. 2742
 3264. 2767
 3265. 420
 3266. 1623
 3267. 1887
 3268. 2063
 3269. 2192
 3270. 2292
 3271. 2439
 3272. 2545
 3273. 2603
 3274. 2641
 3275. 2663
 3276. 440
 3277. 1586
 3278. 1837
 3279. 2005
 3280. 2127
 3281. 2221
 3282. 2359
 3283. 2458
 3284. 2511
 3285. 2546
 3286. 2566
 3287. 460
 3288. 1551
 3289. 1791
 3290. 1950
 3291. 2065
 3292. 2154
 3293. 2284
 3294. 2376
 3295. 2426
 3296. 2457
 3297. 2476
 3298. 480
 3299. 1516
 3300. 1746
 3301. 1897
 3302. 2007
 3303. 2091
 3304. 2213
 3305. 2299
 3306. 2345
 3307. 2374
 3308. 2391
 3309. 500
 3310. 1484
 3311. 1703
 3312. 1848
 3313. 1951
 3314. 2031
 3315. 2146
 3316. 2227
 3317. 2270
 3318. 2296
 3319. 2312
 3320. 520
 3321. 1452
 3322. 1663
 3323. 1800
 3324. 1899
 3325. 1974
 3326. 2082
 3327. 2159
 3328. 2199
 3329. 2223
 3330. 2238
 3331. 540
 3332. 1422
 3333. 1624
 3334. 1755
 3335. 1849
 3336. 1920
 3337. 2023
 3338. 2094
 3339. 2132
 3340. 2154
 3341. 2168
 3342. 560
 3343. 1393
 3344. 1587
 3345. 1712
 3346. 1801
 3347. 1869
 3348. 1966
 3349. 2034
 3350. 2068
 3351. 2089
 3352. 2102
 3353. 580
 3354. 1365
 3355. 1551
 3356. 1671
 3357. 1756
 3358. 1820
 3359. 1912
 3360. 1976
 3361. 2009
 3362. 2028
 3363. 2039
 3364. 600
 3365. 1339
 3366. 1517
 3367. 1632
 3368. 1713
 3369. 1774
 3370. 1861
 3371. 1921
 3372. 1952
 3373. 1970
 3374. 1981
 3375. 620
 3376. 1313
 3377. 1484
 3378. 1594
 3379. 1671
 3380. 1730
 3381. 1812
 3382. 1870
 3383. 1899
 3384. 1915
 3385. 1925
 3386. 640
 3387. 1288
 3388. 1453
 3389. 1558
 3390. 1632
 3391. 1687
 3392. 1766
 3393. 1820
 3394. 1848
 3395. 1863
 3396. 1872
 3397. 660
 3398. 1264
 3399. 1423
 3400. 1524
 3401. 1594
 3402. 1647
 3403. 1722
 3404. 1774
 3405. 1799
 3406. 1814
 3407. 1822
 3408. 680
 3409. 1241
 3410. 1394
 3411. 1491
 3412. 1558
 3413. 1609
 3414. 1680
 3415. 1729
 3416. 1754
 3417. 1767
 3418. 1775
 3419. 700
 3420. 1219
 3421. 1366
 3422. 1459
 3423. 1524
 3424. 1572
 3425. 1640
 3426. 1687
 3427. 1710
 3428. 1722
 3429. 1730
 3430. 720
 3431. 1197
 3432. 1340
 3433. 1429
 3434. 1491
 3435. 1537
 3436. 1602
 3437. 1646
 3438. 1668
 3439. 1680
 3440. 1687
 3441. 740
 3442. 1176
 3443. 1314
 3444. 1400
 3445. 1459
 3446. 1503
 3447. 1565
 3448. 1608
 3449. 1628
 3450. 1640
 3451. 1646
 3452. 760
 3453. 1156
 3454. 1289
 3455. 1372
 3456. 1429
 3457. 1471
 3458. 1530
 3459. 1571
 3460. 1591
 3461. 1601
 3462. 1607
 3463. 780
 3464. 1137
 3465. 1265
 3466. 1345
 3467. 1400
 3468. 1440
 3469. 1497
 3470. 1535
 3471. 1554
 3472. 1564
 3473. 1570
 3474. 800
 3475. 1118
 3476. 1242
 3477. 1319
 3478. 1372
 3479. 1410
 3480. 1465
 3481. 1502
 3482. 1520
 3483. 1529
 3484. 1534
 3485. 820
 3486. 1100
 3487. 1220
 3488. 1294
 3489. 1345
 3490. 1382
 3491. 1434
 3492. 1469
 3493. 1486
 3494. 1495
 3495. 1500
 3496. 840
 3497. 1082
 3498. 1198
 3499. 1270
 3500. 1319
 3501. 1354
 3502. 1404
 3503. 1438
 3504. 1455
 3505. 1463
 3506. 1468
 3507. 860
 3508. 1065
 3509. 1177
 3510. 1246
 3511. 1293
 3512. 1328
 3513. 1376
 3514. 1408
 3515. 1424
 3516. 1432
 3517. 1437
 3518. 880
 3519. 1049
 3520. 1157
 3521. 1224
 3522. 1269
 3523. 1303
 3524. 1349
 3525. 1380
 3526. 1395
 3527. 1402
 3528. 1407
 3529. 900
 3530. 1033
 3531. 1138
 3532. 1202
 3533. 1246
 3534. 1278
 3535. 1323
 3536. 1352
 3537. 1367
 3538. 1374
 3539. 1378
 3540. 920
 3541. 1017
 3542. 1119
 3543. 1181
 3544. 1224
 3545. 1255
 3546. 1297
 3547. 1326
 3548. 1340
 3549. 1346
 3550. 1350
 3551. 940
 3552. 1002
 3553. 1101
 3554. 1161
 3555. 1202
 3556. 1232
 3557. 1273
 3558. 1300
 3559. 1314
 3560. 1320
 3561. 1324
 3562. 960
 3563. 987
 3564. 1083
 3565. 1142
 3566. 1181
 3567. 1210
 3568. 1249
 3569. 1276
 3570. 1288
 3571. 1295
 3572. 1298
 3573. 980
 3574. 973
 3575. 1066
 3576. 1123
 3577. 1161
 3578. 1189
 3579. 1227
 3580. 1252
 3581. 1264
 3582. 1270
 3583. 1274
 3584. 1000
 3585. 959
 3586. 1050
 3587. 1104
 3588. 1141
 3589. 1168
 3590. 1205
 3591. 1229
 3592. 1241
 3593. 1247
 3594. 1250
 3595. Додаток 8 до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

  РОЗРАХУНОК І ВИБІР УСТАВОК спрацьовування максимального струмового захисту

  1. Розрахунок струмів короткого замикання

  1.1. Струми двофазного к. з. визначаються за формулою:

  (1)

 3596. де
 3597. -

 3598. середня номінальна напруга мережі приймається рівною 133; 230; 400; 690 або 1200 В;
 3599. rpc, rT, xpc, xT

  -

  активні та індуктивні опори високовольтної розподільної мережі і трансформатора, приведені до вторинної обмотки, Ом/км;

  rК, xК

  -

 3600. активний та індуктивний опір 1 км кабелю перерізом 50 мм-2, Ом/км;
 3601. Lnp

  -

 3602. приведена до перерізу 50 мм-2 або 4 мм-2 довжина кабельних ліній, які складають коло к. з., км.
 3603. 1.2. Розрахунок струму I-(2)к. з.min виконується з урахуванням таких умов:

  у разі застосування дільничних підстанцій з потужністю до 400 кВ·А включно опір розподільної мережі приймається таким, що дорівнює нулю (xpc=0, rpc=0);

  у разі визначення потужності к. з. більшою за 50 МВ·А (SКЗ>50 МВ·А) активний опір розподільної мережі приймається таким, що дорівнює нулю (rрс=0).

  1.3. У разі визначення потужності к. з. меншою за 50 МВ·А (SКЗ<50 МВ·А) повний (Zpc), активний (rpc) та індуктивний (xpc) опори високовольтної розподільної мережі визначаються за формулами:

  (2)

 3604. де
 3605. SКЗ

  -

 3606. потужність к. з. на вводі дільничної підстанції або на шинах найближчого живлячого РПП-6, МВ·А.
 3607. 1.4. Індуктивний і активний опори трансформатора визначаються за формулами:

  (3)

 3608. де
 3609. UK

  -

 3610. напруга короткого замикання, %;
 3611. ST

  -

 3612. номінальна потужність трансформатора, кВ·А;
 3613. PK

  -

 3614. втрати короткого замикання трансформатора, Вт.
 3615. 1.5. Активний та індуктивний опори жил кабелю приймаються за каталоговими даними виробника і перераховуються на значення температури нагрівання +65°С. Активний опір кабелю, який розігрітий до температури +65°С і має площину перерізу мідних жил 50 мм-2, дорівнює 0,423 Ом/км. Індуктивний опір такого кабелю дорівнює 0,075 Ом/км.

  Сумарний перехідний опір контактів і елементів комутаційних апаратів, а також перехідний опір в місці к. з. приймається таким, що дорівнює 0,005 Ом на один апарат.

  1.6. Розрахунковий мінімальний струм к. з. у найбільш віддаленій точці іскронебезпечного приєднання напругою до 42 В визначається за формулою:

  (4)

 3616. де
 3617. -

 3618. номінальна напруга вторинної обмотки трансформатора, В;
 3619. rT

  -

  опір трансформатора, приведений до вторинної обмотки, Ом (зазначається в інструкціях з експлуатації апаратів);

  -

  опір однієї жили кабелю, Ом/м (приймається таким, що дорівнює 0,008; 0,005; 0,0033 та 0,002 Ом/м для кабелів із перерізом жил 2,5; 4; 6 та 10 мм-2 відповідно).

  1.7. Приведена довжина кабельних ліній Lnp з урахуванням опору контактів і елементів апаратів і перехідного опору в місці к. з. визначається за формулою:

  Lnp=L1knp1+L2knp2+...+Lnknpn+(k+1)le,

  (5)

 3620. де
 3621. L1…Ln

  -

 3622. фактичні довжини кабелів, які мають відмінну площину перерізу жил, м;
 3623. knp1…knpn

  -

 3624. коефіцієнти приведення;
 3625. k

  -

  число комутаційних апаратів, які послідовно включені до кола к. з., ураховуючи автоматичний вимикач пересувної трансформаторної підстанції;

  le=10 м

  -

  приведена довжина кабельної лінії, еквівалентна перехідним опорам у точці к. з., і опорам елементів комутаційних апаратів.

  1.8. У разі перевірки значення уставки струму спрацювання захисту апарата, який захищає живлячий кабель і електрообладнання гірничих машин з багатомоторним приводом, до Lnр, визначеної за формулою (5), додається приведена довжина кабелю з площею перерізу жили 50 мм-2, струмообмежувальний вплив якого еквівалентний включенню в мережу елементів внутрішнього монтажу. Значення цієї величини зазначається в інструкціях виробника з експлуатації машин.

  1.9. Розрахунок струму к. з. I-(2)к. з.min в освітлювальних мережах виконується з урахуванням опору контактів, який визначається складанням значень Lnр і 2n, де n — число світильників і трійникових муфт у колі к. з. у мережі освітлення.

  1.10. Значення максимального струму трифазного к. з. на вводі апарата визначається за формулою:

  (6)

  1.11. Коефіцієнти приведення knp площини перерізів кабелів для визначення розрахункових мінімальних струмів к. з. I-(2)к. з.min наведені у таблиці.

  Коєфіціенти приведення knp перерізів кабелів для визначення розрахункових мінімальних струмів к. з. I-(2)к. з.min

  Перерізи основної жили кабелю, мм-2

  Коефіцієнт приведення knp

  Перерізи основної жили кабелю, мм-2

  Коефіцієнт приведення knp

  Для мереж напругою 380-1140 В (перерізи приведені до 50 мм-2)

  4

 3626. 12,3
 3627. 35
 3628. 1,41
 3629. 6

 3630. 8,22
 3631. 50
 3632. 1,00
 3633. 10
 3634. 4,92
 3635. 70
 3636. 0,72
 3637. 16
 3638. 3,06
 3639. 95
 3640. 0,54
 3641. 25
 3642. 1,97
 3643. 120
 3644. 0,43
 3645. Для мереж напругою 127-220 В (перерізи приведені до 4 мм-2)

 3646. 2,5
 3647. 1,6
 3648. 6

 3649. 0,67
 3650. 4,0
 3651. 1,0
 3652. 10
 3653. 0,40
 3654. 1.12. Значення струму двофазного к. з. у мережах з частотно-регульованим приводом і приводом з плавним пуском приймається відповідно до інструкції з експлуатації виробника частотного перетворювача та пристрою плавного пуску.

  2. Вибір і перевірка уставок спрацьовування пристроїв МСЗ

  2.1. Значення уставки спрацьовування пристроїв МСЗ автоматичних вимикачів, магнітних пускачів, станцій управління, РПВН трансформаторних підстанцій з урахуванням номінального пускового струму визначається за формулами:

  а) для захисту магістралі:

  ,

  (7)

 3655. де
 3656. Iy

  -

 3657. уставка струму спрацювання пристрою МСЗ, А;
 3658. Ін. пуск

  -

 3659. номінальний пусковий струм найбільш потужного електродвигуна, А;
 3660. SІн

  -

 3661. сума номінальних струмів усіх інших струмоприймачів, А;
 3662. б) для захисту магістралі (відгалужень), від якої живиться група одночасно увімкнутих електродвигунів із короткозамкненим ротором:

  .

  (8)

  2.2. У разі захисту магістралей з потужними асинхронними електродвигунами з короткозамкненим ротором (у разі якщо пускові струми перевищують 600-700 А) приймається уставка струму спрацювання пристрою МСЗ, яка дорівнює значенню фактичного пускового струму. Приблизне визначення пускового струму виконується збільшенням номінального робочого струму: у разі застосування електродвигуна з короткозамкненим ротором — в 6-7 разів; у разі використання електродвигуна з фазним ротором — в 1,5 раза.

  2.3. Визначення уставки спрацьовування пристрою МСЗ в пусковому режимі окремого струмоприймача виконується вимірюванням фактичного пускового струму і порівнянням його значення із заданим номінальним. Особлива увага приділяється зниженню пускового струму протягом загального часу пуску. У разі коли за перші секунди (3,0±0,5) пусковий

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.

  Вам будет интересно:

  Про призначення М. Чужмира заступником Міністра аграрної політики та продовольства України - керівником апарату, Президент України

  Указ  Президента України Призначити ЧУЖМИРА Михайла Андрійовича заступником Міністра аграрної політики та продовольства України — керівником апарату.

  Допомога адвоката і консультація за спадковою справою

  Якщо Вам потрібна допомога адвоката у спадкових справах і Ви хочете отримати консультацію юриста, заходьте!

  Про призначення О. Холодного головою Валківської районної державної адміністрації Харківської області, Президент України

  Розпорядження  Президента України Призначити ХОЛОДНОГО Олександра Миколайовича головою Валківської районної державної адміністрації Харківської області.

  Про внесення зміни № 33 до офіційного тексту ТП СНД на 2013 фрахтовий рік по БЧ, Державна адміністрація залізничного транспорту України

  О внесении изменения № 33 к официальному тексту ТП СНГ на 2013 фрахтовый год по БЧ На основании письма БЧ от 20.06.2013 № 21-07-06/9705 и пункта 1.2 Общих положений Тарифной политики Железных дорог государств — участников СНГ( 998_535 ) Укрзализныця, как Управление делами Тарифной политики, информирует о внесении изменения № 33 к официальному тексту Тарифной политики( 998_535 ) по БЧ.

  Юридическая практика:
  Про визнання права власності на половину частини ...

  Про визнання права власності на половину частини спадкового будинку У юридичній практиці часто бувають такі випадки, коли в питаннях оформлення спадщини, законні спадкоємці або спадкоємці за ...

  Про зміну черговості спадкування та визнання права ...

  Про зміну черговості спадкування та визнання права на спадкування Наш клієнт задоволений рішенням суду за апеляцією, яким виграно справу про зміну черговості спадкування та визнання права ...

  Про визнання дій нотаріуса неправомірними та зобов'язання ...

  Про визнання дій нотаріуса неправомірними та зобов'язання вчинення дій Нотаріусам заборонено безпідставно вводити людей в паніку відмовляючи у вчиненні нотаріальних дій


  Консультации по наследству:
  Успадкування майна за спадкової трансмісії

  Добрий день! У мене не так давно померла бабуся, яка мала квартиру у власності. Заповіти вона залишити не встигла, адже дуже ...

  Нюанси вступу в спадщину на будинок і автомобіль, вклад у банку

  Доброго Вам дня. Звертаюся до Вас з великим проханням допомогти порадою юриста. Знаю, Ви добре розбираєтеся в юридичних питаннях ...

  Оформлення спадщини після смерті батька

  У нашій родині сталося величезне горе. Крім того, що помер батько, так і ще почалися розборки з приводу спадщини батька. З'явилися ...


  Новости наследственных дел:
  На сегодняшнем заседании правительства планируется ...

  На сегодняшнем заседании правительства планируется рассмотреть план мероприятий по выполнению СА с ЕС Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в повестке дня заседания на сайте правительства.

  Судья не может считаться независимым от политического .

  Судья не может считаться независимым от политического влияния, если его карьера зависит от изменчивого политического вектора, - Я.Романюк 22 декабря во время заключительного заседания Наблюдательного Комитета проекта Совета Европы «Усиление независимости, эффективности и профессионализма судебной власти на Украине» Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк заявил, что «одним из самых опасных с точки зрения формирования независимой судебной системы на современном этапе факторов является политическая составляющая».

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить ...

  Прокурор Донецкой области пытается в суде оспорить его люстрацию Руководителю прокуратуры Донецкой области Николаю Франтовскому не удалось с первого раза обжаловать свое увольнение с должности через люстрацию, сообщает «Первая инстанция».


  Рекомендации пользователей:
  1676b6902a1c6c119988b3b7eb617bca